“การเลี้ยงดูของพระเจ้า”

ยอห์น 21:3-6 3 ซีโมน​เป​โตร​บอก​พวก​เขา​ว่า “ข้า​จะ​ไป​จับ​ปลา” พวก​เขา​จึง​พูด​กับ​ซีโมน​ว่า “เรา​จะ​ไป​ด้วย” แล้ว​พวก​เขา​ก็​ออก​ไป​ลง​เรือ แต่​คืน​นั้น​เขา​จับ​ปลา​ไม่​ได้​เลย 4 เมื่อ​ถึง​รุ่ง​เช้า พระ​เยซู​ทรง​ยืน​อยู่​ที่​ฝั่ง แต่​พวก​สา​วก​ไม่​รู้​ว่า​เป็น​พระ​เยซู5 พระ​องค์​ตรัส​ถาม​พวก​เขา​ว่า “ลูกเอ๋ย ยัง​ไม่​ได้​ปลา​หรือ?” เขา​ตอบ​ว่า “ยัง”6 พระ​องค์​ตรัสกับ​พวก​เขา​ว่า “จง​ทอด​อวน​ลง​ทาง​ด้าน​ขวาเรือ แล้ว​จะ​ได้​ปลา​มา​บ้าง” เขา​จึง​ทอด​อวน​ลง​และ​ได้​ปลา​จำนวน​มาก จน​ลาก​อวน​ขึ้น​ไม่​ไหว  เรื่องราวในหนังสือยอห์นตอนนี้ เป็นช่วงสุดท้ายในการบันทึกเกี่ยวกับการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้ากับเหล่าสาวกหลังจากพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย เปโตรกับสาวกหลายคนรู้สึกสิ้นหวัง ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไป คิดได้แค่ กลับไปสู่อาชีพเก่า จับปลา อย่างน้อยก็ตอนนี้เพื่อท้องที่กำลังหิว แต่เมื่อชวนกันไปจับปลาทั้งคืน ไม่ได้ปลาเลย (ทั้งๆที่สาวกของพระเยซูกลุ่มนี้ เป็นชาวประมงมาก่อน) เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา จับปลาทั้งคืน คงทอดแห ทอดอวนไม่รู้กี่รอบ ข้าพเจ้าเคยไปตกหมึกกับชาวเล  ทะเลที่เราไป มีปลากุ้งอยู่ริมทะเล ในยามค่ำคืน สามารถจับปลาได้ง่ายมากๆ  ยิ่งในยุคโบราณสองพันปีที่แล้ว ท้องทะเล น่าจะอุดมสมบูรณ์ กว่ายุคของเราหลายเท่านัก  แต่ทำไมสาวกจึงจับปลาไม่ได้เลย จนรุ่งเช้า จนพระเยซูถามว่า ได้ปลาหรือยัง สาวกตอบว่า ยัง  (น่าจะหงุดหงิดใจน่าดู) ปลามันหายไปไหน หรือว่า มีปลา แต่มันไม่เข้าอวน ไม่เข้าแห เหวี่ยงเท่าไหร่ ก็ไม่ทันจับปลาเข้าอวนสักตัว จนพระเยซูแนะนำ  6 พระ​องค์​ตรัสกับ​พวก​เขา​ว่า “จง​ทอด​อวน​ลง​ทาง​ด้าน​ขวาเรือ แล้ว​จะ​ได้​ปลา​มา​บ้าง” เขา​จึง​ทอด​อวน​ลง​และ​ได้​ปลา​จำนวน​มาก จน​ลาก​อวน​ขึ้น​ไม่​ไหว  พระเยซูใช้คำว่า ได้ปลามาบ้าง แต่ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่บ้าง แต่จำนวนมาก จนลากอวนไม่ไหว (ระดับชาวประมงที่แข็งแรงยุคโบราณ) จำนวนมากที่ว่า นับได้ 153 ตัวๆบึกๆทั้งนั้น 9 เมื่อ​เขา​ขึ้น​มา​บน​ฝั่ง​เขา​ก็​เห็น​ถ่าน​ติด​ไฟ​อยู่ มี​ปลา​วาง​อยู่​ข้างบน และ​มี​ขนม​ปัง​ปลาที่วางบนถ่านที่ติดไฟ พร้อมกับขนมปัง ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับสาวกของพระเยซูแล้ว ปลาที่สาวกจับมาได้ แค่มาสมทบเท่านั้น พระเยซูได้เตรียมอาหารที่จะเลี้ยงดูสาวกของพระองค์ไว้ล่วงหน้าแล้ว พระเยซูเป็นห่วงเป็นใยสาวกของพระองค์เสมอ พระองค์ทรงสอนให้สาวกเรียงลำดับความสำคัญของชีวิตให้เป็น อย่าให้ความกระวนกระวายนำ  อย่าให้ความหิวนำ แต่ให้ความไว้วางใจในพระเจ้าเป็นอันดับแรกก่อน มัทธิว 6:31-33 31 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​กระวน​กระวาย​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม หรือ​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม​32 เพราะ​ว่า​พวก​ต่างชาติ​แสวงหา​สิ่งของ​ทั้ง​ปวง​นี้ แต่​ว่า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ท่าน​ต้อง​การ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้ การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน คือการไว้วางใจในพระเจ้า เป็นการเปิดหูฝ่ายวิญญาณที่จะได้ยินคำแนะนำจากพระเจ้า จงไว้วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่จะมาถึงคนของพระองค์ทันเวลาเสมอ อาเมน

By admin