“รักชีวิต…ต้องอดทน”

1โครินธ์ 13:4-7,8  4 ความ​รัก​นั้น​ก็​อดทน​นาน​และ​กระทำ​คุณ​ให้ ความ​รัก​ไม่​อิจฉา ไม่​อวด​ตัว ไม่​หยิ่ง​ผยอง​5 ไม่​หยาบ​คาย ไม่​คิดเห็น​แก่​ตนเอง​ฝ่าย​เดียว ไม่​ฉุนเฉียว ไม่​ช่าง​จดจำ​ความ​ผิด6 ไม่​ชื่น​ชม​ยินดี​เมื่อ​มี​การ​ประพฤติ​ผิด แต่​ชื่น​ชม​ยินดี​เมื่อ​ประพฤติ​ชอบ​7 ความ​รัก​ทน​ได้​ทุก​อย่าง​แม้​ความ​ผิด​ของ​คน​อื่น และ​เชื่อ​ใน​ส่วน​ดี​ของ​เขา​อยู่​เสมอ และ​มี​ความ​หวัง​อยู่​เสมอ และ​ทน​ต่อ​ทุก​อย่าง8 ความ​รัก​ไม่​มี​วัน​สูญ​สิ้น

คำว่า อดทนนาน เป็นคำแรกของนิยามความรักในพระคัมภีร์ของคริสเตียน  และน่าสนใจว่า ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น (ที่คนส่วนใหญ่มักจะทนไม่ได้ และที่สุดยิ่งกว่านั้นคือการเชื่อในส่วนดีของคนที่ทำผิดต่อตนเองอยู่เสมอ  นิยามของความรัก เริ่มต้นด้วยอดทนนาน และจบลงด้วยอดทนต่อทุกอย่าง  และไม่มีวันสูญสิ้น แปลว่า จะไม่ยอมหมดความอดทน  ตัวอย่างที่เห็นชัดของคนส่วนใหญ่ คือการอดทนเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่รอด ทุกคนต่างรักชีวิตของตนเอง และจะไม่ยอมตายง่ายๆ ความตายคือการละสังขารที่ไม่สามารถจะทนต่อความเสื่อมสลายของร่างกายได้ แต่จิตใจ และจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังต่อสู้ เพื่อนิรันดร์กาลที่พระเจ้าทรงบรรจุไว้ในจิตใจของมนุษย์

ปัญญาจารย์ 3:11 11 ​พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ให้​สรรพ​สิ่ง​งดงาม​ตาม​ฤดูกาล​ของ​มัน ​พระ​องค์​ทรง​บรรจุ​นิรันดร์​กาล​ไว้​ใน​จิตใจ​ของ​มนุษย์….

นิยามของความรักปิดจบด้วยประโยคทองคือ “ดังนั้น​ยัง​ตั้งอยู่​สาม​สิ่ง คือ​ความ​เชื่อ ความ​หวัง​ใจ และ​ความ​รัก แต่​ความ​รัก​ใหญ่​ที่สุด​” (1โครินธ์ 13:13)

รักชีวิต…ต้องอดทน  เริ่มจากรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิด(ต้องใช้ความอดทนเพื่อจะเชื่อฟัง)  จนถึงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง (ก็ต้องอดทนที่จะฟังกันและกัน)

วันนี้ บทเรียนจากโรคโควิด19 ได้สอนเราในการรักชีวิต…ต้องอดทน กับกฏระเบียบ คำสั่ง คำห้าม หลักปฏิบัติตามที่ต่างๆ ขอพระเจ้าทรงประทานกำลังให้กับพี่น้องทั้งร่างกายและสติปัญญาที่จะอดทน และรักชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น ไม่กลัวจนเกินไป จนไม่สามารถจะทำอะไรได้ แต่ตรงกันข้าม ยิ่งอดทน….รักชีวิต(อย่างถูกต้อง)ได้มากขึ้น อาเมน

By admin