“ไม่กระหายอีกเลย”

ยอห์น 7:37-39  37 ​ใน​วัน​สุดท้าย​ของ​งาน​เทศกาลซึ่ง​เป็น​วัน​ใหญ่​นั้น ​พระ​เยซู​ทรง​ยืน​และ​ประกาศ​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​กระหาย ผู้​นั้น​จง​มา​หา​เรา​และ​ดื่ม​38 ผู้​ที่​วางใจ​ใน​เรา​ตาม​ที่​มี​คำ​เขียน​ไว้​แล้ว​ว่า ‘แม่น้ำ​ที่​มี​น้ำ​ธำรง​ชีวิต จะ​ไหล​ออกมา​จาก​ภาย​ใน​ผู้​นั้น’ ”39 สิ่ง​ที่​พระ​เยซู​ตรัส​นั้น​หมายถึง​พระ​วิญญาณ ซึ่ง​ผู้​ที่​วางใจ​ใน​พระ​องค์​จะ​ได้รับ เหตุ​ว่า​ยัง​ไม่ได้​ประทาน​พระ​วิญญาณ​ให้ เพราะ​พระ​เยซู​ยัง​มิได้​ประสบ​เกียรติ​กิจ​

ยอห์น 4:14  14 แต่​ผู้​ที่​ดื่ม​น้ำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้แก่​เขา​นั้น จะ​ไม่​กระหาย​อีก​เลย น้ำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​เขา​นั้น จะ​บังเกิด​เป็น​บ่อ​น้ำพุ​ใน​ตัว​เขา​พลุ่ง​ขึ้น​ถึง​ชีวิต​นิรันดร์”

ความกระหาย ที่พระเยซูทรงตรัสในพระคัมภีร์สองตอนนี้ หมายถึงความกระหายภายในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งไม่เคยเปลี่ยน สองพันปีที่แล้ว เป็นอย่างไร ก็ยังเป็นความกระหายอย่างเดียวกัน เพียงแค่รูปแบบของการแสวงหาและการเสพอาจแตกต่างกันไปตามยุคสมัย คำไทย มีคำว่า ถมเท่าไหร่ ไม่รู้จักเต็ม บริโภคเท่าไร ไม่รู้จักพอ  ภาษาวัยรุ่นอาจจะเรียกว่า เบื่อ เซ็ง  จึงต้องโหยหาอะไรที่เรียกว่า ใหม่ๆ ไม่ซ้ำเหมือนเดิม  แต่ปัญญาจารย์เมื่อก่อนสองพันปีที่แล้วได้กล่าวบทสรุปของคำว่า ใหม่ๆ ไว้ว่า…

ปัญญาจารย์ 1:8-10  8 สารพัด​เหนื่อย​กัน​หมด คน​ใดๆ ​ก็​พูด​ไม่​ออก นัยน์ตา​ก็​ดู​ไม่​อิ่ม หรือ​หู​ก็​ฟัง​ไม่​เต็ม  สิ่ง​ที่​เป็น​ขึ้น​แล้ว คือ​สิ่ง​ที่​จะ​เป็น​ขึ้น​อีก สิ่ง​ที่​ทำ​กัน​แล้ว คือ​สิ่ง​ที่​จะต้อง​ทำ​กัน​อีก และ​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ใหม่​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์ 10 มี​สัก​สิ่ง​หนึ่ง​หรือ​ที่​เขา​จะ​พูด​ได้​ว่า “ดู​ซี สิ่ง​นี้​ใหม่” สิ่ง​นั้น​มี​อยู่​แล้ว​ ​ใน​สมัยก่อน​เรา​ทั้ง​หลาย

สิ่งที่ปัญญาจารย์กล่าวขัดแย้งกับพระคัมภีร์ใหม่เรื่องสิ่งใหม่ๆหรือเปล่า คำตอบคือ ไม่ใช่ เพราะสิ่งที่ปัญญาจารย์กล่าวเป็นเรื่องของเนื้อหนัง พระคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวถึง หว่านเนื้อหนังก็เก็บเกี่ยวเนื้อหนัง แต่หว่านในย่านพระวิญญาณก็เก็บเกี่ยวในย่านพระวิญญาณ ซึ่งนี่ก็คือ สิ่งที่พระเยซูได้ตรัสถึงน้ำที่ดื่มนี้จะไม่กระหายอีกเลย คือจบครบ พอใจภายใน แม้ภายนอกดูจะไม่มี ไม่ครบ ไม่ได้ อย่างค่านิยมของโลกนี้

ไม่กระหายอีกเลย เป็นความพอใจ อิ่มเอิบใจ กับสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น สิ่งที่ได้มา หรือไม่ได้มา ตัวตัดสินความสุข ความสมบูรณ์ของชีวิต ที่เรียกว่า perfect ในมุมมองของพระคัมภีร์ คือเส้นทางการไปถึงความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไป

เอเฟซัส 4: 13 13 จนกว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จนกว่า​เรา​จะ​โต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ คือ​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​คริสต์​

39 สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ ซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทำให้เกิดภาวะ ไม่กระหายอีกเลย กับตัณหาและกิเลศของเนื้อหนัง

By admin