“คริสตมาส….ใช่วันเกิดของพระเยซูหรือ?”

มัทธิว 1:18-25  18 เรื่อง​พระ​กำเนิด​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​ดังนี้ คือ​มารีย์​ผู้​เป็น​มารดา​ของ​พระ​เยซู​นั้น เดิม​โยเซฟ​ได้​สู่​ขอ​หมั้น​กัน​ไว้​แล้ว​ ก่อนที่​จะ​ได้​อยู่​กิน​ด้วย​กัน​ก็​ปรากฏ​ว่า มารีย์​มี​ครรภ์​แล้ว​ด้วย​เดช​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​19 แต่​โยเซฟ​คู่หมั้น​ของ​เขา​เป็น​คน​มี​ธัมมะ ไม่​พอใจ​ที่​จะ​แพร่ง​พราย​ความ​เป็นไป​ของ​เธอ หมาย​จะ​ถอน​หมั้น​เสีย​ลับๆ 20 แต่​เมื่อ​โยเซฟ​ยัง​คิด​ใน​เรื่อง​นี้​อยู่ ​ก็​มี​ทูต​องค์​หนึ่ง​ของ​พระ​เป็นเจ้า มา​ปรากฏ​แก่​โยเซฟ​ใน​ความ​ฝัน​ว่า “โยเซฟ​บุตร​ดาวิด อย่า​กลัว​ที่​จะ​รับมารีย์​มา​เป็น​ภรรยา​ของ​เจ้า​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ซึ่ง​ปฏิสนธิ​ใน​ครรภ์​ของ​เธอ​เป็น​โดย​เดช​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​21 เธอ​จะ​ประสูติ​บุตร​ชาย แล้ว​เจ้า​จง​เรียก​นาม​ท่าน​ว่า เยซู เพราะ​ว่า​ท่าน​เป็น​ผู้​ที่​จะ​โปรด​ช่วย​ชน​ชาติ​ของ​ท่าน​ให้​รอด​จาก​ความ​ผิด​บาป​ของ​เขา”22 ทั้งนี้​เกิดขึ้น​เพื่อ​จะ​ให้​สำเร็จ​ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เป็นเจ้า ซึ่ง​ตรัส​ไว้​โดย​ผู้เผย​พระ​วจนะ​ว่า 23 ดู​เถิด หญิง​พรหมจารี​คน​หนึ่ง​จะ​ตั้ง​ครรภ์ และ​คลอด​บุตร​ชาย​คน​หนึ่ง และ​เขา​จะ​เรียก​นาม​ของ​ท่าน​ว่า อิม​มานู​เอล (​แปลว่า​พระ​เจ้า​ทรง​อยู่​กับ​เรา​)​24 ครั้น​โยเซฟ​ตื่น​ขึ้น​ก็​กระทำ​ตาม​คำ​ซึ่ง​ทูต​ของ​พระ​เจ้า​สั่ง​นั้น คือ​ได้​รับมารีย์​มา​เป็น​ภรรยา​25 แต่​มิได้​สม​สู่​กับ​เธอ​จน​ประสูติ​บุตร​ชาย​แล้ว และ​โยเซฟ​เรียก​นาม​ของ​บุตร​นั้น​ว่า​เยซู

ลูกา 2:1-7  1 อยู่​มา​คราว​นั้น มี​รับสั่ง​จาก​มหา​จักรพรรดิ​ซี​ซาร์ ออกัสตัส ให้​จด​ทะเบียน​สำมะโนครัว​ทั่ว​ทั้ง​แผ่นดิน​2 นี่​เป็น​ครั้ง​แรก​ที่​ได้​จด​ทะเบียน​สำมะโนครัว เมื่อคี​ริ​นิอัส​เป็น​เจ้า​เมือง​ซีเรีย​3 คน​ทั้ง​ปวง​ต่าง​คน​ต่าง​ได้​ไป​ขึ้น​ทะเบียน​ยัง​เมือง​ของ​ตน​4 ฝ่าย​โยเซฟ​ก็​ขึ้น​ไป​จาก​เมือง​นาซาเร็ธ แคว้น​กาลิลี​ถึง​เมือง​ของ​ดาวิด​ชื่อ​เบธเลเฮม​แคว้น​ยูเดีย​ด้วย เพราะ​ว่า​เขา​เป็น​วงศ์​วาน​และ​เชื้อ​สาย​ของ​ดาวิด​5 เขา​ได้​ไป​กับ​มารีย์​ที่​เขา​ได้​หมั้น​ไว้​แล้ว เพื่อ​จะ​ขึ้น​ทะเบียน และ​นาง​มี​ครรภ์​6 เมื่อ​เขา​ทั้ง​สอง​ยัง​อยู่​ที่​นั่น ​ก็​ถึง​เวลา​ที่มารีย์​จะ​ประสูติ​บุตร​7 นาง​จึง​ประสูติ​บุตร​ชาย​หัวปี เอา​ผ้าอ้อม​พัน​และ​วาง​ไว้​ใน​ราง​หญ้า เพราะ​ว่า​ไม่​มี​ที่​ว่าง​ให้​เขา​ใน​โรงแรม​

มีคำถามเกี่ยวกับวันคริสตมาส…ใช่วันเกิดของพระเยซูคริสต์หรือ? ความจริงก็คือ วันคริสตมาส ที่ระบุในปฏิทินสากล ก็ยังไม่ใช่วันเกิดของพระเยซูจริงๆ  แต่วันเกิดของพระเยซูมีจริงไม๊ คำตอบคือใช่ วันคริสตมาสมีจริง วันคริสตมาสในปฏิทินสากลก็ไม่ได้ใช่วันศักดิ์สิทธิ์อะไร เป็นวันที่น่าจะตั้งขึ้น เพื่อระลึกถึงการมาบังเกิดของพระเยซูในโลกนี้ต่างหาก  นักเทศน์บางท่านก็เทศนาว่า แท้จริงวันคริสตมาส มีความหมายในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนในทุกๆวัน  แต่การเฉลิมฉลองวันใดวันหนึ่งเป็นวันคริสตมาส ก็ดีต่อชาวโลกที่จะได้รับการประกาศ และรู้ว่า พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยของโลกนี้ มาแล้ว เมื่อสองพันปีที่แล้ว   เป็นพระผู้ช่วยที่มาเพื่อตายบนไม้กางเขน และฟื้นขึ้นมาจากความตาย สำแดงความรักของพระบิดาสายใยรักที่มีต่อชาวโลกทุกคน ทุกยุคทุกสมัย คริสตมาสของทุกปีจึงมีความหมาย มีชีวิต มีฤทธิ์อำนาจตลอดเวลา

Leave a Comment