“เหนือเรายังมีใคร”

มีคนแบ่งอาณาจักรไว้  6 อาณาจักร   อาณาจักรดิน ปกคลุมด้วยพืช อาณาจักรพืชปกครองด้วยสัตว์  อาณาจักรสัตว์อยู่ภายใต้คน  อาณาจักรคนอยู่ภายใต้ทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์อยู่ภายใต้พระเจ้า

และภายในอาณาจักรต่างๆก็มีการแบ่งการปกครองอีก

  1. ดิน ก็มีภูเขาสูงเหนือผืนดิน ที่เรียกว่า ขุนเขา เอเวอร์เรสต์
  2. พืช ก็มีต้นไม้ใหญ่ เหนือต้นไม้เล็ก ที่คนไทยเรียก ต้นไม้ใหญ่ เป็นที่ให้ร่มเงาต่อต้นไม้เล็กๆใต้เงาของมัน
  3. สัตว์ ก็มีเจ้าป่า เหนือสัตว์เล็กๆ ถ้าเป็นอัฟริกา ก็มี Bid Five ห้าพี่ใหญ่ ที่เป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ 1.ช้างอัฟริกัน 2.เคปบัฟฟาโล (ควายยักษ์ที่ชนะสิงโตอัฟริกันได้ อยู่เป็นฝูงถึง 1000 ตัว  3.เสือดาวอัฟริกา (เก่งเรื่องการอำพรางตัว) 4.สิงโตอัฟริกัน (เก่งเรื่องการล่า) 5. แรดอัฟริกัน (อยู่เป็นฝูงถึง 4000 ตัว)
  4. คน…มีใคร  ไว้ค่อยต่อ…..
  5. ทูตสวรรค์ ก็มีหัวหน้าทูตสวรรค์ มิคาเอล
  6. พระเจ้าสูงสูด ไม่มีใครเหนือพระองค์ แต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้พระองค์

ทุกสังคม มีผู้ที่อยู่เหนือกว่า ยกเว้นพระเจ้า ทรงเป็นสังคมตรีเอกานุภาพ เป็นหนึ่งเดียวกัน  มีพระเจ้าพระบิดา พระเยซู พระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์

แล้วอาณาจักรของคน  เหนือเรายังมีใคร (เราต่อจากใคร)

เราคงเคยเห็น….หมวกใบเล็กที่ใส่กลางกระหม่อมของคนยิว ทั้งเด็กชาย ผู้ชายโต เพื่อเตือนใจว่า ยังมีใครบางคนอยู่เหนือชีวิตของเขา (นอกจากพระเจ้า ก็คือ ผู้ที่อาวุโสกว่านั่นเอง)

สำหรับลูก คือพ่อแม่ สำหรับญาติ คือญาติผู้ใหญ่  สำหรับคนทำงานคือหัวหน้า สำหรับ สังคม คือผู้นำสังคม สำหรับประเทศชาติ เรามีพระมหากษัตริย์ ที่ต้องเคารพยำเกรง

ใครบ้างที่ไม่มีใครอยู่เหนือเลย

คำว่า ผู้ปกครอง ใช้กับสังคมหน่วยย่อยที่สุด คือครอบครัว ที่มี  พ่อแม่  หรือผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ปกครอง ดูแล เลี้ยงดู เด็กให้เติบใหญ่  (เพียงเท่านั้นหรือ)

แล้วผู้ใหญ่เหล่านี้ หมดหน้าที่ เลี้ยงดู ปกครองเมื่อไหร่ เมื่อกฏหมายระบุว่า เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถทำนิติกรรมด้วยตัวเองได้ คือสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

คำถามคือว่า ลูกหลานที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เสียสิทธิ์ในการรับมรดกไม๊ คำตอบคือ ไม่ กฏหมายยังร่ายต่อว่า คนเหล่านี้ ยังเป็นผู้สืบสันดาน ที่มีสิทธิ์รับมรดก ถ้าอย่างนั้น แสดงว่า บทบาทความเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นญาติผู้ใหญ่ ไม่ได้สูญหายไปเลย การมีสิทธิ์ตัดสินใจ ทำอะไรได้ด้วยตัวเอง  ไม่สามารถทำลายความเป็นผู้ปกครอง ผู้ที่ให้สันดานสืบต่อของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย

ยกเว้นจะตัดสินไม่รับมรดก (เงินสักก้อน ที่ดินสักผืน ธุรกิจสักอย่าง….)

เหนือเรายังมีใคร…. มีไว้ทำไม?

บางคนอาจว่า ไม่จำเป็น เราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีใครอยู่เหนือเรา  ไม่ต้องมีพ่อแม่ ไม่ต้องมีผู้ปกครอง ไม่ต้องมีญาติผู้ใหญ่ ไม่ต้องมีผู้นำ ไม่ต้องมีพี่เลี้ยง ไม่ต้องผู้ดูแลฝ่ายจิตวิญญาณ ไม่ต้องมีหัวหน้า ไม่ต้องมีศิษยาภิบาล …..

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ไม่มีใครอยู่เหนือกฏหมาย ทุกคนต้องเคารพกฏหมาย  ถ้าเราไม่อยากให้กฏหมายอยู่เหนือ เรายกเลิกกฏหมายเลยดีไม๊?

คำตอบ คือ  ไม่ดี  กฏหมายมีไว้เพื่อรักษาความสงบ ความเรียบร้อย ความปลอดภัย ในการอยู่ร่วมกัน

เหนือเรายังมีใคร…..  เรามาดูบทเรียนในพระคัมภีร์เดิม คนๆหนึ่งที่เรียนรู้เรื่อง เหนือเขายังมีใคร(บางคน) ที่ทำให้เขาก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ยามลำบากที่สุด ก็รอดพ้นมาได้ และจบลงด้วยดี…..

กษัตริย์ดาวิดเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้ ตั้งแต่ดาวิดเป็นเด็กหนุ่ม  ได้รับการเจิมจากพระเจ้าให้เป็นกษัตริย์คนต่อไปต่อจากซาอูล  ดาวิดมีความบริสุทธิ์ใจ และเรียกซาอูลว่า พ่อ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ยังดีจนดาวิดต้องหนีซาอูล ที่ไล่ล่า อิจฉาดาวิดที่จะมาแทนตนเองที่ถูกปลดออกจากการเป็นกษัตริย์  ดาวิดเรียกซาอูลว่าพ่อทุกครั้ง และยังให้เกียรติต่อซาอูลเสมอ ถือว่า ซาอูลเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ ดาวิดจะไม่แตะ ไม่ตอบโต้ แม้ว่า ซาอูลจะทำไม่ดีต่อดาวิดก็ตาม  ดาวิดมีโอกาสที่จะตอบโต้ซาอูล นี่คือตัวอย่างตอนที่ซาอูลปลดทุกข์ในถ้ำและดาวิดแอบไปตัดชายเสื้อของซาอูลได้ตอนเผลอ….

1ซามูเอล 24:3-7,11  5 อยู่​มา​ภายหลัง​ดาวิด​ก็​เสียใจ เพราะ​ท่าน​ได้​ตัด​ชาย​ฉลอง​พระ​องค์​ของ​ซาอูล​6 ท่าน​ว่า​แก่​คน​ของ​ท่าน​ว่า “ขอ​พระ​เจ้า​ทรง​ห้าม​ไม่ให้​ข้าพเจ้า​กระทำ​สิ่ง​นี้​ต่อ​เจ้านาย​ของ​ข้าพเจ้า ซึ่ง​เป็น​ผู้​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เจิม​ตั้ง​ไว้ คือ​ที่​จะ​เหยียด​มือ​ออก​ต่อสู้​กับ​ท่าน ด้วย​ว่า​ท่าน​เป็น​ผู้​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เจิม​ไว้”7 ดาวิด​ก็​ห้าม​คน​ของ​ท่าน​ด้วย​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้ และ​ไม่​ยอม​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​ทำ​ร้าย​ซาอูล และ​ซาอูล​ก็​ทรง​ลุก​ขึ้น​ออก​จาก​ถ้ำ​เสด็จ​ไป​ตาม​ทาง​ของ​พระ​องค์….11 ดู​เถิด เสด็จ​พ่อ​ของ​ข้า​พระ​บาท ขอดู​ชาย​ฉลอง​พระ​องค์​ใน​มือ​ของ​ข้า​พระ​บาท เพราะ​โดย​เหตุ​ที่ว่า​ข้า​พระ​บาท​ได้​ตัด​ชาย​ฉลอง​พระ​องค์​ออก และ​มิได้​ประหาร​ฝ่า​พระ​บาท​เสีย ขอ​ฝ่า​พระ​บาท​ทรง​ทราบ​และ​ทรง​เห็น​เถิด​ว่า​ใน​มือ​ของ​ข้า​พระ​บาท​ไม่​มี​ความ​ผิด​หรือ​การ​กบฏ ข้า​พระ​บาท​มิได้​กระทำ​บาป​ต่อ​ฝ่า​พระ​บาท แม้ว่า​ฝ่า​พระ​บาท​จะ​ล่า​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​บาท​เพื่อ​จะ​ทำลาย​เสีย​

ดาวิดเสียใจกับการกระทำของตนเอง  แค่ไปตัดชายเสื้อมา ก็รู้สึกได้ทำผิดต่อซาอูลแล้ว ดาวิดจึงประกาศว่า เขาจะไม่ทำอย่างนั้นอีกกับผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ ดาวิดนับถือและให้ความเคารพต่อซาอูลอย่างต่อเนื่อง แม้ซาอูลจะเป็นผู้ใหญ่ที่ถือว่า ทำตัวแย่ที่สุด แต่ดาวิดเป็นผู้ที่รู้จักว่า จะต้องตอบสนองต่อผู้ใหญ่อย่างซาอูลอย่างไร คือความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องให้ความเคารพนับถือเป็นหน้าที่ของตน

มีคนไม่น้อย ที่รับไม่ได้ กับเรื่องราวนี้ และคิดว่า ไม่ใช่ตนเองที่จะทำได้ คงมีดาวิดคนเดียวมั้งที่ทำอย่างนี้ได้  แต่ข้าพเจ้าเคยเห็น เด็กที่พ่อแม่สั่งสอนมาดี ทำได้ แม้เขาจะต้องเป็นฝ่ายขอโทษผู้ใหญ่ที่ทำผิด ก่อน ก็ตาม แล้วผู้ใหญ่ดีๆล่ะ  ที่ไม่ได้ทำผิดต่อเด็ก มิสมควรที่เด็กจะต้องเข้ามาหาและขอโทษ และให้เกียรติหรือ

ครอบครัวของข้าพเจ้า หรือจะเรียกว่า ตระกูลเลยก็ว่าได้ เราถูกอบรมสั่งสอนมาให้เกียรติผู้ใหญ่ แม้พ่อไม่มีเวลาสั่งสอน แต่ยาย ป้าน้าอา ก็สั่งสอน เป็นเด็กต้องทักผู้ใหญ่ก่อน แม้จะเป็นผู้ใหญ่ที่เราไม่ชอบก็ตาม  เป็นเด็ก (จนตอนนี้แก่ ก็ยังต้องฟัง เวลผู้ใหญ่พูด) นี่เป็นสังคมคนจีน และเชื่อว่า สังคมไทย ก็เช่นเดียวกัน วันนี้ข้าพเจ้าเขียนสูจิบัตร ก็กล่าวถึง สังคมที่เขียนพระคัมภีร์ก็เหมือนกับสังคมไทย ของเรา เรื่องการเคารพยำเกรงผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ใครที่สอนว่า ให้เลิกเรียกลุงป้าน้าอา  คนนั้นกำลังขัดแย้งกับสังคมบ้านเมืองของเรา และขัดแย้งกับพระคัมภีร์

เหนือเรายังมีใคร…. ยังมีอีกบทเรียนที่น่าสนใจ คือ เรโหโบอัม (ลูกชายของกษัตริย์ซาโลมอน)

อาณาจักรอิสราเอลที่รุ่งเรืองขีดสุด มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากที่สุด ในสมัยซาโลมอนต้องมาแตกเป็นสองอาณาจักร ก็เพราะผู้รับช่วงต่อจากกษัตริย์ คือลูกชายของซาโลมอน ปฏิเสธไม่ฟังคำของผู้เฒ่าผู้แก่ ที่เคยเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ซาโลมอน แต่กลับไปฟังคนหนุ่มรุ่นเดียวกัน อาณาจักรเลยพัง และถูกแยกออกไปสิบเผ่า…..

1 พงศ์กษัตริย์  1:8,19 ”…. 8 แต่​พระ​องค์​ทรง​ทอดทิ้ง​คำปรึกษา​ซึ่ง​ผู้​เฒ่า​ถวาย​นั้น​เสีย และ​ไป​ปรึกษา​กับ​คน​หนุ่ม​ซึ่ง​เติบโต​ขึ้น​มา​พร้อม​กับ​พระ​องค์ และ​อยู่​งาน​ประจำ​พระ​องค์….19 อิสราเอล​จึง​กบฏ​ต่อ​ราชวงศ์​ของ​ดาวิด​จน​ทุก​วันนี้​

คนแก่มีประสบการณ์ มากกว่าคนหนุ่ม และรู้ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลดี  คนแก่เหล่านี้ มีส่วนทำให้อาณาจักรเข้มแข็ง และเติบโต  สามารถอ่านเกมของชนสิบเผ่าในอดีตที่อยากจะแตกออกไปอยู่แล้ว และรู้ว่า ในช่วงเปลี่ยนรัชกาลใหม่ๆ ต้องให้ตามที่ประชาชนขอ น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง (ประชาชนต้องการรางวัลของขวัญมากกว่าการลงโทษ) แม้ว่า คนอิสราเอลจะฉวยโอกาสที่ซาโลมอนเพิ่งตายไป  มาขอ(ลดหย่อนภาษี) คนแก่แนะนำ ให้ตามที่ขอ แต่คนหนุ่มๆ (งก) ไม่ยอมเสีย เสียน้อยเสียยาก เลยต้องเจอเสียมากเสียง่าย เสียชนเผ่าไปสิบเผ่า

เป็นเพราะ เรโหโบอัม ขึ้นมารับช่วงต่อเป็นกษัตริย์ที่ไม่ยอมฟังคนที่เหนือกว่าเขาด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ แต่กลับไปฟังคนหนุ่มๆรุ่นเดียวกัน ที่ด้อยทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ

เหนือเรายังมีใคร… ให้เรามองไปรอบๆตัวเรา ว่าใครคือคนที่เหนือเรา ด้านวัยวุฒิ ผู้สูงอายุ และด้านคุณวุฒิ ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณทั้งหลาย

ผู้อาวุโสที่เราควรให้ความเคารพ  พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย  หัวหน้า เจ้านาย ในที่ทำงาน  ศิษยาภิบาล  ผู้นำในกลุ่มย่อยที่ดูแลเรา ในคริสตจักร

เหนือเรายังมีใคร….แน่นอน พระเจ้าจะวางคนนั้นไว้ในชีวิตของเรา เพื่อจะให้เราเรียนรู้ ในโรงเรียนแห่งชีวิต ที่เรียนไม่รู้จบจนกว่าจะตาย

เหนือเราอย่ามีใคร….ที่จะเป็นเหมือนชนชาติอิสราเอลที่พระเจ้าได้วางให้อยู่ภายใต้อาณาจักรบาบิโลน มีเดียนเปอร์เชีย กรีก โรม….เพื่อเรียกให้อิสราเอลหันกลับมาหาพระเจ้า

แต่ถ้าเรายังอยู่ในทางของพระเจ้า ขอให้เราพบคนที่เหนือเรา เพื่อให้เราเข้มแข็ง เติบโต และไปถึงความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์

เอเฟซัส 4:11-16 11 ของ​ประทาน​ของ​พระ​องค์ ​ก็​คือ​ให้​บาง​คน​เป็น​อัครทูต บาง​คน​เป็น​ผู้เผย​พระ​วจนะ บาง​คน​เป็น​ผู้​เผยแพร่​ข่าว​ประเสริฐ บาง​คน​เป็นศิษ​ยาภิ​บาล​และ​อาจารย์​12 เพื่อ​เตรียม​ธรรมิก​ชน​ให้​เป็น​คน​ที่​จะ​รับ​ใช้ เพื่อ​เสริมสร้าง​พระ​กาย​ของ​พระ​คริสต์​ให้​จำเริญ​ขึ้น​13 จนกว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จนกว่า​เรา​จะ​โต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ คือ​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​คริสต์​14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​หัน​ไป​เหมา​ด้วย​ลมปาก​แห่ง​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง และ​ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์​ตาม​อุบาย​ฉลาด​อัน​เป็น​การ​ล่อลวง​15 แต่​ให้​เรา​ยึด​ความ​จริง​ด้วย​ใจ​รัก เพื่อ​จะ​จำเริญ​ขึ้น​ทุก​อย่าง​สู่​พระ​องค์​ผู้​เป็น​ศีรษะ คือ​พระ​คริสต์​16 คือ​เนื่องจาก​พระ​องค์​นั้น ร่างกาย​ทั้งสิ้น​ที่​ติดต่อ​สนิท​และ​ประสานกัน​โดย​ทุกๆ ข้อ​ต่อ​ที่​ทรง​ประทาน ได้​จำเริญ​เติบโต​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก เมื่อ​อวัยวะ​ทุก​อย่าง​ทำงาน​ตาม​ความ​เหมาะสม​แล้ว​

พระคัมภีร์ตอนนี้ สำหรับคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่ เรามีคนที่พระเจ้าทรงวางไว้เหนือเรา เพื่อจะเตรียมชีวิตของเราให้เป็นธรรมิกชนเพื่อการรับใช้ ขอพระเจ้าอวยพระพรในวันสงกรานต์ให้ทุกคนจงทำบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม กับวัยที่ตนเองเป็นอาเมน

Leave a Comment