“ทุกคนคือผู้ชนะ“

  ฟิลิปปี 2:3-4  3 อย่า​ทำ​สิ่ง​ใด​ใน​ทาง​ชิง​ดี​กัน​หรือ​ถือ​ดี แต่​จง​มี​ใจ​ถ่อม​ถือ​ว่า​คน​อื่น​ดีกว่า​ตัว​4 อย่า​ให้​ต่าง​คน​ต่าง​เห็น​แก่​ประโยชน์​ของ​ตน​ฝ่าย​เดียว แต่​จง​เห็น​แก่​ประโยชน์​ของ​คน​อื่นๆ ด้วย​

             ชนะด้วยการช่วงชิงกัน                                     ชนะด้วยการร่วมือกัน

มองคนอื่นเป็นศัตรู                                                      มองคนอื่นเป็นเพื่อน

จดจ่ออยู่กับตัวเอง                                                        จดจ่อที่คนอื่น

ตั้งแง่สงสัยคนอื่น                                                        เป็นผู้สนับสนุนคนอื่น

จะชนะได้   มีแค่ตัวเองเป็นคนดีคนเดียว                    จะชนะได้   ดีได้ด้วยกันทั้งคู่

การชนะตัดสินด้วยทักษะของตนเอง                          การชนะตัดสินที่ทักษะของหลายคน

เป็นเพียงชัยชนะในวงแคบ                                         เป็นชัยชนะในวงกว้าง

ได้ชื่นชมยินดีบ้าง                                                        เป็นความชื่นชมยินดีอย่างมาก

มีผู้ชนะ ก็จะมีผู้แพ้                                                      มีแต่ผู้ชนะ (ทุกคนคือผู้ชนะ)

ครั้งหนึ่ง หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในหลวงร.9  ทรงเรียกทั้งพลเอกสุจินดา  คราประยูร และพลตรีจำลอง ศรีเมือง มานั่งอยู่ตรงพระบาทของพระองค์ และทรงตรัสเกี่ยวกับการต่อสู้กันของทั้งสองฝ่าย ทำให้เกิดความสูญเสียของชิวิตคนมากมาย ต่างฝ่ายต่างเอาชนะ แต่ความพ่ายแพ้ตกแก่ประเทศชาติของตนเอง

คริสตจักรเป็นอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเหล่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคน คริสตจักรอาจพ่ายแพ้ได้  เรื่องทำนองนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วในคริสตจักรยุคแรกที่เมืองโครินธ์ อ.เปาโลต้องเป็นทุกข์เพราะความแตกแยก การทะเลาะวิวาท ขัดแย้งกัน แตกก๊ก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน การโจมตีกันแม้กระทั่งผู้นำก็ถูกโจมตี คริสตจักรเมืองโครินธ์จึงถูกตักเตือนหนัก และแรง  เพื่อให้เกิดการกลับใจใหม่

2โครินธ์ 7:9-11 9 แต่​บัดนี้​ข้าพเจ้า​มี​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี มิใช่​เพราะ​ท่าน​เสียใจ แต่​เพราะ​ความ​เสียใจ​นั้น​ทำ​ให้​ท่าน​กลับ​ใจ​ใหม่ เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้รับ​ความ​เสียใจ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ท่าน​จึง​ไม่ได้​ผลร้าย​จาก​เรา​เลย​10 เพราะ​ว่า​ความ​เสียใจ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ย่อม​กระทำ​ให้​กลับ​ใจ​ใหม่ ซึ่ง​นำไป​ถึง​ความ​รอด​และ​ไม่​เป็น​ที่​น่า​เสียใจ แต่​ความ​เสียใจ​อย่าง​โลก​นั้น​ย่อม​นำไป​ถึง​ความ​ตาย​11 จง​พิจารณา​ดู​ว่า​ความ​เสียใจ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า กระทำ​ให้​เกิด​ความ​กระตือรือร้น​มาก​ทีเดียว ทำ​ให้​เกิด​ความ​ขวน​ขวาย​ที่​จะ​แก้​ตัว​ใหม่​และ​การ​เดือด​ร้อน​แทน ความ​ตื่นตัว ความ​อาลัย และ​ความ​กระตือรือร้น และ​การ​ลงโทษ ใน​ทุก​สิ่ง​เหล่า​นี้ ท่าน​ได้​พิสูจน์​ให้​เห็น​แล้ว​ว่า​ท่าน​ก็​ไม่ได้​กระทำ​ผิด

กุญแจสำคัญที่จะนำทุกคนชนะด้วยกันทั้งคู่ ก็คือ การกลับใจใหม่ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เสียใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ไม่มีใครแพ้  มีแต่ทุกคนคือผู้ชนะ….

By admin