“กาเรเจิมให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริง”

1ยอห์น 2:27  27 และ​ฝ่าย​ท่าน​ทั้ง​หลาย การ​เจิม​ซึ่ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้รับ​จาก​พระ​องค์​นั้น​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน และ​ไม่​จำเป็นต้อง​มี​ใคร​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย เพราะ​ว่า​การ​เจิม​นั้น​ได้​สอน​ท่าน​ให้​รู้​ทุก​สิ่ง และ​เป็น​ความ​จริง และ​ไม่ใช่​ความ​เท็จ การ​เจิม​นั้น​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​แล้ว​อย่าง​ใด ท่าน​จง​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​กับ​พระ​องค์​อย่าง​นั้น

คำสอนในหนังสือหนึ่งยอห์นตอนนี้ ย้ำกับบรรดาศานุศิษย์ของพระเยซูในยุคสองพันปีที่แล้ว ให้ระวังเรื่องความเท็จ (การโกหก) ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคปัจจุบัน เราได้พบความจริงเรื่องนี้ว่า การโกหก หลอกลวง มีมากจนชนิด แยกไม่ออกว่า อันไหนจริง อันไหนปลอม เหมือนกันมาก  และพระคัมภีร์ก็เตือนแล้วเตือนอีก ย้ำแล้วย้ำอีกว่า ระวัง….การโกหกหลอกลวง พระคัมภีร์ใช้คำว่า เทียมเท็จ  คือเหมือนจริงมาก แต่ไม่ใช่ของจริง  ความเหมือนจริงนี้แทรกซึมเข้าไปทุกวงการ แม้แต่วงการคริสตจักร

พระคัมภีร์หนึ่งยอห์นได้กล่าวถึง การเจิมที่สาวกของพระเยซูคริสต์ได้รับจากพระองค์ ไม่ใช่สร้างเอง หรือมโนเอง หรือมาจากมนุษย์ และการเจิมนี้ได้พิสูจน์ด้วยการเจิมเอง คือคนที่รับการเจิมจะรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครสอน การเจิมจะสอนคนๆนั้นเอง ให้รู้จักทุกสิ่ง ที่เป็นความจริง ไม่ใช่ความเท็จ

มีตัวอย่างที่นักเทศน์มักจะยกมาเมื่อคำเทศนานั้นกำลังกล่าวถึงการแยกแยะระหว่างของจริงกับของปลอม คือเรื่องของพนักงานธนาคารจะรู้ได้อย่างไรว่า อันไหน คือธนบัตรปลอม อันไหนคือธนบัตรจริง พนักงานธนาคารจะตอบว่า อยู่กับของจริงทุกวัน ก็จะรู้ว่าอะไรคือของปลอมจากความคุ้นเคยกับลักษณะธรรมชาติของจริง เป็นคำตอบทำนองเดียวกันกับ พระคัมภีร์หนึ่งยอห์นตอนนี้ ที่กล่าวถึงการเจิม ที่คริสเตียนทุกคนได้รับจากพระเยซูคริสต์ เพื่อจะอยู่กับการเจิมทุกวัน ใช้การเจิมทุกวัน ก็จะรู้ทุกสิ่งที่เป็นความจริง ไม่ใช่ความเท็จ

คริสเตียนที่รู้จักความจริง จะไม่พูดเท็จ (พูดโกหก หลอกลวง) การอยู่ในการเจิม รากศัพท์กรีกคำว่า การเจิม แปลว่า ละเลง ใช้เป็นพิเศษกับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นการทำเครื่องหมาย

2โครินธ์ 1:20-22  20 บรรดา​พระ​สัญญา​ของ​พระ​เจ้า​ก็​จริง​โดย​พระ​เยซู เพราะ​เหตุ​นี้​เรา​จึง​พูด​ว่า​อาเมน โดย​พระ​องค์​เป็น​ที่​ถวาย​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า​21 ผู้​ซึ่ง​ทรง​ตั้ง​เรา​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​คริสต์​ และ​ได้​ทรง​เจิม​เรา​ไว้​นั้น​ก็​คือ​พระ​เจ้า​22 และ​พระ​องค์​ทรง​ประทับตรา​เรา และ​ประทาน​พระ​วิญญาณ​ไว้​ใน​ใจ​ของ​เรา​เป็น​มัด​จำ​ด้วย

อยู่กับการเจิม อยู่กับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ล้นด้วยพระองค์ตลอดเวลา จะทำให้เราสามารถอยู่ในยุคที่ดำมืดนี้ อย่างตะเกียงที่ส่องสว่าง ให้ตนเอง และคนรอบข้างหลุดออกจากการโกหกหลอกลวง และเข้าสู่ความจริงแท้ของชีวิตได้ การเจิม….อยู่กับผู้ที่เชื่อในพระเยซูแล้ว อาเมน

By admin