“แผ่นดินที่ไม่หวั่นไหว”

ฮีบรู 12:26-28  26 ​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​องค์​คราว​นั้น​ได้​บันดาล​ให้​แผ่นดิน​หวั่นไหว แต่​บัดนี้​พระ​องค์​ได้​ตรัส​สัญญา​ไว้​ว่า อีก​ครั้ง​หนึ่ง​เรา​จะ​กระทำ​ให้​หวาด​หวั่นไหว มิใช่​แผ่นดิน​โลก​แห่ง​เดียว แต่​ทั้ง​ท้องฟ้า​ด้วย 27 และ​พระ​ดำรัส​ที่​ตรัส​ไว้​ว่า อีก​ครั้ง​หนึ่ง  นั้น แสดง​ว่า​สิ่ง​ที่​หวั่นไหว​นั้น​จะ​ถูก​กำจัด​เสีย เหมือนกับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​ให้​มี​ขึ้น เพื่อให้​สิ่ง​ที่​ไม่​หวั่นไหว​คง​เหลืออยู่​28 เหตุ​ฉะนั้น​ครั้น​เรา​ได้​แผ่นดิน​ที่​ไม่​หวั่นไหว​มา​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ปฏิบัติ​พระ​เจ้า​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ด้วย​ความ​เคารพ​และ​ยำเกรง​

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ เป็นเวลานานนับเดือนแล้ว ที่เราต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะมาประชุมกันที่โบสถ์ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไปทั่วโลก และประเทศไทยได้มีการป้องกันการขยายวงกว้างของการระบาดของโรคด้วยมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ  ขอบคุณพี่น้องที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี ทางคริสตจักรก็พยายามให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ ทั้งๆที่พวกเราหลายคนต่างบ่นคิดถึงการมาโบสถ์เพื่อจะนมัสการพระเจ้า ร้องเพลง ฟังคำเทศนา ร่วมรับประทานอาหาร และแบ่งปันคำพยาน หนุนใจกันและกันในกลุ่มย่อย และกิจกรรมต่างๆของโบสถ์  ข้าพเจ้าเองก็คิดถึงพี่น้องไม่ยิ่งหย่อนกัน

พระธรรมฮีบรูที่นำมาขึ้นเกริ่นในวันนี้ เพื่อจะหนุนใจกันและกันในท่ามกลางพวกเรา เพื่อจะย้ำว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะใกล้หรือไกล กำลังเขย่าโลกใบนี้ เหมือนกับจะจัดระเบียบใหม่ ผู้คนต่างหวั่นไหว ธุรกิจต่างๆที่ว่ามั่นคง ก็ชักหวั่นไหว และหลายอย่างเหมือนกับจะหายไปจากวงจรที่เคยเป็นมา แม้แต่จิตใจของคนก็หวั่นไหว หวาดหวั่นกันถ้วนหน้า

สิ่ง​ที่​หวั่นไหว​นั้น​จะ​ถูก​กำจัด​เสีย…..เพื่อให้​สิ่ง​ที่​ไม่​หวั่นไหว​คง​เหลืออยู่  เพื่ออะไร?

….เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ปฏิบัติ​พระ​เจ้า​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ด้วย​ความ​เคารพ​และ​ยำเกรง​ แล้วได้อะไร?

….ครั้น​เรา​ได้​แผ่นดิน​ที่​ไม่​หวั่นไหว​มา​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า….ความยั่งยืนนิรันดร์

บทพิสูจน์การไม่หวั่นไหว(ด้วยมีแผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวเข้ามาในจิตใจของเรา) ก็คือ การขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์  การยังคงปฏิบัติ(รับใช้พระเจ้า) ได้ตลอดเวลา และยังคงเคารพยำเกรงพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด  พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสถึง คริสตจักรที่ทรงเป็นผู้สร้างด้วยพระองค์เองจะตั้งบนศิลา(เพทรา) Petra   หินก้อนใหญ่ ที่มั่นคง ดังคำอุปมาเรื่องคนมีปัญญาสร้างบ้านบนศิลา เมื่อพายุพัดมา บ้านก็ไม่พังทลาย และยังสามารถต้านทานแรงพายุที่โถมกระหน่ำ เพียงเขย่าให้รู้สึกแค่แรงสะเทือนแต่บ้านยังมั่นคง  และวันนี้ เราทุกคนต่างได้เข้าสู่บทพิสูจน์ว่าใครคือผู้ที่เชื่อและฟังคำของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้ครอบครองแผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวนี้ ขอให้พี่น้องทุกคนทำให้สำเร็จนะค่ะ ขอพระเจ้าอวยพร

Leave a Comment