“การจัดเตรียมของพระเจ้า  ไม่ได้มาฟรีๆ”

โลกนี้ ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ  ยกเว้น ความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้า  เรารอดจากการพิพากาษาโทษแล้ว

โรม 3:23-24  23 เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ทำ​บาป และ​เสื่อม​จาก​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​24 แต่​พระ​เจ้า​ทรง​พระ​กรุณา​ให้​เขา​เป็น​ผู้​ชอบธรรม โดย​ไม่​คิด​มูลค่า โดย​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​ไถ่​เขา​ให้​พ้น​บาป​แล้ว​

เราได้เป็นผู้ชอบธรรมที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายราคา  แต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้  จำเป็นที่เราจะต้องจ่ายราคาให้กับทุกอย่าง Ex. แม้แต่สุขภาพของเรา  ที่มีคำพูดว่า  สุขภาพหาซื้อไม่ได้ อยากได้ ต้องทำเอง นั่นก็คำพูดที่มีความหมายถึงต้องจ่ายราคา แต่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินทอง แต่ต้องจ่ายราคาเป็นการลงแรง ลงกำลังด้วยตัวเอง ถึงจะได้สุขภาพที่ดีมา

มีข้อพระคัมภีร์ที่คริสเตียนไม่น้อยชอบ ก็คือการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับคนที่รักพระองค์

1โครินธ์ 2:9 ดังที่​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า สิ่ง​ที่​ตา​ไม่​เห็น​หู​ไม่ได้​ยิน และ​สิ่ง​ที่​มนุษย์​คิด​ไม่​ถึง คือ​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​จัดเตรียม​ไว้​สำหรับ​คน​ที่​รัก​พระ​องค์

การจัดเตรียมของพระเจ้า ในข้อนี้ ก็ไม่ได้มาแบบฟรีๆ  คนของพระเจ้าก็ต้องจ่ายราคา ด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า  พระเจ้าองค์นี้ ไม่เหมือนพระอื่น ที่คนมากมายกราบไหว้บูชา ที่ต้องมีเครื่องเซ่นไหว้  ทำโน่นนี่นั่นให้เป็นข้อแลกเปลี่ยน  และในความเป็นจริง  ก็ไม่มีพระอื่นนอกจากพระเจ้าพระผู้สร้างทุกสิ่ง  พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า พระเจ้าดำรงอยู่ได้ด้วยพระองค์เอง  พระองค์ไม่ต้องการสิ่งใดจากมนุษย์  เพราะทุกสิ่งเป็นของพระองค์  แล้วพระเจ้าต้องการอะไร  คำตอบคือ พระเจ้าต้องการให้มนุษย์เป็นอย่างที่พระเจ้าสร้างให้เป็น ทุกวันนี้ มนุษย์ผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น

พระเยซูเสด็จมาเพื่อ เรียกให้มนุษย์ทุกคนติดตามพระองค์เพื่อจะกลับสู่การเป็นไปตามที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์   หลังจากมนุษย์คู่แรกล้มลงในความบาป  มนุษย์คนแรกที่พระเจ้าทรงเรียกกลับมาหาพระองค์ ก็คืออับราม ภายหลังเปลี่ยนเป็นชื่ออับราฮัม   พระเจ้าต้องการจะสร้างโมเดลของมนุษย์ผู้ที่ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่ง   อับราฮัมเชื่อฟังการทรงเรียก แยกตัวออกจากสังคมที่เคยอยู่ และมุ่งหน้าไปตามที่พระเจ้าทรงนำ ตลอดเส้นทางชีวิตของอับราฮัม ที่มีอายุมากแล้ว อับราฮัมเดินตามพระเจ้าพร้อมกับพระสัญญาว่า เขาจะมีลูกชาย เพื่อสืบทอดต่อไป  และการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น คืออับราฮัม มีลูกกับภรรยาที่เป็นหมัน คือนางซาราห์  เป็นอิสอัค  (แม้ว่า ก่อนหน้านั้น อับราฮัมจะมีลูกกับสาวใช้ นางฮาการ์  เป็นอิชมาเอล แต่นั่นไม่ใช่ลูกที่พระเจ้าสัญญา เป็นความพยายามของมนุษย์ที่อยากจะมี อยากจะเป็น)

ในบทเรียนที่พระเจ้าทรงสอนอับราฮัม ผู้ที่จะเป็นต้นตระกูลของชนชาติอิสราเอล  เรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้  คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสอนคนของพระองค์เกี่ยวกับ ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ  และการจัดเตรียมของพระเจ้า  ที่คริสเตียนคุ้นเคย คือคำว่า เยโฮวายิเรห์  รากศัพท์ฮีบรูแปลว่า  “จะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์”  ไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ  มาดูเรื่องราวการเกิดคำนี้ ในหนังสือปฐมกาล…

ปฐมกาล 22:1-18  1 ต่อมา​พระ​เจ้า​ทรง​ลอง​ใจ​อับราฮัม และ​ตรัส​กับ​ท่าน​ว่า “อับราฮัม” ท่าน​ทูล​ว่า “​พระ​เจ้า​ข้า”2 ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “จง​พา​บุตร​ของ​เจ้า​คือ​อิสอัค บุตร​คน​เดียว​ของ​เจ้า​ผู้​ที่​เจ้า​รัก ไป​ยัง​แคว้น​โม​ริ​ยาห์ และ​ถวาย​เขา​ที่​นั่น​เป็น​เครื่อง​เผา​บูชา บน​ภูเขา​ลูก​หนึ่ง​ซึ่ง​เรา​จะ​บอก​แก่​เจ้า”3 อับราฮัม​จึง​ลุก​ขึ้น​แต่​เช้า​มืด ผูก​อาน​ลา​ของ​ท่าน​พา​คน​ใช้​หนุ่ม​ไป​กับ​ท่าน​ด้วย​สอง​คน​กับ​อิสอัค​บุตร​ของ​ท่าน ท่าน​ตัด​ฟืน​สำหรับ​เครื่อง​เผา​บูชา เดินทาง​ไป​ยัง​ที่​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​บอก​แก่​ท่าน​4 พอ​ถึง​วันที่​สาม​อับราฮัม​เงย​หน้า​ขึ้น​แล​เห็น​ที่​นั้น​แต่​ไกล​5 อับราฮัม​จึง​พูด​กับ​คน​ใช้​ของ​ท่าน​ว่า “อยู่​กับ​ลา​ที่นี่​เถิด เรา​กับ​ลูก​จะ​เดิน​ไป​ที่​โน้น​นมัสการ​พระ​ แล้ว​จะ​กลับมา​พบ​เจ้า”6 อับราฮัม​เอา​ฟืน​สำหรับ​เครื่อง​เผา​บูชา​ใส่​บ่า​อิสอัค​บุตร​ชาย ถือ​ไฟ​และ​มีด​แล้ว​พ่อ​ลูก​ไป​ด้วย​กัน​7 อิสอัค​พูด​กับ​อับราฮัม​บิดา​ว่า “คุณ​พ่อ” และ​ท่าน​ตอบ​ว่า “ลูก​เอ๋ย มี​อะไร​รึ” ลูก​จึง​ว่า “นี่​ไฟ​และ​ฟืน แต่​ลูก​แกะ​สำหรับ​เครื่อง​เผา​บูชา​อยู่​ที่​ไหน”8 อับราฮัมต​อบ​ว่า “ลูก​เอ๋ย ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​จัดหา​ลูก​แกะ​สำหรับ​พระ​องค์​เอง​เป็น​เครื่อง​เผา​บูชา” พ่อ​ลูก​ทั้ง​สอง​ก็​เดิน​ต่อไป​ด้วย​กัน 9 เมื่อ​เขา​ทั้ง​สอง​มาถึง​ที่​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ตรัส​บอก​เขา​ไว้ อับราฮัม​ก็​สร้าง​แท่น​บูชา​ที่​นั่น เรียง​ฟืน​เป็น​ระเบียบ แล้ว​มัด​อิสอัค​บุตร​ชาย​วาง​ไว้​บน​แท่น​บูชา​บน​ฟืน10 แล้ว​อับราฮัม​ก็​ยื่น​มือ​จับ​มีด​จะ​ฆ่า​บุตร​ชาย​11แต่​ทูต​ของ​พระ​เจ้า​เรียก​เขา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ว่า “อับราฮัม อับราฮัม” และ​ท่าน​ตอบ​ว่า “​พระ​เจ้า​ข้า”12 ทูตสวรรค์​ว่า “อย่า​แตะ​ต้อง​เด็ก​นั้น​หรือ​กระทำ​อะไร​เขา​เลย เพราะ​บัดนี้​เรา​รู้​แล้ว​ว่า​เจ้า​ยำเกรง​พระ​เจ้า ด้วย​เห็น​ว่า​เจ้า​มิได้​หวง​บุตร​ชาย​ของ​เจ้า แต่​ยอม​ถวาย​บุตร​ชาย​คน​เดียว​ของ​เจ้า​ให้​เรา”13 อับราฮัม​เงย​หน้า​ขึ้น​มองดู เห็น​ข้าง​หลัง​ท่าน​มี​แกะ​ผู้​ตัว​หนึ่ง เขา​ของ​มัน​ติด​อยู่​ใน​พุ่ม​ไม้​ทึบ อับราฮัม​ก็​ไป​จับ​แกะ​ตัว​นั้น​มา​ถวาย​เป็น​เครื่อง​เผา​บูชา​แทน​บุตร​ชาย14 อับราฮัม​จึง​เรียก​สถานที่​นั้น​ว่า เยโฮวาห์​ยิเรห์​ อย่าง​ที่​เขา​พูด​กัน​ทุก​วันนี้​ว่า “จะ​จัด​ไว้​บน​ภูเขา​ของ​พระ​เยโฮวาห์” 15 ทูต​ของ​พระ​เจ้า​เรียก​อับราฮัม​ครั้ง​ที่​สอง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ว่า​16 “​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า เรา​ปฏิญาณ​ใน​นาม​ของ​เรา​ว่า เพราะ​เจ้า​กระทำ​อย่าง​นี้​และ​มิได้​หวง​บุตร​ชาย​ของ​เจ้า คือ​บุตร​ชาย​คน​เดียว​ของ​เจ้า​17 เรา​จะ​อวย​พร​เจ้า​แน่ เรา​จะ​ทวี​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า​ให้​มาก​ขึ้น ดัง​ดวงดาว​ใน​ท้องฟ้า และ​ดัง​เม็ด​ทราย​บน​ฝั่ง​ทะเล เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า​จะ​ได้​ประตู​เมือง​ศัตรู​ของ​เจ้า​เป็น​กรรมสิทธิ์​18 ประชาชาติ​ทั้ง​หลาย​ทั่ว​โลก​จะ​ได้​พร​เพราะ​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า เหตุ​ว่า​เจ้า​ฟัง​เสียง​ของ​เรา”

1.ความกลัวการสูญเสียที่ต้องถูกจัดการ

คำว่า ถวายเป็นเครื่องบูชา  หมายถึง  ต้องฆ่าให้ตาย ผ่าซึก  หั่น แบ่งชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆ  วางบนแท่นบูชา และเผาด้วยไฟ  โดยปกติจะใช้แกะเป็นเครื่องเผาบูชา แต่ในตอนนี้ พระเจ้าให้อับราฮัมใช้อิสอัค ลูกชายสุดที่รักของอับราฮัมแทนแกะ  พระเจ้าตรัสชัดเจน ว่าใช้ลูกชายคนเดียวที่อับราฮัมรักและหวงแหนที่สุด

1 ต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า “อับราฮัม” ท่านทูลว่า “พระเจ้าข้า”2 พระองค์ตรัสว่า “จงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัค บุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารัก ไปยังแคว้นโมริยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชา บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า”2 ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “จง​พา​บุตร​ของ​เจ้า​คือ​อิสอัค บุตร​คน​เดียว​ของ​เจ้า​ผู้​ที่​เจ้า​รัก ไป​ยัง​แคว้น​โม​ริ​ยาห์ และ​ถวาย​เขา​ที่​นั่น​เป็น​เครื่อง​เผา​บูชา บน​ภูเขา​ลูก​หนึ่ง​ซึ่ง​เรา​จะ​บอก​แก่​เจ้า

อับราฮัมอาจจะต่อรองว่า อิชมาเอลไง  ลูกชายคนโต ลูกชายคนแรก  ที่เกิดกับนางฮาการ์  แต่การสื่อสารของพระเจ้ามายังอับราฮัมชัดเจน คือชื่ออิสอัค  ไม่ใช่อิชมาเอล  บุตร​คน​เดียว​ของ​เจ้า​ผู้​ที่​เจ้า​รัก  พระเจ้าทรงสื่อสารอย่างชัดเจนกับอับราฮัม ระบุชื่ออิสอัค ความจริง อับราฮัมน่าจะรักลูกชายทั้งสองคน ทั้งอิชมาเอล และอิสอัค  แต่อิสอัคน่าจะเป็นลูกที่หวงแหนมากที่สุดของอับราฮัม เพราะเกิดจากภรรยา ที่อับราฮัมหวงแหนมากเช่นกัน หากเราย้อนกลับไปดูบทต้นๆ นางซาราห์ตอนสาวๆ มีความสวยงามอย่างยิ่ง อับราฮัมต้องปกปิดว่านางซาราห์เป็นแค่น้องสาว เพราะกลัวถูกฆ่าชิงเมีย จนฟาโรห์ยังขอนางซาราห์มาเป็นภรรยา  อับราฮัมรอดตัวแต่เสียเมืย พระเจ้าต้องเอากลับมาคืนให้ ด้วยให้ภัยพิบัติเกิดในอียิปต์จนฟาโรห์ ต้องคือนางซาราห์ให้กับอับราฮัม นี่อาจเป็นประสบการณ์ที่อับราฮัมมีกับพระเจ้า เรื่องการได้คืนผู้ที่อับราฮัมรักหวงแหน

การสูญเสียและได้คืน ผู้เป็นที่รัก ของอับราฮัม เกิดจากความกลัวที่จะสูญเสีย ทำให้ต้องสูญเสีย นางซาราห์ แต่พระเจ้าทรงช่วยเอากลับคืนมา

2.ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวการสูญเสีย

3 อับราฮัม​จึง​ลุก​ขึ้น​แต่​เช้า​มืด ผูก​อาน​ลา​ของ​ท่าน​พา​คน​ใช้​หนุ่ม​ไป​กับ​ท่าน​ด้วย​สอง​คน​กับ​อิสอัค​บุตร​ของ​ท่าน ท่าน​ตัด​ฟืน​สำหรับ​เครื่อง​เผา​บูชา เดินทาง​ไป​ยัง​ที่​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​บอก​แก่​ท่าน4 พอถึงวันที่สามอับราฮัมเงยหน้าขึ้นแลเห็นที่นั้นแต่ไกล5 อับราฮัมจึงพูดกับคนใช้ของท่านว่า “อยู่กับลาที่นี่เถิด เรากับลูกจะเดินไปที่โน้นนมัสการพระ แล้วจะกลับมาพบเจ้า”6 อับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชาย ถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกัน

อับราฮัมพาคนใช้ไปสองคน  ซึ่งไม่ใช่คำสั่งของพระเจ้า เป็นไปได้ที่อับราฮัมต้องการคนร่วมทางไปกับท่าน   คนใช้หนุ่ม ก็ยังโตกว่าอิสอัคที่ยังเด็ก อับราอัมต้องการคนที่จะร่วมทาง ต้องการกำลังใจ ที่สามารถจะพูดคุยได้ และยามฉุกเฉินก็ช่วยได้ (ณ เวลานั้น อับราฮัมมีอายุเป็นร้อยปีแล้ว ) แต่เมื่อมาถึงที่กำหนดของพระเจ้า คือ ภูเขาโมริยาห์ เป็นภูเขาสูง ในเขาที่ต่อมาคือเยรูซาเล็ม (เป็นพื้นที่ภูเขา) อับราฮัมต้องไปต่อ ต้องไปคนกับลูกชายเล็กๆตามลำพังแล้ว

6 อับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชาย ถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกัน

มีเวลาที่เราอาจจะต้องโดดเดี่ยว อยู่คนเดียว เพื่อจะเผชิญหน้ากับความกลัวการสูญเสีย  แต่สำหรับคนของพระเจ้า นั่นคือจุดนัดพบกับพระเจ้า  เป็นเวลาแห่งการถวายเครื่องบูชา ที่จิตใจของผู้นมัสการพระเจ้าจะถวายการจดจ่อที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียว

อ.เปาโล ได้เขียนในพระคัมภีร์ใหม่ ให้คริสเตียนนมัสการพระเจ้า ด้วยจิตวิญญาณ ไม่ใช่ด้วยสิ่งที่นำมาถวาย

โรม 12:1  1 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ด้วย​เหตุ​นี้​โดย​เห็น​แก่​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระ​เจ้า ข้าพเจ้า​จึง​วิงวอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​ถวาย​ตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ​องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่องบูชา​ที่​มี​ชีวิต​อัน​บริสุทธิ์​และ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ซึ่ง​เป็น​การ​นมัสการ​โดย​วิญญาณ​จิต​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​

การร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในโบสถ์วันอาทิตย์ หรือที่ไหนก็ตาม หากปราศจากการนมัสการด้วยจิตวิญญาณแล้ว เสียงเพลงก็เป็นเหมือนฆ้องฉาบที่ส่งเสียงดัง น่ารำคาญเท่านั้น พระเจ้าไม่ต้องการจะฟังเสียงแบบนั้น มันไร้ความหมาย

พระเจ้าต้องการการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง ไม่ใช่การหลอกลวง ที่นำมาให้กับพระองค์

พระเยซูคริสต์ทรงตำหนิพวกฟาริสีว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

มัทธิว 15:7-9   7 โอ คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด อิสยาห์​ได้​พยากรณ์​ถึง​พวก​ท่าน​ถูก​แล้ว​ว่า 8 ประชาชน​นี้​ให้​เกียรติ​เรา​แต่​ปาก ใจ​ของ​เขา​ห่างไกล​จาก​เรา9 เขา​นมัสการ​เรา​โดย​หา​ประโยชน์​มิได้ ด้วย​เอา​บทบัญญัติ​ของ​มนุษย์​มา​ตู่​ว่า​เป็น​พระ​ดำรัส​สอน​ของ​พระ​เจ้า”

การนมัสการที่จะเข้าถึงพระเจ้าจริงๆ ต้องเริ่มต้นด้วยการเผชิญหน้ากับความกลัวการสูญเสียอย่างอับราฮัม  ที่กำลังเดินไปพร้อมกับลูกชายที่ตนรักและหวงแหนที่สุด เพื่อจะเข้าสู่การถูกลองใจเรื่องนี้กับพระเจ้า ว่าเขาคือ ผู้นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่

3.ต้องมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้สัตย์จริง

7 อิสอัค​พูด​กับ​อับราฮัม​บิดา​ว่า “คุณ​พ่อ” และ​ท่าน​ตอบ​ว่า “ลูก​เอ๋ย มี​อะไร​รึ” ลูก​จึง​ว่า “นี่​ไฟ​และ​ฟืน แต่​ลูก​แกะ​สำหรับ​เครื่อง​เผา​บูชา​อยู่​ที่​ไหน”8 อับราฮัมต​อบ​ว่า “ลูก​เอ๋ย ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​จัดหา​ลูก​แกะ​สำหรับ​พระ​องค์​เอง​เป็น​เครื่อง​เผา​บูชา” พ่อ​ลูก​ทั้ง​สอง​ก็​เดิน​ต่อไป​ด้วย​กัน 9 เมื่อ​เขา​ทั้ง​สอง​มาถึง​ที่​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ตรัส​บอก​เขา​ไว้ อับราฮัม​ก็​สร้าง​แท่น​บูชา​ที่​นั่น เรียง​ฟืน​เป็น​ระเบียบ แล้ว​มัด​อิสอัค​บุตร​ชาย​วาง​ไว้​บน​แท่น​บูชา​บน​ฟืน10 แล้ว​อับราฮัม​ก็​ยื่น​มือ​จับ​มีด​จะ​ฆ่า​บุตร​ชาย

การเอาลูกคนมาเป็นเครื่องบูชา เป็นสิ่งที่ชนชาติต่างๆในยุคโบราณมักจะกระทำกัน แต่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของคนที่เชื่อพระเจ้าจะต้องเอาคนมาบูชายันต์ต่อพระเจ้า เพราะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้าอย่างยิ่ง  ดังนั้น การที่พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมในเรื่องนี้ จึงเป็นอะไรที่พระเจ้าทรงให้คนที่เชื่อในพระองค์ทำสิ่งที่ขัดต่อความเป็นพระเจ้าพระองค์เองอย่างยิ่ง  อับราฮัมน่าจะยังเชื่อในความซื่อสัตย์ของพระเจ้า เหมือนอย่างที่ในพระคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวว่า

2ทิโมธี  2:13  13 ถ้า​เรา​ไม่​มี​ความ​สัตย์​จริง ​พระ​องค์​ก็​ยัง​ทรง​ไว้​ซึ่ง​ความ​สัตย์​จริง เพราะ​พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​เป็น​พระ​องค์​เอง​ไม่ได้​

ยากอบ 1:17  17 ของ​ประทาน​อัน​ดี​ทุก​อย่าง และ​ของ​ประทาน​อัน​เลิศ​ทุก​อย่าง​ย่อม​มา​จาก​เบื้อง​บน และ​ส่ง​ลง​มา​จาก​พระ​บิดา​แห่ง​บรรดา​ดวง​สว่าง ใน​พระ​บิดา​ไม่​มี​การ​แปรปรวน หรือ​ไม่​มี​เงา​อัน​เนื่องจาก​การ​เปลี่ยนแปลง​

อับราฮัมมีความเชื่อมั่นในการจัดเตรียมของพระเจ้าจนถึงวินาทีสุดท้ายของการรอคอยการจัดเตรียมจากพระเจ้า อับราฮัม ทำตามที่พระเจ้าสั่งทุกอย่าง

อับราฮัม​​สร้าง​แท่น​บูชา​ที่นั่น เรียง​ฟืน​เป็น​ระเบียบ แล้ว​มัด​อิสอัค​บุตร​ชาย​วาง​ไว้​บน​แท่น​บูชา​บน​ฟืน10 แล้ว​อับราฮัม​ก็​ยื่น​มือ​จับ​มีด​จะ​ฆ่า​บุตร​ชาย

เริ่มจากแบกฟืน ให้ลูกถือไฟ และมีด   คริสเตียนส่วนใหญ่ก็อยู่ในการรอคอยการจัดเตรียมของพระเจ้าแค่ตรงนี้    คือ ประกาศให้คนมากมายรู้ว่า ตนเองคือคริสเตียน เป็นผู้นมัสการพระเจ้าแต่องค์เดียว

บางคนก็ มาถึงขั้นตอนอย่างอับราฮัม คือ สร้างแท่นบูชา เรียงฟืน  นั่นก็คือภาพของการมาโบสถ์วันอาทิตย์ ร้องเพลง ใช้เวลาสองชั่วโมง เต็มบ้าง ไม่เต็มบ้าง มาเวลาพอดีจะเทศนา หรือจะจบเพลงนมัสการสุดท้ายแล้ว

แต่จะมีแค่บางคน(จำนวนไม่มาก) ที่มาถึงขั้นตอนอย่างอับราฮัมที่จับอิสอัคมัดและวางไว้บนแท่นบูชา และนี่คือ การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง  มีจิตจดจ่อที่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

สุดท้าย วินาทีที่อับราฮัมเงื้อมมีดขึ้น….. ตัดใจ จากสิ่งที่ตนเองรักและหวงที่สุด มอบถวายสิ่งนั้นให้กับพระเจ้า

มาระโก 12:29-30  29 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​คน​นั้น​ว่า “ธรรมบัญญัติ​เอก​นั้น​คือ​ว่า โอ ชน​อิสราเอล​จง​ฟัง​เถิด ​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​เดียว 30 และ​พวก​ท่าน​จง​รัก​พระ​เจ้า​ด้วย​สุด​จิต​สุดใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​และ​ด้วย​สิ้นสุด​กำลัง​ของ​ท่าน

4.พระเจ้ามาทันเวลาเสมอ

11แต่​ทูต​ของ​พระ​เจ้า​เรียก​เขา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ว่า “อับราฮัม อับราฮัม” และ​ท่าน​ตอบ​ว่า “​พระ​เจ้า​ข้า”12 ทูตสวรรค์​ว่า “อย่า​แตะ​ต้อง​เด็ก​นั้น​หรือ​กระทำ​อะไร​เขา​เลย เพราะ​บัดนี้​เรา​รู้​แล้ว​ว่า​เจ้า​ยำเกรง​พระ​เจ้า ด้วย​เห็น​ว่า​เจ้า​มิได้​หวง​บุตร​ชาย​ของ​เจ้า แต่​ยอม​ถวาย​บุตร​ชาย​คน​เดียว​ของ​เจ้า​ให้​เรา” 13 อับราฮัม​เงย​หน้า​ขึ้น​มองดู เห็น​ข้าง​หลัง​ท่าน​มี​แกะ​ผู้​ตัว​หนึ่ง เขา​ของ​มัน​ติด​อยู่​ใน​พุ่ม​ไม้​ทึบ อับราฮัม​ก็​ไป​จับ​แกะ​ตัว​นั้น​มา​ถวาย​เป็น​เครื่อง​เผา​บูชา​แทน​บุตร​ชาย

พระเจ้ามาทันเวลาเสมอ  ในบททดสอบ ลองใจอับราฮัม ที่ต้องจ่ายราคา ในขณะเชื่อฟังพระเจ้า   1.ความกลัวการสูญเสีย 2. การเผชิญหน้ากับความกลัวอีกครั้ง 3.  ความเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้สัตย์จริง  จะพาเราให้มาถึงการพบกับคำว่า พระเจ้ามาทันเวลาเสมอ  ไครอสของพระเจ้า

สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับอับราฮัม  ในสถานการณ์นั้น อับราฮัมยังเปิดหูเปิดตาของตัวเอง ที่จะรับการสื่อสารจากพระเจ้า หูอับราฮัมได้ยินเสียงของพระเจ้า อย่างรวดเร็ว ไวในการฟัง   โดยเฉพาะเสียงห้ามทำอันตรายอิสอัค ตาที่จะมองหาการจัดเตรียมของพระเจ้า ผ่านบทลองใจของพระเจ้า  การยอมที่จะมอบถวายของรักของหวงให้กับพระเจ้า  ทำให้อับราฮับมรักษาชีวิตลูกชายไว้ได้ และ

อับราฮัมได้เห็นแกะที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้อย่างที่อับราฮัมพูดไว้กับลูกชาย   ในตอนแรก

 

5.การจัดไว้บนภูเขาของเยโฮวาห์เท่านั้น

14 อับราฮัม​จึง​เรียก​สถานที่​นั้น​ว่า เยโฮวาห์​ยิเรห์​ อย่าง​ที่​เขา​พูด​กัน​ทุก​วันนี้​ว่า “จะ​จัด​ไว้​บน​ภูเขา​ของ​พระ​เยโฮวาห์”

การจัดเตรียมของพระเจ้า อยู่บนภูเขาสูง ที่นัดพบที่พระเจ้าเป็นผู้นัดเอง ไม่ใช่มนุษย์กำหนด  อับราฮัมได้พบกับพระเจ้า และได้คืนลูกชาย ได้แกะสำหรับบูชา

การมานมัสการพระเจ้าของคริสเตียน ควรจะพบกับการจัดเตรียมของพระเจ้าเสมอ เพราะนั่นคือการพบกับพระเจ้า ณ ที่นัดพบ ที่กำหนด หลายคนมาโบสถ์ทุกอาทิตย์นมัสการพระเจ้า ไม่ขาดเลย เพราะเขาได้พบกับคำตอบของพระเจ้าในการนมัสการเสมอ  ได้ยินเสียง ได้เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้า เมื่อการนมัสการนั้น เป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

 

6. เป็นพระพรแก่คนในวงกว้าง

15 ทูต​ของ​พระ​เจ้า​เรียก​อับราฮัม​ครั้ง​ที่​สอง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ว่า​16 “​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า เรา​ปฏิญาณ​ใน​นาม​ของ​เรา​ว่า เพราะ​เจ้า​กระทำ​อย่าง​นี้​และ​มิได้​หวง​บุตร​ชาย​ของ​เจ้า คือ​บุตร​ชาย​คน​เดียว​ของ​เจ้า​17 เรา​จะ​อวย​พร​เจ้า​แน่ เรา​จะ​ทวี​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า​ให้​มาก​ขึ้น ดัง​ดวงดาว​ใน​ท้องฟ้า และ​ดัง​เม็ด​ทราย​บน​ฝั่ง​ทะเล เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า​จะ​ได้​ประตู​เมือง​ศัตรู​ของ​เจ้า​เป็น​กรรมสิทธิ์​18 ประชาชาติ​ทั้ง​หลาย​ทั่ว​โลก​จะ​ได้​พร​เพราะ​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า เหตุ​ว่า​เจ้า​ฟัง​เสียง​ของ​เรา”

อับราฮัม ถูกเรียกว่า เป็นบิดาแห่งความเชื่อ เพราะความเชื่อของอับราฮัม ทำให้ประชาชาตbทั่วโลกได้พร ผ่านการมาบังเกิดของพระผู้ช่วยให้รอดของโลก คือพระเยซูคริสต์เจ้า ผ่านทางเชื้อสายของอับราฮัม   เป็นพระพรแก่คนหมู่มาก ไม่ใช่สำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น

 

7. อย่าซ้ำรอยพระพรที่เสียหายอย่างชนชาติอิสราเอล

น่าเสียดายที่คนอิสราเอลรุ่นหลังๆ ทำความเสียหายให้กับพระพรที่พระเจ้าประทานผ่านอับราฮัม  ยอห์น บัพติศโต ผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายของชนชาติอิสราเอล ได้เรียก เตือนพวกฟารีสี สะดูสี ที่เป็นกลุ่มคนที่น่าจะมีชีวิตดีที่สุดแต่กลับมีความเชื่อในพระเจ้าแต่เปลือกนอกเท่านั้น

มัทธิว 3:7-10  7 ครั้น​ยอห์น​เห็น​พวก​ฟาริสี และ​พวก​สะ​ดู​สี​พา​กัน​มา​เป็น​อัน​มาก เพื่อ​จะ​รับ​บัพติศมา ท่าน​จึง​กล่าว​แก่​เขา​ว่า “เจ้า​ชาติ​งู​ร้าย ใคร​ได้​เตือน​เจ้า​ให้​หนี​จาก​พระ​อาชญา​ซึ่ง​จะ​มาถึง​นั้น​8 เหตุ​ฉะนั้น​จง​พิสูจน์​การ​กลับ​ใจ​ของ​เจ้า​ด้วย​ผล​ที่​เกิดขึ้น​9 อย่า​นึก​เหมา​เอา​ใน​ใจ​ว่า​ตัว​มี​อับราฮัม​เป็น​บิดา เพราะ​เรา​บอก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​ฤทธิ์​อาจจะ​ให้​บุตร​เกิดขึ้น​แก่​อับราฮัม​จาก​ก้อน​หิน​เหล่า​นี้​ได้​10 บัดนี้​ขวาน​วาง​ไว้​ที่​โคน​ต้นไม้​แล้ว และ​ทุก​ต้น​ที่​ไม่​เกิด​ผลดี​จะต้อง​ตัด​แล้ว​โยน​ทิ้ง​ใน​กอง​ไฟ

“การจัดเตรียมของพระเจ้า ไม่ได้มาฟรีๆ”

1.ความกลัวการสูญเสียที่ต้องถูกจัดการ

2.ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวการสูญเสีย

3.ต้องมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้สัตย์จริง

4.พระเจ้ามาทันเวลาเสมอ

5.การจัดไว้บนภูเขาของเยโฮวาห์เท่านั้น

6. เป็นพระพรแก่คนในวงกว้าง

7.อย่าซ้ำรอยพระพรที่เสียหายอย่างชนชาติอิสราเอล

Leave a Comment