“ปาฏิหาริย์”

เราคงไม่ปฏิเสธว่า เหตุการณ์ โรคระบาด  ได้ส่งผลกระทบต่อชาวโลกทั้งสิ้นในเวลานี้ ไม่ว่าจะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การเมือง ระบบการเงิน การคลัง อาหาร ยา ที่อยู่อาศัย ทุกอย่างต้องปรับตัวกันหมด และมีคนพูดว่า หลังจากนี้ โลกจะไม่เหมือนเดิม  แต่ก็มีอีกมุมที่น่าประหลาดใจ ก็คือ ธรรมชาติสงบ  สัตว์ต่างๆ ไมได้ถูกรบกวนจากมนุษย์ จนบางคนบอกว่า มนุษย์นั่นแหล่ะ คือตัวไวรัส ที่ทำลายโลก น้ำทะเลกลับมาใส อากาศกลับมามีคุณภาพดีขึ้น  ธรรมชาติเริ่มฟื้นตัว ภาวะโลกร้อน การสร้างมลพิษ หยุดไปอย่างมากมาย  จะเรียกว่า นี่คือปาฏิหารย์หรือไม่

ปาฏิหาริย์ [ปา-ติ-หาน] (มค. ปาฏิหาริย)น. สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์, เช่นการแสดงฤทธิ์ซึ่งพ้นวิสัยชนสามัญจะทำได้.

ในขณะที่มนุษย์กำลังต่อสู้กับเชื้อโรคโควิด 19  ดูเหมือนต้องรอคอยวัคซีนที่ต้องใช้เวลาเป็นปีอย่างน้อยปีครึ่งกว่าจะนำออกมาใช้ได้  แล้วตอนนี้  เราต้องทำอย่างไร  มีทางเลือกที่จำกัดมาก  รอภูมิคุ้มกันหมู่  รักษาระยะห่าง หรือปิดประเทศ  ประเทศไทย เวลานี้ ใช้มาตรการรักษาระยะห่าง ไม่รู้ว่าใครจะแจ็คพอต  ได้รับเชื้อเป็นคนต่อไป  มีรายงานว่า ขณะนี้ มีคนไทยติดเชื้อไม่แสดงอาการในกรุงเทพสองหมื่นคน เราไม่รู้เลยว่า ตัวเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่ ทุกย่างก้าวของเราทุกคนคือความเสี่ยง นี่คือ ความจำกัดของเราทุกคน  เราต้องการปาฏิหารย์ในเรื่องนี้ไม๊

ในพระคัมภีร์ มีคำสามคำที่ใช้ในขณะที่พระเยซูทรงดำเนินในโลกนี้ ทำภารกิจ พันธกิจ เยียวยารักษาโรค ขับผี และสั่งสอนให้คนดำเนินชีวิตที่มีพระเจ้า รู้จักพระเจ้า และยำเกรงพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้า หันกลับมาหาพระเจ้า คำสามคำที่ผู้คนใช้นิยามสิ่งที่พระเยซูทำ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sign, miracle and wonder แปลเป็นไทย ว่า หมายสำคัญ การอัศจรรย์ และเรื่องน่าประหลาดใจ

มีนักเทศน์ท่านหนึ่งยกตัวอย่างเพื่อให้คนได้มองเห็นภาพของสามคำนี้  sign หมายสำคัญ เช่น ขับผีออกจากคน  miracle การอัศจรรย์ การหายจากโรคที่รักษาไม่หาย  เช่น โรคเรื้อน โรคร้ายทั้งหลาย และสุดท้าย wonder น่าประหลาดใจ เช่น คนที่เกิดมาตาบอดไม่มีลูกตา แต่ฉับพลัน กลับมีลูกตาเกิดขึ้นและมองเห็นได้  นี่แหล่ะที่เรียกว่า น่าประหลาดใจ

วันนี้ เป็นวันอีสเตอร์ ที่คริสตชนทั่วโลกมักจะฉลองวันฟื้นคืนจากความตายของพระเยซู  คริสเตียนประกาศว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ยังมีชีวิตอยู่  ตลอดสองพันปีที่ผ่านมา มีคนมากมาย มีประสบการณ์กับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู เริ่มแรก คือกลุ่มสาวกของพระเยซู และพระคัมภีร์บันทึกว่า พระเยซูทรงปรากฏพระองค์กับคนในยุคนั้น ถึงห้าร้อยคน

1โครินธ์ 15:3-9  3 เรื่อง​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​รับ​ไว้​นั้น ข้าพเจ้า​ได้​ประกาศ​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย เป็น​เรื่อง​สำคัญ​ที่สุด​คือ​ว่า​พระ​คริสต์​ได้​ทรง​วาย​พระ​ชนม์ เพราะ​บาป​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์4 และ​ทรง​ถูก​ฝัง​ไว้ แล้ว​วันที่​สาม​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่ ตาม​ที่​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​นั้น5 ​พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​แก่​เคฟาส แล้ว​แก่​อัครทูต​สิบ​สอง​คน6 ภายหลัง ​พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​แก่​พวก​พี่​น้อง​กว่า​ห้า​ร้อย​คน​ใน​คราว​เดียว ซึ่ง​ส่วนมาก​ยัง​อยู่​จนถึง​ทุก​วันนี้ แต่​บาง​คน​ก็​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว​7 ภายหลัง​พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​แก่​ยากอบ​ แล้ว​แก่​อัครทูต​ทั้งหมด​8 ครั้ง​หลัง​ที่สุด​พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​แก่​ข้าพเจ้า ผู้​เป็น​เสมือน​เด็ก​ที่​คลอด​ก่อน​กำหนด​9 เพราะ​ว่า​ข้าพเจ้า​เป็น​ผู้น้อย​ที่สุด​ใน​พวก​อัครทูต และ​ไม่​สมควร​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​อัครทูต เพราะ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​เคี่ยวเข็ญ​คริสตจักร​ของ​พระ​เจ้า

นี่คือปาฏิหาริย์ ยิ่งกว่าหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และน่าประหลาดใจ เพราะพระเยซูทรงปรากฏพระองค์ในเวลาเดียวกัน กับคนห้าร้อยคน ซึ่งเป็นจำนวนมาก เป็นประจักษ์พยานถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู  คนบางคนที่ต้องการลบล้างเรื่องการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ในตอนนี้ ได้หาข้ออ้างว่า ความจริง พระเยซูยังไม่ตาย พระองค์แค่ทำให้ตัวเองเหมือนตาย ในยุคนั้น่น่าจะมียาที่กินแล้วหลับไป เหมือนคนตาย ไม่รู้สึกอะไร พอหมดฤทธิ์ยา ก็ฟื้นขึ้นมา ไปปรากฏตัวตามที่ต่างๆ  แล้วก็ส่งข่าวลือว่า พระเยซูตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีก  เราว่า คนในยุคนั้นกินหญ้า หรือกินข้าว และที่น่าแปลกไม่มีบันทึกว่า พระเยซูทรงทำหมายสำคัญ การอัศจรรย์ หรือเรื่องน่าประหลาดใจเหมือนเคยอีก แต่กลับเป็นสาวกของพระองค์ทำแทน  ปาฏิหารย์เกิดขึ้นแล้ว   การฟื้นขึ้นมาจากความตาย ของพระเยซู เพื่อให้คนที่พบกับพระองค์ เชื่อและวางใจที่จะทำภารกิจที่เรียกว่า ปาฏิหารย์  มีทั้งหลายสำคัญ การอัศจรรย์ และน่าประหลาดใจ

คนง่อยขอทานที่พบกับเปโตรและยอห์น ที่ประตูพระวิหารเวลาบ่ายสามโมง เป็นเวลาอธิษฐานของคนยิว

กิจการ 3:1-10 1 วัน​หนึ่ง​ขณะ​ที่​เป​โตร​กับ​ยอห์น​กำ​ลัง​ขึ้น​ไป​ยัง​บริ​เวณ​พระ​วิหาร ใน​เวลา​อธิษ​ฐาน​ตอน​บ่าย​สาม​โมง2 มี​ชาย​คน​หนึ่ง​เป็น​ง่อย​มา​ตั้งแต่​เกิด ถูก​หาม​เข้า​มา ทุกๆ วัน​คน​จะ​วาง​เขา​ไว้ที่​ริม​ประตู​พระ​วิหาร​ซึ่ง​มี​ชื่อ​ว่า​ประตู​งาม เพื่อ​ให้​ขอ​ทาน​จาก​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร​นั้น3 เมื่อ​คน​นั้น​เห็น​เป​โตร​กับ​ยอห์น​กำ​ลัง​จะ​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร​ก็​ขอ​ทาน4 เปโตร​กับ​ยอห์น​เพ่ง​ดู​เขา​บอก​ว่า “จง​ดู​เราทั้ง​สอง​เถิด”5 คน​นั้น​ก็​จ้อง​ดู คิด​ว่า​จะ​ได้​อะไร​จาก​ท่าน​ทั้ง​สอง6 แต่​เป​โตร​กล่าว​ว่า “เงิน​และ​ทอง​เรา​ไม่​มี แต่​สิ่ง​ที่​เรา​มี​นั้น​เรา​จะ​ให้​ท่าน คือ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ชาว​นาซาเร็ธ จง​เดิน​เถิด”7 แล้ว​เป​โตร​ก็​จับ​มือ​ขวา​ของ​เขา​พยุง​ขึ้น ใน​ทัน​ใด​นั้น​เท้า​และ​ข้อ​เท้า​ของ​เขา​ก็​มี​กำ​ลัง8 เขา​จึง​กระ​โดด​ขึ้น​ยืน​และ​เดิน​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร พร้อม​กับ​เป​โตร​และ​ยอห์น ทั้ง​เดิน​ทั้ง​เต้น​โลด​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า9 คน​ทั้ง​หมด​เห็น​เขา​เดิน​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า10 ก็​จำ​ได้​ว่า​เขา​คือ​คน​ที่​เคย​นั่ง​ขอ​ทาน​อยู่​ที่​ประตู​งาม​ของ​พระ​วิหาร เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​ประ​หลาด​ใจ​และ​อัศ​จรรย์​ใจ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​นั้น

เมื่อคืนวันศุกร์ประเสริฐ ข้าพเจ้าเทศนามีการพูดถึงชั่วโมงก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เวลาบ่ายสามโมง เป็นเวลาฆ่าสัตว์เพื่อเป็นเครื่องสัตวบูชา เรียกว่า ชั่วโมงที่เก้า  และพระเยซูก็สิ้นพระชนม์เวลานั้น ในกิจการตอนนี้ บันทึกว่า เปโตรกับยอห์น ไปพระวิหารในเวลาบ่ายสามโมง (ชั่วโมงที่เก้า)ที่พระเยซูตาย แต่ตอนนี้ เขาไปเพื่ออธิษฐาน และพบกับคนง่อยขอทาน เปโตรและยอห์น ไม่มีเงินให้ตามที่ขอทานง่อยคาดหวัง

6 แต่​เป​โตร​กล่าว​ว่า “เงิน​และ​ทอง​เรา​ไม่​มี แต่​สิ่ง​ที่​เรา​มี​นั้น​เรา​จะ​ให้​ท่าน คือ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ชาว​นาซาเร็ธ จง​เดิน​เถิด” 7 แล้ว​เป​โตร​ก็​จับ​มือ​ขวา​ของ​เขา​พยุง​ขึ้น ใน​ทัน​ใด​นั้น​เท้า​และ​ข้อ​เท้า​ของ​เขา​ก็​มี​กำ​ลัง8 เขา​จึง​กระ​โดด​ขึ้น​ยืน​และ​เดิน​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร พร้อม​กับ​เป​โตร​และ​ยอห์น ทั้ง​เดิน​ทั้ง​เต้น​โลด​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า9 คน​ทั้ง​หมด​เห็น​เขา​เดิน​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า10 ก็​จำ​ได้​ว่า​เขา​คือ​คน​ที่​เคย​นั่ง​ขอ​ทาน​อยู่​ที่​ประตู​งาม​ของ​พระ​วิหาร เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​ประ​หลาด​ใจ​และ​อัศ​จรรย์​ใจ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​นั้น

ประ​หลาด​ใจ​และ​อัศ​จรรย์​ใจ  ปาฏิหารย์สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน  หายโรค และเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นง่อยตั้งแต่เกิด ​

สิ่งที่ทำให้ เท้า​และ​ข้อ​เท้า​ของ​เขา(คนง่อย) ​ก็​มี​กำ​ลัง  ไม่ใช่เงินและทอง แต่เป็นพระนามของพระเยซูคริสต์….

6 แต่​เป​โตร​กล่าว​ว่า “เงิน​และ​ทอง​เรา​ไม่​มี แต่​สิ่ง​ที่​เรา​มี​นั้น​เรา​จะ​ให้​ท่าน คือ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ชาว​นาซาเร็ธ จง​เดิน​เถิด”

นี่คือฤทธิ์เดชของการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ที่ทำงานผ่านผู้เชื่ออย่างเปโตรและยอห์น ที่ได้พบกับการปรากฏของพระเยซูคริสต์

ในยามนี้ คนเอาทองมาเปลี่ยนเป็นเงิน เพราะทองกินไม่ได้ เงินยังซื้อของกินได้ แต่เงินก็ไม่สามารถจะหาซื้อยาวัคซีน แม้แต่หน้ากากอนามัย ก็ยังซื้อไม่ได้  ข้าพเจ้าได้อ่านวิเคราะห์ของผู้ที่มีข้อมูลมาก ได้วิเคราะห์อย่างนี้ว่า หลังจากสถานการณ์โควิด จะมีเงินธนบัตรของประเทศมหาอำนาจกลายเป็นแบงค์กงเต็ก คือไม่มีค่า ใช้อะไรไม่ได้

พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์เมื่อสองพันปีที่แล้ว ได้ตอบโจทย์ของขอทานง่อยในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่ บ้านเมืองเป็นเมืองขึ้น ผู้เชื่ออย่างเปโตรและยอห์น ไม่มีเงินและทอง แต่มีพระนามของพระเยซูคริสต์ผู้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย เป็นฤทธิ์เดช ที่ทำการอัศจรรย์ และน่าประหลาดใจให้เกิดขึ้น

ผู้เชื่ออย่างเปาโล ที่มาที่หลัง แซงโค้งอัครทูตหลายคน

กิจการ 19:11-17 11 ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​กระทำ​อิทธิฤทธิ์​อัน​พิสดาร​ด้วย​มือ​ของ​เปาโล​12 จน​เขา​นำเอา​ผ้าเช็ดหน้า​กับ​ผ้า​กัน​เปื้อน​จาก​ตัว​เปาโล​ไป​วาง​ที่​ตัว​คน​ป่วย​ไข้ โรค​นั้น​ก็​หาย​และ​ผี​ร้าย​ก็​ออก​จาก​คน13 แต่​พวก​ยิว​บาง​คน ที่​เที่ยว​ไป​เป็น​หมอ​ผี​พยายาม​ใช้​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​เจ้า ขับ​ผี​ร้าย​ว่า “เรา​สั่ง​เจ้า​โดย​พระ​เยซู​ซึ่ง​เปาโล​ได้​ประกาศ​นั้น”14 พวก​ยิว​คน​หนึ่ง​ชื่อ​เส​วา​เป็น​ปุโรหิต​ใหญ่ มี​บุตร​ชาย​เจ็ด​คน​ซึ่ง​ทำ​อย่าง​นั้น​15 ฝ่าย​ผี​ร้าย​จึง​พูด​กับ​เขา​ว่า “​พระ​เยซู ข้า​ก็​คุ้นเคย และ​เปาโล​ ข้า​ก็​รู้จัก แต่​พวก​เจ้า​เป็น​ผู้ใด​เล่า”16 คน​ที่​มี​ผี​สิง​นั้น จึง​กระโดด​ใส่​คน​เหล่า​นั้น​และ​ต่อสู้​จน​ชนะ​เขา​ได้ เขา​ต้อง​หนี​ออกไป​จาก​เรือน​ตัว​เปล่า​และ​มี​บาดเจ็บ​17 เรื่อง​นั้น​ได้​ลือ​กัน​ไป​ถึง​หู​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟ​ซัส ทั้ง​พวก​ยิว​กับ​พวก​กรีก และ​คน​ทั้ง​ปวง​ก็​พา​กัน​มี​ความ​เกรง​กลัว และ​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​เจ้า​ก็​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​สรรเสริญ​

พระนามของพระเยซูถูกใช้หลังจากพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย  เป็นฤทธิ์เดช ผ่านผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซู ทั้งเปโตรและยอห์น ที่พบกับการปรากฏของพระเยซู และเปาโล ที่พบกับพระเยซู เป็นเสียงจากฟ้า ไม่พบการปรากฏเป็นตัวตนจับต้องได้  ทั้งหมด คือผู้ที่ใช้พระนามพระเยซูด้วยการได้พบกับพระเยซูก่อน ส่วนพวกยิว ที่ไม่เคยพบกับพระเยซูหลังพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย เอาพระนามของพระองค์ไปใช้ ขับผี กลับถูกคนที่ผีเข้ากระโดดทำร้ายจนบาดเจ็บกันหลายคน

ฤทธิ์เดชการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู ทำให้เกิดปาฏิหาริย์มากมาย

ข้าพเจ้าได้อ่านเรื่องราวของผู้รับใช้พระเจ้ามากมาย ที่มีประสบการณ์กับปาฏิหารย์ในฤทธิ์เดชการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูที่อยู่กับผู้เชื่อ เช่น มีผู้รับใช้ที่ทำพันธกิจดูแลเด็กกำพร้า ในวันที่พวกเขาไม่มีอาหารจะกิน พวกเขาได้สอนให้เด็กๆอธิษฐานขอจากพระเจ้าด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์ และหลังจากจบคำอธิษฐาน ก็มีคนมาเคาะประตู เป็นพนักงานขับรถส่งขนมปัง มาบอกว่า รถของเขาเสียไปต่อไม่ได้ มีขนมปังที่จะต้องส่ง และจะเสียไป ขอให้สถานเด็กกำพร้าแห่งนี้รับขนมปังเต็มค้นรถนี้ไปกิน นี่คือคำพยานจากคนที่อธิษฐานขอในยามที่ประสบกับปัญหาปากท้อง ด้วยพระนามของพระเยซู  นี่เป็นการอัศจรรย์

ส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ได้พบกับปาฏิหารย์จากพระนามของพระเยซูคริสต์มากมายเช่นกัน  จนถึงวันนี้ เราพบกับสถานการณ์โควิด-19 เราต้องการปาฏิหารย์ของพระเยซูคริสต์แน่นอน

เรากำลังต้องการปาฏิหาริย์แบบไหน  หมายสำคัญ การอัศจรรย์ หรือ น่าประหลาดใจ  ผ่านพระนามของพระเยซู…

ปาฏิหาริย์มีจริง  ในการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์  ขอให้เราทุกคน จงมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชของฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูอย่างมากมาย เหมือนกับบันทึกของหมอลูกาที่เขียนหนังสือกิจการ

กิจการ 1:1-3 1 ข้า​แต่​ท่านเธ​โอฟีลัส ใน​หนังสือ​เรื่อง​แรก​นั้น ข้าพเจ้า​ได้​กล่าว​แล้ว​ถึง​บรรดา​การ​ซึ่ง​พระ​เยซู​ได้​ทรง​ตั้ง​ต้น​กระทำ​และ​สั่ง​สอน​2 จนถึง​วันที่​พระ​เจ้า​ทรง​รับ​พระ​องค์​ขึ้น​ไป ใน​เมื่อ​ได้​ตรัส​สั่ง​โดย​เดช​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​แก่​อัครทูต​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​เลือก​ไว้​นั้น​แล้ว​3 ครั้น​พระ​องค์​ทรง​ทน​ทุกข์​ทรมาน​แล้ว ได้​ทรง​แสดง​พระ​องค์​แก่​คน​พวก​นั้น​ด้วย​หลักฐาน​หลาย​อย่าง พิสูจน์​ว่า​พระ​องค์​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่ และ​ได้​ทรง​ปรากฏ​แก่​เขา​ทั้ง​หลาย​ระหว่าง​สี่​สิบ​วัน และ​ได้​ทรง​สนทนา​กับ​เขา​ถึง​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​

ยอห์น 21:25 25 มี​อีก​หลาย​สิ่ง​ที่​พระ​เยซู​ได้​ทรง​กระทำ ถ้า​จะ​เขียน​ไว้​ให้​หมด​ทุก​สิ่ง ข้าพเจ้า​คาด​ว่า แม้​หมด​ทั้ง​โลก​ก็​น่าจะ​ไม่​พอ​ไว้​หนังสือ​ที่​จะ​เขียน​นั้น​

สิ่งที่พระเยซูทรงทำในชีวิตของเรา ล้วนเป็นปาฏิหาริย์ทั้งสิ้น อาเมน

By admin