“การอัศจรรย์เพื่อ…เลี้ยงชีพและปลดหนี้”

1พงศ์กษัตริย์ 17:14-16  14 เพราะ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​อิสราเอล​ตรัส​ดังนี้​ว่า ‘แป้ง​ใน​หม้อ​นั้น​จะ​ไม่​หมด และ​น้ำ​มัน​ใน​ไห​นั้น​จะ​ไม่​ขาด จนกว่า​จะ​ถึง​วันที่​พระ​เจ้า​ทรง​ส่ง​ฝน​ลง​มายัง​พื้นดิน’ ”15 นาง​ก็​ไป​กระทำ​ตาม​คำ​ของ​เอลียาห์ นาง ตัว​ท่าน​และ​ครอบครัว​ของ​นาง​ก็​รับประทาน​อยู่​หลาย​วัน​16 แป้ง​ใน​หม้อ​ก็​ไม่​หมด น้ำ​มัน​ใน​ไห​ก็​ไม่​ขาด ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ซึ่ง​ตรัส​ทาง​เอลียาห์

2พวศ์กษัตริย์ 4: 6-7  6 และ​อยู่​มา​เมื่อ​ภาชนะ​เต็ม​หมด​แล้ว​นาง​จึง​บอก​บุตร​ว่า “เอา​ภาชนะ​มา​ให้​แม่​อีก​ลูก​หนึ่ง” และ​เขา​ตอบ​นาง​ว่า “ไม่​มี​อีก​แล้ว” แล้ว​น้ำ​มัน​ก็​หยุด​ไหล​7 นาง​ก็​ไป​เรียน​ให้​คน​ของ​พระ​เจ้า​ทราบ​และ​ท่าน​บอก​ว่า “ไป​ซี ขาย​น้ำ​มัน​เสีย​เอา​เงิน​ชำระ​หนี้​ของ​เจ้า ที่​เหลือ​นอกนั้น​เจ้า​และ​บุตร​ของ​เจ้า จง​ใช้​เลี้ยง​ชีวิต” 

พระคัมภีร์สองตอนนี้ ตอนแรก เกิดขึ้นในยุคของผู้เผยพระวจนะเอลียาห์  ส่วนตอนที่สองเป็นยุคของผู้เผยพระวจนะเอลีชา สองตอนนี้ มีความคล้ายกัน คือ วิธีใช้ภาชนะคือไหบรรจุน้ำมัน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจความอยู่รอด เรื่องปากท้อง และการปลดหนี้สิน การอัศจรรย์เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  ในยุคของพระเยซู พระองค์ก็ทรงทำการอัศจรรย์เกี่ยวกับอาหารเพื่อเลี้ยงคนห้าพันคนในเวลาที่คนมากมายติดตามพระเยซูในที่ที่ไม่มีอาหาร…

มัทธิว 14:1-21  18 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เอา​อาหาร​นั้น​มา​ให้​เรา​เถิด”19 แล้ว​พระ​องค์​ทรง​สั่ง​ให้​คน​เหล่า​นั้น​นั่ง​ลง​ที่​หญ้า เมื่อ​ทรง​รับ​ขนม​ปัง​ห้า​ก้อน​กับ​ปลา​สอง​ตัว​นั้น​แล้ว ​ก็​แหงน​พระ​พักตร์​ดู​ฟ้า​สวรรค์ ถวาย​คำ​สาธุการ และ​หัก​ส่ง​ให้​เหล่า​สาวก เหล่า​สาวก​ก็​แจก​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​20 เขา​ได้​กิน​อิ่ม​ทุก​คน ส่วน​เศษ​อาหาร​ที่​ยัง​เหลือ​นั้น เขา​เ​ก็​บ​ไว้​ได้​ถึง​สิบ​สอง​กระบุง​เต็ม​21 ฝ่าย​คน​ที่​ได้​รับประทาน​อาหาร​นั้น​มี​ผู้ชาย​ประมาณ​ห้า​พัน​คน มิได้​นับ​ผู้หญิง​และ​เด็ก​

สาวกของพระเยซูอย่างเปโตร ยอห์นและคนอื่นกำลังหันกลับไปทำอาชีพเดิมที่เคยทำมา เพื่อความอยู่รอด เพื่อปากท้องโดยกำลังของตนเอง ล้มเหลว แต่เมื่อถ้อยคำของพระเยซูมาถึง การอัศจรรย์เกิด

ยอห์น 21:3-6 3 ซีโมน​เปโตร​บ​อก​เขา​ว่า “ข้า​จะ​ไป​จับ​ปลา” เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​พูด​กับ​ท่าน​ว่า “เรา​จะ​ไป​ด้วย” แล้ว​พวก​เขา​ก็​ออกไป​ลง​เรือ แต่​คืน​นั้น​เขา​จับ​ปลา​ไม่ได้​เลย 4 ครั้น​รุ่ง​เช้า ​พระ​เยซู​ประทับ​ยืน​อยู่​ที่​ฝั่ง แต่​เหล่า​สาวก​ไม่​รู้​ว่า​เป็น​พระ​เยซู​5 ​พระ​เยซู​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “ลูก​เอ๋ย มี​ปลา​บ้าง​หรือ​เปล่า” เขา​ตอบ​ว่า “ไม่​มี”6 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “จง​ทอด​อวน​ลง​ทาง​ด้านขวา​เรือ​เถิด​แล้ว​จะ​ได้​ปลา​บ้าง” เขา​จึง​ทอด​อวน​ลง​และ​ได้​ปลา​เป็น​อัน​มาก จน​ลาก​อวน​ขึ้น​ไม่ได้​

คริสตจักรในยุคนี้ต้องเผชิญปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจครัวเรือน และ “การอัศจรรย์เพื่อ…เลี้ยงชีพและปลดหนี้” จากพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกกับคนของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment