“เก่าต้องไป… ใหม่ต้องมา”

2โครินธ์ 5:17  17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

สิ่งสารพัดที่เก่าๆ รากศัพท์กรีก แปลว่า โบราณ ของเดิม ดึกดำบรรพ์ ฉบับแปลคิงส์เจมส์ใช้คำว่า ทุกอย่างที่อยู่ในเวลาเก่าๆทั้งหมด  คำว่า ล่วงไป ในรากศัพท์กรีกก็แปลว่า เข้ามาใกล้ อยู่ข้างๆ ผ่านไป แต่ไม่เข้ามาในชีวิตอีกต่อไป เป็นสำนวนว่า ไม่สนใจอีกต่อไป แตกดับ กลายเป็นอดีต (สิ่งที่ล่วงละเมิด)

คำว่า ใหม่ ในหนึ่งโครินธ์นี้ ใช้คำว่า Kainos แปลว่า ยี่ห้อใหม่ brand new ไม่เหมือนยี่ห้อเก่า สามารถแยกความแตกต่างได้ เมื่อนำมาเทียบกัน ยี่ห้อใหม่มา แทนยี่ห้อเก่า เลิกใช้ เพราะว่าดีกว่า คนไทยมีคำว่า ใหม่ถอดด้าม คือใหม่หมด ไม่หลงเหลือสภาพของเก่าไว้อีกเลย ไม่ใช่การย้อมสี ไม่ใช่การนำมาปรับปรุงใหม่ ที่เรียกว่า รีโนเวต  แต่เป็น New creature คนที่ถูกสร้างใหม่ ไม่เหลือของเก่าไว้อีกเลย

โคโลสี 3:9-10  9 อย่า​พูด​มุสา​ต่อ​กัน เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้​ปลด​วิสัย​มนุษย์​เก่า กับ​การ​ปฏิบัติ​ของ​มนุษย์​นั้น​เสีย​แล้ว​10 และ​ได้​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ ที่​กำลัง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​พระ​ฉาย​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง ให้​รู้จัก​พระ​เจ้า​

โคโลสี ได้กล่าวถึงต้นแบบของการสร้างใหม่ ตามแบบของพระเจ้า เพื่อให้รู้จักพระเจ้า คนเก่า ไม่เคยรู้จักพระเจ้า  จะทำเป็นไม่รู้จักไม่ได้ แม้ความคิด ความรู้จะไม่สมบูรณ์ เกี่ยวกับการรู้จักพระเจ้า แต่จิตวิญญาณโหยหา กระหายอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น รักพระเจ้ามากขึ้น นี่แหล่ะคือวิสัยมนุษย์ใหม่ที่แท้จริง ไม่ต้องเข็น ไม่ต้องผลักดัน ไม่ต้องพยายาม แต่เกิดเองเป็นธรรมชาติใหม่

เมื่อวันศุกร์ได้ฟังคำพยานของน้องๆอนุชนที่กลับจากค่ายอนุชนคณะฯ ได้ออกมาเป็นพยานถึงความรู้สึกใหม่ การเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคำ การอยากจะเห็นความกระตือรือร้นรักพระเจ้า ตื่นเต้น ยินดีไปกับการนมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจ นี่คือ ลักษณะของวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่เกิดขึ้นเฉพาะกับแต่ละคน และสามารถลามเป็นไฟจุดติดต่อกันและกันได้ ขอบคุณพระเจ้า นี่คือมิติใหม่ของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ที่พระเจ้าทรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในฤดูกาลใหม่ การเก็บเกี่ยวใหม่ เมื่อหัวใจคนของพระเจ้าในคริสตจักรแห่งนี้ สุกงอมพร้อมให้พระเจ้าเก็บเกี่ยว  พระเยซูทรงตรัสกับสาวกเกี่ยวกับชาวสะมาเรียที่กำลังเดินออกมาจากเมืองเพื่อมาพบกับพระองค์…  ยอห์น 4:35,42 35 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อีก​สี่​เดือน​จะ​ถึง​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว​มิใช่​หรือ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เงย​หน้า​ขึ้น​ดู​นา​เถิด ว่า​ทุ่ง​นา​เหลือง​อร่าม ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว….​42 เขา​เหล่า​นั้น​พูด​กับ​หญิง​นั้น​ว่า “ตั้งแต่​นี้​ไป​ที่​เรา​เชื่อ​นั้น​มิใช่​เพราะ​คำ​ของ​เจ้า แต่​เพราะ​เรา​ได้​ยิน​เอง และ​เรา​รู้​ว่า​ท่าน​องค์​นี้​แหละ​เป็น​พระ​ผู้ช่วย​โลก​ให้​รอด​ที่​แท้จริง”  ถึงเวลาแล้ว…เก่าต้องไป…ใหม่ต้องมา

Leave a Comment