“จงรับคำอธิษฐานเผื่อ…สู้ๆ”

โคโลสี 1:3-14 3 เรา​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​บิดา​เจ้า​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา​เสมอ เมื่อ​เรา​อธิษฐาน​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​4 เพราะ​เรา​ได้​ยิน​ถึง​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​เรื่อง​ความ​รัก​ซึ่ง​ท่าน​มี​ต่อ​ธรรมิก​ชน​ทั้ง​ปวง​5 โดย​เหตุ​ซึ่ง​มี​ความ​หวัง​อัน​สะสม​ไว้​สำหรับ​ท่าน​ใน​สวรรค์ ซึ่ง​เมื่อก่อน​ท่าน​เคย​ได้​ยิน​มา​แล้ว​ใน​คำ​แห่ง​ความ​จริง คือ​ข่าว​ประเสริฐ​6 ซึ่ง​แผ่​แพร่​มาถึง​ท่าน ดั่ง​ที่​กำลัง​เกิดผล​และ​ทวี​ขึ้น​ทั่ว​โลก เช่น​เดียว​กับที่​กำลัง​เป็นอยู่​ใน​ตัว​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ด้วย ตั้งแต่​วันที่​ท่าน​ได้​ยิน​และ​เข้าใจ​ใน​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ตาม​ความ​จริง​7 ดังที่​ท่าน​ได้​เรียน​จาก​เอ​ปาฟรัสซึ่ง​เป็น​เพื่อนร่วม​งานที่​รัก​ของ​เรา เขา​เป็น​ผู้​ที่​เอา​ใจ​ใส่​ปรนนิบัติ​พระ​คริสต์​เพื่อ​พวก​เรา​จริงๆ 8 และ​เขา​ได้​เล่า​ให้​เรา​ฟัง​ถึง​ความ​รัก​ที่​ท่าน​มี​อยู่​ใน​พระ​วิญญาณ​ด้วย 9 เพราะ​เหตุ​นี้​นับตั้ง แต่​วันที่​เรา​ได้​ยิน เรา​ก็​ไม่ได้​หยุด​ใน​การ​ที่​จะ​อธิษฐาน​ขอ​เพื่อ​ท่าน ให้​ท่าน​เพียบพร้อม​ด้วย​ความ​รู้​ถึง​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ใน​สรรพ​ปัญญา​และ​ใน​ความ​เข้าใจ​ฝ่าย​วิญญาณ​10 เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ประพฤติ​อย่าง​ที่​สมควร​ต่อ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​ทำ​ตน​ให้​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​องค์ ให้​เกิดผล​ใน​การ​ดี​ทุก​อย่าง และ​จำเริญ​ขึ้น​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​เจ้า​11 ขอ​ให้​ท่าน​มี​กำลัง​มาก​ขึ้น​ทุก​อย่าง​โดย​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ ขอ​ให้​ท่าน​มี​ความ​ทรหด​ที่สุด และ​ความ​อดทน​ไว้​นาน​ด้วย​ความ​ยินดี​12 ให้​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​บิดา ผู้​ทรง​ทำ​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​สม​กับ​ที่​จะ​เข้า​ส่วน​ได้รับ​มรดก​ด้วย​กัน​กับ​ธรรมิก​ชน​ใน​ความ​สว่าง​13 ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​อำนาจ​ของ​ความ​มืด และ​ได้​ทรง​ย้าย​เรา​มา​ตั้ง​ไว้​ใน​แผ่นดิน​แห่ง​พระ​บุตร​ที่​รัก​ของ​พระ​องค์​14 ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​เรา​จึง​ได้รับ​การ​ไถ่ ซึ่ง​เป็น​การ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา อ.เปาโลได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องคริสเตียนที่เมืองโคโลสี เพื่อหนุนใจ และแสดงคำอธิษฐานที่ได้มอบให้กับคนเหล่านี้ เป็นตัวหนังสือ คำที่เด่นในคำอธิษฐานนี้อยู่ในข้อ 10-11  คำว่า มีกำลังมากขึ้น….มีความทรหดที่สุด และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี ให้ขอบพระคุณพระบิดา… นี่คือคำอธิษฐานที่เป็นคำหนุนใจ และให้กำลังใจ ในยามที่พี่น้องคริสเตียนชาวเมืองโคโลสีน่าจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ยากที่จะรัก เปาโลน่าจะเข้าใจในความรู้สึกของพี่น้องว่า มันไม่ง่ายเลย ...ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​เรื่อง​ความ​รัก​ซึ่ง​ท่าน​มี​ต่อ​ธรรมิก​ชน​ทั้ง​ปวง… เปาโลสื่อความหมายอย่างไปนั่งในหัวใจว่า ความอดทนของคนเรามีขีดจำกัด ถ้าไม่ระวังก็อาจจะไปถึงความรู้สึกที่ใช้คำว่า เหลืออด …และจะหมดความอดทน และในภาวะนี้ จำเป็นต้องการคำอธิษฐานเผื่ออย่างยิ่ง เมื่อมาถึงความรู้สึกนี้ จงรับคำอธิษฐาน เพราะนี่คือมิติที่เหนือความเป็นมนุษย์แล้ว 11 ขอ​ให้​ท่าน​มี​กำลัง​มาก​ขึ้น​ทุก​อย่าง​โดย​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ ขอ​ให้​ท่าน​มี​ความ​ทรหด​ที่สุด และ​ความ​อดทน​ไว้​นาน​ด้วย​ความ​ยินดี​  เราต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อจะสานต่อ….ความ​รัก​ที่​ท่าน​มี​อยู่​ใน​พระ​วิญญาณ​ด้วย.. จงรับคำอธิษฐานเผื่อ อธิษฐานและอธิษฐานจากพระเยซูคริสต์เจ้า ให้พระองค์ทรงช่วยพี่น้องที่กำลังจะหมดความอดทน (เหลืออด) ให้ทรหดอดทนต่อไป อาเมน

By admin