“ชีวิตคริสเตียน…ชีวิตที่เป็นพยาน”

มัทธิว 28:19-20 19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค”  พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นที่มาของนิมิตปรัชญาของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11ซึ่งปรากฏบนแผ่นหลังของสูจิบัตรนี้ทุกๆอาทิตย์ คำว่า นิมิตปรัชญา หมายถึงการดำรงอยู่ของคริสตจักรของเราคือการอยู่เพื่อสร้างสาวก (สร้างคนให้เป็นนักเรียนของพระเยซู) นักเรียนของพระเยซูเรียนเพื่อเหมือนพระเยซู   พระเยซูทรงใช้ชีวิตของพระองค์เป็นต้นแบบของการสร้างสาวกด้วยชีวิตแตะชีวิต ชีวิตส่งต่อชีวิต  กิจการ 1:8 8 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้รับ​พระ​ราชทาน​ฤทธิ์​เดช เมื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​พยาน​ฝ่าย​เรา​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย แคว้น​สะมาเรีย และ​จนถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก” “ชีวิตคริสเตียน…ชีวิตที่เป็นพยาน” ว่าพระเยซูทรงเป็นอยู่จริง พระองค์ทรงดำรงอยู่ เหมือนเดิม วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิจ อีกสามเดือนข้างหน้า เราจะมีงานใหญ่ที่ชื่อว่า “อัศจรรย์แห่งรัก” วันที่ 19-20 มกราคม 2019 ที่ไบเทค บางนา ซึ่งมีคริสตจักร 500 กว่าคริสตจักรที่เข้าร่วมกันในงานครั้งนี้ อีกเพียงแค่สามเดือนเท่านั้น  ในช่วงเตรียมงานนี้ คริสตจักรต่างๆได้รณรงค์ให้สมาชิกของตนเองเข้ารับการอบรมพิเศษเพื่อเตรียมสมาชิกคริสต จักรในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ และคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11ของเราก็จะเข้าอบรมพิเศษนี้สามรอบ ที่คริสตจักรแสงสว่างในบ่ายวันนี้ ติดต่อกันสามอาทิตย์(14:00-16:00) ครั้งละ 2 ชั่วโมง เริ่มบ่ายวันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะเชิญชวนพวกเราไปเข้าอบรมกันทั้งคริสตจักร สิ่งที่เราจะอบรมนี้ เรียกว่า “ชีวิตคริสเตียน ชีวิตที่เป็นพยาน” (Christian Life &Witness Course ) จะเป็นสิ่งที่ติดตัวพวกเราไปตลอดชีวิต ให้เราชักชวนกันไป นี่เป็นเวลาแห่งการเสริมสร้างเราทุกคนให้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะช่วยคนไทยมากมาย  1 ทิโมธี 4:6-8 6 ถ้า​ท่าน​จะ​ให้​คำแนะนำ​เหล่า​นี้​แก่​พวก​พี่​น้อง ท่าน​ก็​จะ​เป็น​ผู้รับ​ใช้​ที่​ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ เจริญ​ด้วย​คำ​สอน​แห่ง​ความ​เชื่อ และ​ด้วย​หลักธรรม​อัน​ดี​ที่​ท่าน​ได้​ประพฤติ​ตามนั้น​7 อย่า​ใส่​ใจ​กับ​เทพ​นิยาย​อัน​หา​สาระ​มิได้ จง​ฝึก​ตน​ใน​ทาง​ธรรม​8 เพราะ​ถ้า​การ​ฝึก​ทาง​กาย​นั้น​มี​ประโยชน์​อยู่​บ้าง ทาง​ของ​พระ​เจ้า​ก็​มี​ประโยชน์​ใน​ทุก​ทาง เพราะ​ทรง​ไว้​ซึ่ง​ประโยชน์​สำหรับ​ชีวิต​ปัจจุบัน​และ​ชีวิต​อนาคต​ด้วย​ ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคน ให้เราไปกันทั้งคริสตจักร ไปอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า นี่คือโอกาสที่เราจะได้แสดงสปิริตของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไปด้วยกัน เรียนด้วยกัน ฝึกปฏิบัติด้วยกัน สามเดือนไม่นานเลย เราจะพร้อมสำหรับการไปที่ไบเทคบางนาด้วยกัน นำเพื่อนบ้าน และคนในครอบครัวไปร่วมงานอัศจรรย์แห่งรักนี้ ขอให้ความรอดเกิดขึ้นกับคนไทยถ้วนหน้า โดยเฉพาะคนใกล้ตัวเรา  ญาติสนิท มิตรสหาย  ได้เห็น “ชีวิตคริสเตียน….ชีวิตที่เป็นพยาน” ของเราทุกคน

Leave a Comment