“…พบกับพระเยซูเป็นคนแรกของวันใหม่”

ยอห์น 20:1-18 1 วัน​อาทิตย์​เวลา​เช้า​มืด มารีย์​ชาว​มักดาลา​มาถึง​อุโมงค์​ฝัง​ศพ นาง​เห็น​หิน​ออก​จาก​ปาก​อุโมงค์​อยู่​แล้ว​2 นาง​จึง​วิ่ง​ไป​หา​ซีโมน​เปโตร และ​สาวก​อีก​คน​หนึ่ง​ที่​พระ​เยซู​ทรง​รัก​นั้น และ​พูด​กับ​เขา​ว่า “เขา​เอา​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ออกไป​จาก​อุโมงค์​แล้ว และ​พวก​เรา​ไม่​รู้​ว่า​เขา​เอา​พระ​องค์​ไป​ไว้​ที่​ไหน”3 ​เปโตร​จึง​ออกไป​ยัง​อุโมงค์​กับ​สาวก​คน​นั้น​4 เขา​วิ่ง​ไป​ทั้ง​สอง​คน แต่​สาวก​คน​นั้น​วิ่ง​เร็ว​กว่า​เปโตร​จึง​มาถึง​อุโมงค์​ก่อน​5 เขา​ก้ม​ลง​มองดู​เห็น​ผ้า​ป่าน​วาง​อยู่ แต่​เขา​ไม่ได้​เข้า​ไป​ข้าง​ใน​6 ซีโมน​เปโตร​ตาม​มาถึง​ภายหลัง แล้ว​เข้า​ไป​ใน​อุโมงค์​เห็น​ผ้า​ป่าน​วาง​อยู่​7 และ​ผ้า​พัน​พระ​เศียร​ของ​พระ​องค์​ไม่ได้​วาง​อยู่​กับ​ผ้า​อื่น แต่​พับ​ไว้​ต่างหาก​8 แล้ว​สาวก​คน​นั้น​ที่​มาถึง​ก่อน​ก็​ตาม​เข้า​ไป​ด้วย เขา​ได้​เห็น​และ​เชื่อ​9 เพราะ​ว่า​ขณะนั้น​เขา​ยัง​ไม่​เข้าใจ​ข้อ​พระ​ธรรม​ที่​เขียน​ไว้​ว่า ​พระ​องค์​จะต้อง​ฟื้น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​10 แล้ว​สาวก​ทั้ง​สอง​ก็​กลับไป​ยัง​บ้าน​ของ​ตน​11 ฝ่าย​มารีย์​ยัง​ยืน​ร้องไห้​อยู่​นอก​อุโมงค์ ขณะที่​ร้องไห้​อยู่​เธอ​ก้ม​ลง​มองดู​ที่​อุโมงค์​12 และ​ได้​เห็น​ทูตสวรรค์​สอง​องค์​สวม​เสื้อ​ขาว​นั่ง​อยู่ ณ ที่​ซึ่ง​เขา​วาง​พระ​ศพ​พระ​เยซู องค์​หนึ่ง​อยู่​เบื้อง​พระ​เศียร องค์​หนึ่ง​อยู่​เบื้อง​พระ​บาท13 ทูต​ทั้ง​สอง​พูด​กับ​มารีย์​ว่า “หญิง​เอ๋ย ร้องไห้​ทำไม” เธอ​ตอบ​ว่า “เพราะ​เขา​เอา​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ไป​เสีย​แล้ว และ​ข้าพเจ้า​ไม่​ทราบ​ว่า​เขา​เอา​พระ​องค์​ไป​ไว้​ที่​ไหน”14 เมื่อ​มารีย์​พูด​อย่าง​นั้น​แล้ว ​ก็​หัน​กลับมา​และ​เห็น​พระ​เยซู​ประทับ​ยืน​อยู่ แต่​ไม่​ทราบ​ว่า​เป็น​องค์​พระ​เยซู​15 ​พระ​เยซู​ตรัส​ถาม​ว่า “หญิง​เอ๋ย ร้องไห้​ทำไม เจ้า​ตาม​หา​ผู้ใด” มารีย์​สำคัญ​ว่า​พระ​องค์​เป็น​คน​ทำ​สวน​จึง​ตอบ​ว่า “นาย​เจ้า​ข้า ถ้า​ท่าน​เอา​พระ​องค์​ไป ขอ​บอก​ให้​ดิฉัน​รู้​ว่า​เอา​พระ​องค์​ไป​ไว้​ที่​ไหน ดิฉัน​จะ​ได้รับ​พระ​องค์​ไป”16 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เธอ​ว่า “มารีย์​เอ๋ย” มารีย์​จึง​หัน​มา​ทูล​พระ​องค์​เป็น​ภาษา​ฮีบรู​ว่า “รับ​โบนี” (​ซึ่ง​แปลว่า อาจารย์​)​17 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เธอ​ว่า “อย่า​หน่วง​เหนี่ยว​เรา​ไว้ เพราะ​เรา​ยัง​มิได้​ขึ้น​ไป​หา​พระ​บิดา​ของ​เรา แต่​จง​ไป​หา​พวก​พี่​น้อง​ของ​เรา​และ​บอก​เขา​ว่า เรา​จะ​ขึ้น​ไป​หา​พระ​บิดา​ของ​เรา และ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ไป​หา​พระ​เจ้า​ของ​เรา​และ​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย”18 มารีย์​มักดาลา​จึง​ไป​บอก​พวก​สาว​กว่า “ข้าพเจ้า​ได้​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว” และ​เธอ​ได้​บอก​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า ​พระ​องค์​ได้​ตรัส​คำ​เหล่า​นั้น​กับ​เธอ​

เช้ามืดวันอาทิตย์วันที่สามหลังจากพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและถูกนำมาไว้ในอุโมงค์ฝังศพ นางมารีย์มาที่อุโมงค์ฝังศพเพื่อจะเอาเครื่องหอมมาสำหรับศพ เหตุผลเพราะวันแรกที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เป็นวันปัสกา ไม่สามารถทำได้ จึงต้องให้ปัสกาผ่านพ้นไปเสียก่อน ต่อจากวันปัสกาก็เป็นสะบาโตอีก จึงต้องรอจนถึงวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์ นางมารีย์และหญิงอื่นๆจึงมาที่อุโมงค์ฝังศพเพื่อจะแสดงความรักและเคารพต่อพระเยซูคริสต์ แต่กลับพบว่า ปากอุโมงค์เปิดออก เช้ามืดวันอาทิตย์ของวันนั้น ยังเป็นวันที่สาวกสองคน (เปโตร และยอหน์) วิ่งไปที่อุโมงค์ตามคำบอกเล่าของนางมารีย์ และพบแต่ ผ้าป่านพันพระศพวางอยู่ และเชื่อตามคำบอกเล่าของนางมารีย์ที่เข้าใจว่ามีคนมาเอาพระศพของพระเยซูไป เปโตรและยอห์นก็กลับไปพร้อมกับความเชื่อว่าพระศพถูกขโมยไป นางมารีย์ได้กลับมายังอุโมงค์ฝังศพอีกครั้ง (หลังจากวิ่งไปรายงานเรื่องศพถูขโมย) การกลับมาครั้งนี้ นางมารีย์มองหาพระศพอีก ด้วยการมองไปที่อุโมงค์ ที่วางพระศพ คราวนี้ เห็นไม่เหมือนเดิมเพราะมีคนนั่งอยู่นั่นสองคน บทสนทนาเริ่มขึ้น นางมารีย์ได้แสดงความตั้งใจในการค้นหาพระศพของพระเยซู และนางมารีย์ได้พบและสนทนากับทุตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว และยังได้พบและคุยกับพระยซู  มีประสบการณ์กับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นคนแรก นางมารีย์ …พบกับพระเยซูเป็นคนแรกของวันใหม่… พระเยซุทรงรอที่จะพบกับคนที่ต้องการพบกับพระองค์ น่าแปลกที่ทำไมพระเยซูไม่ปรากฏกับสาวกที่พระองค์ทรงรัก (ยอห์น) และเปโตร แต่ทรงปรากฏกับนางารีย์ พระเยซูตรัสกับนางมารีย์ว่า พระองค์มีภารกิจสำคัญหลังฟื้นขึ้นมาจากความตาย อย่าหน่วงเหนี่ยวพระองค์  แต่พระเยซูก็ยังทรงรอ รอคนที่อยู่ในรุ่งอรุณตัวจริง คนที่ต้องการ“…พบกับพระเยซูเป็นคนแรกของวันใหม่”  คุณคือคนที่พระองค์ทรงรอ?

Leave a Comment