“ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้ว….ไปต่อกันดีกว่า”

ฟิลิปปี 3:12-16  12 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​แล้ว หรือ​สำเร็จ​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ฉวย​เอาไว้​เป็น​ของ​ตน อย่าง​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​ทรง​ฉวย​ข้าพเจ้า​ไว้​เป็น​ของ​พระ​องค์​แล้ว​13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​15 เรา​ซึ่ง​เป็น​ผู้ใหญ่​แล้ว​จึง​คิด​อย่าง​นั้น และ​ถ้า​ท่าน​คิด​อย่าง​อื่น ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เรื่อง​นั้น​ประจักษ์​แก่​ท่าน​ด้วย​16 แต่​เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​ดำเนิน​ตรง​ตามนั้น​ต่อไป

ความจริงในบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้ อ.เปาโลกำลังกล่าวถึง เบื้องหลังพื้นเพชีวิตของอ.เปาโลที่ประสบความสำเร็จ ทั้งเชื้อชาติ การศึกษา และชีวิตที่กระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้าของเปาโลก็ไม่ด้อยไปกว่าใคร (เด่นกว่าเสียด้วยซ้ำ) แต่อ.เปาโลกกลับมองเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ และใช้ประโยคว่า  ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​ เป้าหมายคือ ไปต่อ การคิดวนเวียนอยู่กับสิ่งเก่าๆ ทำให้เสียเวลา อาจทำให้ลืมเป้าหมายที่จะไปต่อ ในช่วงที่กำลังจะสิ้นปีนี้ มีการส่งต่อคลิปดีๆมาให้แก่กันและกัน ข้าพเจ้าก็ได้รับคลิปหนึ่งที่ดูแล้ว เป็นการหนุนใจ จึงอยากจะเอาข้อความในคลิปนั้นมาลงดังนี้ (พี่น้องที่รับสูจิบัตรเป็นไลน์ ก็จะได้เห็นคลิปนี้ในไลน์สูจิบัตรเลยนะค่ะ ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่าน สามารถลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้ว และก้าวต่อไป ด้วยสำนวนอย่างเดียวกันกับอ.เปาโลว่า14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​ ….

เรื่องที่เราควรลืมเอาไว้ในปีเก่า

1.ลืมว่าเราเคยโกรธใคร                              2.ลืมคนที่ทิ้งเราไป

3.ลืมเรื่องที่เราเคยช่วยคนอื่น                    4.ลืมเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง

5.ลืมหัวใจที่เคยอ่อนแอ                             6.ลืมว่าเคยแพ้มากี่ครั้ง

7.ลืมสิ่งที่เสียไปแล้ว                                  8.ลืมข้ออ้าง

9.ลืมโทษคนอื่น                                         10.ลืมเรื่องเครียดๆ

11.ลืมอายุอยู่กับปัจจุบัน                             12.ลืมริษยาคนอื่น

13.ลืมขี้เกียจ                                               14.ลืมท้อ

15.ลืมคำนินทา                                           16.ลืมเรื่องที่ทำให้ทุกข์

17.ลืมคำว่า เราเป็นคนไม่มีค่า                   18.ลืมคำว่า เป็นไปไม่ได้

19.ลืมคำว่า เราทำไม่ได้                            20. ลืมคำว่า มันสายไปแล้ว

By admin