“ไตรมาสแห่งพันธกิจ”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  ช่วงเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ย่างเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2019  เป็นไตรมาสแห่งพันธกิจ เป็นรอบใหม่ของพันธกิจคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 เป็นความเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์  แม้จะเป็นไตรมาสสุท้ายของปี แต่ก็เป็นไตรมาสแรกของปีแห่งพันธกิจ (รอบบัญชีพันธกิจ เริ่มที่เดือนตุลาคม)  ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้หัวข้อพันธกิจในปีนี้ว่า  พันธกิจสู่….ฤดูกาลใหม่ การเก็บเกี่ยวใหม่  Mission to… New Season  New Harvest

ยอห์น 4: 35-38  35 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อีก​สี่​เดือน​จะ​ถึง​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว​มิใช่​หรือ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เงย​หน้า​ขึ้น​ดู​นา​เถิด ว่า​ทุ่ง​นา​เหลือง​อร่าม ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว​36 คน​เกี่ยว​ก็​กำลัง​ได้รับ​ค่าจ้าง และ​กำลัง​ส่ำ​สม​พืชผล​ไว้​สำหรับ​ชีวิต​นิรันดร์ เพื่อ​ทั้ง​คน​หว่าน​และ​คน​เกี่ยว​จะ​ชื่น​ชม​ยินดี​ด้วย​กัน​37 เพราะ​ใน​เรื่อง​นี้​คำ​ที่​กล่าว​ไว้​นี้​เป็น​ความ​จริง คือ ‘คน​หนึ่ง​หว่าน​และ​อีก​คน​หนึ่ง​เกี่ยว’38 เรา​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไป​เกี่ยว​สิ่ง​ที่​ท่าน​มิได้​ลง​แรง​ทำ คน​อื่น​ได้​ลง​แรง​ทำ และ​ท่าน​ได้รับ​ประโยชน์​จาก​แรง​ของ​เขา”

สำหรับปฏิทินสากล ไตรมาสสุดท้ายคือจบปี แต่สำหรับปฏิทินคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 คือการจบปีพันธกิจเก่า เริ่มต้นพันธกิจใหม่  และสำหรับปฏิทินของพระเยซูคิรสต์ นี่คือฤดูกาลใหม่ มุมมองใหม่  ทุกผู้คน ทุกสถานที่ ทุกเวลาคือโอกาสของการเก็บเกี่ยวใหม่ทั้งสิ้น

2โครินธ์ 5:16-17  16 เหตุ​ฉะนั้น​ตั้งแต่​นี้​ไป เรา​จะ​ไม่​พิจารณา​ผู้ใด​ตาม​มาตรฐาน​ของ​โลก แม้ว่า​เมื่อก่อน​เรา​เคย​พิจารณา​พระ​คริสต์​ตาม​มาตรฐาน​ของ​โลก​ก็​จริง แต่​เดี๋ยวนี้​เรา​จะ​ไม่​พิจารณา​พระ​องค์​เช่นนั้น​อีก​17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

พระคัมภีร์สองโครินธ์นี้มักจะถูกนำแต่ข้อ 17 มาอ้างอิง แต่ไม่ได้มองย้อนกลับไปที่ข้อ 16 ที่กล่าวถึงการไม่พิจารณาผู้คนตามมาตรฐานของโลกอีกต่อไป  พระเยซูเองก็ไม่พิจารณาใครตามเช่นนั้น พระองค์จึงทรงมองเห็นผู้คนเป็นเหมือนข้าวในนาที่พร้อมให้เก็บเกี่ยว  (อย่างชาวสะมาเรีย ที่คนยิว อย่างสาวกของพระองค์อาจมีมาตรฐานของคนยิวทั่วไป ที่ไม่มองชาวสะมาเรีย มีจิตวิญญาณที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ก็ไม่ต่างจากโยนาห์ที่มองผู้คนในเมืองนีนะเวห์ (ที่โหด เถื่อน และไม่เชื่อในพระเจ้า) จะมีค่าในสายเพระเนตรของพระเจ้า  และพร้อมที่จะกลับใจใหม่ต่อการเตือนของพระเจ้า

โยนาห์ 4:11 11 ไม่​สมควร​หรือ​ที่​เรา​จะ​หวง​เมือง​นี​นะเวห์​นคร​ใหญ่​นั้น ซึ่ง​มี​พล​เมือง​มากกว่า​หนึ่ง​แสน​สอง​หมื่น​คน ผู้​ไม่​ทราบ​ว่า​ข้าง​ไหน​มือ​ขวา​ข้าง​ไหน​มือ​ซ้าย และ​มี​สัตว์​เลี้ยง​เป็น​อัน​มาก​ด้วย”

คนฝั่งธนบุรี  คือพันธกิจสู่….ฤดูกาลใหม่ การเก็บเกี่ยวใหม่ ที่มีค่าต่อพระเจ้าด้วยเช่นกัน

By admin