“เหตุผลที่วันนี้ไม่จัดวันแม่“

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  วันนี้ โดยปกติ เราจะจัดวันแม่ เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้ และปีต่อๆไป ปฏิทินคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 จะไม่มีการจัดวันแม่ (รวมทั้งวันพ่อด้วย) หากพี่น้องสังเกตในสมุดปฏิทินคริสตจักรที่แจกให้ตั้งแต่ต้นปี เกี่ยวกับการวางแผนงานตั้งแต่ปีที่แล้ว จะพบว่า เราไม่ได้บรรจุวันแม่ วันพ่อ ในปฏิทินล่วงหน้าแล้ว เราไม่ได้ตามกระแสในเวลานี้ ที่มีคนออกมาเรียกร้องให้ทางโรงเรียนหลายแห่ง หยุดการจัดวันแม่ หรือจัดให้มีการเชิญแม่ให้ลูกกราบ  ด้วยเหตุผลอันเดียวกัน กับที่คริสตจักรของเรา  คือ เป็นภาพที่เจ็บปวดกับลูกที่ไม่มีแม่ หรือไม่มีพ่อให้กราบ ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้เห็นการเรียกร้องนี้ จากผู้เขียนบทเพลงอิ่มอุ่น คุณศุ  บุญเลี้ยง เพลงที่เป็นที่ซาบซึ้ง เรียกน้ำตาข้าพเจ้าได้ทุกครั้ง  ข้าพเจ้าก็คิดว่า ดีจัง มีคนเห็นเหมือน และยังกล้าแสดงออกเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาจิตใจของลูกที่ไม่มีแม่มาในวันแม่

ก่อนที่ข้าพเจ้ากำลังเขียนสูจิบัตรวันนี้ ก็ได้เห็นบทความของอดีตดาราคนหนึ่งที่ป๊อปอัพมายังคอมพิวเตอร์ของข้าพเจ้า ความรู้สึกแรก คือ ก็แค่กระแสตามคุณศุ  บุญเลี้ยง ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความสนใจมาก เพราะเข้าใจ แต่ขณะกำลังจะเขียนสูจิบัตรนี้ ดูเหมือนว่า มีอะไรบางอย่างเร้าใจให้ข้าพเจ้าเข้าไปอ่านบทความของผู้หญิงคนนี้ และต้องอึ้งกับการตอบสนองของเธอ เพื่อลูกตั้งแต่ยังเล็ก เพราะลูกชายขอเธอไม่มีพ่อตั้งแต่ยังเล็กๆ  และเธอตอบสนองต่อโรงเรียนที่จัดวันแม่ วันพ่อ เหมือนกัน  ก็คือพาลูกโดดเรียนในวันแม่ วันพ่อ พาลูกไปใช้เวลากับตัวเธอเองด้วยกันอย่างพิเศษสุด เพราะเธอต้องเป็นทั้งแม่และพ่อในเวลาเดียวกัน เหตุผลที่อดีตดาราท่านนี้ทำอย่างนี้ เพราะเธอเองก็มีประสบการณ์กับวันที่สุดแสนเจ็บปวดในวัยเด็ก คือวันแม่ที่เธอต้องแอบร้องไห้คนเดียว ซ่อนตัวในโรงเรียนคนเดียว ขณะที่เพื่อนคนอื่น มีพ่อมีแม่มางานวันเหล่านั้น

ไม่ผิดที่จะจัดให้มีวันแม่ วันพ่อ แต่ข้าพเจ้าคิดว่า สำหรับคริสตจํกร เราไม่ได้เกาะกระแสที่มาแรงในเวลานี้ แต่เราคิด ใคร่ครวญแล้ว และหาหลักของพระคัมภีร์มาสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และตลอดไป ข้าพเจ้าคิดถึงข้อพระคัมภีร์บางตอนที่จะนำมาใช้กับเหตุผลการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และพบในหนังสือ  1โครินธ์ 8:9 9 แต่​จง​ระวัง​อย่า​ให้​สิทธิ​ของ​พวก​ท่าน ทำ​ให้​พวก​ที่​มี​ความ​เชื่อ​อ่อน​แอ​สะ​ดุด

เด็ก…อ่อนแอ และพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนเรื่องการยอมรับเด็กด้วยคำสอนว่า….

มัทธิว 18:5-6  5 “ถ้า​ผู้ใด​จะ​รับ​เด็ก​เล็ก​เช่นนี้​คน​หนึ่ง​ใน​นาม​ของ​เรา ผู้​นั้น​ก็​รับ​เรา​ด้วย​ 6 แต่​ผู้ใด​จะ​ทำ​ผู้​เล็กน้อย​เหล่า​นี้​คน​หนึ่ง​ที่​วางใจ​ใน​เรา​ให้​หลง​ผิด ถ้า​เอา​หิน​โม่​ก้อน​ใหญ่​ผูก​คอ​ผู้​นั้น​ถ่วง​เสีย​ที่​ทะเล​ลึก​ก็​ดีกว่า​ 

พี่น้องค่ะ เห็นอะไรไม๊ว่าพระเจ้าทรงนำคริสตจักรของเราให้ร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แน่นอน

Leave a Comment