“มิชชั่น…แอคชั่น”

Mission Action

​2เปโตร 3:5-8 ….ฟ้า​สวรรค์​ได้​อุบัติ​ขึ้น​ตั้งแต่​โบราณ และ​แผ่นดิน​โลก​จึง​ได้​เกิดขึ้น​จาก​น้ำ​และ​มี​น้ำ​ล้อม​รอบ​ทุก​ด้าน6 ด้วย​น้ำ​นั้นเอง​ชาวโลก​ที่​มี​อยู่​ใน​ขณะนั้น ​ก็​ได้​ถูก​ทำลาย​ให้​พินาศ​ไป​เพราะ​น้ำ​ท่วม7 และ​โดย​พระ​วจนะ​เดียว​กัน​นั้นเอง ท้องฟ้า​และ​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​นี้ ​ก็​มี​ไว้​สำหรับ​ให้​ไฟ​เผา​ผลาญ คือ​เ​ก็​บ​ไว้​จนกว่า​จะ​ถึง​วัน​ทรง​พิพากษา​และ​วัน​พินาศ​แห่ง​บรรดา​ทุรชน 8 แต่​ดูก่อน​พวก​ที่​รัก อย่า​ลืม​ความ​จริง​ข้อ​นี้​เสีย คือ​วัน​เดียว​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​เหมือนกับ​พัน​ปี และ​พัน​ปี​ก็​เป็น​เหมือนกับ​วัน​เดียว 

สวัสดิพี่น้องที่รักในพระคริสต์

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหมือนจะบอกกับเราว่า มีภารกิจที่เราต้องรีบเร่งเช่นกัน นั่นคือ มิชชั่น แอคชั่น มีความหมายถึง งานพันธกิจที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราในการประกาศเพื่อจะนำคนมากมายมาให้ถึงทางรอดที่แท้จริงของชีวิต ที่ไม่ใช่แค่เพียงเอาตัวรอดในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้เท่านั้น แต่หมายถึงการมีชีวิตรอดจากความพินาศ ถูกเผาผลาญด้วยไฟ หลายคนกลัวว่าน้ำจะนำความพินาศมายังโลกอีก แต่พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่า ไฟต่างหากที่จะทำลายทุกอย่าง และไฟที่น่ากลัวคือไฟนรก  ช่วงเวลานี้คือ ช่วงเวลาแห่งการยื้อเวลาให้นานที่สุด เหมือนอย่างที่อับราฮัมต่อรองกับพระเจ้าว่า ถ้ามีคนชอบธรรมสักเท่าไหร่ ที่พระเจ้าจะยังยื้อเวลาให้ ต่อรองแล้วต่อรองอีก จนคนในเมืองโสโดมปิดประตูแห่งความรอดของตนเองอย่างสิ้นเชิง คือทำบาปผิดอย่างมากมาย ความพินาศจึงมาถึงเมืองโสโดมโกโมราห์ มาถึงยุคของเรา เวลาที่ยื้อไว้ใกล้จะหมดลงแล้ว ขอใหเราทั้งหลายช่วยกันต่อรองกับพระเจ้าด้วย มิชชั่น แอคชั่นของเราแต่ละคน และของคริสตจักรในภาพรวมทั้งหมด ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า พระเจ้าจะยังทรงฟัง และเฝ้ามองดูการกระทำที่พวกเราจะทำให้คนกลับใจ เพิ่มจำนวนคนให้รอดจากไฟนรก  2เปโตร 3;9-12,14  9 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ไม่ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ใน​เรื่อง​พระ​สัญญา​ของ​พระ​องค์ ตาม​ที่​บาง​คน​คิด​นั้น แต่​พระ​องค์​ได้​ทรง​อด​กลั้น​พระ​ทัย​ไว้ เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มา​ช้า​นาน ​พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประสงค์​ที่​จะ​ให้​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​พินาศ​เลย แต่​ทรง​ปรารถนา​ที่​จะ​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​10 แต่​ว่า​วัน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​นั้น จะ​มาถึง​เหมือน​อย่าง​ขโมย​แอบ​ย่อง​มา และ​ใน​วัน​นั้น ท้องฟ้า​จะ​ล่วง​เสีย​ไป​ด้วย​เสียง​ที่​ดัง​กึกก้อง และ​โลกธาตุ​จะ​สลาย​ไป​ด้วย​ไฟ และ​แผ่นดิน​โลก​กับ​สิ่ง​สารพัด​ที่​มี​อยู่​ใน​โลก​นั้น จะต้อง​ไหม้​เสีย​สิ้น11 เมื่อ​เห็น​แล้ว​ว่า​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​จะต้อง​สลาย​ไป​หมด​สิ้น​เช่นนี้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​ควร​จะ​เป็น​คน​เช่นใด​ใน​ชีวิต​ที่​บริสุทธิ์​และ​ดี​งาม​12 จง​เฝ้า​รอ​และ​เร่ง​วัน​ของ​พระ​เจ้า​ให้​มาถึง ซึ่ง​วัน​นั้น​ท้องฟ้า​จะ​ถูก​ไฟ​ผลาญ​สลาย​ไป และ​โลกธาตุ​ก็​จะ​ถูก​ไฟ​เผา​ให้​สลาย​ไป 14 เหตุ​ฉะนั้น​พวก​ที่​รัก เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ยัง​คอย​สิ่ง​เหล่า​นี้​อยู่ ท่าน​ก็​จง​อุตส่าห์​ให้​พระ​องค์​ทรง​พบ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มี​ใจ​สงบ ปราศจาก​มลทิน​และ​ข้อ​ตำหนิ​…. 1โครินธ์ 9:16 ….เพราะ​จำเป็น​ที่​ข้าพเจ้า​จะต้อง​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ ถ้า​ข้าพเจ้า​ไม่​ประกาศ วิบัติ​จะ​เกิด​แก่​ข้าพเจ้ามิชชั่น แอคชั่น ทำเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะหมดเวลา….

By admin