“อธิษฐานในเวลาที่จะพบพระองค์ได้….”

สดุดี 32:6-7 6 เพราะ​ฉะนั้น ขอ​ให้​ธรรมิก​ชน​ทุก​คน​อธิษฐาน​ต่อ​พระ​องค์ ​ใน​เวลา​ที่​จะ​พบ​พระ​องค์​ได้ ใน​เวลา​น้ำ​ท่วม​มาก น้ำ​จะ​ไม่​มาถึง​คน​นั้น 7 ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​ซ่อน​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​สงวน​ข้า​พระ​องค์​ไว้​จาก​ความ​ยาก​ลำบาก ​พระ​องค์​ทรง​ล้อม​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ด้วย​เพลง​ฉลอง​การ​ช่วย​กู้ 8 เรา​จะ​แนะนำ​และ​สอน​เจ้า​ถึง​ทาง​ที่​เจ้า​ควร​จะ​เดิน​ไป เรา​จะ​ให้​คำปรึกษา​แก่​เจ้า​ด้วย​จับ​ตา​เจ้า​อยู่  

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  เรายังอยู่ในฤดูกาลแห่งการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน เข้าสู่วันที่ 15 ตั้งแต่วันแรกที่อดอาหาร ข้าพเจ้ารู้สึกมีสติปัญญา และสมาธิมากขึ้น แม้จะอดอาหารเพียงวันละมื้อ(มื้อเย็น) เราสามารถเลือกมื้อที่เหมาะสมในการอดอาหารของแต่ละบุคคล  ข้าพเจ้าเลือกมื้อเย็น เพราะว่า สองสามวันแรกอดสองมื้อเช้ากลางวัน พอมาทานมื้อเย็น รู้สึกอึดอัด และนอนไม่หลับ เลยปรับเป็นอดมื้อเย็น รู้สึกเหมาะกับตัวเอง และมีกำลัง มีสมาธิ พักผ่อนได้อย่างเพียงพอ นอนหลับสบาย ขอบคุณพระเจ้า ในการอดอาหารยังไม่ทันถึงครึ่งทาง รู้สึกอธิษฐานได้อย่างมีสมาธิ และรู้สึกถึงการอธิษฐานของตัวเอง มีความชัดเจน แม่นยำว่า ต้องการคำตอบแบบไหนจากพระเจ้า เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า นี่หรือเปล่าที่พระคัมภีร์สดุดีบทที่ 32 ใช้คำว่า อธิษฐานในเวลาที่จะพบพระองค์ได้  ในเวลาที่น้ำท่วม(มีปัญหา) น้ำจะไม่ท่วม (ปัญหาไม่ชนะเรา แต่เราชนะปัญหา)  มีคนมักพูดว่า คริสเตียนคือพวกที่มีปัญหา จึงมาหาพระเจ้า  นี่เป็นความจริงบางส่วน  มีคนมากมายที่มาหาพระเจ้าไม่ใช่เพราะมีปัญหา แต่เพราะโลกนี้ไม่มีคำตอบให้กับคำถามของชีวิตที่คนเหล่านั้นแสวงห พระธรรมสดุดีได้กล่าวถึง การอธิษฐานในเวลาที่จะพบพระองค์ได้..  เพราะในเวลาที่พบกับพระเจ้า พระองค์จะทรงเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์แก่ผู้ที่พบกับพระองค์   8 เรา​จะ​แนะนำ​และ​สอน​เจ้า​ถึง​ทาง​ที่​เจ้า​ควร​จะ​เดิน​ไป เรา​จะ​ให้​คำปรึกษา​แก่​เจ้า​ด้วย​จับ​ตา​เจ้า​อยู่  พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่ตอบคำถาม แต่พระองค์จะทรงอยู่ด้วย และเฝ้ามอง คอยช่วยให้สำเร็จเกิดแก่คนที่พบกับพระองค์ 1เธสะโบนิกา 5:23-24  23 ขอ​ให้​องค์​พระ​เจ้า​แห่ง​สันติ​สุข​ทรง​ให้​ท่าน​เป็น​คน​บริสุทธิ์​หมด​จด และ​ทรง​รักษา​ทั้ง​วิญญาณ จิตใจ​และ​ร่างกาย​ของ​ท่าน​ไว้​ให้​ปราศจาก​การ​ติ​เตียน จนถึง​วันที่​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา​เสด็จ​มา​24 ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เรียก​ท่าน​นั้น​สัตย์​ซื่อ และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​ให้​สำเร็จ นี่เป็นเวลาที่เราจะพบกับพระเจ้าได้ โดยการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน ยังไม่สายที่จะเริ่ม ยังมีเวลาที่เราจะพบกับพระองค์ได้ ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคน ให้ฉวยโอกาสที่จะพบกับพระเจ้าได้ อิสยาห์ 55:6 6 “จง​แสวงหา​พระ​เจ้า เมื่อ​จะ​พบ​พระ​องค์​ได้ จง​ทูล​พระ​องค์ ขณะ​พระ​องค์​ทรง​อยู่​ใกล้  อย่าปล่อยชีวิตจนมาถึงเวลาที่เราจะรู้สึกว่า พระเจ้าอยู่ไกล เป็นสภาวะที่เสี่ยงเกินไปสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน ….อธิษฐานในเวลาที่จะพบกับพระเจ้า คือความไม่ประมาท  มัทธิว 5:48 48 เหตุ​ฉะนี้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​คน​ดี​รอบคอบ เหมือน​อย่าง​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​เป็น​ผู้ดี​รอบคอบ มาอดอาหารอธิษฐานด้วยกัน  อย่างน้อยหนึ่งวันก็ยังดี

By admin