“ยินดีต้อนรับปี 2018

สวัสดีปีใหม่ พี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ปีเก่าผ่านไปเพียงแค่ข้ามคืน ปีใหม่ก็มาเพียงแค่วินาทีเดียวที่ผ่านพ้นไป บางคนอาจคิดว่า นี่หรือปีใหม่ อะไรเก่าๆยังอยู่ และอะไรที่ใหม่ๆอยู่ที่ไหน อยากจะเอาข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวเกี่ยวกับการมองหาสิ่งใหม่ๆ และการจัดการกับสิ่งเก่า มาให้พี่น้องได้ใช้สำหรับการต้อนรับปีใหม่ ปี 2018  ดังนี้

ฟิลิปปี 3:12  12 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​แล้ว หรือ​สำเร็จ​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ฉวย​เอาไว้​เป็น​ของ​ตน อย่าง​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​ทรง​ฉวย​ข้าพเจ้า​ไว้​เป็น​ของ​พระ​องค์​แล้ว​

2โครินธ์ 5:17 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

อิสยาห์ 43:18-19 18 ตรัส​ดังนี้​ว่า “อย่า​จดจำ​สิ่ง​ล่วง​แล้ว​นั้น อย่า​พิเคราะห์​สิ่ง​เก่า​ก่อน19 ดู​เถิด เรา​กำลัง​กระทำ​สิ่ง​ใหม่ งอก​ขึ้น​มา​แล้ว เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ เรา​จะ​ทำทาง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร และ​แม่น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง

อิสยาห์ 48:6-7 6 “เจ้า​ได้​ยิน​แล้ว จง​คอย​ดู​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​นี้ และ​เจ้า​จะ​ไม่​แจ้ง​ให้​ทราบ​หรือ ตั้งแต่​เวลา​นี้​ไป ​เรา​เล่า​สิ่ง​ใหม่​ให้​เจ้า​ฟัง เป็น​สิ่ง​ที่​ปิด​ซ่อน​ไว้​ซึ่ง​เจ้า​ไม่​รู้7 เป็น​สิ่ง​ที่​สร้าง​ขึ้น​ใหม่ ไม่ใช่​นาน​แล้ว​ ก่อน​วันนี้​เจ้า​ไม่​เคย​ได้​ยิน​ถึง เกรง​เจ้า​จะ​พูด​ว่า ‘ดู​เถิด เรา​รู้​แล้ว​’

ฟิลิปปี 3:13-16 13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​15 เรา​ซึ่ง​เป็น​ผู้ใหญ่​แล้ว​จึง​คิด​อย่าง​นั้น และ​ถ้า​ท่าน​คิด​อย่าง​อื่น ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เรื่อง​นั้น​ประจักษ์​แก่​ท่าน​ด้วย​16 แต่​เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​ดำเนิน​ตรง​ตามนั้น​ต่อไป

ฟิลิปปี 3:7 7 แต่​ว่า​สิ่ง​ใด​ที่​เคย​เป็น​คุณประโยชน์​แก่​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ถือ​ว่า​สิ่ง​นั้น​ไร้​ประโยชน์​แล้ว เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์​

ปัญญาจารย์ 3:11 11 ​พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ให้​สรรพ​สิ่ง​งดงาม​ตาม​ฤดูกาล​ของ​มัน ​พระ​องค์​ทรง​บรรจุ​นิรันดร์​กาล​ไว้​ใน​จิตใจ​ของ​มนุษย์ แต่​มนุษย์​ยัง​มอง​ไม่​เห็น​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​อะไร​ไว้​ตั้งแต่​ปฐม​กาล​จน​กาล​สุด​ปลาย​

เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการต้อนรับปีใหม่ เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ที่พระเจ้าจะบรรจุเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้น หน้าที่ของเราคือเอาอะไรที่เก่าๆออกไปได้แล้ว อย่าจดจำ อย่าเสียเวลา อย่ายึดถือ อย่ายึดติดกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ จงเลือกแต่สิ่งที่สนับสนุนให้สามารถเดินต่อไปในหนทางชีวิตนิรันดร์ที่เรากำลังเดินไปกับพระเยซูคริสต์ ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคน ต้อนรับปีใหม่ด้วยความยินดี ฮาเลลูยา

Leave a Comment