“ใครคือคนที่น่าสงสาร”

ไม่มีใครอยากเป็นคนที่น่าสงสารบ้าง

มีคนจำนวนไม่น้อย ที่มีความคิดว่า  ไม่อยากเป็นคนที่น่าสงสารของใคร  แปลความว่า คนที่น่าสงสาร คือคนที่ ต้องพึ่งพาคนอื่น  ต้องให้คนอื่นมาช่วย  ความคิดอย่างนี้ จึงทำให้ปฏิเสธความช่วยเหลือ  แต่ก็มีความจริงอีกมุมหนึ่งก็คือ  การปฏิเสธความช่วยเหลือ ในขณะที่ช่วยตัวเองไมได้  ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วยังทำให้คนที่อยู่ภายใต้ตัวเองเดือดร้อนไปด้วย

มีคำไทยคำหนึ่งที่ดูตลกขำๆ คือคำว่า ลิงแก้แห  มีความหมายว่า ยิ่งแก้ยิ่งติด ยิ่งพันตัวเองไปหมด ลิงซน เวลามันติดแห มันคิดแต่ว่า ดึงๆ อย่างเดียว และมันจะใช้สันชาตญาณเอาตัวรอด ออกจากแห   ยิ่งดึง ก็ยิ่งตึงและมัดตัวเอง จนดิ้นไม่หลุด

 ใครเป็นคนที่น่าสงสาร   ลิงที่กำลังแก้แห?

คำสอนของพระเยซู เรื่อง คนตาบอดนำทางคนตาบอด  แปลว่า  ตัวเองยังไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหน แต่ยังเสนอตัวที่จะเป็นไกด์นำทางให้กับคนอื่น   ก็ไม่ต่างจากลิงแก้แห เราอยากเอาลิงแก้แห มาช่วยเราแก้ปัญหาไม๊

ใครคือคนที่น่าสงสาร 

คำถามคือ ใครคือคนน่าสงสาร   ตาบอดตามคนนำทางตาบอด หรือ ตาบอดนำทางคนตาบอด หรือ เป็นลิงแก้แห หรือ….

มัทธิว9:35-38  35 ​พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​ดำเนิน​ไป​ตาม​นคร​และ​หมู่​บ้าน​โดยรอบ ทรง​สั่ง​สอน​ใน​ธรรม​ศาลา​ของ​เขา ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ แห่ง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า ทรง​รักษา​โรค​และ​ความ​ป่วย​ไข้​ทุก​อย่าง​ของ​พล​เมือง​ให้​หาย36 และ​เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ประชาชน​ก็​ทรง​สงสาร​เขา ด้วย​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​ดุจ​ฝูง​แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง37 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ข้าว​ที่​ต้อง​เกี่ยว​นั้น​มี​มาก​นักหนา แต่​คนงาน​ยัง​น้อย​อยู่​38 เหตุ​นั้น​พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”

ภาษานักการตลาด มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า  มีดีมานท์ Demand ความต้องการ ก็ต้องมี ซัพพายด์  Supply จัดหา  หรือภาษาพ่อค้าแม่ค้า ก็คือ    มีคนซื้อก็ต้องมีออร์เดอร์   (จัดหา จัดทำ จัดส่ง)

เป้าหมายหลักในพันธกิจของพระเยซู คือ….

35 ​พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​ดำเนิน​ไป​ตาม​นคร​และ​หมู่​บ้าน​โดยรอบ ทรง​สั่ง​สอน​ใน​ธรรม​ศาลา​ของ​เขา ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ แห่ง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า ทรง​รักษา​โรค​และ​ความ​ป่วย​ไข้​ทุก​อย่าง​ของ​พล​เมือง​ให้​หาย

สอนคนบาปให้กลับใจใหม่  ด้วยการประกาศข่าวเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า คำว่า ข่าวประเสริฐ คือข่าวดี  พระเยซูทรงเริ่มต้นประกาศด้วยคำว่า จงกลับใจใหม่ แผ่นดินของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว   แผ่นดินของพระเจ้า ในการประกาศ มีความหมายถึง การพิพากษาของพระเจ้ากำลังมา  คือการลงโทษคนทำบาป  การประกาศให้คนกลับใจใหม่ คือการประกาศว่า ยังมีโอกาสที่จะรอดจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้า นื่จึงเรียกว่า ข่าวดี  ข่าวประเสริฐ

แต่ว่า คนส่วนใหญ่ กลับไปสนใจ เรื่องการรักษาโรค การหายโร การเยียวยารักษา  เพราะการอยู่ใกล้พระเยซู ก็หายโรค ผีออก จึงทำให้คนร่ำลือกันว่า พระเยซูมารักษาโรค  ความจริง มันคือผลพลอยได้จากการฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของการเป็นพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

ประเด็นสำคัญ จึงถูกเบี่ยงไปกลายเป็นประเด็นรอง  เรื่องการหายโรคจึงกลายเป็นประเด็นหลักไป

ใครน่าสงสาร

36 และ​เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ประชาชน​ก็​ทรง​สงสาร​เขา ด้วย​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​ดุจ​ฝูง​แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง

คนที่น่าสงสาร ก็คือ คนที่มาหาพระเยซู ด้วย​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​ดุจ​ฝูง​แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง

คริสเตียนชอบของแถม

ใครมาหาพระเยซู ด้วยเรื่องปัญหา เรื่องธุรกิจ เรื่องเงินทอง เรื่องความสำเร็จ เรื่องงาน เรื่องสารพัด ขอพระพร ขอนุ่นนี่นั่น   และเมื่อได้รับคำตอบ ได้รับตามความปรารถนา แล้วก็ยังมีความปรารถนาต่อไป มีอะไรอีกมากมายที่จะขอให้พระเยซูช่วย นี่คือคริสเตียนชอบของแถม  

ใครเป็นคนที่น่าสงสาร 

พระเยซูมองเห็นคนมาหาพระองค์ เพื่อให้ช่วย คนเหล่านี้ มองที่ของแถม และของแถม จนละเลยสาระที่สำคัญ

เรากำลังเป็นคริสเตียนที่มาหาพระเยซู ที่ละเลยประเด็นสำคัญ ในพันธกิจของพระองค์  ข่าวประเสริฐ แห่งแผ่นดินของพระเจ้า อยู่หรือเปล่า

ความน่าสงสารที่แท้จริง คือ การพลาดสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่สุดของชีวิต

ใครที่ไม่ใช่คนที่น่าสงสาร คำตอบอยู่ในข้อสุดท้าย

37 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ข้าว​ที่​ต้อง​เกี่ยว​นั้น​มี​มาก​นักหนา แต่​คนงาน​ยัง​น้อย​อยู่​38 เหตุ​นั้น​พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”

คนที่มาหาพระเยซูตามออร์เดอร์ (เพื่อถูกส่งออกไป)

38 เหตุ​นั้น​พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”

คำว่า คนงาน คือคนที่ทำงานร่วมกับพระเยซูคริสต์  เวลานั้น พระเยซูมีสาวกเพียง 12 คน และต่อมาพระองค์มีสาวกที่ส่งออกไป 70 คน  ต่อมาในห้องชั้นบนที่อธิษฐานรอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ มี 120 คน สิบเท่า การข่มเหง หลังจากพระเยซูถูกตรึงที่กางเขน มีมากขึ้น เหล่าศิษย์ของพระเยซูกระจัดกระจาย หนีตายกัน เหลือ 120 คนที่ไปรวมตัวกันตามคำสั่งของพระเยซูว่า อย่าหนี แต่ให้รอรับพระวิญญาณ รับฤทธิ์เดชเพื่อจะเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์  นั่นก็คือ การออกไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างเดียวกันกับพระเยซูคริสต์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนคนที่น่าสงสารให้เป็นคนที่ถูกส่งออกไปเพื่อคนที่น่าสงสาร

การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือการรับการเติมเต็มล้นครั้งแรก และมีครั้งต่อๆไป คือรับการเติมเต็มล้นต่อเนื่อง  ผู้ที่ถูกส่งออกไป

คนที่มาหาพระเยซู ตามออเดอร์ คือคนที่ดำเนินชีวิต ในพระเยซูคริสต์ และในพระวิญญาณบริสุทธิ์คู่กันไปด้วย

การดำเนินชีวิตในวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้เราเป็นคนงานที่ถูกส่งมา และส่งออกไป ตามออเดอร์ ตามความต้องการ

คริสเตียนที่อยู่กับของแถมอย่างเดียว  ไม่ต่างจากคนที่น่าสงสาร  แต่…

แต่… คริสเตียนที่ถูกส่งออกไป ตามออเดอร์ (พระเจ้าเป็นผู้ส่งออกไป ไม่ใช่ส่งตัวเองออกไปตามความต้องการของตนเอง ก็ไม่ต่างจากคริสเตียนที่ชอบของแถม น่าสงสาร)

วันนี้ เรากำลังส่งตัวเองออกไปตามหาสิ่งที่เราปรารถนาจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก?

น่าสนใจที่คำว่า สุดปลายแผ่นดินโลก (เป็นภาษาโบราณหมายถึง การแสวงหาทางวัตถุนิยม)  แม้จะเป็นภาษาโบราณ แต่คนในยุคสมัยใหม่ (ที่ต่อต้านอะไรๆที่โบราณ)  ยังแสวงหาวัตถุนิยมจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอยู่เหมือนกัน

ใครเป็นคนที่น่าสงสาร

และ  ใครที่ไม่ใช่คนที่น่าสงสาร  

คนที่มาหาพระเยซูตามออเอดร์ (เพื่อถูกส่งออกไป)

 38 เหตุ​นั้น​พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”

สาวก 12 คนทวีคูณกลายเป็น 70 คน และเป็น 120 คน  เกิดจาก 12-1 (ยูดาส ศิษย์ทรยศตายไป) 11 คน อธิษฐานและเพิ่มพูนด้วย อธิษฐานแล้วทำด้วย คือ การนำคนให้มาเป็นคริสเตียนที่มาตามออเดอร์ ไม่ใช่คริสเตียนที่ชอบของแถม

คำพูดหนึ่ง กล่าวว่า กิจกรรมทำให้คนอยู่กับเราไม่นาน เมื่อไม่มีกิจกรรม เขาก็จะไป  เป็นคำพูดของคนคริสเตียนรุ่นพี่รุ่นแรก ของใจสมานรุ่นบ้านไม้ อ.นิมิต สมัยที่อ.มนูญศักดิ์ยังใส่ขาสั้น ตัดผมเกรียน และข้าพเจ้าก็ยังเป็นเด็กในรวี คริสตจักรเด็ก คำพูดนี้ ยังเป็นอมตะ เป็นจริง เพราะมันคือความหมายถึง คนที่โบสถ์เพราะชอบของแถม ไม่ได้มาโบสถ์เพื่อประเด็นสำคัญที่แท้จริง โบสถ์ก็จะเต็มไปด้วยคริสเตียนที่ชอบกิจกรรม

ใครเป็นคนที่น่าสงสาร  คริสตจักรที่เต็มไปด้วยสมาชิกที่ชอบของแถม  พระคัมภีร์ใหม่เรียกคริสเตียนที่ชอบของแถมด้วยคำว่า ทารกฝ่ายวิญญาณ

1โครินธ์ 3:1 1 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​อาจจะ​พูด​กับ​ท่าน เหมือน​พูด​กับ​ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​วิญญาณ​แล้ว​ได้ แต่​ต้อง​พูด​กับ​ท่าน​เหมือน​คน​ที่​อยู่​ฝ่าย​เนื้อ​หนัง เหมือนกับ​ท่าน​เป็น​ทารก​ใน​พระ​คริสต์

​คริสตจักรที่เต็มไปด้วยทารกฝ่ายวิญญาณ น่าสงสาร  และจะยิ่งน่าสงสาร หากผู้รับใช้ ศิษยาภิบาลทั้งหลายยังสนใจแต่เรื่องวัตถุ และของแถมจากพระเยซูเท่านั้น

คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ต้องการคำอธิษฐานและเป็นคำอธิษฐานขอจากพระเจ้าเจ้าของนา เพื่อจะทรงประทานคนงานที่จะทำงานตามออเดอร์ เป็นผู้ที่พระเจ้าจะส่งมาเพื่อส่งออกไปตาม Demand และ Supply

คำว่า อัครทูต แปลว่า ผู้ที่ถูกส่งออกไป

เราเป็นชุมชนมอัครทูต เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นเพื่อจะถูกส่งออกไป  ในบทบาท ของ  ปุโรหิต ผู้เผยพระวจนะ และกษัตริย์

เพื่อทำหน้าที่นำคนให้กลับใจใหม่ และรอดจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าที่กำลังใกล้เข้ามา

นี่คือเหตุผลที่เราทำเซลล์ เพื่อประกาศ และเลี้ยงดู ไม่ใช่เป็นกลุ่มสมาคม เรียนแค่พระคัมภีร์ แต่ไม่ทำอะไรเลย  ระวัง เราอาจจะเป็นคริสเตียนที่ชอบของแถม และกลายเป็นคนที่น่าสงสารที่สุด

อ.เปาโลได้ใช้อีกคำที่หนักกว่าน่าสงสาร ในหนังสือโครินธ์

1โครินธ์ 15:19  19 ถ้า​ใน​ชีวิต​นี้ พวก​เรา​ซึ่ง​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​มี​แต่​ความ​หวัง​เท่านั้น เรา​ก็​เป็น​พวก​ที่​น่า​สังเวช​ที่สุด​ใน​บรรดา​คน​ทั้ง​ปวง

คำว่า น่าสังเวช (น่าเวทนา)มาจากรากศัพท์กรีก คำว่า น่าสงสาร แต่สร้างเป็นคำใหม่ เป็นคำว่า น่าสังเวช(เวทนา)ที่สุด

ในบริบทตอนนี้ กล่าวถึง การการดำเนินชีวิต เพียงแค่เรื่องกินหรือดื่มเท่านั้น

1โครินธ์ 15:32 32 ใน​การ​ที่​ข้าพเจ้า​ต่อสู้​กับ​สัตว์​ป่า​ใน​เมือง​เอเฟ​ซัส​นั้น (​ตาม​ที่​เขา​พูด​กัน​) จะ​เป็น​ประโยชน์​อะไร​แก่​ข้าพเจ้า ถ้า​พระ​เจ้า​ไม่​ทรง​ชุบ​คน​ตาย​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​อีก​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​กิน​และ​ดื่ม​เถิด เพราะ​ว่า​พรุ่งนี้​เรา​ก็​จะ​ตาย

การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ คือสาระสำคัญของข่าวประเสริฐที่ให้คนมีโอกาสกลับใจใหม่  ถ้าสาระนี้ได้หายไป มีแต่ของแถม ผลพลอยได้เท่านั้น คริสเตียนจะกลายเป็นคนที่น่าสังเวชที่สุด เพราะใกล้เกลือแต่กินด่าง

อ.เปาโลต้องต่อสู้  จากความหวังที่ชัดเจนในสาระสำคัญของการตายและฟื้นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งคนมากมายพยายามปฏิเสธ ไม่ยอมรับ ถ้ายอมรับก็แสดงถึงการที่เขาต้องกลับใจใหม่ แต่คนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่ ต้องการจะดำเนินชีวิตแบบเก่าๆ และเป็นความคิดที่แสวงหาวัตถุนิยมจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก  แต่คนที่มาตามออเดอร์ และไปตามออเดอร์ จะไปหาคน ไม่ใช่หาความสำเร็จ ที่สุดปลายแผ่นดินโลก

กิจการ 1:8  8 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้รับ​พระ​ราชทาน​ฤทธิ์​เดช เมื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​พยาน​ฝ่าย​เรา​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย แคว้น​สะมาเรีย และ​จนถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก”

กิจการ 13:47 47 ด้วย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ตรัส​สั่ง​เรา​อย่าง​นี้​ว่า ‘เรา​ได้​ตั้ง​เจ้า​ไว้​ให้​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​คน​ต่างชาติ เพื่อ​เจ้า​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​คน​ทั้ง​หลาย​รอด ถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก ’ ”

คำถาม เราไม่อยากเป็นคนที่น่าสงสารใช่ไม๊?

คำถาม  ใครคือออเดอร์ ที่ส่งมา และถูกส่งไป อัครทูต

เราต้องการใคร ที่จะเปลี่ยนเรา เป็นออเดอร์ ที่พระเจ้าส่งมา

ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปลี่ยนเราจากคริสเตียนที่ชอบของแถม เป็นออเดอร์ของพระเยซูคริสต์ เพื่อส่งออกไป อาเมน

By admin