“ลาทีสิ่งเก่าๆ ….ขอต้อนรับสิ่งใหม่ๆ”

ลาทีปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2020  อีกไม่กี่วันนับถอยหลัง conut down  ชาวโลกทั้งหลายก็จะโห่ร้องต้อนรับปีใหม่ พี่น้องหลายคนก็ไปต่างจังหวัด กลับครัวเรือนของตนเอง ในต่างจังหวัด บางท่านก็ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ พักผ่อน ในช่วงวันหยุดยาว  มีความสุขสดชื่น และคาดหวังสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต พระคัมภีร์ได้ให้หลักการของการมีความหวังในสิ่งใหม่ๆ และละทิ้งสิ่งเก่าๆทั้งหลายไป…

2โครินธ์ 5:17 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

อิสยาห์ 43:16,18-19  16 ​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ทาง​ใน​ทะเล สร้าง​วิถี​ใน​น้ำ​ที่​มี​อานุภาพ …. 18 ตรัส​ดังนี้​ว่า “อย่า​จดจำ​สิ่ง​ล่วง​แล้ว​นั้น อย่า​พิเคราะห์​สิ่ง​เก่า​ก่อน 19 ดู​เถิด เรา​กำลัง​กระทำ​สิ่ง​ใหม่ งอก​ขึ้น​มา​แล้ว เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ เรา​จะ​ทำทาง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร และ​แม่น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง

ฟิลิปปี 3:13-14  13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​

ลูกา 5:36-37  36 ​พระ​องค์​ยัง​ตรัส​คำ​เปรียบ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​เขา​ด้วย​ว่า “ไม่​มี​ผู้ใด​ฉีก​ท่อน​ผ้า​จาก​เสื้อ​ใหม่​มา​ปะ​เสื้อ​เก่า ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​เสื้อ​ใหม่​นั้น​จะ​ขาด​เสีย​ไป ทั้ง​ท่อน​ผ้า​ที่​เอา​มา​จาก​เสื้อ​ใหม่​นั้น​ก็​จะ​ไม่​สม​กับ​เสื้อ​เก่า​ด้วย​37 ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​มา​ใส่​ไว้​ใน​ถุง​หนัง​เก่า ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​น้ำ​องุ่น​หมัก​จะ​ทำ​ให้​ถุง​หนัง​เก่า​ขาด​ไป และ​น้ำ​องุ่น​จะ​รั่ว ถุง​หนัง​ก็​จะ​เสีย​ไป​ด้วย​38 แต่​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​ต้อง​ใส่​ใน​ถุง​หนัง​ใหม่​

โคโลสี 3:5-10  5 เหตุ​ฉะนั้น​จง​ประหาร​โลกีย​วิสัย​ใน​ตัว​ท่าน​เสีย มี​การ​ล่วง​ประเวณี การ​โสโครก ราคะ​ตัณหา ความ​ปรารถนา​ชั่ว และ​ความ​โลภ ซึ่ง​เป็น​การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ​6 เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นี้ ​พระ​อาชญา​ของ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ลง​มา​7 ครั้ง​หนึ่ง​ท่าน​เคย​ประพฤติ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ด้วย ครั้ง​เมื่อ​ท่าน​ยัง​ดำรง​ชีวิต​อยู่​กับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​8 แต่​บัดนี้ สารพัด​สิ่ง​เหล่า​นี้​ท่าน​จง​เปลื้อง​ทิ้ง​เสีย คือ​ความ​โกรธ ความ​ขัด​เคือง การ​คิด​ปอง​ร้าย การ​พูด​ให้​ร้าย คำพูด​หยาบ​โลน​9 อย่า​พูด​มุสา​ต่อ​กัน เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้​ปลด​วิสัย​มนุษย์​เก่า กับ​การ​ปฏิบัติ​ของ​มนุษย์​นั้น​เสีย​แล้ว​10 และ​ได้​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ ที่​กำลัง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​พระ​ฉาย​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง ให้​รู้จัก​พระ​เจ้า​

2คร. 4:16,18  เหตุ​ฉะนั้น​เรา​จึง​ไม่​ย่อ​ท้อ ถึงแม้ว่า​กาย​ภายนอก​ของ​เรา​กำลัง​ทรุด​โทรม​ไป แต่​จิตใจ​ภาย​ใน​นั้น​ก็​ยัง​คง​จำเริญ​ขึ้น​ใหม่​ทุก​วัน​ เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​เห็น​แก่​สิ่งของ​ที่​เรา​มอง​เห็น​อยู่ แต่​เห็น​แก่​สิ่งของ​ที่​มอง​ไม่​เห็น เพราะ​ว่า​สิ่งของ​ซึ่ง​มอง​เห็น​อยู่​นั้น​เป็น​ของ​ไม่​ยั่งยืน แต่​สิ่ง​ซึ่ง​มอง​ไม่​เห็น​นั้น​ก็​ถาวร​นิรันดร์

Leave a Comment