“เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการให้…ให้อภัย”

โดโลสี 3:12-15   12 เหตุ​ฉะนั้น​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​พวก​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​เลือก​ไว้ เป็น​พวก​ที่​บริสุทธิ์​และ​เป็น​พวก​ที่​ทรง​รัก จง​สวม​ใจ​เมตตา ใจ​ปรานี ใจ​ถ่อม ใจ​อ่อน​สุภาพ ใจ​อดทน​ไว้​นาน​3 จง​ผ่อน​หนัก​ผ่อน​เบา​ซึ่ง​กัน​และ​กัน และ​ถ้า​แม้ว่า​ผู้ใด​มี​เรื่องราว​ต่อ​กัน ​ก็​จง​ยกโทษ​ให้​กัน​และ​กัน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​ยกโทษ​ให้​ท่าน​ฉัน​ใด ท่าน​จง​กระทำ​อย่าง​นั้น​เหมือน​กัน14 แล้ว​จง​สวม​ความ​รัก​ทับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ทั้งหมด เพราะ​ความ​รัก​ย่อม​ผูกพัน​ทุก​สิ่ง​ไว้​ให้​ถึง​ซึ่ง​ความ​สมบูรณ์​15 และ​จง​ให้​สันติ​สุข​ของ​พระ​คริสต์​ครอง​จิตใจ​ของ​ท่าน ​พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​ท่าน​ไว้​ให้​เป็น​กาย​เดียว​ด้วย เพื่อ​สันติ​สุข​นั้น และ​ท่าน​จง​มี​ใจ​กตัญญู​  

2โครินธ์ 2:10-11  10 ถ้า​พวก​ท่าน​จะ​ยกโทษ​ให้​ผู้ใด ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ยกโทษ​ของ​ผู้​นั้น​ด้วย ถ้า​ข้าพเจ้า​ยกโทษ​ของ​คน​ใดๆ ข้าพเจ้า​ได้​ยกโทษ​ของ​คน​นั้น เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​คริสต์​11 เพื่อ​ไม่ให้​ซาตาน​มี​ชัย​เหนือ​เรา เพราะ​เรา​รู้​กล​อุบาย​ของ​มัน​แล้ว​

มัทธิว 18:35  35 ​พระ​บิดา​ของ​เรา​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์ จะ​ทรง​กระทำ​แก่​ท่าน​ทุก​คน​อย่าง​นั้น ถ้า​หาก​ว่า​ท่าน​แต่​ละ​คน​ไม่​ยกโทษ​ให้แก่​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​ด้วย​ใจ​กว้างขวาง”

การยกโทษให้อภัย เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่ง ที่แสดงถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไข (อากาเป้) พระคัมภีร์บอกกับเราว่า พระเจ้าจะเข้มงวดกับคนที่ไม่ยกโทษให้อภัยกับคนอื่น  คำถามก็คือว่า ต้องยกโทษให้อภัยทุกคนเลยหรือ คำตอบ คือ ทุกคน  ไม่ยกเว้นแม้แต่คนเดียว ไม่ยกเว้นแม้แต่ศัตรู ผู้มุ่งร้ายต่อตัวเรา  พระเยซูทรงทำอย่างนั้นขณะอยู่บนไม้กางเขน  พระองค์อธิษฐานเพื่อคนที่กำลังเยาะเย้ย และกำลังตรึงพระองค์  ลูกา 23:33-34  33 เมื่อ​ไป​ถึง​สถาน​ที่​แห่ง​หนึ่ง​ที่​เรียก​ว่า​กระ​โหลก​ศีรษะ เขา​ก็​ตรึง​พระ​องค์​ไว้​ที่​นั่น​บน​กาง​เขน​พร้อม​กับ​ผู้​ร้าย​สอง​คน​นั้น ข้าง​ขวา​คน​หนึ่ง​ข้าง​ซ้าย​คน​หนึ่ง34 พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “พระ​บิดา​เจ้า​ข้า ขอ​ทรง​ยก​โทษ​พวก​เขา​เพราะ​เขา​ไม่​รู้​ว่า​กำ​ลัง​ทำ​อะไร” แล้ว​พวก​เขา​ก็​เอา​ฉลอง​พระ​องค์​มา​จับ​ฉลาก​แบ่ง​กัน  การให้อภัย เกิดจากดวงตาของปัญญาที่มองเห็นชัดเจนกว่าอีกฝ่าย คนไทยเรามีสำนวนคำว่า เลือดเข้าตา  เป็นอาการของคนถูกต่อย บนผืนผ้าใบของนักมวย เวลาถูกคู่ชกต่อยจนเลือดออกในตา จนมองอะไรไม่เห็น ก็จะต่อยมั่วไปหมด บางทีก็ต่อยกรรมการที่กำลังห้ามมวยที่กำลังผิดกติกา หรือกำลังเห็นว่า อีกฝ่ายฉวยโอกาสจะซ้ำเติม ในขณะที่ฝ่ายเพลี่ยงพล้ำไม่มีทางสู้แล้ว อีกฝ่ายก็เข้าหาไม่ลดละไม่ปรานี หน้าที่ของกรรมการคือห้ามมวยที่ผิดกติกา แต่คนที่เลือดเข้าตาไม่สนใจแล้ว อะไรที่ตนเองเห็นเพียงแค่เงา ไม่รู้ใครเป็นใคร ป้องกันตัวเองไว้ก่อน สถานการณ์อย่างนี้ เรียกว่า ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรกะใคร หรือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำผิดอยู่ ผู้มีดวงตาของปัญญาย่อมให้อภัย และไม่ถือสาหาความ ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่เราทั้งหลาย จะให้อภัย อย่างคนที่มีดวงตาของปัญญา อย่างพระเยซูคริสต์เจ้า  แล้วจะไม่เครียด ฮาเลลูยา  อาเมน

Leave a Comment