“สัญญาพันธกิจ…ด้วยความเชื่อ”

ฮีบรู 11:11 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​แน่ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​รู้สึก​มั่นใจ​ว่า สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่ได้​เห็น​นั้น​มี​จริง​

ยากอบ2:5  จง​ฟัง พี่​น้อง​ที่​รัก​ของ​ข้าพ​เจ้า พระเจ้า​ทรง​เลือก​คน​ยาก​จน​ใน​โลก​นี้​ให้​เป็น​คน​มั่งมี​ใน​ความ​เชื่อ​และ​เป็น​ผู้​รับ​มร​ดก​ใน​อาณา​จักร​ที่​พระ​องค์​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​กับ​ผู้​ที่​รัก​พระ​องค์​ไม่​ใช่​หรือ?

ตลอดการเป็นคริสตจักรของใจสมานเพชรเกษม 11 เราได้เห็นพี่น้องสมาชิกคริสตจักรของเรามีประสบการณ์กับความเชื่อในเรื่องการทำสัญญาพันธกิจ เราได้เห็นพี่น้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  และพี่น้องแต่ละคนก็ได้พบกับการเลี้ยงดูของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ   เราคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธความจริงเรื่องนี้เลย  ข้าพเจ้าเองก็ทำสัญญาพันธกิจด้วยความเชื่อ และได้เห็นพระพรจากการใช้ความเชื่อนี้ และแน่ใจว่า พระเจ้าทรงสถาปนาคริสตจักรไว้เพื่อให้มีส่วนในงานพันธกิจที่ทรงกำหนดไว้ให้กับคริสตจักร ข้าพเจ้ายังแน่ใจอีกว่า คริสตจักรของเรามีบรรยากาศเหมือนกับคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีเรื่องการมีส่วนในงานพันธกิจของอ.เปาโล คริสตจักรจึงดำเนินมาได้ถึงทุกวันนี้

ฟิลิปปี4:15-17 15 และ​พวก​ท่าน​ชาว​ฟีลิป​ปี​ก็​ทราบ​อยู่​แล้ว​ว่า การ​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​ใน​เวลา​เริ่มแรก​นั้น มา​ตอน​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ออกไป​จาก​แคว้น​มาซิโดเนีย ไม่​มี​คริสตจักร​ใด​มี​ส่วน​ร่วมกับ​ข้าพเจ้า​ใน​รายรับ​รายจ่าย​เลย นอก​จาก​พวก​ท่าน​พวก​เดียว​เท่านั้น​16 ถึงแม้​เมื่อ​ข้าพเจ้า​อยู่​ที่​เมือง​เธ​สะโล​นิ​กา พวก​ท่าน​ก็​ได้​ฝาก​ของ​มา​ช่วย​หลาย​ครั้ง​หลาย​หน17 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ปรารถนา​จะ​ได้รับ​ของ​ให้ แต่​ว่า​ข้าพเจ้า​อยาก​ให้​ท่าน​ได้ผล​กำไร​ใน​บัญชี​ของ​ท่าน​มาก​ขึ้น​

ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ทำสัญญาพันธกิจด้วยความเชื่อต่อไป อย่างสัตย์ซื่อ อย่างต่อเนื่อง มาร่วมใช้ความเชื่อกับพระพรซ้อนพระพรนี้ที่พระเจ้าทรงเปิดช่องทางนี้ให้กับคนของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจและหูฝ่ายวิญญาณให้พี่น้องได้มองเห็นและมั่งมีในความเชื่อ และมั่นใจในการเป็นผู้รับมรดกที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ให้กับผู้ที่รักพระองค์ ขอบคุณพระเจ้า ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า อาเมน

Leave a Comment