“ชีวิตสำคัญ” Life is significant

วีดีโอตอนจบของภาพยนต์ที่ชื่อว่า  ยิ้มไว้ โลกนี้ไม่สิ้นหวัง  Life is beautiful  ที่เราได้ชมไปตอนจบ ได้กล่าวถึง ชัยชนะคือรางวัลของการมีชีวิตอยู่ต่อไป ด้วยการเสียสละของใครคนหนึ่ง ที่ตายแทน เรื่องราวของพ่อชาวยิวที่ใช้ทุกวิถีทางให้ลูกซ่อนตัวและรอดชีวิตจนถึงเวลาของการปลดปล่อยมาถึง ภาพยนต์เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสก้า เป็นภาพยนต์ยอดเยี่ยม เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว

ชีวิตลูกสำคัญสำหรับพ่อแม่ และคนเป็นพ่อแม่จะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ลูกรอดจากความตาย ทำนองเดียวกัน  พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเสด็จมายังโลกนี้ เดินสู่ความตายเพื่อมนุษย์ทั้งโลก เพื่อจะสำแดงความรักของพระเจ้าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ที่มีต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงรัก  ในคำสอนของพระเยซูตอนหนึ่งได้ตรัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

Matthew มัทธิว 6:25-26 25 “เหตุ​ฉะนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ร่างกาย​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​มิใช่​หรือ และ​ร่างกาย​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่งห่ม​มิใช่​หรือ​26 จง​ดู​นก​ใน​อากาศ มัน​มิได้​หว่าน มิได้​เกี่ยว มิได้​ส่ำ​สม​ไว้​ใน​ยุ้ง​ฉาง แต่​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เลี้ยง​นก​ไว้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​มิ​ประเสริฐ​กว่า​นก​หรือ​

….ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​มิใช่​หรือ และ​ร่างกาย​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่งห่ม​มิใช่​หรือ…

พระเยซูได้เรียกพระเจ้า ว่า แต่​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เลี้ยง​นก​ไว้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​มิ​ประเสริฐ​กว่า​นก​หรือ​ Are ye not much better than they?  พระเยซูคริสต์กำลังบอกกับผู้คนมากมายว่า พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์สำคัญ  และสำคัญมาก สำคัญขนาดที่พระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายไถ่บาปมนุษยชาติ  และพระเยซูคริสต์ทรงย้ำว่าว่า เหตุผลที่พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของคน คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์ด้วยพระองค์เอง

ชีวิตสำคัญ ในสายพระเนตรของพระเจ้า ในฐานะพระบิดา(พ่อ)

???ชีวิตสำคัญ  ในความรู้สึกของตัวเราเอง  เพราะอะไร เพราะเราไม่อยากตายเท่านั้นหรือ? เพราะเราอยากใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการหรือ?

???และที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ อดทน อดกลั้น เพราะเห็นว่าชีวิตสำคัญใช่ไม๊?

พระเยซูทรงสอนเรื่องการให้ความสำคัญกับชีวิต ในแง่มุมที่น่าสนใจตอนหนึ่ง

มัทธิว 18:8-9 8 ถ้า​มือ​หรือ​เท้า​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ท่าน​หลง​ผิด จง​ตัด​ทิ้ง​เสีย การ​เข้า​สู่​ชีวิต​นิรันดร์​ด้วย​มือ​และ​เท้า​ด้วน​หรือ​พิการ ยัง​ดี​กว่า​มี​สอง​มือ​สอง​เท้า แต่​ต้อง​ถูก​ทิ้ง​ใน​ไฟ​ซึ่ง​ไหม้​อยู่​เป็น​นิตย์9 ถ้า​ตา​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ท่าน​หลง​ผิด จง​ควัก​ออก​ทิ้ง​เสีย การ​เข้า​สู่​ชีวิต​นิรันดร์​ด้วย​ตา​ข้าง​เดียว ยัง​ดี​กว่า​มี​สอง​ตา​แต่​ต้อง​ถูก​ทิ้ง​ใน​ไฟ​นรก

ชีวิตสำคัญกว่า อวัยวะของร่างกายที่อยู่ครบถ้วนแต่ทั้งหมดต้องตกนรก การยอมตัดทิ้งอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต เป็นวิธีคิดของแพทย์ในปัจจุบันด้วย ความจริง พระเยซูทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ ทรงมาเพื่อให้ชีวิต และให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

สำนวนไทย มีคำว่า ขาดๆวิ่นๆ มักจะถูกนำมาใช้กับชีวิตที่ไม่สมหวัง  ชีวิตที่ผิดพลาด ชีวิตที่พบเจอแต่สิ่งเลวร้าย ชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จ ชีวิตที่ไม่พร้อม ไม่มี  น่าสนใจว่า รากศัพท์คำว่า ความรอด มาจากรากศัพท์ในภาษากรีก คำว่า โซโซ  แปลว่า การปลดปล่อย สุขภาพที่ดี และความปลอดภัย  สามคำนี้ หมายถึง ชีวิต มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสามคำนี้

เรากำลังให้ความสำคัญกับชีวิต ตามมาตรฐานการอยู่รอดของพระคัมภีร์ หรือตามสันชาตญาณการอยู่รอด

ข้าพเจ้าเคยยกตัวอย่างที่ข้าพเจ้าเคยเรียนการดำน้ำ scuba dive ครั้งแรก และได้รับบทเรียนจากคำแนะนของครูสอนดำน้ำ instructor ในบทเรียนที่ข้าพเจ้า ต้องถอดหน้ากากดำน้ำในน้ำ และหายใจทางปาก ด้วยเครื่องช่วยที่ต่อกับถังอากาศ และปล่อยให้จมูกของข้าพเจ้า มีน้ำเข้ามา เมื่อทำอย่างนั้นครั้งแรก ในสถานที่จำลองคือสระน้ำ ข้าพเจ้าทะลึ่งพรวดสู่ผิวน้ำทันที เพราะเผลอหายใจทางจมูก น้ำเข้าจมูกและสำลัก และครูสอนดำน้ำสอนว่า ใช้เหตุผลสิ คุณต้องเชื่อว่าคุณหายใจทางปากได้ ไม่ใช่แค่ทางจมูกอย่างเดียว และมีเครื่องช่วยอยู่ ต้องหยุดหายใจทางจมูก นี่คือบทเรียนที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เรื่องความเชื่อ คือเหตุผล ที่เราใช้เพื่อจะเชื่อ โดยเฉพาะกับความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ให้ได้

ยากอบ 2:14,26  14 ดูก่อน​พี่​น้อง​ของ​ข้าพเจ้า แม้​ผู้ใด​จะ​ว่า​ตน​มี​ความ​เชื่อ แต่​ไม่​ประพฤติ​ตาม​จะ​ได้​ประโยชน์​อะไร ความ​เชื่อ​ของ​เขา​จะ​ช่วย​เขา​ให้​รอด​ได้​หรือ​….26 เพราะ​กาย​ที่​ปราศจาก​จิต​วิญญาณ​นั้น​ไร้​ชีพ​แล้ว​ฉัน​ใด ความ​เชื่อ​ที่​ปราศจาก​การ​ประพฤติ​ตาม​ก็​ไร้​ผล​ฉัน​นั้น​

ชีวิตสำคัญ แต่หากดำเนินชีวิตที่ปราศจากความเชื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ก็เหมือนกับคนตาย การอยู่ไปวันๆโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับชีวิตอย่างถูกต้อง ก็คือการไม่ให้ความสำคัญกับชีวิต และก็คือการสำคัญผิด  ไปให้ความสำคัญกับชีวิต แต่เปลือกนอก เช่น การกินดื่ม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่เทรนด์ที่กำลังมาแรง คือเรื่องสุขภาพ  ก็ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญของชีวิตที่แท้จริง

มีคำพูดที่กล่าวว่า ในยุคนี้ นอกจากปัจจัยสี่แล้วยังมีปัจจัยห้า หก เจ็ด ที่จำเป็นสำหรับชีวิต เช่น โทรศัพท์มือถือ และหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แผ่นใสกั้นระหว่างทานอาหารด้วยกัน ช้อนกลางของตัวเอง สารพัดของการรักษาชีวิตให้รอดจากเชื่อโควิด19  (ที่มักถูกนำมาพูดถึงในช่วงนี้)

ชีวิตสำคัญ แค่นั้นหรือ?  ยังมีมุมที่สำคัญกว่าอีกไม๊

มัทธิว 4:4 4 ฝ่าย​พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “มี​พระ​คัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า ‘มนุษย์​จะ​บำรุง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​สิ่ง​เดียว​หา​มิได้ แต่​บำรุง​ด้วย​พระ​วจนะ​ทุก​คำ ซึ่ง​ออกมา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า’ ”

พระวจนะทุกคนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า  พระเยซูทรงใช้คำว่า เรมาห์ ในพระคัมภีร์ตอนนี้อีกแล้ว เมื่ออาทิตย์ที่แล้วข้าพเจ้าเทศนาการฟังเสียงของพระเจ้า คือถ้อยคำที่ออกมาจากถ้อยคำ เรห์มาออกมาจากโลกอส  เสียงที่เราได้ยินเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ ฟังคำเทศนา พระเจ้าพูดกับเราส่วนตัว

จำเป็นที่เราจะต้องบำรุงชีวิตของเราด้วยเรห์มา  เสียงของพระเจ้า คือปัจจัยสำคัญต่อให้ชีวิตยืนยาว

มัทธิว 6:27 27 มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​โดย​ความ​กระวน​กระวาย อาจ​ต่อ​ชีวิต​ให้​ยาว​ออกไป​อีก​สัก​ศอก​หนึ่ง​ได้​หรือ​

พระเยซูคริสต์ทรงถามคำถามนี้ เพื่อจะให้พบกับความจริงว่า การให้ความสำคัญกับชีวิต ต้องหยุดความกระวนกระวาย ของตนเอง เพราะมันยิ่งบั่นทอนชีวิต แทนที่จะต่อชีวิต…  น่าสนใจคำว่า ต่อชีวิตให้ยืนยาว ที่พระเยซูทรงตั้งคำถามในตอนนี้ พระองค์กลับนำมาใช้ในบริบทเดียวกัน

มัทธิว 6:33 33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้

แต่ฉบับแปลทั้ง version 1971 และ version 2011 กลับแปลว่า เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้  คำกรีกคำเดียวกัน นี้ ในข้อ 27 แปลว่า ต่อชีวิต และข้าพเจ้าขอเลือกคำแปลในข้อ 27 นี้  สิ่งที่จะต่อชีวิตให้ยืนยาว(คือการให้ความสำคัญกับชีวิต)จนถึงชีวิตนิรันดร์ แน่นอน นั่นคือ

33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน….

มัทธิว  5:34 34 “เหตุ​ฉะนั้น อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่งนี้​คง​มี​การ​กระวน​กระวาย​สำหรับ​พรุ่งนี้​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว​

ต่อชีวิต คือ ปัจจุบัน ไม่ใช่อนาคต  ข้าพเจ้าชอบคำว่า ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด ราวกับว่า วันพรุ่งนี้จะไม่มาถึง ไม่มีอีกแล้ว   ทำสุดกำลัง สุดความคิด สุดชีวิต และนี่คือสสำนวนที่ใช้กับคำว่า รักพระเจ้า  การรักพระเจ้า คือการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน  คำว่า ก่อน first แปลว่า อันดับแรก

ปัญหาของคนมากมาย คือ เรื่องการเรียงลำดับความสำคัญ  คนส่วนใหญ่ มักจะเรียงลำดับความสำคัญจากความต้องการของร่างกาย(เนื้อหนัง) กิเลศตัณหา ความอยากมาก่อน ตามด้วยเรื่องของจิตใจ และให้เรื่องของจิตวิญญาณอันดับสุดท้าย  จึงทำให้คนมากมายตกอยู่ในความกระวนกระวาย ว่าจะเอาอะไรกิน เอาอะไรดื่ม เอาอะไรนุ่งห่ม … แต่พระเยซูคริสต์ทรงสอนถึงความบริบูรณ์ที่มีอยู่แล้ว ในแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระเจ้าที่ดำรงอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ เพียงแต่ขอให้มีใจกระหายหา ก็จะเจอ จะพบ

มัทธิว 5:3,6 3 “บุคคล​ผู้ใด รู้สึก​บกพร่อง​ฝ่าย​วิญญาณ ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​แผ่นดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา….6 “บุคคล​ผู้ใด​หิว​กระหาย ความ​ชอบธรรม ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​อิ่ม​บริบูรณ์

คำว่า บกพร่องฝ่ายวิญญาณ poor in spirit แปลว่า ความรู้สึกว่าไม่มีและต้องการ เป็นแรงจูงใจของการแสวงหาที่ถูกต้อง สำหรับการให้ความสำคัญกับชีวิตที่แท้จริง    ความอิ่มบริบูรณ์ของชีวิตที่แท้จริง คือการไม่ต้องการวัตถุสิ่งของใดๆมาบำรุงบำเรอชีวิต เท่ากับความปรารถนาความชอบธรรมของพระเจ้า และคนที่หิวกระหายด้วยแรงจูงใจนี้ จะทำให้คนๆนั้น  หยุดและพอ ให้เป็น นั่นคือสาระของ ชีวิตสำคัญ

Leave a Comment