“การให้อภัย….นำการเยียวยามา”

1เปโตร 2:24-25  24 ​พระ​องค์​เอง​ได้​ทรง​รับ​แบก​บาป​ของ​เรา​ไว้​ใน​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ ที่​ต้นไม้​นั้น เพื่อ​ว่า​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ตาย​จาก​บาป​ได้ และ​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​คลอง​ธรรม ด้วย​บาดแผล​ของ​พระ​องค์ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​ได้รับ​การ​รักษา​ให้​หาย25 เพราะ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​เหมือน​แกะ​ที่​พลัด​ฝูง​ไป แต่​บัดนี้​ได้​กลับมา​หา​พระ​ผู้​เลี้ยง​และ​ผู้​พิทักษ์​วิญญาณ​จิต​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​แล้ว​

พระคัมภีร์ตอนนี้ กล่าวถึงบาดแผลของพระเยซูที่เกิดจากการถูกเฆี่ยน 39  ครั้ง ก่อนถูกตรึงที่กางเขน เป็นเหตุให้เกิดการเยียวยารักษาให้หายจากการเจ็บป่วย ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทำไมบาดแผลของพระเยซูจึงทำให้เกิดการหายดี ในขณะที่บาดแผลของคนทั่วไป กลับยิ่งสร้างบาดแผลลึกมากยิ่งขึ้น ทั้งกับตนเอง และกับคนอื่น ที่เรียกว่า การส่งต่อบาดแผล ส่งต่อความเจ็บปวด และส่งต่อความป่วย แทนที่จะหายดี ยิ่งป่วยหนักมากยิ่งขึ้น  น่าสนใจว่า พระเยซูทรงถูกเฆี่ยนก่อนตรึงที่กางเขน และขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนการเขน และยังมีลมหายใจอยู่ พระเยซูทรงอธิษฐานคำหนึ่งที่น่าสนใจ

ลูกา 23: 34  34 ฝ่าย​พระ​เยซู​จึง​ทรง​อธิษฐาน​ว่า “โอ​พระ​บิดา​เจ้า​ข้า ขอ​โปรด​อภัย​โทษ​เขา​เพราะ​ว่า เขา​ไม่​รู้​ว่า เขา​ทำ​อะไร…..

นี่หรือไม่   คือคำตอบที่เปโตรได้กล่าวว่า …ด้วย​บาดแผล​ของ​พระ​องค์ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​ได้รับ​การ​รักษา​ให้​หาย….  การให้อภัย คือการหยุดการส่งต่อบาดแผล และยังนำการเยียวยารักษามายังคนรอบข้าง ไม่เพียงผู้ที่รับการให้อภัยเท่านั้น  คนที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ได้รับผลจากการให้อภัยไปด้วย

อิสยาห์ 57:19  19 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า สันติภาพ สันติภาพ​แก่​คน​ไกล​และ​คน​ใกล้ และ​เรา​จะ​รักษา​เขา​ให้​หาย

สันติภาพ ภาษาฮีบรูคำนี้ คือคำว่า ชาโลม Shalom แปลว่า ปลอดภัย มีความสุข มิตรภาพ  ฉบับแปลคิงส์เจมส์ใช้คำว่า สุขภาพดี Health   พระเยซูทรงตรัสกับสาวกว่า พระองค์จะไม่เรียกสาวกว่า บ่าวอีก แต่จะเรียกว่า มิตรสหาย   ความสัมพันธ์ของพระเยซูกับสาวก คือมิตรภาพที่เกิดขึ้น การให้อภัย คือการแสดงความเป็นมิตร ตรงกันข้ามกับการไม่ให้อภัย คือความเป็นศัตรูกัน

สุภาษิต 27:6   6 บาดแผล​ที่​มิตร​ทำ​ก็​สุจริต แต่​การ​จุบ​ของ​ศัตรู​นั้น​มาก​เกิน​ความ​จริง

สุภาษิต กล่าวถึง บาดแผลของมิตร มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมมากกว่าทำลาย  บาดแผลที่เกิดจากมิตร เหมือนมีดหมอ ที่ผ่าตัดเพื่อเยียวยารักษา เพื่อให้หายดี

“การให้อภัย….นำการเยียวยามา”  ขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้นำการเยียวยาไปให้กับคนรอบข้างทุกคน ด้วย สันติภาพ สันติภาพ​แก่​คน​ไกล​และ​คน​ใกล้ และ​เรา​จะ​รักษา​เขา​ให้​หาย 

Leave a Comment