“เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่ง”

ทิตัส 2:7-8 7 ท่าน​จง​ประพฤติ​ตน​ให้​เป็น​แบบอย่าง​ใน​การ​ดี​ทุก​สิ่ง และ​ใน​การ​สอน​จง​สุจริต​และ​มี​ใจ​สูง8 และ​ใช้​คำพูด​อันมี​หลัก ซึ่ง​ไม่​มี​ผู้ใด​จะ​ตำหนิ​ได้ เพื่อ​ฝ่าย​ปฏิปักษ์​จะ​ได้​อาย ไม่​มี​สิ่ง​ใด​จะ​ติ​เรา​ได้​

เอเฟซัส 5:15-17   15 เพราะ​ฉะนั้น จง​ระวัง​ใน​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​เหมือน​คน​ไร้​ปัญ​ญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญ​ญา16 จง​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์ เพราะ​ว่า​ทุก​วัน​นี้​เป็น​ยุค​สมัย​ที่​ชั่วร้าย17 เพราะ​เหตุ​นี้ อย่า​เป็น​คน​โง่​เขลา แต่​จง​เข้า​ใจ​ว่า​อะไร​คือ​พระ​ประ​สงค์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

โรม 12:1-2 1 ดัง​นั้น พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย โดย​เห็น​แก่​ความ​เมต​ตา​กรุณา​ของ​พระ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จึง​วิง​วอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​ถวาย​ตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ​องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​อัน​บริ​สุทธิ์​ที่​มี​ชีวิต และ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ซึ่ง​เป็น​การ​นมัส​การ​โดย​วิญ​ญาณ​จิต​ของ​ท่าน2 อย่า​ลอก​เลียน​แบบ​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​จิต​ใจ แล้ว​อุป​นิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม

คำสอนในพระคัมภีร์มากมาย ยังทันสมัย ทันยุคเสมอ แม้พระคัมภีร์จะถูกเขียนขึ้นเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว   ยิ่งเราอยู่ในยุคปัจจุบันที่ศีลธรรมจริยธรรมของคนถดถอย เสื่อมลงไปเรื่อยๆ และมีแรงจูงใจของวัตถุนิยม เงิน ความโลภ กิเลศตัณหา การใช้เพียงแค่สันชาตญาณการเอาตัวรอดเท่านั้น ทำให้คนในสังคมรอบตัวเราเต็มไปด้วยคนป่วย คนบาดเจ็บ คนโหดร้าย ไร้เมตตา  จำเป็นที่เราจะต้องใช้สติ และปัญญาในการดำเนินชีวิต  นอกจากจะช่วยตัวเราเองให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของสังคมแล้ว พระคัมภีร์ยังต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยการเป็นแบบอย่างในการดีทุกอย่าง โดยเฉพาะคนที่เรียกตนเองว่า ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า พระคัมภีร์โรมปิดท้ายเรื่องการเป็นแบบอย่างในการดีทุกอย่างด้วยคำว่า….

โรม 16:19   19 การ​ซึ่ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​เชื่อ​ฟัง​ก็​เลื่อง​ลือ​ไป​ถึง​หู​คน​ทั้ง​ปวง​แล้ว ข้าพเจ้า​จึง​มี​ความ​ยินดี​เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ใคร่​ให้​ท่าน​เชี่ยวชาญ​ใน​การ​ดี และ​ให้​เป็น​คน​ทึ่ม​ใน​การ​ชั่ว​

แบบอย่างที่ดีในทุกอย่าง หรืออย่างที่อ.เปาโลได้กล่าวในอีกสำนวนก็คือ  เชี่ยวชาญ​ใน​การ​ดี และ​ให้​เป็น​คน​ทึ่ม​ใน​การ​ชั่ว​ ทั้งหมดนี้ คือเส้นทางของชีวิตผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ไปสู่ความเหมือนพระเยซูคริสต์ ขอให้เราทั้งหลายที่เลือกเดินในหนทางนี้ มุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน

เอเฟซัส 4:13-14  13 จนกว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จนกว่า​เรา​จะ​โต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ คือ​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​คริสต์​14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​หัน​ไป​เหมา​ด้วย​ลมปาก​แห่ง​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง และ​ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์​ตาม​อุบาย​ฉลาด​อัน​เป็น​การ​ล่อลวง​

By admin