“จะสิ้นปีแล้ว…ทบทวนชีวิตกันสักนิด”

มัทธิว 5:22-26  22 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ผู้ใด​โกรธ​พี่​น้อง​ของ​ตน ผู้​นั้น​จะต้อง​ถูก​พิพากษา​ลงโทษ ถ้า​ผู้ใด​จะ​พูด​กับ​พี่​น้อง​ว่า ‘อ้าย​โง่’ ผู้​นั้น​ต้อง​ถูก​นำไป​ที่​ศาล​สูง​ให้​พิพากษา​ลงโทษ​และ​ผู้ใด​จะ​ว่า ‘อ้ายบ้า’ ผู้​นั้น​จะ​มี​โทษ​ถึง​ไฟ​นรก​23 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ท่าน​นำ​เครื่องบูชา​มาถึง​แท่น​บูชา​แล้ว และ​ระลึก​ขึ้น​ได้​ว่า พี่​น้อง​มี​เหตุ​ขัด​เคือง​ข้อ​หนึ่ง​ข้อ​ใด​กับ​ท่าน​24 จง​วาง​เครื่องบูชา​ไว้​ที่​หน้า​แท่น​บูชา กลับไป​คืน​ดี​กับ​พี่​น้อง​ผู้​นั้น​เสียก่อน แล้ว​จึง​ค่อย​มา​ถวาย​เครื่องบูชา​ของ​ท่าน​25 จง​ปรองดอง​กับ​คู่ความ​โดยเร็ว​ใน​ขณะที่​พา​กัน​ไป​ศาล เกลือ​กว่า​คู่ความ​นั้น​จะ​อายัด​ท่าน​ไว้​กับ​ผู้​พิพากษา แล้ว​ผู้​พิพากษา​จะ​มอบ​ท่าน​ไว้​กับ​ผู้​คุม และ​ท่าน​จะต้อง​ถูก​ขัง​ไว้​ใน​เรือนจำ​26 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ท่าน​จะ​ออก​จาก​ที่​นั่น​ไม่ได้​จนกว่า​จะ​ได้​ใช้​หนี้​จน​ครบ​  

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ ถึงเวลาใกล้จะจบปี ใกล้เวลาจะนับถอยหลังวันเวลาของปี 2018 ที่กำลังจะผ่านไป สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทำในช่วงปลายปี ก็คือการทบทวนว่า มีอะไรที่ทำไปบ้าง อะไรที่ยังไม่ทำ อะไรที่สำเร็จ และอะไรที่ผิดพลาด เป็นการสรุปชีวิตการทำงาน การดำเนินชีวิตตลอดทั้งปี เพื่อจะเริ่มต้นปีใหม่ ตั้งใจ ตั้งเป้าหมายใหม่ แต่จะมีใครไม๊? ที่จะคิดทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน (ที่ดีให้ดียิ่งขึ้น แต่ที่เสีย จะทำยังไง จะปล่อยให้ข้ามปีไปอย่างเสียๆอย่างนั้นหรือ?) คำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าในหนังสือมัทธิวที่นำมาไว้ในบทความนี้ เกี่ยวข้องกับการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน  การนำเรื่องการวางเครื่องบูชาแด่พระเจ้าลง ในขณะที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนด้วยกัน คือสาระ สำคัญอย่างยิ่ง ในพระคัมภีร์เดิมได้กล่าวเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัย (ยอมรับได้) แสดงถึงว่า พระเจ้าทรงเลือกที่จะรับเครื่องบูชาที่มาจากใจ(ที่ถูกต้อง) สดุดี 51:16-17  16 เพราะ​พระ​องค์​มิได้​ทรง​ปีติ​ยินดี​ใน​เครื่อง​สัตว​บูชา ถึง​ข้า​พระ​องค์​จะ​ถวาย​เครื่อง​เผา​บูชา ​พระ​องค์​จะ​มิได้​พอ​พระ​ทัย 17 เครื่อง​บูชา​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ปรารถ​นา​คือ​จิต​ใจ​ที่​แตก​สลาย ใจ​ที่​แตก​สลาย​และ​สำ​นึก​ผิด​นั้น ข้า​แต่​พระ​เจ้า พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ดู​ถูก  คำว่า จิตใจที่แตกสลายต้องมีการสำนึกผิดคู่กันด้วย คนที่สำนึกผิดคือคนที่จะสามารถแก้ไขความสัมพันธ์ที่เสียๆให้กลับมาดียิ่งขึ้นได้ การยังยืนยัน นั่งยันว่าตนเองไม่ผิด ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลย ก้มลงมองดูตัวเองสักนิดว่า มีอะไรที่ผิดพลาดในเรื่องความสัมพันธ์กันและกันบ้าง ลดทิฐิมานะ และเหตุผลจอมปลอม อยู่ในความจริงของพระเจ้า เป็นการทบทวนชีวิตที่ดีที่สุด 1โครินธ์ 12:18-23,27  18 แต่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ตั้ง​อวัยวะ​ไว้​ใน​ร่างกาย​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์​19 ถ้า​อวัยวะ​ทั้งหมด​เป็น​อวัยวะ​เดียว ร่างกาย​จะ​มี​ที่​ไหน​20 ความ​จริง​มี​อวัยวะ​หลาย​อย่าง แต่​ก็​ยัง​เป็น​ร่างกาย​เดียว​กัน​21 และ​ตา​จะ​ว่า​แก่​มือ​ว่า “ข้าพเจ้า​ไม่​ต้อง​การ​เจ้า” ​ก็​ไม่ได้ หรือ​ศีรษะ​จะ​ว่า​แก่​เท้า​ว่า “ข้าพเจ้า​ไม่​ต้อง​การ​เจ้า” ​ก็​ไม่ได้​22 ที่​จริง​อวัยวะ​ที่​เรา​เห็น​ว่า​อ่อนแอ เรา​ก็​ขาด​เสีย​ไม่ได้​23 และ​อวัยวะ​ที่​เรา​ถือ​ว่า​มี​เกียรติ​น้อย เรา​ก็​ยัง​ทำ​ให้​มี​เกียรติ​ยิ่งขึ้น และ​อวัยวะ​ที่​ไม่​น่าดู​นั้น เรา​ก็​ทำ​ให้​น่าดู​ยิ่งขึ้น…. 27 ฝ่าย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ​คริสต์​ และ​ต่าง​ก็​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​นั้น​

By admin