“หยุดพักในสวนเอเดน”

​สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  ระยะนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการได้ใกล้ชิดกับต้นไม้ใบหญ้าแล้วผ่อนคลายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการได้ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก และได้ชื่นชมกับผลที่งอกเงยอออกมา ยิ่งในหน้าฝนอย่างนี้ ยิ่งปลูกอะไรก็งอกงาม ข้าพเจ้าปลูกมะระหัวใจ ได้เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของมะระแต่ละผล ได้สังเกตเห็นว่า ถ้ามันเป็นผลที่สมบูรณ์ จะเจริญเติบโตเร็วมา เผลอแผล็บเดียว ลูกใหญ่ จนได้ตัดผล ส่วนผลที่ไม่สมบูรณ์ แม้จะติดดอก เป็นผลก็ตาม แค่ลูกเล็กๆ ออกเหลืองเหมือนจะสุก และสุดท้ายก็แห้งเหี่ยวร่วงไป ตอนแรกก็ลุ้นมันจะโต แต่กลับร่วงไปทั้งที่เป็นผลแล้ว ถ้าจดจ่อกับผลที่ไม่สมบูรณ์ ความผ่อนคลายก็จะหายไป แต่มันมีผลอื่นที่ออกดอก ชูช่อ ส่งกลิ่นหอมหวาน (ไม่น่าเชื่อว่า ดอกของมะระหัวใจที่ว่าขม แต่มีกลิ่นที่หอมหวานมาก ในยามเช้า)  สร้างความผ่อนคลายให้กับข้าพเจ้ามาก ได้พัก ได้หยุดจากหน้าที่การงาน และภาระทั้งหลาย  นี่อาจเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าตั้งแต่สร้างโลก ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่หก และวันที่เจ็ดพระเจ้าทรงหยุดพัก

ปฐมกาล 2:2-3,8,15   2 วันที่​เจ็ด ​พระ​เจ้า​ก็​เสร็จ​งาน​ของ​พระ​องค์​ที่​ทรง​กระทำ​มา​นั้น ใน​วันที่​เจ็ด​นั้น​ก็​ทรง​พัก​การ​งาน​ทั้งสิ้น​ของ​พระ​องค์​ที่​ได้​ทรง​กระทำ3 ​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​อวย​พระ​พร​แก่​วันที่​เจ็ด ทรง​ตั้ง​ไว้​เป็น​วัน​บริสุทธิ์​ศักดิ์สิทธิ์ เพราะ​ใน​วัน​นั้น​พระ​องค์​ทรง​หยุด​พัก​จาก​การ​งาน​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ใน​การ​เนรมิต​สร้าง​….8 ​พระ​เจ้า​ทรง​ปลูก​สวน​แห่ง​หนึ่ง​ไว้​ที่​เอเดน ทาง​ทิศ​ตะวันออก และ​ให้​มนุษย์​ที่​พระ​องค์​ทรง​ปั้น​มา​นั้น​อยู่​ที่​นั่น​…15 ​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ให้​มนุษย์​นั้น​อยู่​ใน​สวน​เอเดน ให้​ทำ​และ​รักษา​สวน​

ทำและรักษาสวน เป็นงานแรกที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุษย์คู่แรกทำงาน อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า ข้าพเจ้าจินตนาการไปว่า ในสวนเอเดนเวลานั้น  ผลจากต้นไม้ทุกต้น ทุกผล ล้วนออกมาอย่างสมบูรณ์แน่ๆ และยังส่งกลิ่นหอมหวาน ชวนกิน และมนุษย์คู่แรกไม่มีความเครียดเลย เพราะมีแต่สิ่งสวยงามจากธรรมชาติ  นอกจากสวนเอเดนจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์คู่แรกแล้ว สวนเอเดนยังเป็นจุดนัดพบระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์    การพบกับพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของการได้หยุดพักจากการงาน

ฮีบรู 4:10  10 เพราะ​ว่า​ผู้ใด​ที่​ได้​เข้า​สู่​การ​พำนัก​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว ​ก็​ได้​พัก​งาน​ของ​ตน เหมือน​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​พัก​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์

ในปัจจุบัน จุดนัดพบระหว่างผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ก็คือ สวนเอเดน แต่เป็นสวนเอเดนในจิตใจของผู้เชื่อที่ได้ออกผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ชื่นชมผลนั้น และส่งกลิ่นหอมหวานนั้นออกไป ขอให้เราทุกคนพยายามที่จะเข้าสู่ที่พำนักของพระเจ้า และพักงานของตน ได้ผ่อนคลายในสวนเอเดน พบกับพระเจ้าในทุกวันในเวลาที่จะพบกับพระองค์ได้เสมอ ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ

By admin