“พันธกิจสู่ ฤดูกาลใหม่  การเก็บเกี่ยวใหม่”

ฉายภาพยนต์  Sheep among Wolves  (2:45 นาที)

คริสตจักรที่เติบโตเร็วที่สุด ไม่มีตัวอาคาร ไม่มีการนำจากส่วนกลาง นำโดยผู้หญิง และส่วนใหญ่แกนนำคือผู้หญิง

สองสามปีที่ผ่านมา มีผู้ทำวิจัยได้ให้เครดิตกับคริสตจักรใต้ดินในอิหร่านเป็นคริสตจักรคริสเตียนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก  มีลักษณะเฉพาะตัว ที่ท้าทายเมื่อเปรียบเทียบกับคริสตจักรในอเมริกาและยุโรป  และในท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเจริญเติบโตของคริสตจักร แนะนำให้ศึกษาโมเดลนี้

คริสตจักรเติบโตเร็วที่สุดในโลก ได้หยั่งรากลึกในชนชาติและพื้นที่ของโลก ที่ไม่น่าจะเป็นที่คาดหวังว่าจะเกิดคริสตจักรได้  ตามข้อมูลในภาพยนต์ ที่ชื่อว่า “แกะท่ามกลางฝูงหมาป่า” เป็นภาพยนต์เกี่ยวกับการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นในประเทศอิหร่าน  การตื่นตัวของอิหร่านในการสร้างสาวก เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งๆที่ไม่มีตัวอาคารของตัวเอง ไม่มีการศูนย์กลางการเป็นผู้นำ และส่วนใหญ่นำโดยผู้หญิง

ภาพยนต์สารคดีนี้ จัดทำโดย องค์กรที่ชื่อว่า ฟอนเทียร์ อะไลแอน อินเตอร์เนชั่นแนล Frontier Alliance International (FAI) เป็นองค์กรที่สนับสนุนทีมสร้างสาวก ในประเทศที่ยังไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐ หรือข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

“โมเดลของเราข้างในอิหร่าน คือ  เราไม่เป็นผู้เชื่อเพื่อจะเป็นสาวก แต่เราเป็นสาวกเพื่อเราจะเป็นผู้เชื่อ”

การเคลื่อนไหวในการสร้างสาวก (DMM: Disciple making movement) มักจะ เริ่มครั้งแรก ในคนบางคนที่มีการเชื่อมต่อกันกับผู้ไม่เชื่อ  “ทุกอย่างลงพื้นฐานที่การอธิษฐาน” เราพบลูกแห่งสันติสุขผ่านการอธิษฐาน เราพบสถานที่ผ่านการอธิษฐาน

เมื่อเราทำ DMM พระเยซูทรงเคลื่อนเร็วกว่าเรา พระองค์เสด็จมาทางความฝัน และการอัศจรรย์ในชีวิตของคนเหล่านั้นเอง เมื่อเราได้ยินคำพยานเหล่านี้ เรารู้ว่า พระเยซูทรงนำหน้าเรา

น่าประหลาดใจ ที่พวกเขาย้ำว่า ไม่มีการตั้งคริสตจักร แต่คือการสร้างสาวก พวกเขาให้ผู้ไม่เชื่อนำคนไม่เชื่อมาด้วยตัวพวกเขาเอง และนี่คืออาณาจักรของพระเจ้า ถ้าคุณตั้งคริสตจักร คุณอาจจะสร้างสาวก แต่ถ้าคุณสร้างสาวก คุณจะตั้งคริสตจักร

สิ่งหนึ่งที่ทรงพลังในการทำ DMM คือ การเป็นสาวกที่เชื่อฟัง  พระวจนะกล่าวว่า คุณต้องเชื่อฟัง  และนี่คือวิถีที่ผู้คนรับการเปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเหมือนพระคริสต์ และรับการชำระให้บริสุทธิ์  พวกเขาไม่ใช่แค่อ่านพระคัมภีร์ เพียงแค่เป็นข้อมูลข่าวสาร  แต่อ่านพระคัมภีร์เพื่อจะเปลี่ยนแปลง

ผู้หญิงที่เป็นผู้นำคริสตจักรในอิหร่าน ไม่ได้ใช้ศาสนาศาสตร์ความเป็นผู้หญิงในการทำพันธกิจ   พวกเธอ ยังคง สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคริสตจักร ไม่ใช่สร้างความวุ่นวายเหมือนผู้หญิงหัวเสรี ที่เต็มไปด้วยความโกรธ เมื่อผิดหวัง ผู้หญิงที่เป็นผู้นำใน DMM จะสุภาพ เชื่อฟัง และงดงามตามรูปแบบของพระคัมภีร์

แต่ในภาพยนต์นี้ ได้แสดงความจริงที่ที่อยู่ภายใต้หน้าฉากข่าวนี้ ก็คือ ภาพยนต์ “แกะท่ามกลางฝูงหมาป่า” ได้นำเสนอภาพความจริง อีกด้านว่า ภาพของคริสตจักรในอิหร่าน คือ ศูนย์กลางของศาสนศาสตร์การไถ่ และความเข้าใจของพวกเขาไม่เพียงจะรู้ว่า พระเยซูเป็นใคร แต่ยังรู้ว่าพระองค์ทำอะไร และรู้สิ่งที่พระองค์จะกลับมาทำ คือศาสนศาสตร์พันธสัญญา ที่มีคนอิสราเอลเป็นศูนย์กลาง

ในภาพยนต์นี้ ได้อ้างถึงคู่สมรสคู่หนึ่งที่เพิ่งจะย้ายไปอยู่อเมริกาไม่กี่เดือน ภรรยา ตัดสินใจว่า เธอต้องการจะย้ายกลับไปอยู่อิหร่าน และพูดกับสามีที่ประหลาดใจในการตัดสินใจครั้งนี้ ว่า อเมริกามีความหลับใหลของซาตาน คริสเตียนส่วนใหญ่หลับใหล  อยู่ที่นี่แล้วรู้สึกอยากจะหลับไปด้วย

ผู้นำคริสตจักรในภาพยนต์เรื่องนี้ ได้ให้ข้อสังเกตกับธรรมชาติการเตือนในบทสรุปของผู้หญิงที่เป็นภรรยาคนนี้ว่า เธอสามารถสังเกตแยกแยะในมิติฝ่ายวิญญาณที่ส่งผลกระทบต่อวามเชื่อของเธอที่อเมริกา มีมากกว่าการข่มเหงที่เกิดขึ้นในอิหร่าน  เธอมองเห็นการหลับใหลฝ่ายวิญญาณที่มีผลกระทบต่อความเชื่อของเธอมากกว่าการข่มเหง

ภาพยนต์นี้ ได้ให้ข้อสังเกตว่า คริสตจักรเดียวในหนังสือวิวรณ์ ที่ไม่ถูกพระเยซูตำหนิ คือ คริสตจักรที่อยู่ภายใต้การข่มเหง และทนทุกข์  “

จบการบรรยายภาพยนต์เรื่อง  แกะท่ามกลางฝูงหมาป่า เรื่องราวคริสตจักรใต้ดินที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

ข้าพเจ้าขอเพิ่มเติมข้อสังเกตในหนังสือวิวรณ์อีกว่า  คริสตจักรที่หลับใหล ก็เป็นหนึ่งในคริสตจักรที่ถูกพระเยซูตำหนิด้วย

วิวรณ์ 3:2-3   ​2 เจ้า​จง​ตื่น​ขึ้น​และ​กระตุ้น​ส่วน​ที่​เหลืออยู่ ซึ่ง​จวน​จะ​ตาย​อยู่​แล้ว​นั้น​ให้​แข็งแรง​ขึ้น เพราะ​ว่า เรา​ไม่​พบ​การ​ประพฤติ​ของ​เจ้า​ที่​ดี​พร้อม​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​เจ้า​3 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​จง​ระลึก​ว่า​เจ้า​ได้รับ​และ​ได้​ยิน​อะไร จง​กระทำ​ตาม​และ​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่ ถ้า​เจ้า​ไม่​เฝ้า​ระวัง เรา​จะ​มา​หา​เจ้า​เหมือน​อย่าง​ขโมย และ​เจ้า​จะ​ไม่​รู้​ว่า​เรา​จะ​มา​หา​เจ้า​เมื่อไร

“พันธกิจสู่ ฤดูกาลใหม่  การเก็บเกี่ยวใหม่”  จะเกิดขึ้น เมื่อเราตื่นจากการหลับใหล  พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ขณะอยู่ในพื้นที่ของชาวสะมาเรีย ที่คนยิวรังเกียจ ต่อต้าน

ยอห์น 4:35  35 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อีก​สี่​เดือน​จะ​ถึง​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว​มิใช่​หรือ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เงย​หน้า​ขึ้น​ดู​นา​เถิด ว่า​ทุ่ง​นา​เหลือง​อร่าม ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว​

….เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด….. รากศัพท์กรีกคำว่า ดู แปลว่า ดูอย่างใกล้ชิด ดูอย่างเข้าใจ เพื่อจะเยี่ยมเยียน

คนที่หลับใหล ไม่สามารถเงยหน้าดูอย่างใกล้ชิดได้ ไม่สามารถจะเข้าใจ ไม่สามารถจะเยี่ยมเยียน  มีแต่คนที่ตื่นเท่านั้น ที่จะเปิดตาดูอย่างนี้ได้

“พันธกิจสู่ ฤดูกาลใหม่  การเก็บเกี่ยวใหม่” จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และก็จะผ่านไป และต้องรอเวลาผ่านมาใหม่อีกครั้ง เราคงไม่อยากจะพลาดนัดหมายสำคัญนี้ ไครอส การนำของพระเจ้ามาถึงแล้ว ….

ในหนังสือ เรื่องคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์  เริ่มต้นอารัมภบท ด้วยเรื่องของนักเล่นกระดานโต้คลื่น ที่รอคอยคลื่นก่อตัวขึ้น และขณะที่กำลังมองเห็นคลื่นเล็กๆนั้น ก่อตัว อ.ริค วอร์เรน ได้กล่าวว่า รีบหยิบกระดานโต้คลื่น และวิ่งเข้าใส่คลื่นนั้น และโลดแล่นไปบนคลื่นนั้น ถ้าชักช้า ก็จะพลาดคลื่นลูกนั้น การฟื้นฟูของคริสตจักรไทย ใกล้เข้ามาแล้ว  ช่วงจังหวะของการรอคอยกำลังจะหมดลงแล้ว พอแล้ว สำหรับการรคออย มีแต่เราต้องเปิดตา และมองให้เห็นเห็นโอกาสที่กำลังก่อตัว เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ตื่นขึ้นจากหลับใหล  เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เปลี่ยนท่วงท่าใหม่ จังหวะการรับใช้ใหม่

โมเดลของคริสตจักรใต้ดินในอิหร่าน คือพันธกิจสู่ ฤดูกาลใหม่  การเก็บเกี่ยวใหม่ ที่มีพระเยซูทรงนำหน้า ทุกอย่าง มีการอธิษฐานประกอบการทำพันธกิจด้วยเสมอ ตามด้วยความกล้าหาญ  ความสุภาพอ่อนโยน และความเป็นระเบียบ และกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้ ก็คือ การเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า

มัทธิว28:19-20  19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค”

เมื่อการเชื่อฟังพระคำเกิดขึ้น  ความเป็นผู้นำจะเกิดขึ้น  และกองทัพของผู้นำจะเกิดขึ้น  ผู้นำจะเชื่อฟังผู้นำ เราจะรู้ว่า เราควรจะฟังใคร และใครคือผู้นำตัวจริงของเรา

“พันธกิจสู่ ฤดูกาลใหม่  การเก็บเกี่ยวใหม่  คือเนื้อเดียวกัน กับคริสตจักร  คริสตจักรขาดพันธกิจไม่ได้ และพันธกิจก็ขาดคริสตจักรไม่ได้

พันธกิจกับคริสตจักร ต่างดำรงอยู่เพื่อกันและกัน

พันธกิจของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11  มีหลายอย่าง บางอย่างเราจะรักษาไว้ บางอย่างเราจำเป็นต้องตัดออก บางอย่างเราไม่อยากให้ออก แต่ก็จะออกไปเอง ออกไปเพื่อก้าวไปสู่ ฤดูกาลใหม่ การเก็บเกี่ยวใหม่   เพื่อจะดำนินไปตามโมเดลที่พระเยซูจะทรงนำเราก้าวไป

Leave a Comment