“ยิ่งใกล้พระองค์…ยิ่งผ่อนคลาย”

มัทธิว 6:25-27,31-33 25 “เหตุ​ฉะนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ร่างกาย​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​มิใช่​หรือ และ​ร่างกาย​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่งห่ม​มิใช่​หรือ​26 จง​ดู​นก​ใน​อากาศ มัน​มิได้​หว่าน มิได้​เกี่ยว มิได้​ส่ำ​สม​ไว้​ใน​ยุ้ง​ฉาง แต่​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เลี้ยง​นก​ไว้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​มิ​ประเสริฐ​กว่า​นก​หรือ​27 มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​โดย​ความ​กระวน​กระวาย อาจ​ต่อ​ชีวิต​ให้​ยาว​ออกไป​อีก​สัก​ศอก​หนึ่ง​ได้​หรือ…. 31 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​กระวน​กระวาย​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม หรือ​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม​32 เพราะ​ว่า​พวก​ต่างชาติ​แสวงหา​สิ่งของ​ทั้ง​ปวง​นี้ แต่​ว่า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ท่าน​ต้อง​การ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้ มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า การถอนหายใจครั้งหนึ่ง อายุสั้นไปอีกหนึ่งปี นี่เป็นคำพูดที่สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซู เรื่องความกระวนกระวาย ที่ว่า 27 มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​โดย​ความ​กระวน​กระวาย อาจ​ต่อ​ชีวิต​ให้​ยาว​ออกไป​อีก​สัก​ศอก​หนึ่ง​ได้​หรือ ความกระวนกระวายเป็นความเกรียด ทำให้เสียสุขภาพ การได้มาโบสถ์ นมัสการพระเจ้า ทำให้เราสามารถผ่อนคลาย และมีสุขภาพจิตที่ดี พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ให้ไม่เครียด น้ำพระทัยพระเจ้าต้องการให้ผู้ที่แสวงหาพระองค์ ได้พบกับการได้พัก  กิจการ 3:19  19 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​หัน​กลับ​และ​ตั้งใจ​ใหม่ เพื่อ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​บาป​ของ​ท่าน​เสีย เพื่อ​วาระ​พักผ่อน​หย่อน​ใจ​จะ​ได้มา​จาก​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​ ความบาป ทำให้คนไม่ได้พัก เพราะความบาป คือทิศทางตรงกันข้ามกับพระเจ้า ยิ่งใกล้พระเจ้ายิ่งได้พัก แต่ยิ่งอยู่ในบาป ยิ่งไม่ได้พัก แต่กลับยิ่งเหนื่อย 1ยอห์น 1:9 9 ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป​ของ​เรา ​พระ​องค์​ทรง​สัตย์​ซื่อ​และ​เที่ยง​ธรรม ​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้งสิ้น​ การกลับใจใหม่ คือการหันหลังให้กับบาป 180 องศา (ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง)  พระคัมภีร์กำลังบอกกับเราทั้งหลายว่า ถ้าต้องการจะพัก ก็จงหยุดทำบาป ยากอบ 4:8 8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เข้า​ใกล้​พระ​เจ้า และ​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​ใกล้​ท่าน คน​บาป​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​ชำระ​มือ​ให้​สะอาด และ​คน​สอง​ใจ จง​ชำระ​ใจ​ของ​ตน​ให้​บริสุทธิ์​ ถ้าจะตั้งใจแน่วแน่สิ่งใด ก็จงมีใจเดียว มีจิตมุ่งมั่น ที่จะเข้าใกล้พระเจ้ และให้พระเจ้ามาใกล้เรา  ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเรี่ยวแรงพี่น้องที่จะสามารถผ่านพ้นภาวะแรงกดดันต่างๆมากมายที่พยายามจะนำให้เราห่างไกลจากพระเจ้า ขอประทานสติปัญญาแก่พี่น้องทุกคน ที่จะเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ   และไม่ตื่นตระหนก กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกนี้ จนเราอาจตั้งตัวไม่ทัน แต่ทั้งหมดนี้ คือสัญญาณเตือนเราให้ฝึกตนเองที่จะไม่หวั่นไหว ฮีบรู 12:27 27 …​สิ่ง​ที่​หวั่นไหว​นั้น​จะ​ถูก​กำจัด​เสีย เหมือนกับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​ให้​มี​ขึ้น เพื่อให้​สิ่ง​ที่​ไม่​หวั่นไหว​คง​เหลืออยู่​

By admin