“พลัง…ทำให้เกิดผลได้”

รับชมวีดีโอ  ก่อนอ่านคำเทศนา  (คลิ๊กที่ประโยคนี้)  พลังนี้อยู่ในมืออธิษฐานของคุณ

เรารู้หรือไม่ว่า การเป็นคริสเตียนของเรา ได้ทำให้เรามีพลังพิเศษกว่าที่เคยเป็น

ตรงกันข้ามกับพลัง คือความอ่อนแอ  อ่อนกำลัง ไร้เรี่ยวแรง

เมื่อเร็วนี้ เราได้ยินข่าวของดาราคนหนึ่ง เกิดอาการวูบ เส้นเลือดในสมองตีบ ก่อนจะวูบ เขาเกิดอาการที่เรียกว่า แขนขาอ่อนแรง เขาคิดว่าตัวเขาขาดสารอาหาร เรียกหากล้วยน้ำว้า กินแล้วก็ไม่หาย อาการที่เกิดตามมาคือ การเคลื่อนไหวช้าลง  และก็ช้าลง สุดท้ายสิ่งที่เขาคิดและพูดกับลูกสาวของเขาคือ ป๊าไปละนะ เขาคิดว่า นั่นคือวินาทีสุดท้ายที่ได้สั่งลา แต่ปรากฏว่า ไม่ใช่ เขากลายเป็นอัมพฤตชั่วคราว

นี่คือสิ่งที่คนในครอบครัวของดาราคนนี้ก็กลัวเหมือนกับที่คนส่วนใหญ่กลัวที่สุดและไม่อยากตกอยู่ในสภาพนั้นก็คือ อัมพาต หรือกลายเป็นผัก สภาพที่ไร้เรี่ยวแรงอย่างสิ้นเชิง ขยับตัวก็ไม่ได้ พูดก็ไม่ได้

ภาพเดียวกันนี้ อาจเกิด หรือความจริงมันได้เกิดขึ้นแล้วในมิติฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนไม่น้อย นั่นคือ อัมพาตอย่างสิ้นเชิงในฝ่ายวิญญาณ ถ้าคริสเตียนนั้น ไร้พลังทำให้เกิดผลได้

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง พลังที่ทำให้เกิดผลได้ของคริสเตียน

ยากอบ 5:16  16 เพราะ​ฉะ​นั้น​ท่าน​จง​สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​รัก​ษา​โรค คำ​วิง​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​นั้น​มี​พลัง​มาก​และ​เกิด​ผล

น่าสนใจในรากศัพท์ของคำว่า มีพลังมาก และเป็นพลังที่เกิดผล

หนังสืออธิษฐานหนทางวิบาก ได้ยกตัวอย่างของแซมสัน มีพลังมากในฝ่ายร่างกาย แต่ไม่เกิดผล  แซมสันพ่ายแพ้แก่ศัตรูที่อ่อนแอกว่าแซมสัน (เพราะแซมสันทำบาป)

พลังมากและเกิดผล คือกุญแจสำคัญ

อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจ คือคำว่า คำวิงวอน (คำอธิษฐาน) ที่เรามักเข้าใจและคิดว่า คุณสมบัติของผู้อธิษฐานคือกุญแจทำให้มีพลัง เราจึงไปโฟกัสกับคำว่า ผู้ชอบธรรม  สำหรับคริสเตียนเรา การที่เราได้เป็นผู้ชอบธรรม โดยความเชื่อ เราได้ความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์มาเป็นของเรา  เราไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยการกระทำของเรา ดังนั้น เราทุกคนจึงไม่แตกต่างกัน

โรม 3:22 22 คือ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​เจ้า ซึ่ง​ทรง​ประทาน​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​แก่​ทุก​คน​ที่​เชื่อ เพราะ​ว่า​คน​ทั้ง​หลาย​ไม่​ต่างกัน​

เราทุกคนมีสิทธิ์อธิษฐานในสถานะของผู้ชอบธรรมโดยทางพระเยซูคริสต์ได้

แต่สิ่งที่แตกต่างคือ  ท่าทีของการอธิษฐานของเราต่างหาก  การอธิษฐานของเราที่จะมีพลังมาก ต้องมาจาก…

รากศัพท์ภาษากรีกคำว่า วิงวอน  แปลว่า กระตือรือร้น active อย่างมีประสิทธิภาพ efficient

ยากอบกำลังบอกว่า คำอธิษฐานที่กระตือรือร้น และมีประสิทธิภาพต่างหากที่มีพลังมากและเกิดผล คนเจ็บป่วยหายโรค และไม่มีสิ่งที่ใดที่เป็นไปไม่ได้ ต่อจากข้อนี้ ยากอบได้ยกตัวอย่างเรื่อง การอธิษฐานด้วยความเชื่อของเอลียาห์

ยากอบ 5:17-18  17 ท่าน​เอลียาห์​ก็​เป็น​มนุษย์​ที่​มี​สภาพ​เหมือนกับ​เรา​ทั้ง​หลาย และ​ท่าน​ได้​อธิษฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​อัน​แรง​กล้า​ขอ​ไม่ให้​ฝน​ตก และ​ฝน​ก็​ไม่​ตก​ต้อง​แผ่นดิน​ถึง​สาม​ปี​กับ​หก​เดือน18 และ​ท่าน​ได้​อธิษฐาน​ขอ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง และ​ฟ้า​สวรรค์​ได้​ประทาน​ฝน​ให้ และ​แผ่นดิน​จึง​ได้​ผลิต​พืชผล​ต่างๆ

พลังแห่งคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเชื่ออันแรงกล้า (ฉบับแปล 2011 ใช้คำว่า อย่างจริงจัง) รากศัพท์ภาษากรีกใช้คำว่า อย่างเป็นเรื่องเป็นราว

สาวกของพระเยซูสังเกตว่า เวลาพระเยซูอธิษฐาน มีพลังมากและเกิดผลทุกครั้ง (คนป่วยหายป่วย คนง่อยเดินได้ คนใบ้พูดได้ ขับผีออกจากคน คนตาบอดมองเห็น คนตายฟื้นขึ้นมาจากความตาย  ใครอยู่ใกล้พระเยซูไม่มีอด เกิดการอัศจรรย์ขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวเลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคน  พระเยซูเดินบนน้ำ พระเยซูมีคำตอบให้กับทุกเหตุการณ์  พระเยซูยากจน แต่พระองค์ไม่ได้ขาดแคลนสิ่งดีเลย) นี่คือสิ่งที่สาวกสังเกตเห็นในชีวิตการอธิษฐานของพระเยซู

สาวกของพระเยซูจึงขอให้พระเยซูสอนเรื่องการอธิษฐาน เพื่อพวกเขาจะมีพลังและเกิดผลอย่างพระเยซู

และพระเยซูทรงสอนเรื่องการอธิษฐานเรื่องแรก

มัทธิว 6:7  7 “แต่​เมื่อ​ท่าน​อธิษฐาน​อย่า​พูด​พล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือน​คน​ต่างชาติ​กระทำ​เพราะ​เขา​คิด​ว่า​พูด​มาก​หลาย​คำ ​พระ​จึง​จะ​ทรง​โปรด​ฟัง​

คำอธิษฐานที่พระเจ้าต้องการจะฟัง คือคำอธิษฐาน อย่างเป็นเรื่องเป็นราว (อย่างจริงจัง) ไม่ใช่คำพูดพล่อยๆซ้ำซาก

พลัง….ที่ทำให้เกิดผลได้ คือพลังจากคำอธิษฐาน ที่ต้องการความจริงจัง ต้องการความกระตือรือร้น ต้องการประสิทธิภาพในคำอธิษฐาน นั่นคือต้องอธิษฐานให้เป็น อธิษฐานให้ถูกต้อง อธิษฐานให้ได้รับคำตอบ (บ่ายนี้เราจะมาเรียนด้วยกัน)

พระเจ้าพร้อมที่จะสนับสนุนคำอธิษฐานของเราทุกคนให้มีพลังมากและเกิดผล  แต่พระองค์ก็เคารพในกติกาของการสนับสนุนเราด้วย

ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีคุณภาพมาก พระองค์เป็นพระเจ้าที่ดีรอบคอบ พระองคจะไม่ยอมสนับสนุนอะไรที่ทำให้เสียของโดยเปล่าประโยชน์

พระเยซูคริสต์ทรงตรัสคำอุปมาเรื่องตะลันต์ และเงินมินา เพื่อบอกให้เรารู้จักพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสรรพสิ่งว่า พระองค์เป็นนักลงทุนที่คาดหวังการเกิดผล ที่มนุษย์เรียกว่ากำไร แต่สำหรับพระเจ้า มันคือการเกิดผล

และพระเจ้าได้จ่ายราคาลงทุนที่สูงให้กับเราทุกคนแล้ว คือการให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายบนไม้กางเขน เพื่อจะนำการคืนดี (การเชื่อมต่อกับพระเจ้า) ให้กับมนุษย์ทุกคน การเชื่อมต่อนี้คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น การอธิษฐานคือการสื่อสาร และการรับพลังจากพระเจ้า เพื่อจะเกิดผลในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์

สรุปก็คือ พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราทุกคน มีพลังมาก และเกิดผล และคำตอบคือการอธิษฐาน การอธิษฐานคือความสัมพันธ์กับการสื่อสารกับพระเจ้า เพื่อให้เรามีพลังมากและเกิดผล

ในวีดีโอ ได้ให้เราได้เห็นภาพมือที่กุมเป็นสัญญลักษณ์ของการอธิษฐาน ที่มีพลัง เพื่ออะไรที่เรากำลังอ่อนแรง ไร้พลัง

เราต้องการการรักษาเยียวยาให้หายดีใช่ไม๊?  เราต้องการพลังที่จะหายดี  อธิษฐานคือพลัง

เราต้องการพลังที่จะให้อภัยใช่ไม๊? คนไม่น้อยที่ยากจะให้อภัย เพราะขาดพลังการให้อภัย  จงอธิษฐานเพื่อคุณจะให้อภัยได้ (หรือบางคนไม่อยากจะให้อภัย คำอธิษฐานของคุณก็จะอ่อนพลัง ในยากอบได้เริ่มต้นด้วยคำว่า จงสารภาพบาปต่อกันและกันก่อน

….เพราะ​ฉะ​นั้น​ท่าน​จง​สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน

แปลว่า จงให้อภัยกันและกันก่อน แล้วคำอธิษฐานของท่านจึงจะมีพลังมากและเกิดผล

จิตใจที่ขมขื่นและไม่ให้อภัย เป็นตัวบั่นทอนประสิทธิภาพของคำอธิษฐานที่มีคุณภาพ

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ถ้าเวลาเราโกรธ สติปัญญาของเราจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง เป็นความจริงที่คนที่ไม่ให้อภัย  ยังมีความโกรธ ประสิทธิภาพในคำอธิษฐานก็จะตกลงไปด้วย อย่าลืมว่า คำวิงวอนที่มีคุณภาพ ต้องมีประสิทธิภาพด้วย

นอกจากเราจะต้องการพลังในการเยียวยารักษา และการให้อภัยกันและกันแล้ว เรายังต้องการพลัง ที่จะมีความหวังต่อไป หลายคนสิ้นหวัง เพราะหมดพลังในหัวใจ ความหวังจะทำให้มีพลังของหัวใจกลับคืนมา

บางคนไม่สามารถจะอวยพรคนอื่นได้ เพราะมองแต่ตัวเอง เป็นคนขาดพร ไม่คิดว่าตนเองจะรับพระพร

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงคนของพระเจ้าว่า เป็นผู้รับพร Blessed ผู้รับพร คือผู้ที่มีความสุข แต่มีคริสเตียนไม่น้อยที่ไม่มีความสุข มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

พระเยซูทรงสอนเรื่องการเป็นผู้รับพร หรือผู้ที่มีความสุข ในคำเทศนาบนภูเขา ถ้าเราไปอ่าน เราจะพบว่า ทั้งหมด คือการเชื่อมต่อกับพระเจ้าทั้งสิ้น

เป็นการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และเป็นเรื่องเป็นราว

มัทธิว 5: 3-10 43 “บุคคล​ผู้ใด รู้สึก​บกพร่อง​ฝ่าย​วิญญาณ ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​แผ่นดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา “บุคคล​ผู้ใด​โศก​เศร้า ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ได้รับ​การ​ทรง​ปลอบ​ประโลม 5 “บุคคล​ผู้ใด​มี​ใจ​อ่อนโยน ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ได้รับ​แผ่นดิน​โลก​เป็น​มรดก 6 “บุคคล​ผู้ใด​หิว​กระหาย ความ​ชอบธรรม ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​อิ่ม​บริบูรณ์ 7 “บุคคล​ผู้ใด​มี​ใจ​กรุณา ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ได้รับ​พระ​กรุณา​ตอบ 8 “บุคคล​ผู้ใด​มี​ใจ​บริสุทธิ์ ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ได้​เห็น​พระ​เจ้า 9 “บุคคล​ผู้ใด​สร้าง​สันติ ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เรียก​เขา​ว่า​เป็น​บุตร 10 “บุคคล​ผู้ใด​ต้อง​ถูก​ข่ม​เหง​เพราะ​เหตุ​ความ​ชอบธรรม ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​แผ่นดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา

แม้กระทั่งสุดท้ายถูกข่มเหงก็ยังเป็นสุข เพราะคนๆนั้น เชื่อมต่อกับพระเยซู

พลังมากและเกิดผล ทำให้เราสามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้ อ.เปาโลเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้จึงกล่าวว่า

ฟิลิปปี 4:13  13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า

รากศัพท์คำว่า “กำลัง” นี้ เปาโลใช้คำว่า เสริมพลัง empower มาก มากพอที่จะรับมือกับทุกอย่างที่หนักหน่วงของชีวิตได้

ยังมีอะไรอีกที่เราต้องการพลังที่จะรับมือ การเปลี่ยนแปลง การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นใหม่  การปกป้องชีวิตคนที่เรารัก หรือการซ่อมแซมสิ่งที่แตกหักไป พลังที่จะเปลี่ยนหัวใจและความคิดใหม่ หรือจะเริ่มต้นมีเสรีภาพใหม่  หรือที่จะมีชัยชนะเหนือตัวเองได้อย่างแท้จริง เป็นพลังที่ยั่งยืน นิรันดร์ ไม่กลับไปที่เดิม ซ้ำแล้วซ้ำเล่า  พลังนี้ อยู่ในในมือ(อธิษฐาน)ของเราทุกคน

ยากอบ 5:16  16 เพราะ​ฉะ​นั้น​ท่าน​จง​สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​รัก​ษา​โรค คำ​วิง​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​นั้น​มี​พลัง​มาก​และ​เกิด​ผล

พลังมากและเกิดผล  คือสิ่งที่เราต้องการ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีได้

Leave a Comment