“ล้มลงด้วยตัวเอง”

เท้าพลิก เท้าแพง เพราะสะดุดขาตัวเองล้ม เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนมีมาตั้งแต่เด็ก  และจะมีอีก เมื่อแก่ตัวลง   ล่าสุด เมื่อสองวันที่แล้วข้าพเจ้าเองก็ เท้าพลิก ที่เดิม หน้าบ้าน ก่อนไปค่ายก็เท้าพลิก ถึงขนาดต้องไปโรงพยาบาล  เพราะต้องรีบหายให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ทำภารกิจที่ค่ายได้  ดีที่มีประกัน ก็ตัดสินใจไปรพ.  แล้วข้าพเจ้าก็ลืมสนิท ไม่คิดถึง  เหตุที่ทำให้เท้าพลิกอีกประการก็คือ ร่องระบายน้ำหน้าบ้าน  แต่เท้าพลิกล่าสุด ดูเหมือนจะเป็นการเตือนว่า ต้องแก้ไขร่องระบายน้ำหน้าบ้าน  มิฉะนั้น ก็จะเกิดซ้ำอีก โดยเฉพาะมีคนแก่อยู่บ้าน ที่เคยล้มตรงจุดนี้ทั้งสองคน และเราก็แก้ไขด้วยการไม่ให้คนแก่สองคนนี้ เดินผ่านจุดนี้อีกเลย แต่ร่องนี้ ก็ยังเป็นจุดที่ทำให้คนที่ยังไม่แก่มากอย่างข้าพเจ้าล้มถึงสองครั้ง  ดูเหมือนพระเจ้าอนุญาตให้มองเห็นว่า ถึงเวลาต้องแก้ไขแล้วนะ ข้าพเจ้าก็รีบไปซื้อแผ่นยางที่โฮมโปรมาวางสำหรับจะปิดร่องระบายน้ำนี้  หลังจากแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้   การเดินเหินผ่านร่องน้ำมีความปลอดภัยมากขึ้น สีที่เด่น ให้มองเห็นจุดที่จะเดิน และระดับที่เท่ากับพื้นราบ  ไม่สะดุดล้มลงด้วยตัวเองอีก

ฮีบรู 12:12-13 12 เพราะ​เหตุ​นั้น​จง​ยก​มือ​ที่​อ่อน​แรง​ขึ้น และ​จง​ให้​หัว​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า​มี​กำลัง​ขึ้น 13 และ​จง​ทำทาง​ให้​ตรง​เพื่อให้​เท้า​ของ​ท่าน​เดิน​ไป ​ เพื่อ​ว่า​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ

พระคัมภีร์ฮีบรูตอนนี้ ชี้ให้เราทั้งหลายต้องรีบหายดี และป้องกันการล้มลงด้วยเหตุของทางที่ไม่ตรง รากศัพท์กรีกคำว่าตรง ยังหมายถึง ระดับราบด้วย  ทางที่ไม่ตรง ไม่ราบเท่ากัน จงทำให้ตรงและราบเท่ากัน เพื่อจะได้ไม่เป็นเหตุทำให้สะดุดล้มลง จนเกิดการบาดเจ็บของตนเอง

นื่คือการล้มลงด้วยตัวเอง  เพราะทางที่ตนเองต้องเดินผ่านทุกๆวัน  อาจหมายถึง การบาดเจ็บเพราะทำตัวเอง

คำว่าทาง  หมายถึง วิถีการดำเนินในชีวิตประจำวัน  เหตุใดทางจึงไม่ตรง และไม่ราบเรียบ  มีคำกล่าวถึงหนทางชีวิตที่ราบเรียบ แปลว่า ปราศจากปัญหา ไม่มีอุปสรรค  แล้วคำที่กล่าวว่า ตราบใดที่เรายังเป็นคน ย่อมหนีไม่พ้นปัญหา  เมื่อไรที่ไม่มีปัญหา แปลว่าเมื่อนั้นเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างคน แต่กลายเป็นเทวดาไปแล้ว

ถ้าอย่างนั้น หนทางชีวิตประจำวัน ก็ไม่ตรง ไม่ราบรื่น ตลอดเวลาหรือ  หากนำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ มาตีความ น่าจะหมายถึง ไม่ใช่ตลอดเวลา แต่ถ้าเจอกับหนทางที่มีอุปสรรค และปัญหา ก็จงแก้ปัญหา ฝ่าฟันอุปสรรคไป ปัญหาและอุปสรรคก็จะเป็นเรื่องปกติของการดำเนินชีวิตของความเป็นน ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ

ฮีบรู 12:12-13 12 เพราะ​เหตุ​นั้น​จง​ยก​มือ​ที่​อ่อน​แรง​ขึ้น และ​จง​ให้​หัว​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า​มี​กำลัง​ขึ้น 13 และ​จง​ทำทาง​ให้​ตรง​เพื่อให้​เท้า​ของ​ท่าน​เดิน​ไป ​ เพื่อ​ว่า​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ

พระคัมภีร์ฮีบรูแนะนำสามประการ สำหรับการไม่กลับไปล้มลงด้วยตัวเอง ณ ที่เดิม  หรือผิดพลาดซ้ำๆอีก

1.เพราะอ่อนแรงอ่อนล้า

เพราะ​เหตุ​นั้น​จง​ยก​มือ​ที่​อ่อน​แรง​ขึ้น และ​จง​ให้​หัว​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า​มี​กำลัง​ขึ้น

สาเหตุที่ทำให้คนเราอ่อนแรง และอ่อนล้า ก็คือความเหน็ดเหนื่อย  พระเยซูทรงมองเห็นผู้คนมากมายเหน็ดเหนื่อย เพราะต้องเผชิญกับความยากลำบากของเส้นทางของชีวิตที่มีทั้งอุปสรรคและปัญหา   และยิ่งเหนื่อยทับถมเหมือนดินพอกหางหมู บางคนหยุดไม่ได้ เพราะวงจรชีวิตของตนเอง มีภาระเยอะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รอวันหยุดยาว เพื่อจะได้หยุดงาน หยุดพัก แต่บางคนพอพักเสร็จ กลับมาเผชิญกับภาระของตนเองอีก ก็กระหายอยากจะพักเพิ่ม ราวกับว่า ชีวิตนี้ช่างแสนเหน็ดเหนื่อย ดูเหมือนพักเท่าไหร่ก็ไม่พอสักที  คงต้องกลับมาดูคำที่พระเยซูใช้คำว่า พัก เพื่อให้มีกำลังมากขึ้นได้อย่างไร

มัทธิว 11:28-29  28 บรรดา​ผู้​ทำงาน​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย หาย​เหนื่อย​เป็น​สุข29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะ​ว่า​เรา​สุภาพ​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิตใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พัก​

และ​จิตใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พัก​  คำว่า พัก ถูกนำมาใช้กับคำว่า จิตใจ

คำว่า จิตใจ รากศัพท์กรีก แปลว่า จิตวิญญาณ  ภายในชีวิต inner being or life ตัวในของเรา

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า คนมากมายดำเนินชีวิตามความคาดหวังของคนอื่น จนบางที สิ่งที่แสดงออกมา ไม่ใช่ตัวในของเราที่แท้จริง และทำให้ตัวในเหนื่อย กดดัน และกระหายอยากพัก แต่ก็หาไม่ได้ ตราบใดที่ยังต้องอยู่ในสังคมนั้นๆ

พระเยซูทรงมองเห็นความรู้สึกภายในของมนุษย์ทุกคน พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเยซูทรงรู้จักมนุษย์ทุกคน  นี่จึงเป็นเหตุให้พระองค์เชิญชวนคนทุกคนให้มาหาพระองค์ เพื่อจะพระองค์จะทำให้หายเหนื่อยและเป็นสุข และจิตใจชีวิตภายในจะได้พัก

มาหาพระเยซู คำเชิญชวนง่าย  มาหาพระองค์  พบพระเยซู เมื่อไร จิตใจภายในก็จะได้พัก พระเยซูอยู่ที่ไหน  พระเยซูตรัสว่า

ยอห์น 14:15-19  15 “ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รัก​เรา ท่าน​ก็​จะ​ประพฤติ​ตาม​บัญญัติ​ของ​เรา​​16 เรา​จะ​ทูล​ขอ​พระ​บิดา และ​พระ​องค์​จะ​ประทาน​ผู้ช่วย​อีก​ผู้​หนึ่ง​ให้แก่​ท่าน เพื่อ​จะ​ได้​อยู่​กับ​ท่าน​ตลอดไป 17 คือ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง ซึ่ง​โลก​รับ​ไว้​ไม่ได้ เพราะ​แล​ไม่​เห็น​และ​ไม่​รู้จัก​พระ​องค์ ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้จัก​พระ​องค์ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน และ​จะ​ประทับ​อยู่​ใน​ท่าน 18 “เรา​จะ​ไม่​ละ​ทิ้ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ให้​เปล่า​เปลี่ยว เรา​จะ​มา​หา​ท่าน​19 อีก​หน่อย​หนึ่ง​โลก​ก็​จะ​ไม่​เห็น​เรา แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เห็น​เรา เพราะ​เรา​ดำรง​อยู่ ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​จะ​ดำรง​อยู่​ด้วย​

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตัวแทนของพระเยซูอยู่ในผู้ที่เชื่อในพระองค์  พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ก็เหมือนพระเยซูอยู่ด้วย  เราจะได้เห็นพระเยซูผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ยอห์น 14:26-27 26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​

ใจที่วิตก และกลัว คือการทำร้ายตัวเอง ทำให้ตัวเองอ่อนแรง อ่อนล้า เราต้องการกำลัง และความสงบนิ่งที่แท้จริง ที่เรียกว่า สันติสุขจะทำให้มีกำลัง พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสันติสุข ที่อยู่กับผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ยิ่งเราใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไหร่  ก็จะเป็นการพักที่ทำให้มีกำลังอย่างมากเท่านั้น

โรม 8:26 26 ​ใน​ทำนอง​เดียว​กัน ​พระ​วิญญาณ​ก็​ทรง​ช่วย​เรา​เมื่อ​เรา​อ่อน​กำลัง​ด้วย เพราะ​เรา​ไม่​รู้​ว่า​เรา​ควร​จะ​อธิษฐาน​ขอ​สิ่ง​ใด​อย่างไร แต่​พระ​วิญญาณ​ทรง​ช่วย​ขอ​แทน​เรา ใน​เมื่อ​เรา​คร่ำ​ครวญ​อธิษฐาน​ไม่​เป็น​คำ​

2.เพราะใจไม่ตรงไม่ราบ

และ​จง​ทำทาง​ให้​ตรง​เพื่อให้​เท้า​ของ​ท่าน​เดิน​ไป ​

การล้มลงด้วยตัวเอง นอกจากการอ่อนแรง อ่อนล้าของตัวเอง  ยังมีอีกองค์ประกอบ คือเส้นทางการดำเนินชีวิต ที่ไม่ราบรื่น ดูเหมือนจะมีอุปสรรคตลอดเวลา

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า คนที่มองโลกในแง่ร้าย มักจะมองทุกอย่างเป็นปัญหา เป็นอุปสรรคไปหมด  แต่ในทางตรงกันข้าม คนที่มองโลกในแง่ดี มักจะมองอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ มองวิกฤติเป็นโอกาสเสมอ   และนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ฮีบรูตอนนี้ กำลังสอนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคนว่า

และ​จง​ทำทาง​ให้​ตรง​เพื่อให้​เท้า​ของ​ท่าน​เดิน​ไป ​แปลว่า อุปสรรคจะกลายเป็นอุปกรณ์ วิกฤตจะกลายเป็นอุปกรณ์เสมอ  สำหรับพระเจ้า  ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ และผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะเหมือนพระองค์ด้วย

ทะเลแดงที่ขวางหน้าแหวกออกให้คนอิสราเอลเดินต่อไป และหนีจากการไล่ล่าของงกองทัพอียิปต์ของฟาโรห์  แม่น้ำจอร์แดนที่แหวกออกให้อิสราเอลเดินเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน แผ่นดินที่อุดมด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม

พระเยซูตรัสกับศิษย์ของพระองค์ว่า ในการทำให้หนทางข้างหน้ที่มีภูเขาขวางอยู่

มาระโก 11:23  23 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้ใดๆ จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​ลอย​ไป​ลง​ทะเล’ และ​มิได้​สงสัย​ใน​ใจ​แต่​เชื่อ​ว่า​จะ​เป็นไป​ตาม​ที่​สั่ง​นั้น ​ก็​จะ​เป็น​ตามนั้น​จริง

นี่คือคำแนะนำของพระเยซูให้ศิษย์ของพระองค์เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เพื่อทำทางข้างหน้าที่มันมีภูเขาขวางทางอยู่ ให้ราบเรียบ สามารถเดินผ่านไปได้ ด้วยความเชื่อ สั่งหนทางข้างหน้าจงราบเรียบ สั่งภูเขาให้ฟัง  ภูเขาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงที่มั่น ยากจะเปลี่ยน ถ้าเอามาเปรียบกับจิตใจ ก็เป็นเหมือนความแข็งกระด้าง ที่ยากจะย้ายออกไปได้

วันจัดพิธีคริสต์ในงานศพคุณพ่อวันชัย  เสียงคนดังมาก แสดงถึงความไม่สนใจที่จะฟังเทศนา ไม่สนใจพิธีคริสต์ จนข้าพเจ้ารู้สึกว่า นี่คืออุปสรรคต่อการเทศนาอย่างยิ่ง เป็นเหมือนภูเขาสูงใหญ่ แต่ปรากฏว่า คนในศาลาที่มีจำนวนมาก ที่นิ่งเงียบฟังคำเทศนาเกือบทั้งห้อง มีแต่ที่ท้ายห้องไม่มาก ที่ยังคุยกันเสียงดัง แต่ก็ได้เห็นความแตกต่างจากตอนต้นที่คุยกันดังเกือบทั้งห้อง สิ่งที่ควรจัดการก่อน คือจิตใจภายในของข้าพเจ้าเอง ที่จะต้องเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นอุปกรณ์

ยอห์น ผู้ให้บัพติศมาในน้ำ ได้กล่าวว่า เขาคือผู้ที่มาเตรียมหนทางล่วงหน้าก่อนพระมาซีฮา คือพระคริสต์จะเสด็จมา  งานที่ยอห์นทำ คือนำคนให้กลับใจ สำนึกบาป และรอคอยที่จะพบกับพระเยซู  ยอห์นใช้คำว่า เขาคือเสียงร้องในถิ่นทุรกันดาร เพื่อ…

มัทธิว 3:3 3 ​ยอห์น​ผู้​นี้​แหละ ซึ่ง​ตรัส​ถึง​โดย​อิสยาห์​ผู้เผย​พระ​วจนะ​ว่า “เสียง​ผู้​ร้อง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​ว่า จง​เตรียม​มรรคา​แห่ง​พระ​เป็นเจ้า จง​กระทำ​หนทาง​ของ​พระ​องค์​ให้​ตรง​ไป”

ลูกา 3:5 หุบ​เขา​ทุก​แห่ง​จะ​ถม​ให้​เต็ม ภูเขา​และ​เนิน​ทุก​แห่ง​จะ​ให้​ต่ำลง ทาง​คด​จะ​กลาย​เป็น​ทางตรง และ​ทาง​ที่​สูงๆ ต่ำๆ จะ​เป็น​ทาง​ราบ

ล้มลงด้วยตัวเอง แล้วลุกขึ้นมาใหม่ ไม่ล้มลงอีก ต้องจัดการกับจิตใจภายในให้เป็นทางตรงและทางราบ ด้วยการกลับใจใหม่ สำรวจ สำนึกบาปของตนเองก่อนอันดับแรกเสมอ

3.เพราะใจเจ็บ ไม่หายดี

เพื่อ​ว่า​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ

ล้มลงด้วยตัวเอง  ที่เกิดจากความอ่อนแรง อ่อนล้า และจิตใจภายในที่ไม่สงบ  สุดท้าย ต้องหายดี  การไม่หายดี ไม่หายอย่างสิ้นเชิง จะทำให้กลับไปอ่อนแรง อ่อนล้า และพบกับความลำบากใจบ่อยๆ ในการปฏิสัมพันธ์ กับผู้คนที่ผ่านเข้าในชีวิตของตนเอง  บ่อยครั้งที่จะพบกับคนที่ทำให้ลำบากใจมากกว่าสบายใจ เป็นเพราะบาดแผลในอดีตมันคอยย้ำเตือนว่า ต้องระวัง ไม่อยากถูกทำให้เจ็บซ้ำอีก จากคนที่มีพฤติกรรมคำพูดคล้ายๆกับคนในอดีต  แต่ถ้าเราแข็งแรง เหมือนบาดแผลที่หายดี ต่อให้กดบีบอย่างไร ก็ไม่รู้สึกอะไร  นั่นคือตัวเราเองต้องหายดี เราไม่สามารถจะหนีลักษณะคล้ายของคนไปได้ตลอดชีวิต  นื่ความหมายของพระคัมภีร์ฮีบรู ที่กล่าวกับคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่า  การล้มลงส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากตัวของเราเอง ล้มเอง ก็ต้องลุกเอง และดูแลตัวเองไม่ให้ล้มลงอีก  ต้องวิเคราะห์สาเหตุ และแก้ปัญหาเท่าที่จะแก้ได้ และนอกเหนือจากนั้น ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

มัทธิว 10:22 22 คน​ทั้ง​ปวง​จะ​เกลียด​ชัง​ท่าน เพราะ​ความ​ภักดี​ที่​ท่าน​มี​ต่อ​เรา แต่​ผู้ใด​ที่​ทน​ได้​ถึง​ที่สุด ผู้​นั้น​จะ​รอด

พระเยซูคริสต์ตรัสคำนี้ เพื่อเตือนศิษย์ของพระองค์ว่า หนทางที่พวกเขาจะต้องเดินผ่านไปนั้น มีอุปสรรคและปัญหาภายนอกถึงกับถูกเกลียดชัง แต่อุปสรรคที่ใหญ่กว่าที่ศิษย์พระเยซูจะต้องผ่านไปให้ได้ ก็คือ การชนะตัวเอง ที่พระองค์ใช้คำว่า ทนได้ถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด ความรอด ที่พระเยซูใช้คำกรีกคำนี้ ใช้คำว่า  Sozo โสโซ  แปลว่า ปลอดภัย ได้รับการรักษาเยียวยาให้หายดี มีสุขภาพดี  ความภักดีต่อพระเยซู ก็คือ การทำดี เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์  for my name’ sake

เรามักจะทนไม่ได้ ที่คนอื่นปฏฺิเสธเราเนื่องจากตัวเราเอง แต่พระเยซูตรัสกับศิษย์ของพระองค์ว่า การหายดีของพวกเขาจะทำให้พวกเขาทนได้ และทนได้ถึงที่สุด ไม่ใช่ทนเพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่ทนเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซู  แปลว่า เขาจะไม่ล้มด้วยตัวเอง…..

“ล้มลงด้วยตัวเอง”

1.เพราะใจอ่อนแรงอ่อนล้า

2.เพราะใจไม่ตรงไม่ราบ

3.เพราะใจเจ็บ ไม่หายดี

Leave a Comment