“ศรัทธา”

มัทธิว 8:5-10  เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​เมือง​คาเปอร​นาอุม มี​นาย​ร้อย​คน​หนึ่ง​มา​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า บ่าว​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ง่อย​อยู่​ที่​บ้าน​ทน​ทุกข์​เวทนา​มาก” ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​จะ​ไป​รักษา​เขา​ให้​หาย” นาย​ร้อย​ผู้​นั้น​ทูล​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​เป็น​คน​ไม่​สมควร​ที่​จะ​รับ​เสด็จ​พระ​องค์​เข้า​ใต้​ชายคา​ของ​ข้า​พระ​องค์ ขอ​พระ​องค์​ตรัส​เท่านั้น บ่าว​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​จะ​หาย​โรค  ​ข้า​พระ​องค์​รู้​ดี เพราะ​เหตุ​ว่า​ข้า​พระ​องค์​อยู่​ใต้​วินัย​ทหาร แต่​ก็​ยัง​มี​ทหาร​อยู่​ใต้​บังคับ​บัญชา​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​จะ​บอก​แก่​คน​นี้​ว่า ‘ไป’ เขา​ก็​ไป บอก​แก่​คน​นั้น​ว่า ‘มา’ เขา​ก็​มา บอก​ทาส​ของ​ข้า​พระ​องค์​ว่า ‘จง​ทำ​สิ่ง​นี้’ เขา​ก็​ทำ”ครั้น​พระ​เยซู​ทรง​ได้​ยิน​ดังนั้น​ก็​ประหลาด​พระ​ทัย​นัก ตรัส​กับ​บรรดา​คน​ที่​ตาม​พระ​องค์​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​ไม่​เคย​พบ​ศรัทธา​ที่​ไหน​มาก​เท่านี้​แม้​ใน​อิสราเอล​ 

“ศรัทธา” แปลว่า ความเชื่อ  เรื่องราวของนายร้อยมาขออ้อนวอนพระเยซูเพื่อรักษาบ่าวที่เป็นง่อยเป็นคนยิว  …. นายร้อยคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทหารโรม แน่นอนว่า เขาไม่ใช่คนยิว ไม่ใช่คนอิสราเอล ในสมัยนั้น จะถูกเรียกว่า คนต่างชาติ ที่ไม่น่าจะนับถือศาสนายูดาห์อย่างคนยิว  คาดว่า นายร้อยน่าจะได้ยินเรื่องพระเยซูกับการรักษาคนให้หายโรคทุกราย โรคยากๆที่คนรักษาไม่หาย แต่พระเยซูทรงรักษาให้หาย  การได้ยินที่ไม่ใช่แค่การร่ำลือเท่านั้น แต่น่าจะมีพยานที่ให้น้ำหนักความจริงเรื่องของพระเยซู จึงน่าจะเป็นเหตุให้นายร้อยเกิดความศรัทธาชนิด เอาบทบาทหน้าที่การเป็นทหารของตนเองมาเป็นเปรียบเทียบความศรัทธาในพระเยซู

พระเยซูทรงชมนายร้อยคนนี้ และนำมาเปรียบเทียบกับความศรัทธาของคนยิวว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​ไม่​เคย​พบ​ศรัทธา​ที่​ไหน​มาก​เท่านี้​แม้​ใน​อิสราเอล​  พระเยซูกำลังชมนายร้อยต่างชาติคนนี้ เป็นอะไรที่คนยิวเองน่าจะรู้สึกกระดากอายบ้าง คนยิวที่เชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด  พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจไม่จำกัด ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้ แต่ต้องมาด้อยความศรัทธาต่อนายร้อยต่างชาติคนนี้ ความศรัทธาของนายร้อยเกิดจากการได้ยินได้ฟัง โรม 10:14,17   แต่​ผู้​ที่​ยัง​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ​องค์ จะ​ทูล​ขอ​ต่อ​พระ​องค์​อย่างไร​ได้ และ​ผู้​ที่​ยัง​ไม่ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์ จะ​เชื่อ​ใน​พระ​องค์​อย่างไร​ได้ และ​เมื่อ​ไม่​มี​ผู้ใด​ประกาศ​ให้​เขา​ฟัง เขา​จะ​ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์​อย่างไร​ได้​…ฉะนั้น​ความ​เชื่อ​เกิดขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ได้​ยิน และ​การ​ได้​ยิน​เกิดขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ประกาศ​พระ​คริสต์​  แค่ยังมีปัจจัยร่วมที่ทำให้เกิดความศรัทธา มากกว่าการฟัง และได้ยิน  โรม 10:21 แต่​ท่าน​ได้​กล่าวถึง​พวก​อิสราเอล​ว่า ตลอด​ทั้ง​วัน เรา​ยื่น​มือ​ให้​ชน​ชาติ​ซึ่ง​ไม่​เชื่อ​ฟัง​และ​ดื้อ​รั้น  อุปสรรคสำคัญของความศรัทธา คือ การไม่เชื่อฟัง และดื้อรั้น ศรัทธาจึงหมายถึงการเชื่อฟังด้วย  การเชื่อฟังจะทำลายอุปสรรคทุกอย่างที่ขัดขวางศรัทธา และยังรักษาความศรัทธาไว้ให้ยาวนานที่สุด

By admin