“จากค่าย…สานต่อ…สัญญาพันธกิจ”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันทำให้ค่ายคริสตจักรทัศนาจรของเราสำเร็จลงด้วยดี มีพี่น้องรับบัพติศมาในน้ำครั้งนี้ 8 คน และรับเชื่อ 6 คน เป็นบรรยากาศที่น่ายินดียิ่ง พี่น้องสามารถดู (ย้อนหลัง) ไลฟ์สด การนมัสการ การเทศนาวันอาทิตย์ที่ 14 ตค. ซึ่งบันทึกไว้ในเฟสบุ้คของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11  ในปีนี้เรามีรายการพันธกิจต่อเนื่องด้วยค่ายคริสตจักรทัศนาจร ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อน ทำให้เรื่องของการทำสัญญาพันธกิจสะดุดหายไปอาทิตย์หนึ่ง เพราะเราได้ย้ายการประชุมนมัสการวันอาทิตย์ไปนอกสถานที่ ไกลถึงจังหวัดจันทบุรี พี่น้องหลายท่านไม่สามารถไปร่วมค่ายได้ ก็สะดุดหยุดความต่อเนื่องเรื่องพันธกิจไปด้วย วันนี้  เรากลับมาพบกันอีกครั้งที่กรุงเทพฯ มานมัสการพระเจ้าร่วมกัน ข้าพเจ้าจึงอยากจะสานต่อเรื่องสัญญาพันธกิจที่พี่น้องกำลังตัดสินใจตามการเร้าใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการมีภาระผูกพันเรื่องนี้ด้วยกัน อยากทบทวนเราด้วยคำเทศนาในวันพันธกิจ ตอนหนึ่งได้กล่าวว่า ….พระเยซูทรงตรัสเกี่ยวกับก้อนหินในการสร้างคริสตจักรของพระองค์ว่า 18 ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้ (มัทธิว 16:18)  คำว่า ศิลาที่พระเยซูใช้มีสองคำ คำหนึ่งคือชื่อของเปโตร ในภาษากรีก ออกเสียงว่า เพทรอส Petros แปลว่า หินเล็กหนึ่งก้อน และอีกคำหนึ่ง คำว่า เพทรา Petra แปลว่า แผ่นหินก้อนใหญ่ หมายถึงพระเยซู พระองค์จะให้คริสตจักรถูกก่อกันขึ้นบนแผ่นหินก้อนใหญ่นี้ เปโตร หรือเพทรอส หมายถึงสาวกของพระเยซูทุกคน เป็นหินก้อนเล็กที่จะเรียงกันขึ้น วีดีโอที่เรารับชมเกี่ยวกับการเพ่งสมาธิในการเรียงก้อนกินรูปร่างต่างกัน ไม่ง่ายเลย แต่มันเป็นไปได้  ก้อนหินทุกก้อนจะมีความสมดุลอยู่บนหินอีกก้อนได้ต้องอยู่ที่คนวางก้อนหินนั้น พระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงเป็นผู้สร้างคริสตจักรด้วยพระองค์เอง พระเยซูจะเป็นผู้มองเห็นจุดสมดุลในการวางก้อนหินแต่ละก้อน  ใครจะอยู่บน ใครจะอยู่ล่าง พันธกิจที่เรามีส่วนร่วม จะทำให้คริสตจักรของพระเยซูถูกก่อขึ้นมาอย่างงดงาม ที่จะไม่ล้มระเนระนาด ตราบใดที่เราอยู่ในที่ที่เราควรอยู่ เชื่อมต่อกันไว้ด้วยพันธกิจที่เราต่างทำด้วยกันเป็นทีม  ความเป็นทีม ทำให้เรามีจุดสัมผัสกัน มีความรับผิดชอบต่อการรับน้ำหนักของอีกคนหนึ่ง ให้เรามองหาจุดสัมผัสกัน เชื่อมต่อกันให้ได้ แม้เพียงจุดเดียว เราก็จะต่อกันขึ้นไปได้อย่างสวยงาม อาทิตย์บ่ายที่เราทั้งคริสตจักรไปทำพันธกิจกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยจนสำเร็จ เพราะทุกคนต่างทำส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ทำบทบาทของตนเองที่จะทำได้ อยู่ในจุดที่ควรอยู่  มีคนที่ให้เวลาความสามารถ ทั้งข้าวของเงินทองบริจาคถวายกันเข้ามา งานออกมางดงาม หลายคนกลับมาพร้อมกับน้ำตา สะเทือนใจ ที่ได้เห็นลึกเข้าไปในดวงตาของเด็กๆเหล่านั้นจนถึงก้นบึ้งของหัวใจว่า นี่แหล่ะทุ่งนาในหัวใจที่พร้อมให้พระเจ้าเก็บเกี่ยว  ขอให้เรามาช่วยกันสานต่อพันธกิจ แอ๊คชั่น…ในสัญญาถวายด้วยกัน

By admin