“ทำวันนี้ให้ ดีที่สุด”

ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้  กำลังเผชิญกับวันนี้ ที่น่ากลัว แต่เราจะเผชิญกับความน่ากลัวของวันนี้ ได้อย่างไร บางคนก็ว่า ต้องมีกำลังใจ ต้องมีความหวัง ต้องมีปัจจัยหลายอย่าง เพื่อจะอยู่รอดได้ ให้ถึงวันพรุ่งนี้   วันนี้ของทุกคนทั่วโลก มีความคิดอย่างเดียวกัน คือ รักษาชีวิตให้รอดพ้นจากเชื้อโรคโควิด  บางคนพอรู้ตัวว่าติด ก็สติแตก ร้องห่มร้องไห้  ราวกับว่า เมื่อติดเชื้อนี้แล้ว จะจบลงที่ความตายอย่างเดียว ขณะนี้ ความรู้มากมาย มีทั้งรู้จริง รู้ไม่จริง ให้เราเลือกจะเชื่อมัน  เราจะทำวันนี้ ของเราแต่ละคน ให้เป็นวันที่ดีที่สุดได้หรือไม่  พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนไว้ว่า

มัทธิว 6:34  34 “เหตุ​ฉะนั้น อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่งนี้​คง​มี​การ​กระวน​กระวาย​สำหรับ​พรุ่งนี้​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว​

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสสอนเรื่องการรับมือกับวันนี้   อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้  โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาของวันนี้  ความทุกข์อยู่กับเราแค่วันนี้ พอแล้ว อย่าเอาความทุกข์ของวันพรุ่งนี้ ที่ยังมาไม่ถึง ยังไม่มี มาทับถมวันนี้

คำว่า พอแล้ว  มาจากคำภาษากรีก คำว่า Sufficient แปลว่า พึงพอใจ  เป็นคำที่มีความหมายเป็นบวก แต่ถูกนำมาใช้กับสถานการณ์ที่เป็นลบ  กับคำว่า evil  คำในภาษากรีกแปลว่า ความชั่วร้าย สิ่งเลวร้าย และปัญหา

พระเยซูคริสต์กำลังสอนคนในยุคสองพันปีที่แล้ว ในเวลานั้น โลกของคนอิสราเอลกำลังเผชิญกับสถานการณ์แรงกดดัน หลายอย่าง ไหนจะต้องเป็นอาณานิคมของอาณาจักรโรม สภาพทาส ถูกกดขี่ รีดเลือดจากปู ไหนจะภาวะกันดารอาหาร และโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ที่ไม่สามารถรักษาได้ โดยเฉพาะโรคเรื้อน สุขอนามัยก็ไม่ดี  โรงพยาบาลก็ไม่มี หมอพยาบาลก็หายาก  คำว่า พอแล้ว (Sufficient) ที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้คำบวกมารับมือกับสถานการณ์ในทางลบ  เพื่อจะสร้างความรู้สึกในทางบวก อย่าคิดลบ แม้ความทุกข์ ก็ยังสามารถที่จะทำให้เราพอใจได้

เป็นไปได้อย่างไร ที่ความทุกข์ ที่ตรงกันข้ามกับความสุข จะทำให้เราเกิดความพอใจได้?

วันนี้ ประเทศชาติของเรา กำลังเลือกใช้วิธี รักษาระยะห่าง Social distance  ด้วยการให้อยู่บ้าน  เพื่อแก้ปัญหา ป้องกัน หยุด การระบาดโควิด 19   การให้ทุกคนอยู่บ้าน อย่าออกไปไหน   มาตรการนี้ น่าจะทำให้เกิดความพอเพียง พอใจ นำความเป็นครอบครัวกลับคืนมา  และการทำงานที่บ้าน ก็ทำให้ไม่ต้องเคร่งเครียดกับการเดินทาง บนท้องถนน  เราสังเกตไม๊ว่า ปัญหา ฝุนPM.2.5 ในกรุงเทพ เบาบางลงจนหายไป เพราะท้องถนน ไม่มีรถติด รถเยอะอย่างที่ผ่านๆมา

ก่อนหน้านี้  เราอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ ไม่น่าเชื่อว่า วิธีแก้ปัญหาฝุ่น จะออกมาแบบนี้ นี่ก็คือความพอใจ กับความทุกข์(อีกอย่างที่เกิดขึ้น) น่าจะสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นกับเราทั้งหลาย  บางคนมองบวกถึงขนาดว่า เรากำลังก้าวสู่ยุค 4.0 แล้ว เพราะทุกคนกำลังใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างถล่มทลาย

ดูเหมือนโควิด19 กำลังพาเราย้อนกลับไปสู่ยุคสองพันปี  ที่มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้  แต่วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้ สามารถควบคุมโรคนี้ได้  เราเชื่อเช่นนั้นไม๊ ประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้  เรากำลังรอคอยวันนั้นที่จะมาถึงอย่าง วีดีโอ ที่เราได้รับชมได้บอกเราในอีกมุมหนึ่งคือ คนที่จะพบกับวันนั้นได้ วันที่เปิดหน้ากาก คือคนที่รอดชีวิต  ข้าพเจ้าได้ฟังคำพยานของคนจีนหลายคนว่า เขารอดจากโควิดได้ เพราะเขาทำวันของเขาในแต่ละวันให้ดีที่สุด ไม่ใช่มัวแต่เป็นทุกข์กับวันนี้ และเอาความกังวลของวันหน้ามาทำให้ชีวิตหยุดนิ่ง  และนี่คือความจริงในคำตรัสของพระเยซูคริสต์เจ้า….

มัทธิว 6:27 27 มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​โดย​ความ​กระวน​กระวาย อาจ​ต่อ​ชีวิต​ให้​ยาว​ออกไป​อีก​สัก​ศอก​หนึ่ง​ได้​หรือ

ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด  ทำอย่างไร จึงจะต่อชีวิตให้ยาวออกไปได้   ในคำสอนคำอุปมาของพระเยซูคริสต์ เรื่องหนึ่งกับคำว่า วันนี้ เมื่อสองพันปีที่แล้ว เป็นบทเรียนสำหรับเราในวันนี้….

ลูกา 12:15-21 15 แล้ว​พระ​องค์​จึง​ตรัส​แก่​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “จง​ระวัง​และ​เว้น​เสีย​จาก​การ​โลภ​ทุก​ประการ เพราะ​ว่า​ชีวิต​ของ​คน​มิได้​อยู่​ใน​การ​ที่​มี​ของ​ฟุ่มเฟือย”16 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​คำ​เปรียบ​ข้อ​หนึ่ง​ให้​เขา​ฟัง​ว่า “ไร่​นา​ของ​เศรษฐี​คน​หนึ่ง​เกิดผล​บริบูรณ์​มาก​17 เศรษฐี​คน​นั้น​จึง​คิด​ใน​ใจ​ว่า ‘เรา​จะ​ทำ​อย่างไร​ดี เพราะ​ว่า​เรา​ไม่​มี​ที่​ที่​จะ​เ​ก็​บ​ผล​ของ​เรา’18 เขา​จึง​คิด​ว่า ‘เรา​จะ​ทำ​อย่าง​นี้ คือ​จะ​รื้อ​ยุ้ง​ฉาง​ของ​เรา​เสีย​และ​จะ​สร้าง​ใหม่​ให้​โต​ขึ้น แล้ว​เรา​จะ​รวบรวม​ข้าว​และ​สมบัติ​ทั้งหมด​ของ​เรา​ไว้​ที่​นั่น​19 แล้ว​เรา​จะ​ว่า​แก่​จิตใจ​ของ​เรา​ว่า “จิตใจ​เอ๋ย​เจ้า​มี​ทรัพย์​สมบัติ​มาก​เ​ก็​บ​ไว้​พอ​หลาย​ปี จง​อยู่​สบาย กิน ดื่ม และ​รื่น​เริง​เถิด’ ”20 แต่​พระ​เจ้า​ตรัส​แก่​เขา​ว่า ‘โอ คน​โง่ ใน​คืน​วันนี้​ชีวิต​ของ​เจ้า​จะต้อง​เรียก​เอา​ไป​จาก​เจ้า แล้ว​ของ​ซึ่ง​เจ้า​ได้​รวบรวม​ไว้​นั้น​จะ​เป็น​ของ​ใคร​เล่า’21 คน​ที่​ส่ำ​สม​ทรัพย์​สมบัติ​ไว้​สำหรับ​ตัว และ​มิได้​มั่ง​มี​จำเพาะ​พระ​เจ้า​ก็​เป็น​เช่นนั้น​แหละ”

คำอุปมาของพระเยซูเรื่องเศรษฐีโง่ ที่คิดว่าตัวเองรอดแน่ เพราะว่ามีเยอะ สะสมไว้เยอะสำหรับตนเอง

19 แล้ว​เรา​จะ​ว่า​แก่​จิตใจ​ของ​เรา​ว่า “จิตใจ​เอ๋ย​เจ้า​มี​ทรัพย์​สมบัติ​มาก​เ​ก็​บ​ไว้​พอ​หลาย​ปี จง​อยู่​สบาย กิน ดื่ม และ​รื่น​เริง​เถิด’

ภาพ ขำๆ ตลกเหน็บแนมของฝรั่ง  กระดาษทิชชูสำหรับห้องน้ำ สำคัญ คนไทยก็คงจะมาม่า สำคัญเรื่องกินเรื่องใหญ่

วันนี้ เราได้เห็นความเห็นแก่ตัวของคน ในสถานการณ์ที่คนด้วยกันกำลังลำบาก  แต่มีบางคน(จำนวนไม่น้อย) ทำตัวเหมือนเศรษฐีโง่

ครอบครัวข้าพเจ้า มีกันห้าคน โดยปกติ ข้าพเจ้าจะเป็นคนจ่ายตลาดให้พวกเขา เพราะมีคนแก่อายุมากกว่าหกสิบถึงสองคน มากกว่าเจ็ดสิบหนึ่งคน ส่วนข้าพเจ้าและน้องชาย ก็อีกไม่นานจะถึงหกสิบกัน ปกติ ข้าพเจ้าจะเตรียมอาหารสำหรับครอบครัว ใช้ประมาณเกือบเดือน ด้วยเหตุผล ประหยัด ทำกินกันเองในบ้านสามมื้อ  ก่อนหน้านี้ เรากินสองมื้อต่อวัน ด้วยเหตุผลว่า สองมื้อ ดีต่อสุขภาพ คนแก่ มื้อเช้า และมื้อเย็น เราskip มื้อกลางวัน ยกเว้นข้าพเจ้าออกนอกบ้าน ใช้พลังงานเยอะ ก็จะทานมื้อเที่ยงด้วย และเพื่อสังคมกับเพื่อนร่วมงานและคนที่พบปะกัน   เมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาด ข้าพเจ้าบอกกับคนในครอบครัวว่า เราไม่ตุนอาหาร เราเตรียมสำหรับครอบครัว แต่อาจต้องบริหารการกินของเราจากปกติ ให้นานได้มากขึ้น  เราไม่เดือดร้อนมาก เพราะวิถีชีวิตปกติของเรา ได้เตรียมเราไว้ล่วงหน้า (วันนี้ ข้าพเจ้าเขียนสูจิบัตรให้กับพี่น้อง เรื่อง การรู้กาละ…และเตรียมการ ของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11  มาถึงวันนี้ เราได้เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับคริสตจักร และสมาชิก ที่ยังมีอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนพระคัมภีร์รุ่งอรุณ และการถ่ายทอดสด การนมัสการ เทศนา และการสื่อสารของพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง รวมทั้งการถวายทรัพย์สิบลด การสนับสนุนให้คริสตจักรดำเนินไปอย่างไม่สะดุดติดขัด ขอบคุณพระเจ้า สำหรับการทรงสถิตอยู่ด้วยและการจัดเตรียม  เมื่อเราเคลื่อนไปด้วยการให้พระเจ้าทรงเป็นหัวรถจักรขบวนรถไฟของเรา

มั่งมีจำเพาะพระเจ้า ในฉบับแปล 2011 แปลว่า มั่งมีในฝ่ายพระเจ้า หมายถึง ด้านจิตวิญญาณ ความเชื่อ และการทำความดี คนที่มั่งมีในพระเจ้า จะคิดว่าทุกสิ่งที่เขามี มาจากพระเจ้า แม้แต่ความมั่งมีฝ่ายโลก ก็มาจากพระเจ้า  และใช้ทุกสิ่งที่มีตามน้ำพระทัยและในแผนการของพระเจ้า เพื่อคนอื่น เพื่อภาพรวมของการอยู่ร่วมกัน มิใช่เพื่อตนเองฝ่ายเดียว

พระคัมภีร์โรมบทที่ 12 ได้กล่าวถึงการจะรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้า และตอบสนองน้ำพระทัยของพระองค์ได้ย้ำว่า….

โรม 12:2  2 อย่า​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม

ยุคนี้ หรือยุคที่กำลังจะมาถึง จะมีคนประเภทที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ในคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ และมีมากขึ้น

21 คน​ที่​ส่ำ​สม​ทรัพย์​สมบัติ​ไว้​สำหรับ​ตัว และ​มิได้​มั่ง​มี​จำเพาะ​พระ​เจ้า​ก็​เป็น​เช่นนั้น​แหละ”

วันนี้  ของคนบางคน อาจจบลงที่ไม่มีวันพรุ่งนี้ที่รอคอย   เหมือนเศรษฐีโง่ ที่เป็นคนยากจน ไม่พร้อมสำหรับการพบกับพระเจ้า ในชีวิตหลังความตาย  ชีวิตของคนเรา ยังมีไปต่อในด้านจิตวิญญาณ ไม่ใช่เพียงแค่ให้ชีวิตไปต่อด้านฝ่ายร่างกายเท่านั้น  ขณะที่มีชีวิตอยู่ในฝ่ายร่างกาย ควรจะใส่ใจต่อเรื่องจิตใจภายในด้วย

บางคนไม่เคยอยู่นิ่งๆ เฉยๆ  พอต้องอยู่กับบ้าน อยู่กับที่ หยุดการเคลื่อนไปโน่นนี่นั่น หรือไปทำกิจกรรมสนุกสนาน ปาร์ตี้  เลยหงุดหงิด ควบคุมความอยากไม่อยู่  เพราะจิตไม่ได้เคยฝึกให้คุ้นเคยกับเรื่องการฝึกทางธรรม เพื่อให้ชีวิตภายในจำเริญขึ้น แข็งแรงด้านจิตวิญญาณมากขึ้น  ถึงเวลาแล้วที่การทำวันนี้ให้ดีที่สุด คือ การต่อสู้ภายในจิตของตนเอง  เพื่อให้ชีวิตภายในจำเริญขึ้น

ภาพซุปเปอร์แมน นั่งอยู่บ้าน แล้วภรรยาถามว่า ไม่ออกไปต่อสู้กับโควิดหรือ ซุปเปอร์แมนตอบว่า ผมกำลังทำต่อสู้อยู่

2โครินธ์ 4:16 16 เหตุ​ฉะนั้น​เรา​จึง​ไม่​ย่อ​ท้อ ถึงแม้ว่า​กาย​ภายนอก​ของ​เรา​กำลัง​ทรุด​โทรม​ไป แต่​จิตใจ​ภาย​ใน​นั้น​ก็​ยัง​คง​จำเริญ​ขึ้น​ใหม่​ทุก​วัน

ทำวันนี้  ให้ดีที่สุด จงรู้ว่า วันนี้ พระเจ้าต้องการให้เราทำอะไร และเราได้ทำมันอย่างเต็มที่อย่างไร

​1ทิโมธี 4:7-8 7 อย่า​ใส่​ใจ​กับ​เทพ​นิยาย​อัน​หา​สาระ​มิได้ จง​ฝึก​ตน​ใน​ทาง​ธรรม​ 8 เพราะ​ถ้า​การ​ฝึก​ทาง​กาย​นั้น​มี​ประโยชน์​อยู่​บ้าง ทาง​ของ​พระ​เจ้า​ก็​มี​ประโยชน์​ใน​ทุก​ทาง เพราะ​ทรง​ไว้​ซึ่ง​ประโยชน์​สำหรับ​ชีวิต​ปัจจุบัน​และ​ชีวิต​อนาคต​ด้วย

มาตรการสามอย่างของพรก.ฉุกเฉิน ออกมาสามคำ  คือ ห้ามทำ   ต้องทำ และควรทำ  Can’t do  Do and Should do  จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนที่ใส่ใจต่อการทำวันนี้ ให้ดีที่สุด  ด้วยการฝึกตนทั้งทางกาย และทางธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ ….

ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด  ให้ความร่วมมือ รับฟังคำเตือน ระวังตัวทุกย่างก้าว ใส่ใจต่อคนรอบข้าง ด้วยการใส่ใจตนเองก่อน แล้วเราจะสามารถเผชิญกับทุกสิ่งได้ อย่างที่อ.เปาโลได้หนุนใจคริสเตียนในยุคสองพันปีที่แล้ว

ฟิลิปปี 4:13 13 ข้าพ​เจ้า​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า

Leave a Comment