คำเทศนาอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018 (ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ)

“อะไรคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้”

ฉายคลิป  การฝังไมโครชิป สำหรับแทนการใช้รหัสเข้าสู่ระบบต่างๆ (2นาที)

 

ฉายคลิป The future of money (4นาที)

https://www.youtube.com/watch?v=hTBJ6OIGkzc

คำพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์ถูกตีความที่ชัดเจนอีกอันก็คือ เครื่องหมาย

วิวรณ์ 13:110-18 11 แล้ว​ข้าพเจ้า​เห็น​สัตว์​ร้าย​อีก​ตัว​หนึ่ง​ขึ้น​มา​จาก​แผ่นดิน​มี​สอง​เขา​เหมือน​ลูก​แกะ และ​พูด​เหมือน​พญานาค​12 มัน​ใช้​อำนาจ​ของ​สัตว์​ร้าย​ตัว​เดิม​นั้น​อย่าง​ครบถ้วน​และ​ต่อ​หน้า มัน​ทำ​ให้​โลก​และ​คน​ที่​อยู่​ใน​โลก​บูชา​สัตว์​ร้าย​ตัว​เดิม​นั้น ที่​มี​แผล​ปาง​ตาย​แต่​รักษา​หาย​แล้ว​13 สัตว์​ร้าย​นี้​แสดง​หมาย​สำคัญ​ใหญ่ จน​กระทำ​ให้​ไฟ​ตก​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สู่​แผ่นดิน​โลก​ประจักษ์​แก่​ตา​มนุษย์​ทั้ง​หลาย​14 มัน​ล่อลวง​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ใน​โลก​ด้วย​หมาย​สำคัญ​นั้น ซึ่ง​ทรง​ยอม​ให้​มัน​กระทำ​ต่อ​หน้า​สัตว์​ร้าย​ตัว​เดิม​นั้น และ​มัน​สั่ง​ให้​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​แผ่นดิน​โลก สร้าง​รูป​จำลอง​ให้แก่​สัตว์​ร้าย​ที่​ถูก​ฟัน​ด้วย​ดาบ แต่​ยัง​ไม่​ตาย​นั้น​15 ทรง​ยอม​ให้​มัน​มี​อำนาจ​ที่​จะ​ให้​ลม​หายใจ​แก่​รูป​สัตว์​นั้น เพื่อให้​รูป​สัตว์​ร้าย​นั้น​พูด​ได้ และ​ให้​มี​อำนาจ​ที่​จะ​กระทำ​ให้​บรรดา​คน​ที่​ไม่​ยอม​บูชา​รูป​สัตว์​ร้าย​นั้น ถึง​แก่​ความ​ตาย​ได้​16 และ​มัน​ยัง​ได้​บังคับ​คน​ทั้ง​ปวง ทั้ง​ผู้ใหญ่​ผู้น้อย คน​มั่ง​มี และ​คน​จน ไท​และ​ทาส​ให้​รับ​เครื่องหมาย ไว้​ที่​มือ​ขวา​หรือ​ที่​หน้าผาก​ของ​เขา​17 เพื่อ​ไม่ให้​ผู้ใด​ทำ​การ​ซื้อ​ขาย​ได้ นอก​จาก​ผู้​ที่​มี​เครื่องหมาย​นั้น ซึ่ง​เป็น​ชื่อ​ของ​สัตว์​ร้าย​นั้น หรือ​เลข​ชื่อ​ของ​มัน​18 ​ใน​เรื่อง​นี้​จง​ใช้​สติปัญญา​ให้​ดี ถ้า​ผู้ใด​มี​ความ​เข้าใจ​ก็​ให้​คิด​ตรึก​ตรอง​เลข​ของ​สัตว์​ร้าย​นั้น เพราะ​ว่า​เป็น​เลข​ของ​บุคคล​ผู้​หนึ่ง เลข​ของ​มัน​คือ​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก​

เมื่อก่อนข้าพเจ้ารู้สึกว่า มันเป็นเรื่องไกลตัวมาก กับสิ่งที่หนังสือวิวรณ์ได้กล่าวถึงตอนนี้ จะเป็นจริงได้ แต่วันนี้ มันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้ว สิ่งที่พระคัมภีร์เตือนเราว่า สัตว์ร้ายที่กล่าวถึง ก็คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงิน กำลังมีอิทธิพลถึงขนาดที่จะทำให้เรายอมใช้อุปกรณ์เครื่องมือบางอย่าง เพื่อจะปกป้องเงินที่อาจถูกปล้น หายได้ ถ้าเรายังถือโทรศัพท์ หรือบัตรต่างๆ แม้แต่บัตรประชาชน

วันนี้ เราได้เห็นพัฒนาการของมันมาถึงจุดที่ทุกคนจะต้องยอม ระบบการเงิน ที่ทำให้เราติดอยู่กับความสะดวกสบาย และติดอยู่กับความกลัวที่ถูกสร้างให้เรากลัว

16 และ​มัน​ยัง​ได้​บังคับ​คน​ทั้ง​ปวง ทั้ง​ผู้ใหญ่​ผู้น้อย คน​มั่ง​มี และ​คน​จน ไท​และ​ทาส​ให้​รับ​เครื่องหมาย ไว้​ที่​มือ​ขวา​หรือ​ที่​หน้าผาก​ของ​เขา​17 เพื่อ​ไม่ให้​ผู้ใด​ทำ​การ​ซื้อ​ขาย​ได้ นอก​จาก​ผู้​ที่​มี​เครื่องหมาย​นั้น ซึ่ง​เป็น​ชื่อ​ของ​สัตว์​ร้าย​นั้น หรือ​เลข​ชื่อ​ของ​มัน​….

18 ​ใน​เรื่อง​นี้​จง​ใช้​สติปัญญา​ให้​ดี ถ้า​ผู้ใด​มี​ความ​เข้าใจ​ก็​ให้​คิด​ตรึก​ตรอง​เลข​ของ​สัตว์​ร้าย​นั้น เพราะ​ว่า​เป็น​เลข​ของ​บุคคล​ผู้​หนึ่ง เลข​ของ​มัน​คือ​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก​

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสเตือนว่า ให้ระวัง เรื่องเงิน จะมาแทนที่พระเจ้า เงินจะมาเป็นนาย และเราจะกลายเป็นทาสของเงิน รับใช้เงิน

มัทธิว 6:24 24 “ไม่​มี​ผู้ใด​เป็น​ข้า​สอง​เจ้าบ่าว​สอง​นาย​ได้ เพราะ​ว่า​จะ​ชัง​นาย​ข้าง​หนึ่ง และ​จะ​รัก​นาย​อีก​ข้าง​หนึ่ง หรือ​จะ​นับ​ถือ​นาย​ฝ่าย​หนึ่ง และ​จะ​ดู​หมิ่น​นาย​อีก​ฝ่าย​หนึ่ง ท่าน​จะ​ปฏิบัติ​พระ​เจ้า​และ​จะ​ปฏิบัติ​เงิน​ทอง​พร้อม​กัน​ไม่ได้​

คำพูดที่เรามักได้ยินบ่อยๆในตอนนี้ คือ เงินเป็นสิ่งจำเป็น แต่ไม่ใช่สิ่งสำคัญ และไม่ใช่สำคัญที่สุด แต่ในการแสดงออก เรากำลังทำให้เงินกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอยู่? ถ้าขาดเงิน เงินไม่พอ  ทำให้เป็นทุกข์ กังวล และความเชื่อถดถอยอยู่หรือไม่

พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ให้ปรนนิบัติพระเจ้า เราต้องให้พระเจ้าใช้เรา และเราเป็นผู้ใช้เงิน ไม่ใช่ปรนนิบัติเงินทอง หรือให้เงินใช้เรา

คนที่ให้เงินใช้ คือคนที่บ้าเงิน บ้างาน เพราะงานทำให้ได้เงินมา และให้ความสำคัญกับเงินที่ได้มา มากกว่าครอบครัว มากกว่าชีวิตของตนเอง

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสอีกว่า เรื่องของเนื้อหนังเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์

ยอห์น 6:63  63 จิต​วิญญาณ​เป็น​ที่​ให้​มี​ชีวิต ส่วน​เนื้อ​หนัง​ไม่​มี​ประโยชน์​อัน​ใด ถ้อยคำ​ซึ่ง​เรา​ได้​กล่าว​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​นั้น เป็น​จิต​วิญญาณ​และ​เป็น​ชีวิต​

เรากำลังให้นิยามของคำว่าชีวิตที่แตกต่างจากพระเยซูหรือไม่ โลกนี้ ให้นิยามกับชีวิต คือเรื่องของการบำรุงบำเรอเนื้อหนัง ซึ่งขาดเงินไม่ได้ แต่เส้นทางของสาวกของพระเยซู คือเส้นทางที่ขาดพระเจ้าไม่ได้ ไม่ใช่ขาดเงินไม่ได้ ถ้าเราขาดพระเจ้า เราขาดชีวิต แต่ยิ่งเรามีเงิน เราจะขาดชีวิต ตรอมตรม และห่างไกลจากความเชื่อ คือเราจะเชื่อว่า เราอยู่ไม่ได้ ถ้าเราขาดเงิน  (นี่เป็นการโกหกของมารซาตาน และระบบของโลกนี้)

1ทิโมธี  6:10-12 10 ด้วย​ว่า​การ​รัก​เงิน​ทอง​นั้น​เป็น​มูล​ราก​แห่ง​ความ​ชั่ว​ทั้ง​มวล และ​เพราะ​ความ​โลภ​นี่​แหละ จึง​ทำ​ให้​บาง​คน​ห่างไกล​จาก​ความ​เชื่อ และ​ตรอมตรม​ด้วย​ความ​ทุกข์​ 11 แต่​ท่าน​ผู้​เป็น​คน​ของ​พระ​เจ้า จง​หลีก​หนี​เสีย​จาก​สิ่ง​เหล่า​นี้ จง​มุ่งมั่น​ใน​ความ​ชอบธรรม ใน​ทาง​ของ​พระ​เจ้า ความ​เชื่อ ความ​รัก ความ​อดทน และ​ความ​อ่อน​สุภาพ12 จง​ต่อสู้​อย่าง​เต็ม​กำลัง​ความ​เชื่อ จง​ยึด​ชีวิต​นิรันดร์​ไว้ ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​ให้​ท่าน​รับ ใน​เมื่อ​ท่าน​ได้รับ​เชื่อ​อย่าง​ดี​ต่อ​หน้า​พยาน​หลาย​คน​ ​

อะไรคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้ ถ้าขาดแล้ว เราตาย  บางคนอาจว่า ลมหายใจ แต่จริงหรือ แค่ลมหายใจหรือ  เห็นมีบางคนจะเป็นจะตายด้วยเรื่องไร้สาระมากมาย  และเพื่อสิ่งไร้ประโยชน์ที่พระเยซูทรงเรียกว่า เนื้อหนังนี้ ทำให้คนมากมาย รวมทั้งคริสเตียน เป็นทุกข์ ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้อย่างเต็มที่

เรากำลังถูกทำให้มองเห็นแต่ภาพของสิ่งที่เราขาดไม่ได้ คือความต้องการของเนื้อหนัง จนเราขาดมุมมองว่า เรายังต้องการเรื่องจิตวิญญาณที่มาจากพระเจ้า คือเราขาดพระเจ้าไม่ได้  อะไรคือสิ่งที่คริสเตียนจะขาดไม่ได้ นั่นคือ

1.เราขาดพระเจ้าไม่ได้

กาลาเทีย 2:20 20 ข้าพเจ้า​ถูก​ตรึง​ไว้​กับ​พระ​คริสต์​แล้ว ข้าพเจ้า​เอง​ไม่​มี​ชีวิต​อยู่​ต่อไป แต่​พระ​คริสต์​ต่างหาก​ที่​ทรง​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า ชีวิต​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ดำเนิน​อยู่​ใน​ร่างกาย​ขณะนี้ ข้าพเจ้า​ดำเนิน​อยู่​โดย​ศรัทธา​ใน​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ผู้​ได้​ทรง​รัก​ข้าพเจ้า และ​ได้​ทรง​สละ​พระ​องค์​เอง​เพื่อ​ข้าพเจ้า​

อ.เปาโล ได้เข้าใจถึงสัจธรรมเรื่องของชีวิตที่แท้จริง ชีวิตที่แท้จริง การมีพระคริสต์มีชีวิตอยู่ภายในของท่าน ทำให้เปาโลมองเห็นทุกอย่างเป็นเหมือนหยากเยื่อ คือ ไร้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นเพชีวิตที่ดี สันชาติโรมที่ใครๆต้องการ ความรู้สูง สติปัญญา และการยอมรับจากคนอื่น ซึ่งคนมากมายในยุคโบราณ หรือในยุคของเราขาดไม่ได้ ต้องแสวงหา ขวนขวายให้ได้มา

แต่เมื่ออ.เปาโลได้พบกับพระเยซูคริสต์เจ้า และรับเอาชีวิตที่แท้จริงของพระองค์เข้ามา เปาโลไม่ตกอยู่ภายใต้ระบบของโลกอีกต่อไป แต่พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งได้

2.เราขาดกันและกันไม่ได้

ฟิลิปปี 4:12-14 12 ข้าพเจ้า​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​ตกต่ำ และ​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อุดม​สมบูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใดๆ ข้าพเจ้า​รู้จัก​เคล็ด​ลับ​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​สมบูรณ์​พูน​สุข และ​ความ​ขัด​สน​13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า14 ถึง​กระนั้น​ก็​เป็น​ความ​กรุณา​ของ​ท่าน ที่​ได้​ร่วม​ทุกข์​กับ​ข้าพเจ้า​

น่าสนใจว่า ในพระคัมภีร์ตอนนี้ อ.เปาโลได้ใช้คำว่า การที่พี่น้องคริสเตียนด้วยกัน ที่ร่วมทุกข์กับอ.เปาโล เป็นความกรุณาจากพี่น้องด้วยกัน และคือการบอกว่า นอกจากเราจะขาดพระเจ้าไม่ได้แล้ว เรายังขาดกันและกันไม่ได้

การมีกันและกัน ทำให้เราสามารถไปต่อได้ ที่มีคำพูดว่า อยากไปเร็ว ไปคนเดียว อยากไปได้ไกล ต้องไปด้วยกัน ยังเป็นความจริง ความจริงที่ว่า การไปได้ไกล ทำให้เราไปถึงจุดหมาย แต่การไปด้วยเร็ว อาจไม่ถึงจุดหมาย จบเห่ซะก่อน

เพราะฉะนั้น เราขาดกันและกันไม่ได้

มีการแบ่งระยะของการเติบโตของช่วงอายุต่างไว้อย่างน่าสนใจ คือด้วยคำว่า วัยพึ่งพาคนอื่น(ยังเป็นทารก วัยเด็ก)  วัยพึ่งพาตนเอง(วัยรุ่น) และวัยพึ่งกันและกัน (วัยผู้ใหญ่) และสุดท้าย วัยพัก ( ชราภาพ หมดสภาพ คือกลับมาพึ่งคนที่จะพึ่งพาได้)

และในวัยพักนี้ มีคนมากมายกลัวที่จะเผชิญกับมัน  จึงทำให้คนมากมายต้องมีลูก แต่ว่า ลูกในยุคของเราจะพึ่งพาได้หรือไม่ ยังเป็นความวิตกของคนยุคสมัย 4.0

แต่จะมีคนที่ไม่ใช่ลูก แต่เป็นครอบครัวเดียวกันที่จะพึ่งพาในวัยพักได้ หรือคนในวัยพัก ยังสามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ นี่คือสิ่งที่คนในยุคของเรากำลังหาทางเตรียมคนเหล่านี้ ด้วยคำว่า หุ่นยนต์ โอ้ เราหนีไม่พ้นหุ่นยนต์อีกแล้ว

ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราอย่าหาทางออกแบบหุ่นยนต์เลย เพราะพระเจ้าทรงออกแบบคริสตจักรไว้เป็นคำตอบของปัญหาเรื่องนี้

พระคัมภีร์ยังทันสมัยเสมอ ที่จะแก้ปัญหาให้กับเรา ขอให้เราอย่าหนีความจริงว่า เราขาดพระเจ้าไม่ได้ และขาดกันและกันไม่ได้ อย่าให้เราถูกมารซาตานหลอกเราด้วยระบบของโลกนี้

วิวรณ์ 20:4-6  4 ข้าพเจ้า​ได้​เห็น​บัลลังก์​หลาย​บัลลังก์ และ​ผู้​ที่​นั่ง​บน​บัลลังก์​นั้น เป็น​ผู้​ที่​จะ​พิพากษา และ​ข้าพเจ้า​ยัง​ได้​เห็น​ดวง​วิญญาณ​ของ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​ถูก​ตัด​ศีรษะ เพราะ​เป็น​พยาน​ของ​พระ​เยซู​และ​เพราะ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า และ​ผู้​ที่​ไม่ได้​บูชา​สัตว์​ร้าย​นั้น​หรือ​รูป​ของ​มัน และ​ไม่ได้​ติด​เครื่องหมาย​ของ​มัน​ไว้​ที่​หน้าผาก​หรือ​ที่​มือ​ของ​เขา คน​เหล่า​นั้น​กลับ​มี​ชีวิต​ขึ้น​มา​ใหม่ และ​ได้​ครอบ​ครอง​ร่วมกับ​พระ​คริสต์​เป็น​เวลา​พัน​ปี​จนกว่า​จะ​ครบ​กำหนด​พัน​ปี นี่​แหละ​คือ​การ​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย​ครั้ง​แรก​6 ผู้ใด​ที่​ได้​มี​ส่วน​ใน​การ​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย​ครั้ง​แรก​ก็​เป็น​สุข​และ​บริสุทธิ์ ความ​ตาย​ครั้ง​ที่​สอง​จะ​ไม่​มี​อำนาจ​เหนือ​คน​เหล่า​นั้น แต่​เขา​จะ​เป็น​ปุโรหิต​ของ​พระ​เจ้า​และ​ของ​พระ​คริสต์​ และ​จะ​ครอบ​ครอง​ร่วมกับ​พระ​องค์​ตลอดเวลา​พัน​ปี

ขอให้เราทั้งหลาย จงแสวงหาความรู้ความเข้าใจความจริงของพระเจ้า ในการดำเนินชีวิตในโลกเพื่อชีวิตนิรันดร์

“อะไรคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้”

1.เราขาดพระเจ้าไม่ได้

2.เราขาดกันและกันไม่ได้