“พลังใหม่ๆ….ขับเคลื่อนชีวิต”

เริ่มต้นปีใหม่ 2020 ด้วยคำที่สะกิดต่อมความคิดเพื่อจะเริ่มต้นการขับเคลื่อนชีวิตของพี่น้องทุกคนในปีใหม่นี้ ด้วยพลังความคิดใหม่ ทำอะไรใหม่ ไม่ย่ำอยู่กับรอยเดิม ผิดพลาดเดิมๆ หรือไม่เกิดผลแบบเดิม พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้เราขับเคลื่อนด้วยสิ่งใหม่

อิสยาห์ 42:9-10   9 ดู​เถิด สิ่ง​ล่วง​แล้ว​นั้น​ก็​สำเร็จ​แล้ว​ และ​เรา​ก็​แจ้ง​สิ่ง​ใหม่ๆ ก่อนที่​สิ่ง​เหล่า​นั้น​จะ​เกิดขึ้น เรา​ก็​ได้​เล่า​ให้​ฟัง​แล้ว​10 จง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​พระ​เจ้า เพลง​ยอ​พระ​เกียรติ​ของ​พระ​องค์​จาก​ปลาย​แผ่นดิน​โลก ทั้ง​ผู้​ที่​ไป​ทะเล และ​บรรดา​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​นั้น ทั้ง​แผ่นดิน​ชาว​ทะเล​และ​ชาว​ถิ่น​นั้น….

พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมายืนยันแนวความคิดอย่างเดียวกันของพระเจ้า ในพระคัมภีร์สองโครินธ์ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนไปด้วยสิ่งใหม่…

2โครินธ์ 5:17  17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

รากศัพท์กรีก คำว่า ใหม่ ที่พระคัมภีร์โครินธ์กล่าวถึงตอนนี้ ใช้คำว่า Kainos  แปลว่า แบรนด์ใหม่ ยี่ห้อใหม่ Brand New ไม่ใช่เหล้าเก่าในขวดใหม่ แต่ต้องใหม่ถอดด้าม ไม่เหมือนของเดิมอีกเลย ไม่เคยมี ไม่เคยเป็น และในรากศัพท์คำนี้ ได้อธิบายว่า เป็นความแตกต่างที่ดีกว่าของเดิม โดยเฉพาะอายุ ระยะเวลา ที่บ่งบอกถึง ความใหม่ คำไทยน่าจะใช้คำว่า ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ในข้อพระคัมภีร์สองโครินธ์นี้ จงใจใช้คำว่า ไคนอส Kainos ถึงสองครั้ง  และเป็นคำเดียวกันกับที่พระเยซูทรงใช้กล่าวถึงคำอุปมาเรื่องถุงหนังใหม่ น้ำองุ่นใหม่

มัทธิว 9:17  17 และ​เขา​ไม่​เอา​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่ มา​ใส่​ใน​ถุง​หนัง​เก่า ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​ถุง​หนัง​จะ​ขาด น้ำ​องุ่น​จะ​รั่ว ทั้ง​ถุง​หนัง​ก็​จะ​เสีย​ไป​ด้วย แต่​เขา​ย่อม​เอา​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​ใส่​ใน​ถุง​หนัง​ใหม่ แล้ว​ทั้ง​สอง​อย่าง​ก็​อยู่​ดี​ด้วย​กัน​ได้”

พระเยซูทรงใช้คำว่า ไคนอส   Kainos กับถุงหนังใหม่ ที่แปลว่า แบรนด์ใหม่ ยี่ห้อใหม่ ที่ไม่เคยเป็นไม่เคยมี ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า บังเกิดใหม่  ที่พระเยซูทรงสนทนากับดิโคเดมัส ที่ไม่ใช่การกลับเข้าไปในท้องแม่แล้วคลอดออกมาใหม่ แต่คือการเกิดใหม่ ที่ต้องตายต่อตัวเก่า คือสิ่งที่โคโลสีได้กล่าวถึงการถอดของเก่าออก แล้วสวมวิสัยใหม่ พลังขับเคลื่อนชีวิตในปีใหม่ของจริง ต้องใหม่จริง ไม่ใช่ย้อมแมวขาย

โคโลสี 3:9-10 9 อย่า​พูด​มุสา​ต่อ​กัน เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้​ปลด​วิสัย​มนุษย์​เก่า กับ​การ​ปฏิบัติ​ของ​มนุษย์​นั้น​เสีย​แล้ว​10 และ​ได้​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ ที่​กำลัง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​พระ​ฉาย​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง ให้​รู้จัก​พระ​เจ้า​

Leave a Comment