“กลับบ้าน”

มีคนไทยที่อเมริกาโพสต์ข้อความว่า ถ้าทำได้ อยากกลับประเทศไทย เพราะว่า คือบ้าน และที่สำคัญ คนติดเชื้อน้อย มีการดูแลอย่างดี และปลอดภัยสูง เนื่องจากการสาธารณสุข  ความเข้มงวดในการป้องกันโรค มีมากกว่าหลายๆประเทศ และมีสัมภาษณ์จากคนที่กลับจากต่างประเทศ เข้าสู่การกักตัว 14 วัน (เพื่อดูอาการโรคที่จะแสดงภายใน 14 วัน) คนเหล่านั้นชื่นชมว่า อยากรับการกักตัวนานๆ เพราะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างดี อยู่ฟรี กินฟรี สถานที่โรงแรมอย่างดี  คนไทย ภูมิใจกับประเทศไทย (บ้านของคนไทย) ที่คนไทยได้รับการต้อนรับกลับบ้าน อบอุ่น นี่คือประเทศไทย ภูมิใจที่เป็นคนไทย มีบ้านคือประเทศไทย ความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน คนไทยด้วยกัน มีความเป็นคนไทยเหมือนกัน

วันนี้ ข้าพเจ้าใช้คำว่า บ้านหลังนี้ กับคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 การเปิดโบสถ์วันแรก วันนี้ หลังจากเรางดการมารวมตัวกันนานนับสามเดือน เราประยุกต์การนมัสการผ่านออนไลน์ เพื่อให้พี่น้องนมัสการ ฟังคำเทศนาที่บ้าน  บางคนอาจจะถามแบบนี้ แล้วเรายังเปิดโบสถ์ทำไมอีก คำตอบก็คือ ก็เพราะคริสตจักรคือครอบครัว ที่เป็นบ้านของเรา (การรวมตัวกันขอผู้เชื่อ คือการได้กลับบ้านฝ่ายวิญญาณ เพื่อจะยืนหยัด ในความเชื่อที่เรากำลังรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกัน (ให้เราหันไปพูดกับคนข้างๆว่า เราจะไปพร้อมกัน เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมารับเรา ไม่ว่าจะเป็นหรือจะตาย)   พระคัมภีร์บอกเราว่า คนที่ตายไปก่อนก็จะฟื้นขึ้นมาและมาพร้อมกับพระเยซูรับคนที่ยังเป็นอยู่ ไปด้วยกันกับพระองค์ ตามคำสัญญาว่า พระองค์จะกลับมาอีก

ยอห์น 14:1-3 1 “อย่า​ให้​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​เป็น​ทุกข์​เลย พวก​ท่าน​วาง​ใจ​ใน​พระ​เจ้า จง​วาง​ใจ​ใน​เรา​ด้วย2 ใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​บิดา​เรา​มี​ที่​อยู่​มาก​มาย ถ้า​ไม่​มี​เรา​คง​บอก​ท่าน​แล้ว เพราะ​เรา​ไป​จัด​เตรียม​ที่​ไว้​สำ​หรับ​พวก​ท่าน3 เมื่อ​เรา​ไป​จัด​เตรียม​ที่​ไว้​สำ​หรับ​ท่าน​แล้ว เรา​จะ​กลับ​มา​อีก​และ​รับ​ท่าน​ไป​อยู่​กับ​เรา เพื่อ​ว่า​เรา​อยู่​ที่​ไหน​พวก​ท่าน​จะ​ได้​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย

คำว่า ใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​บิดา​เรา​มี​ที่​อยู่​มาก​มาย  คำว่า พระนิเวศน์  ที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้อย่างเจาะจง แปลว่า บ้านของพระเจ้า G3614 οἰκία oikia ออยเคีย แปลว่า ที่พักอาศัยสำหรับครอบครัว  พระเยซูคริสต์ทรงใช้คำอุปมาเรื่องเกี่ยวกับกลับบ้าน  พ่อที่รอคอยลูกชายคนเล็กกลับบ้าน คือคำอุปมาเปรียบเทียบ พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรอคอยมนุษย์ทุกคนให้กลับมาเพื่อพบกับพระเจ้า

คำอุปมาของพระเยซูเรื่องบุตรหายไป เป็นหนึ่งในสามเรื่องที่พระเยซูทรงตรัสในบริบทเดียวกัน เรื่องแรกคือแกะหนึ่งตัวหายไป  ผู้เลี้ยงยอมทิ้งแกะเก้าสิบเก้าตัว เพื่อไปตามหาแกะหนึ่งตัวนั้น  เรื่องสอง เหรียญสิบเหรียญหายไปหนึ่งเหรียญ เจ้าของจะพยายามหาให้เจอ ทั้งจุดตะเกียง กวาดบ้าน หาให้ละเอียดไม่หยุด ไม่เลิก จนกว่าจะหาพบ  พระเยซูทรงกล่าวถึงสองเรื่องแรก นี้ และปิดท้ายของสองเรื่องด้วยคำว่า

ลูกา 15:7,10 7 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เช่นนั้น​แหละ จะ​มี​ความ​ปรีดี​ใน​สวรรค์ เพราะ​คน​บาป​คน​เดียว​ที่​กลับ​ใจ​ใหม่ มากกว่า​เพราะ​คน​ชอบธรรม​เก้า​สิบ​เก้า​คน​ที่​ไม่​ต้อง​การ​กลับ​ใจ​ใหม่​…. 10 เช่นนั้น​แหละ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า​จะ​มี​ความ​ปรีดี​ใน​พวก​ทูต​ของ​พระ​เจ้า เพราะ​คน​บาป​คน​เดียว​ที่​กลับ​ใจ​ใหม่”

พอมาถึงคำอุปมาเรื่องที่สาม การเปรียบเทียบ เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่มีพ่อและลูก แต่คราวนี้ พ่อไม่ได้ไปตามหาลูก แต่พ่อกลับรอคอยลูก(ลูกชายคนเล็กที่อยากจะออกไปใช้ชีวิตอย่างที่ตนเองชอบ

11 พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “ชาย​คน​หนึ่ง​มี​บุตร​สอง​คน12 บุตร​คน​เล็ก​พูด​กับ​บิดา​ว่า ‘พ่อ ขอ​แบ่ง​ทรัพย์​สิน​ส่วน​ที่​ตก​เป็น​ของ​ลูก​ให้​ลูก​ด้วย’ บิดา​จึง​แบ่ง​สม​บัติ​ให้​แก่​บุตร​ทั้ง​สอง13 ต่อ​มา​ไม่​กี่​วัน บุตร​คน​เล็ก​นั้น​ก็​รวบ​รวม​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​แล้ว​เดิน​ทาง​ไป​ยัง​เมือง​ไกล และ​ผลาญ​ทรัพย์​สิน​ของ​ตน​ที่​นั่น​ด้วย​การ​ใช้​ชีวิต​แบบ​ฟุ่ม​เฟือย14 เมื่อ​ใช้​จ่าย​จน​หมด​สิ้น​ทุก​อย่าง​แล้ว ก็​เกิด​กัน​ดาร​อาหาร​อย่าง​รุน​แรง​ทั่ว​เมือง​นั้น เขา​จึง​เริ่ม​ขาด​แคลน 15 เขา​ไป​อา​ศัย​อยู่​กับ​ชาว​เมือง​นั้น​คน​หนึ่ง และ​คน​นั้น​ก็​ใช้​เขา​ไป​เลี้ยง​หมู​ที่​ทุ่ง​นา16 เขา​อยาก​จะ​อิ่ม​ท้อง​ด้วย​ฝัก​ถั่ว​ที่​หมู​กิน​นั้น แต่​ไม่​มี​ใคร​ให้​อะไร​เขา​เลย……

ภาพที่พระเยซูคริสต์ทรงเล่ามาถึงตอนนี้ คือ สภาพของลูกชายคนเล็กที่ต้องเผชิญในที่เมืองไกล (ไกลบ้าน) ก็คือ ไม่มีบ้าน ไม่มีความเป็นครอบครัว ไม่มีเมตตา แม้แต่อาหารของหมูที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ก็ยังสำคัญต่อหมู มากกว่าคน แสดงให้เห็นว่า ชีวิตคนไม่มีค่าอะไรเลยกับคนในเมืองนั้น

ความสำนึกของการเป็นครอบครัวกลับมา ในความคิดของลูกชายคนเล็ก

17 เมื่อ​เขา​สำ​นึก​ตัว​ได้ จึง​พูด​ว่า ‘ลูก​จ้าง​ของ​พ่อ​ไม่​ว่า​จะ​มี​มาก​สัก​แค่​ไหน​ก็​ยัง​มี​อาหาร​เหลือ​เฟือ แต่​ข้า​กลับ​ต้อง​มา​อด​ตาย​ที่นี่18 ข้า​น่า​จะ​ลุก​ขึ้น​ไป​หา​พ่อ และ​พูด​กับ​ท่าน​ว่า “พ่อ ลูก​ผิด​ต่อ​สวรรค์​และ​ผิด​ต่อ​ท่าน​ด้วย19 ไม่​สม​ควร​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พ่อ​อีก​ต่อ​ไป ขอ​โปรด​ให้​ลูก​อยู่​ใน​ฐานะ​ของ​ลูก​จ้าง​คน​หนึ่ง​ของ​ท่าน​เถิด” ’20 แล้ว​เขา​ก็​ลุก​ขึ้น​ไป​หา​บิดา แต่​เมื่อ​เขา​ยัง​อยู่​แต่​ไกล บิดา​ก็​เห็น​เขา​และ​มี​ใจ​สงสาร จึง​วิ่ง​ออก​ไป​กอด​คอ​และ​จูบ​แก้ม​ของ​เขา

คำอุปมามาถึงตอนนี้ คือภาพที่พระเยซูคริสต์ทรงเปรียบความสัมพันธ์ของครอบครัว ยังไงก็ตัดกันไม่ขาด ยังไงก็ยังมีการรอคอยที่จะได้พบกันอีก และคาดหวังที่จะได้อยู่ด้วยกัน พ่อ คือพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ กำลังรอคอย มนุษย์ทุกคนให้กลับบ้าน เหมือนบุตรน้อยที่หายไป หลงไปกับความปรารถนาของตนเอง   ในความเป็นพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ พระองค์ทรงมีความสัพพัญญู  ล่วงรู้ทุกอย่าง และทรงรู้ว่า อนาคตของโลกนี้ ก็เหมือนเมืองไกลที่ลูกชายคนเล็กต้องการไป เป็นคำที่คนในยุคนี้ใช้คำว่า โลกกว้าง แต่ความจริง มันจำกัดมากในใจของคน พระเยซูทรงใช้คำว่า ….

แต่​ไม่​มี​ใคร​ให้​อะไร​เขา​เลย……  นี่คือความไม่มีน้ำใจของคนสำหรับคนที่ไม่ใช่ครอบครัวของเขา

ตัวอย่างที่เราได้เห็นคนไทยอยากกลับมาประเทศไทย เพราะในต่างประเทศ เขาเป็นเหมือนคนแปลกหน้า แปลกถิ่น ไม่ได้รับการดูแลใส่ใจก่อนคนในประเทศนั้น  อย่างประเทศอเมริกา ที่ผู้นำของประเทศนี้ใช้คำว่า America first เขายังดูแลคนในประเทศของเขาไมได้ดีเท่าคนไทย ดูแลกันในประเทศของเรา นี่คือ สิ่งที่คนไทยมากมาย อยากกลับประเทศไทย ในยามนี้

คำอุปมาของพระเยซูคริสต์เรื่องพ่อกับลูกที่หายไปกลับมาบ้าน  เขาได้รับการดูแลอย่างดี….

22 แต่​บิดา​สั่ง​พวก​บ่าว​ของ​ตน​ว่า ‘จง​รีบ​ไป​เอา​เสื้อ​ที่​ดี​ที่​สุด​ออก​มา​สวม​ให้​เขา เอา​แหวน​มา​สวม​ที่​นิ้ว​มือ และ​เอา​รอง​เท้า​มา​สวม​ให้​ด้วย23 และ​จง​ไป​เอา​ลูก​วัว​ตัว​ที่​อ้วน​พี​มา​ฆ่า​เลี้ยง​กัน​เพื่อ​ความ​รื่น​เริง24 เพราะ​ว่า​ลูก​ของ​เรา​คน​นี้​ตาย​แล้ว​แต่​กลับ​เป็น​ขึ้น​อีก หาย​ไป​แล้ว​แต่​ได้​พบ​กัน​อีก’ พวก​เขา​ต่าง​ก็​มี​ความ​รื่น​เริง

ความเป็นลูกของพ่อ ไม่ได้หายไป กับทรัพย์สินที่ลูกเอาไปผลาญ และกลับมาอย่างหมดสภาพ ความเป็นลูกยังคงอยู่ พ่อในคำอุปมาของพระเยซู คือภาพความเมตตาและความรักของพระเจ้าพระบิดาที่มีต่อมนุษย์ทุกคนที่กลับใจใหม่ หันกลับมาหาพระเจ้าด้วยการสำนึกว่าตนเองไม่สมควรได้รับ…นั่นคือ การตอบรับพระคุณของพระเจ้า ที่ทรงหยิบยื่นให้ฟรีๆ ไม่ต้องเอาความดีมาแลก ไม่ต้องพยายาม แต่ให้มาด้วยใจสำนึกผิด แค่นั้นแหล่ะที่พระเจ้าทรงรอคอย และนั่นคือจังหวะของการได้กลับบ้าน  ที่พระเยซูทรงตรัสว่า พระองค์กำลังเตรียมที่สำหรับสาวกผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตแห่งการรอคอยการเสด็จมาของพระองค์อีกครั้ง

ยอห์น 14:1-3 1 “อย่า​ให้​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​เป็น​ทุกข์​เลย พวก​ท่าน​วาง​ใจ​ใน​พระ​เจ้า จง​วาง​ใจ​ใน​เรา​ด้วย2 ใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​บิดา​เรา​มี​ที่​อยู่​มาก​มาย ถ้า​ไม่​มี​เรา​คง​บอก​ท่าน​แล้ว เพราะ​เรา​ไป​จัด​เตรียม​ที่​ไว้​สำ​หรับ​พวก​ท่าน3 เมื่อ​เรา​ไป​จัด​เตรียม​ที่​ไว้​สำ​หรับ​ท่าน​แล้ว เรา​จะ​กลับ​มา​อีก​และ​รับ​ท่าน​ไป​อยู่​กับ​เรา เพื่อ​ว่า​เรา​อยู่​ที่​ไหน​พวก​ท่าน​จะ​ได้​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย

…..เพราะ​เรา​ไป​จัด​เตรียม​ที่​ไว้​สำ​หรับ​พวก​ท่าน3 เมื่อ​เรา​ไป​จัด​เตรียม​ที่​ไว้​สำ​หรับ​ท่าน​แล้ว…..

น่าสนใจว่า การจัดเตรียมที่ของพระเยซูสำหรับเรา  ทำไมต้องกล่าวถึงสองครั้งในตอนนี้ มีนัยยะ ที่ทำให้เข้าใจว่า ยังมีคนมากมายที่ต้องการกลับบ้านที่พระเยซูทรงจัดเตรียมให้ ทำของคนนี้เสร็จ อีกคนก็แนะนำให้อีกคนกลับบ้าน มีออร์เดอร์บ้านของพระเยซูอย่างต่อเนื่อง…. บ้านของพระเยซูขายดี…..อย่างชนิด จำนวนไม่จำกัด  พระเยซูได้ตรัสคำพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาอีกของพระองค์ ไม่มีใครรู้  แม้แต่พระองค์ก็ไม่รู้

มัทธิว 24:36,44 36 “แต่​ไม่​มี​ใคร​รู้​เรื่อง​วัน​หรือ​เวลา​แม้​แต่​บรร​ดา​ทูต​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์​หรือ​พระ​บุตร มี​แต่​พระ​บิดา​องค์​เดียว…. 44 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เตรียม​พร้อม​ไว้ เพราะ​ใน​โมง​ที่​ท่าน​ไม่​คิด​ไม่​ฝัน​นั้น บุตร​มนุษย์​จะ​เสด็จ​มา

ข้าพเจ้าเชื่อว่า การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์น่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมที่สำหรับผู้ที่จะได้รับความรอด ที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2เปโตร 3:9  9 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ใน​เรื่อง​พระ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์ ตาม​ที่​บาง​คน​คิด​นั้น แต่​ทรง​อด​ทน​กับ​พวก​ท่าน พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประ​สงค์​ให้​ใคร​พินาศ​เลย แต่​ประ​สงค์​ให้​ทุก​คน​กลับ​ใจ​ใหม่

พระเจ้าพระบิดา ทรงรอคอยคนที่หลงหายไป อีกหลายคนที่จะสำนึกและอยากกลับบ้าน  คริสตจักรคือบ้านจำลองที่คนจะกลับมา เพื่อสำแดงการการรอคอย และร่วมกันทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ นอกจากคริสตจักรเท่านั้น คือ การนำคนให้กลับบ้านของพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสต์

ยอห์น14:6 6 พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​จะ​มา​ทาง​เรา

บ้านหลังนี้  คือคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 เป็นหนึ่งในบ้านมากมายของพระเจ้าที่เปิดรับคนให้กลับบ้าน เพื่อมาให้ถึงพระบิดา และรับการสวมกอดจากพระองค์ รับการสวมเสื้อใหม่ สวมแหวนของการเป็นทายาท เพื่อรับมรดก รับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาให้

บ้านหลังนี้ คือที่ที่เราได้มารวมกัน เพื่อสำแดงความเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้า ผุ้ทรงเป็นบุตรหัวปี และนำร่องให้เดินในความสัมมพันธ์กับพระบิดาอย่างที่ควรจะเป็น ไม่ใช่อย่างที่โลกนี้ควบคุม บังคับให้เราเป็น แต่เราก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฏระเบียบของการอยู่ร่วมกันกับชาวโลกอย่างสงบสุข ปลอดภัย นั่นคือ เราต้องใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย รับการคัดกรอง เชื่อฟัง ทางการ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คริสตจักรคือบ้านของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาไว้เพื่อให้เราจะเป็นภาชนะที่พระองค์จะใช้การได้ในโลกนี้ มีคำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า One thing  you cannot do in Heaven แปลว่า สิ่งหนึ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ในสวรรค์   สาระสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ก็คือ ขณะที่เราอยู่บนโลกนี้ที่เป็นที่อาศัยชั่วคราว  เราอยู่เพื่ออะไร  และคำตอบคือ ทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดา สำเร็จ  นั่นคือ นำคนให้กลับบ้าน  กลับมาหาพ่อ แต่ก่อนจะพาคนอื่นกลับบ้าน พาตัวเองกลับบ้านให้ถูกทิศทางก่อน….  และอ.เปาโลได้กล่าวเกี่ยวกับการเตรียมตัวกลับบ้าน…..

2ทิโมธี 2:20-23  20 ใน​บ้าน​หลัง​ใหญ่​ไม่​ได้​มี​แต่​ภาชนะ​ทอง​และ​ภาชนะ​เงิน​เท่า​นั้น แต่​มี​ภาชนะ​ไม้​และ​ภา​ชนะ​ดิน​ด้วย บาง​อย่าง​นั้น​เป็น​ภา​ชนะ​พิเศษ บาง​อย่าง​ก็​เป็น​ภา​ชนะ​ธรรม​ดา21 ถ้า​ใคร​ชำระ​ตัว​เอง​ให้​พ้น​จาก​ความชั่ว​เหล่า​นี้ เขา​ก็​จะ​เป็น​ภา​ชนะ​พิเศษ ซึ่ง​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​แล้ว เหมาะ​ที่​เจ้าของ​จะ​ใช้​เป็น​ประ​โยชน์ และ​พร้อม​สำ​หรับ​การ​ดี​ทุก​อย่าง22 เพราะ​ฉะ​นั้น​ท่าน​จง​หลีก​หนี​จาก​ตัณ​หา​ของ​คน​หนุ่ม และ​จง​มุ่ง​มั่น​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม ความ​เชื่อ ความ​รัก และ​สันติ​สุข​ร่วม​กับ​พวก​ที่​ออก​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ด้วย​ใจ​บริ​สุทธิ์23 อย่า​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​ทุ่ม​เถียง​ที่​โง่​เขลา​และ​ไม่​เป็น​สาระ ท่าน​ก็​รู้​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ทำ​ให้​เกิด​การ​ทะเลาะ​กัน…..

อย่าเสียเวลากับการขัดแย้ง การทะเลาะ กับเรื่องบ้าบอคอแตกทั้งหลาย แต่ให้เราทำอย่างที่อ.เปาโลแนะนำในพระคัมภีร์สองทิโมธีนี้อีกว่า..

21 ถ้า​ใคร​ชำระ​ตัว​เอง​ให้​พ้น​จาก​ความชั่ว​เหล่า​นี้ เขา​ก็​จะ​เป็น​ภา​ชนะ​พิเศษ ซึ่ง​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​แล้ว เหมาะ​ที่​เจ้าของ​จะ​ใช้​เป็น​ประ​โยชน์ และ​พร้อม​สำ​หรับ​การ​ดี​ทุก​อย่าง

บ้านหลังนี้ คือที่ที่เราจะเตรียมตัวเรา สำรวจตัวเรา เพื่อจะชำระตนเองให้เป็นภาชนะพิเศษ ที่เจ้าของบ้านจะใช้ประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง  ดังนั้น การมารวมตัวกันอีกครั้งของเราในบ้านหลังนี้  นอกจากความเป็นครอบครัวของพระเจ้าแล้ว ยังเป็นสัญญาณของการกลับมาร่วมกันรับใช้พระเจ้า ในการนำคนให้กลับบ้านด้วยกันกับเรา  มีคนมากมายกลับใจใหม่ในข้างนอก และพระเยซูกำลังเร่งรีบจัดเตรียมที่สำหรับคนเหล่านั้น

โลกนี้ จำกัดที่สำหรับคนจน เราได้เห็นคนไร้บ้านมากมาย  คนที่ไม่มีบ้านจะกลับ แต่ที่ของพระเยซูยังมีอีกมากมาย แต่เวลานั้นจำกัดคนมากมายพลาดโอกาสที่จะได้กลับบ้านของพระบิดา  ให้เราคิดถึงคนที่เรารัก เพื่อนบ้านของเรา ที่จะได้กลับบ้านเหมือนอย่างเราไม๊?

“กลับบ้าน”

Leave a Comment