“รู้สึกเหี่ยวแห้ง?”

มีคำพูดหนึ่งกล่าว หิวน้ำ ดื่มน้ำแล้วจะอิ่ม  แต่ถ้ากระหายน้ำ  ไม่ใช่น้ำอะไรก็ได้ที่ดื่มแล้วจะดับกระหาย คลายร้อนอย่างได้ผล น้ำแบบไหน จึงจะดับกระหายได้ จึงมีการโฆษณาสรรพคุณของบรรดาน้ำสมุนไพรทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำใบเตย น้ำใบบัวบก น้ำตะไคร้ สารพัดน้ำทั้งหลาย ซึ่งก็ดับกระหายได้ชั่วคราว แล้วก็กระหายอีก (ยิ่งอากาศร้อนในช่วงนี้ ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่หาย สรุปคือน้ำธรรมดาที่ไม่ใส่อะไรเลยดีกว่า) เราทุกคนต่างรู้ดีว่า จะหิวหรือกระหายน้ำ วิธีแก้ก็คือ ดื่มน้ำ แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนมากมาย มีความรู้สึกเหมือนอาการขาดน้ำ ที่เรียกว่า เหี่ยวแห้ง (ของจิตใจ) แม้แต่คนที่เรียนเก่งมีการศึกษาสูง จบเอกโท ตรี มีดีกรีขนาดไหน มีความสามารถในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในด้านต่างๆมากมาย ต่างจนปัญญาที่จะหาทางแก้ หรือออกจากอาการที่เรียกว่า เหี่ยวแห้ง (ของจิตใจ)ได้  ยอห์น 4:13-14  13 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ว่า “ทุก​คน​ที่​ดื่ม​น้ำ​นี้​จะ​กระหาย​อีก​14 แต่​ผู้​ที่​ดื่ม​น้ำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้แก่​เขา​นั้น จะ​ไม่​กระหาย​อีก​เลย น้ำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​เขา​นั้น จะ​บังเกิด​เป็น​บ่อ​น้ำพุ​ใน​ตัว​เขา​พลุ่ง​ขึ้น​ถึง​ชีวิต​นิรันดร์”ยอห์น 7:37-39  37 ​…พระ​เยซู​ทรง​ยืน​และ​ประกาศ​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​กระหาย ผู้​นั้น​จง​มา​หา​เรา​และ​ดื่ม​38 ผู้​ที่​วางใจ​ใน​เรา​ตาม​ที่​มี​คำ​เขียน​ไว้​แล้ว​ว่า ‘แม่น้ำ​ที่​มี​น้ำ​ธำรง​ชีวิต จะ​ไหล​ออกมา​จาก​ภาย​ใน​ผู้​นั้น’ ”39 สิ่ง​ที่​พระ​เยซู​ตรัส​นั้น​หมายถึง​พระ​วิญญาณ ซึ่ง​ผู้​ที่​วางใจ​ใน​พระ​องค์​จะ​ได้รับ… พระเยซูทรงเปรียบเทียบพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนน้ำในมิติฝ่ายวิญญาณที่จะสามารถฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาให้กับจิตวิญญาณที่กำลังรู้สึกเหี่ยวแห้ง เหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำและกำลังจะใกล้ตาย เช่นเดียวกัน จิตใจที่ขาดกำลังใจ ขาดความสุข ขาดความชื่นชมยินดี ขาดความรัก ขาดความปลาบปลื้มใจ ขาดสันติสุข เป็นอาการของความเหี่ยวแห้งของจิตวิญญาณ มีความกระหายอยากได้รับสิ่งที่ขาดหายไป บางคนถึงกับเป็นความรู้สึกยิ่งกว่ากระหาย คือความรู้สึกโหยหาอย่างยิ่ง พระคัมภีร์ได้สัญญาว่าพระเยซูจะทรงประทานน้ำที่ดับความโหยหา ความกระหายในส่วนลึกของจิตวิญญาณ ที่พระเยซูใช้คำว่า จะไม่กระหายอีกเลย ยอห์น 1:32-33 32 และ​ยอห์น​กล่าว​เป็น​พยาน​ว่า “ข้าพเจ้า​เห็น​พระ​วิญญาณ​เหมือน​ดัง​นกพิราบ เสด็จ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​และ​ทรง​สถิต​บน​พระ​องค์33 ข้าพเจ้า​เอง​ไม่​รู้จัก​พระ​องค์ แต่​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ให้​ข้าพ เจ้า​ให้​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ ได้​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า ‘เมื่อ​เจ้า​เห็น​พระ​วิญญาณ​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​อยู่​บน​ผู้ใด ผู้​นั้น​แหละ​เป็น​ผู้ให้​บัพติศมา​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์’ คำที่พระเยซูใช้คำว่า ดื่มน้ำนี้จะไม่กระหายอีกเลย คือคำเปรียบเทียบหมายถึงการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (บัพติศมาแปลว่า จุ่มลึกดำมิด) ในยุคกิจการอัครทูตใช้คำว่า เติมเต็มล้น (Filling) ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2โครินธ์ 1:22  22 และ​พระ​องค์​ทรง​ประ ทับตรา​เรา และ​ประทาน​พระ​วิญญาณ​ไว้​ใน​ใจ​ของ​เรา​เป็น​มัด​จำ​ด้วย  ผู้เชื่อทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว แต่ยังขาดประสบการณ์การรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ที่จะทำให้ไม่เกิดภาวะที่เรียกว่า เหี่ยวแห้งของจิตวิญญาณ) ศุกร์อธิษฐานเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จะมีประสบการณ์นั้นได้ จัดเวลามาร่วมสิคะ

By admin