“พระเจ้าทรงเลือกคุณ” You are Chosen

วีดีโอ เพลง อัลเลลูยา  เนื้อหาของภาพยนต์การ์ตูนนี้ มาจากพระคัมภีร์ตอนโมเสสพาชนชาติอิสราเอลกว่าสองล้านคนหนีการไล่ล่าของกองทัพฟาโรห์ที่ตามมาเพื่อจะจับชนชาติอิสราเอลกลับไปเป็นทาสแรงงานในอิยิปต์อีก   อียิปต์สร้างสิ่งอัศจรรย์ของโลก อันได้แก่ ปิระมิด สฟิงค์ ได้จากแรงงานทาสมากมาย  เหมือนกับกำแพงเมืองจีนที่ต้องสังเวยด้วยชีวิตผู้คนมากมาย สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหล่านี้ ต้องใช้แรงงานที่ถูกเกณฑ์มาใช้งาน  ยิ่งฟาโรห์ ผู้ครอบครองอิยิปต์ มีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย จะฟื้นขึ้นมาอีก ด้วยระบบของดวงดาว  การสร้างปิระมิด ที่ต้องแรงงานคน จำนวนมากมาย อย่างชนชาติอิสราเอลจึงเป็นสิ่งที่ฟาโรห์เสียดาย และต้องการกักขังควบคุมเอาไว้  แต่เพราะอิสราเอลเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือก และมีพันธสัญญากับบรรพบุรุษคือ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ  พระเจ้าจึงทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากลูกหลานของพวกเขา ที่อยูในอียิปต์  และเป็นที่มาของการที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสให้ทำภารกิจนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ นี่เป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล ที่พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสกำชับคนอิสราเอลให้อย่าลืม ว่าพระเจ้าทรงทำอะไรให้กับบรรพบุรุษของพวกเขาบ้าง หนึ่งในเรื่องราวการช่วยกู้ของพระเจ้า ก็คือ ทะเลแดงแหวกออกให้ชนชาติอิสราเอลเดินหนีการไล่ล่าจากกองทัพของฟาโรห์  และหนีได้ เพื่อชนชาติอิสราเอลเดินพ้นทะเลแดงที่แหวกออก  กองทัพฟาโรห์ที่คิดจะใช้ทะเลแดงที่แหวกออกเพื่อติดตามไล่ล่าเช่นกัน  แต่ทะเลแดงที่แหวกออกกลับกลายเป็นที่ฝังศพของกองทัพฟาโรห์แทนเพราะทะเลกลับมาถมทับคนอียิปต์ทั้งหมด ปัจจุบันได้มีการค้นพบใต้ทะเลแดง มีซากรถรบ ล้มรถ กระดูกม้า ที่กลายเป็นปะการังอยู่ใต้ทะเลแดง….

พระเจ้าทรงเลือก….ชนชาติอิสราเอล    พระองค์จึงทรงฟังเสียงร้องขอการช่วยกู้  พระเจ้าทรงตอบเสียงร้องนั้นด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้การทรงเลือกของพระองค์ ไม่หยุด สะดุดจบลง แม้จะมีอุปสรรคขัดขวางก็ตาม   ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงทำได้ทุกอย่าง

 พระเจ้าทรงเลือกคุณ  You are Chosen  เช่นเดียวกัน พระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับสาวกผู้ที่ติดตามพระองค์ว่า….

John ยอห์น 15:16-17 16 ท่าน​ไม่​ได้​เลือก​เรา แต่​เรา​เลือก​พวก​ท่าน​และ​แต่ง​ตั้ง​ท่าน​ให้​ไป​เกิด​ผล​และ​เพื่อ​ให้​ผล​ของ​ท่าน​คง​อยู่ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พวก​ท่าน​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​สิ่ง​นั้น​แก่​ท่าน17 สิ่ง​ที่​เรา​สั่ง​พวก​ท่าน​ไว้​ก็​คือ จง​รัก​กัน​และ​กัน ​18 “ถ้า​โลก​นี้​เกลียด​ชัง​พวก​ท่าน ก็​จง​รู้​ว่า​โลก​เกลียด​ชัง​เรา​ก่อน19 ถ้า​พวก​ท่าน​เป็น​ของ​โลก โลก​ก็​ย่อม​จะ​รัก​คน​ที่​เป็น​ของ​โลก​เอง แต่​เพราะ​ท่าน​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก คือ​เรา​เลือก​ท่าน​ออก​จาก​โลก เพราะ​เหตุ​นี้ โลก​จึง​เกลียด​ชัง​ท่าน

ในขณะที่พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มทำพันธกิจ พระองค์ทรงเรียก ชาวประมง คนเก็บภาษี คนธรรมดาๆ ชาวกาลิลี (ที่คนในยุคนั้นดูถูกว่า เป็นคนไร้การศึกษา เป็นคนบ้านนอก)เป็นคนจน คนที่สังคมปฏิเสธ รังเกียจ พระเยซูทรงเรียกคนเหล่านี้ให้ติดตามเป็นศิษย์ของพระองค์ มาถึงบันทึกของหนังสือยอห์นตอนนี้ ที่พระเยซูทรงตรัสกับคนเหล่านี้ว่า พระองค์ทรงเลือกพวกเขา ให้เชื่อฟังแตะติดตามพระเยซู  ไม่มีทางเลือกที่จะทำบ้างไม่ทำบ้าง ตามบ้าง ไม่ตามบ้าง

Verse 16 ท่าน​ไม่​ได้​เลือก​เรา แต่​เรา​เลือก​พวก​ท่าน​และ​แต่ง​ตั้ง​ท่าน…..

เรามักจะชอบประโยคที่พระเยซูคริสต์ตรัสในตอนนี้ว่า

….เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พวก​ท่าน​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​สิ่ง​นั้น​แก่​ท่าน….

 

แต่ไม่ได้เอาเนื้อหาทั้งหมดที่มีตอนนี้ด้วย….

 

16 ท่าน​ไม่​ได้​เลือก​เรา แต่​เรา​เลือก​พวก​ท่าน​และ​แต่ง​ตั้ง​ท่าน​ให้​ไป​เกิด​ผล​และ​เพื่อ​ให้​ผล​ของ​ท่าน​คง​อยู่

และคำสั่งที่ต้องทำตาม คือ….

 

17 สิ่ง​ที่​เรา​สั่ง​พวก​ท่าน​ไว้​ก็​คือ จง​รัก​กัน​และ​กัน ​

 

สิ่งที่ผู้ที่ถูกเลือกต้องเผชิญเหมือนกับผู้ที่เลือก นั่นก็คือ….

 

18 “ถ้า​โลก​นี้​เกลียด​ชัง​พวก​ท่าน ก็​จง​รู้​ว่า​โลก​เกลียด​ชัง​เรา​ก่อน19 ถ้า​พวก​ท่าน​เป็น​ของ​โลก โลก​ก็​ย่อม​จะ​รัก​คน​ที่​เป็น​ของ​โลก​เอง แต่​เพราะ​ท่าน​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก คือ​เรา​เลือก​ท่าน​ออก​จาก​โลก เพราะ​เหตุ​นี้ โลก​จึง​เกลียด​ชัง​ท่าน

 

You are Chosen พรเจ้าทรงเลือกคุณ  คุณยังอยากเป็นคนที่พระเจ้าเลือกคุณอยู่อีกหรือไม่  ถ้าคุณถูกเกลียดชังจากโลก  เพราะคุณยังอยู่ในการทรงเลือกของพระเจ้า

 

พระเยซูทรงตรัสเหตุผลที่โลกเกลียดชังพระเยซูก่อน และสาวกก็เป็นศิษย์ที่ไม่ใหญ่กว่าครู  ต้องเจอสภาพเดียวกัน คือการเกลียดชังจากโลก โลกรักสิ่งที่เป็นของโลก เหตุผลเดียวกันนั้นเหมือนกับเหตุผลของฟาโรห์ที่ต้องการชนชาติอิสราเอล เพราะฟาโรห์รักความเป็นทาส รักที่จะใช้แรงงานทาสของชนชาติอิสราเอล เมื่อพระเจ้าใช้โมเสสให้มาปลดปล่อยคนอิสราเอลออกจากความเป็นทาส ฟาโรห์เกลียด ปฏิเสธ และไม่ยอมที่จะปล่อยอิสราเอลออกจากความเป็นทาส

 

ทำนองเดียวกัน พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเพื่อจะปลดปล่อยคนให้ออกจากความเป็นทาสของโลกนี้  นี่คือคำที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกการเลือกของพระองค์ว่า….

 

…..แต่​เพราะ​ท่าน​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก คือ​เรา​เลือก​ท่าน​ออก​จาก​โลก เพราะ​เหตุ​นี้ โลก​จึง​เกลียด​ชัง​ท่าน

 

You are Chosen พระเจ้าทรงเลือกคุณ ออกจาความขมและความกระด้างของชีวิต

ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมพิธีกินขนมปังไร้เชื้อ ที่คนยิวเรียกว่า พิธีปัสกา ซึ่งความจริงเป็นพิธีสำหรับคนยิวโดยเฉพาะ แต่เพราะมีศิษยาภิบาลยิวมาสอนเรา ท่านก็ได้นำครอบครัวของท่านมาสาธิตพิธีปัสกาให้กับเรา ซึ่งเป็นคริสเตียนต่างชาติ ในงาน Prayer Wave Asia ซึ่งจัดที่ประเทศสิงคโปร์  ในพิธีนี้  จะเป็นการรวมตัวกันของคนยิวในครอบครัวเดียวกัน  คนเป็นพ่อ หรือปู่ย่าตายาย จะพูด(ซึ่งในปัจจุบันได้ประยุกต์มาเป็นบทเพลง) มีเนื้อหาว่า ลูกจงฟังพ่อแม่ ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับบรรพบุรุษของเรา คือพระเจ้าทรงนำเราออกจากอียิปต์  ดินแดนแห่งความเป็นทาส ในคืนสุดท้าย ให้เรากินขนมปังไร้เชื้อ  การร้องเพลงของพ่อแม่ ก็จะมีลูกร้องเพลงร่วมด้วย ฝ่ายลูกก็จะร้องเป็นคำถามว่า พระเจ้าทำอะไรให้กับปู่ย่าตายายของเรา  พ่อแม่ก็จะร้องตอบกลับมาว่า  พระองค์ปลดปล่อยเราออกจากความขมขื่นของความเป็นทาส แล้วเขาก็จะกินอาหารที่มีรสขม ในพิธีปัสกานี้ มีทั้งขนมปังไร้เชื้อ ที่แข็งกระด้าง เพื่อให้รู้ว่า ชีวิตจริงๆของความเป็นทาส มันขมและกระด้าง ข้าพเจ้าก็ได้ลิ้มรสชาติของขนมปังที่แข็งและของขม ที่ครอบครัวศิษยาภิบาลคนยิว ได้นำเราร่วมโต๊ะในพิธีปัสกา

อพยพ 12:1,-2,8,24-27 1 ​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​และ​อาโรน​ใน​ประเทศ​อียิปต์​ว่า​2 “ให้​เดือน​นี้​เป็น​เดือน​เริ่มต้น​สำหรับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย ให้​เป็น​เดือน​แรก​ใน​ปี​ใหม่​สำหรับ​พวก​เจ้า​….8 ​ใน​คืน​วัน​นั้น​ให้​เขา​กิน​เนื้อ​ปิ้ง กับ​ขนม​ปัง​ไร้​เชื้อ​และ​ผัก​รส​ขม​….24 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ถือ​พิธี​นี้​ให้​เป็น​กฎ​ถาวร​ของ​ท่าน​และ​ของ​ลูกหลาน​ท่าน​25 ครั้น​ท่าน​ไป​ถึง​แผ่นดิน​ซึ่ง​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ประทาน​แก่​ท่าน​ตาม​ที่​ได้​ทรง​สัญญา​ไว้​แล้ว​นั้น ท่าน​จง​ถือ​พิธี​นี้​ไว้​ปฏิบัติ​26 เมื่อ​ลูกหลาน​ของ​ท่าน​ถาม​ว่า ‘พิธี​นี้​หมาย​ความ​ว่า​กระไร’27 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ตอบ​ว่า ‘เป็น​การ​ถวาย​สัตว​บูชาปัสกา​แด่​พระ​เจ้า เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ผ่าน​เว้น​บ้าน​ของ​ชน​ชาติ​อิสราเอล​ใน​อียิปต์ เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ประหาร​คน​อียิปต์ แต่​ไว้​ชีวิต​ครอบครัว​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย’ ” ประชากร​ทั้ง​ปวง​ก็​กราบ​ลง​นมัสการ

 

คนอิสราเอล ไม่ลืมความขมและความกระด้างของชีวิต  ชนชาตินี้ เป็นเหมือนตุ๊กตาจำลอง ให้เห็นถึงชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าต้องพบกับความขมและความกระด้างของชีวิต และเมื่อการช่วยกู้ของพระเจ้ามาถึง พวกเขาได้เข้าสู่แผ่นดินคานาอันที่อุดมไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม น้ำผึ้งหวาน น้ำนม นุ่ม ตรงกันข้ามกับความขมและแข็งกระด้าง

 

แผ่นดินคานาอันในฝ่ายวิญญาณจริงๆ ก็คือ ชีวิตที่หลุดจากความขมและความกระด้างของชีวิต

 

มีใครที่ตอนนี้ยังรู้สึก ชีวิตของตนเอง ขม(ขื่น) จิตใจแข็งกระด้าง (เหมือนไม้กระดานที่พร้อมด้วยแรงสะท้อนขนาดเท่ากันกับแรงกระทบภายนอก) รู้สึก เหมือนเจอแต่ของแข็ง และอยากจะตอบโต้ด้วยความแข็งกร้าว การต่อต้าน นั่นคือ ภาวะของจิตใจ ที่พระคัมภีร์มักเรียกว่า ถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอัน ที่อุดมไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม

 

เป้าหมายของพระเจ้าในการทรงนำอิสราเอลไม่เพียงออกจากดินแดนทาส ในอียิปต์ แต่ทรงมีเป้าหมายให้คนอิสราเอลได้อาศัยในแผ่นดินคานาอันที่อุดมไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม

 

เราทั้งหลายได้รับการเลือกจากพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้อาศัยในแผ่นดินคานาอัน ที่อุดมไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนมด้วยเช่นกัน  และนี่คือที่มาของคำสั่งของพระเยซูคริสต์ต่อจากการทรงเลือกสาวกของพระองค์ออกจากโลกนี้เพื่อให้ทำ….

 

Verse 17 สิ่ง​ที่​เรา​สั่ง​พวก​ท่าน​ไว้​ก็​คือ จง​รัก​กัน​และ​กัน ​

 

การรักกันและกัน คือความหวาน ความนุ่มนวลของจิตใจ  โลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ไม่สามารถที่จะเข้าพวกเดียวกันกับคนที่รักกันและกันได้  การรักกันและกัน คือการออกจากโลกของความเกลียดชัง  คำว่า รักที่พรเยซูคริสต์สั่งให้เรารักกันและกัน คือคำว่า รัก(อากาเป้) แต่รักที่โลกรัก คืออีกคำ ฟิเลโอ้  รักอย่างเพื่อน ที่จะรักเมื่อได้รับความรักตอบ รักเมื่อทำเหมือนกัน คล้อยตามกัน ถ้าแตกต่าง ไม่เข้าพวกกัน ก็ไม่รัก

 

? เรากำลังรักอย่างโลก หรือรักอย่างที่พระเยซูคริสต์สั่งให้เรารัก   พระเยซูทรงตรัสว่า พระองค์เลือกเราออกจากโลก เพื่อให้รักแตกต่างจากโลก รักอย่างอากาเป้ รักอย่างไม่มีเงื่อนไข

You are Chosen พระเจ้าทรงเลือกคุณ เพื่อให้คุณรัก อย่างที่พระเจ้าทรงรักคุณ

พิธีปัสกา ซึ่งในเวลาต่อมา พระเยซูคริสต์ทรงใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาพิธีมหาสนิท ที่มีแต่การกินขนมปังไร้เชื้อและน้ำองุ่น เพื่อเล็งถึงการสิ้นพระขนม์บนไม้กางเขน กายที่ต้องถูกเฆี่ยนตี และโลหิตที่หลั่งออก เพื่อประกาศการวายพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และรอคอยการเสด็จมาของพระองค์อีกครั้ง (หลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย) และนี่คือการประกาศเสรีภาพพ้นจากสภาพทาสของโลกนี้  มีเสรีภาพที่จะรัก

 

1โครินธ์ 6:17 17 แต่​คน​ที่​ผูก​พัน​กับ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ก็​เป็น​จิต​วิญ​ญาณ​เดียว​กับ​พระ​องค์

 

2โครินธ์ 3:17 17 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​วิญญาณ และ​พระ​วิญญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ที่​ไหน เสรีภาพ​ก็​มี​อยู่​ที่​นั่น​

 

มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ เสรีภาพแห่งการให้อภัย  ได้กล่าวถึง คนมากมาย ไม่มีเสรีภาพในการให้อภัย เมื่อคนเหล่านี้ได้พบกับความผิดพลาดของคนที่ตนเองรัก ยากที่จะให้อภัย  ให้อภัยไม่ได้  และนั่นคือสำนวนที่เพลงๆหนึ่งได้ใช้คือคำว่า กำหิน บางคนชอบเพลงนี้มาก แต่ในภาคปฏิบัติ ทำไม่ได้อย่างเพลงที่ตนเองชอบ ยังคงกำหินไว้ ทำให้ตนเองเจ็บปวด และจมอยู่กับความขมขื่น และมีจิตใจที่แข็งกระด้าง

 

You are Chosen พระเจ้าทรงเลือกคุณ ออกจากโลกของความเกลียดชัง เข้าสู่โลกของการให้อภัย  และมีจิตใจที่ได้รับความหวานชื่นหมือนน้ำผึ้ง และความอ่อนนุ่มเหมือน้ำนม เป็นคานาอันของจิตใจ

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้า ต้องเจอกับคำตำหนิ ที่ความจริง ข้าพเจ้าทำผิดจริงๆ คือจอดตรงปากทาง และถูกเตือน ตรงๆจากคนที่ขับรถเข้ามา ข้าพเจ้าคิดว่า จอดแปบเดียว เพราะรีบเอาโทรศัพท์ที่ลืมไว้ตั้งแต่คืนวันศุกร์ แต่ปรากฏว่า ใช้เวลานานกว่าที่คิด คือโทรศัพท์มันถูกเอาขึ้นไปไว้ชั้นสอง  แทนที่จะอยู่ตรงธรรมาสต์ และรีบหยิบ รีบออกมา เลยกลายเป็นความมักง่ายในสายตาของคนที่ขับรถจะเข้าซอย เขาเปิดกระจกพูดกับข้าพเจ้า ตอนแรกข้าพเจ้ารู้สึกไม่ดีกับคนที่พูด แต่ข้าพเจ้าก็ขอโทษเขา และบอกเขาว่า แปบเดียว นะค่ะ จะเอาของแล้วก็ไป นี่คือคำแก้ตัว และมันติดในความรู้สึกของข้าพเจ้าตลอดเป็นชั่วโมง เมื่อขับรถออกมา ก็พยายามจะสลัดความรู้สึกนี้ออกไป มันสลัดยากนะ แต่ก็ทำได้ ในที่สุด เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในข้าพเจ้าสอนให้ข้าพเจ้าจงมีใจที่อ่อนสุภาพ อย่าแข็งกระด้าง นั่นไม่ใช่ผลของพระวิญญาณ

 

กาลาเทีย 5:22-23 22 ฝ่าย​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ปลาบ​ปลื้ม​ใจ สันติ​สุข ความ​อด​กลั้น​ใจ ความ​ปรานี ความ​ดี ความ​สัตย์​ซื่อ​23 ความ​สุภาพ​อ่อน​น้อม การ​รู้จัก​บังคับ​ตน เรื่อง​อย่าง​นี้​ไม่​มีธรรม​บัญญัติ​ห้าม​ไว้​เลย​

 

ยังไม่จบ ในตอนบ่าย อยากทานปลา ก็เลยชวนน้องชายว่า ก่อนเข้าโบสถ์มาซ้อมเพลง แวะทานแฮมเบอเกอร์กัน  แต่ปรากฏว่า ข้าพเจ้าเปลี่ยนจากปลามาเป็นเนื้อ เห็นน้องชายสั่งก็เกิดความอยากเหมือนกัน ก็เจอกับความผิดพลาดของคนรับออร์เดอร์ คิดเงินถูก แต่คนทำไม่ใส่ตามที่คิดเงิน ครั้งแรก ข้าพเจ้าไปทวงว่า มันขาดไป เขาก็ใส่ให้ และขอโทษ พอเปิดทาน และดูใบเสร็จ อ้าว คิดเงิน แต่ยังขาดอีก พอทานเสร็จ ก็เอาใบเสร็จไปบอกเขาว่า คุณคิดเงินผิดนะค่ะ ราคานี้ ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม แต่คุณคิดเงินเพิ่ม แต่ของที่ใส่มาเท่าเดิม  ก็ได้พบกับคำแก้ตัว ของพนักงาน  แบบเดียวกับที่ข้าพเจ้าแก้ตัวเล้ย  พระเจ้าสอนข้าพเจ้าในวันเดียวกัน นี่คือ ความไม่สัตย์ซื่อต่อความจริง และคุณธรรมที่เรามักจะเคยชินด้วยการแก้ตัวด้วยเหตุผลที่เราคิดว่า ถูกต้อง สำหรับตัวเราเอง

You are Chosen พระเจ้าทรงเลือกคุณ เพื่อให้คุณสัตย์ซื่อต่อคุณธรรม ดำเนินชีวิต ออกจากโลกนี้ ด้วยคุณธรรม ความจริง ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำทางให้กับเรา

 

ยอห์น 8:31-32 31 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​พวก​ยิว​ที่​ศรัทธา​ใน​พระ​องค์​แล้ว​ว่า “ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ดำรง​อยู่​ใน​คำ​ของ​เรา ท่าน​ก็​เป็น​สาวก​ของ​เรา​อย่าง​แท้จริง​32 และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​รู้จัก​สัจจะ และ​สัจจะ​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ไท”

ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทุกคน ในขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่เหมือนกับคนที่ออกไปจากโลกนี้แล้ว   พระเยซูทรงสัญญาในการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ และตรัสถึงการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราผู้เชื่อในพระองค์ว่า….

 

ยอห์น 14:16-17,26  16 เรา​จะ​ทูล​ขอ​พระ​บิดา และ​พระ​องค์​จะ​ประทาน​ผู้ช่วย​อีก​ผู้​หนึ่ง​ให้แก่​ท่าน เพื่อ​จะ​ได้​อยู่​กับ​ท่าน​ตลอดไป​17 คือ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง ซึ่ง​โลก​รับ​ไว้​ไม่ได้ เพราะ​แล​ไม่​เห็น​และ​ไม่​รู้จัก​พระ​องค์ ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้จัก​พระ​องค์ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน และ​จะ​ประทับ​อยู่​ใน​ท่าน….26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​

 

ในความเป็นมนุษย์ของเรา การมีความรู้สึกในตัวเรา ที่เป็นความโกรธ ความเศร้า หรือความกลัว ไม่ได้เป็นความผิด (มีค่าเป็นกลางNeutral) เมื่อมันเกิดขึ้น มันทำหน้าที่เป็นเหมือนคนยามที่เตือนเราว่า มีบางอย่างผิดปกติ  และถ้าเราควบคุมได้ และนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง นั่นคือวิถีชีวิตของคนที่พระเจ้าทรงเลือก  You are Chosen   พระเจ้าทรงเลือกคุณ ให้เป็นคนปกติ ไม่ใช่ เทวดา หรือผู้วิเศษ คุณเป็นคน ที่มีความรู้สึก  แต่ถ้าเวลานี้ คุณควบคุมตัวเองไม่ได้ มีความผิดปกติ ในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดบางอย่าง  จงรักษาการอยู่ในการทรงเลือกของพระเยซูคริสต์  เพราะในเส้นทางนี้ คือเส้นทางแห่งการเยียวยาให้หายดี

 

You are Chosen พระเจ้าทรงเลือกคุณ

By admin