“คริสต์มาสแท้”

ลูกา 2:8-12 8 ใน​แถบ​นั้น​มี​พวก​คน​เลี้ยง​แกะ​อยู่​กลาง​ทุ่ง​กำ​ลัง​เฝ้า​ฝูง​แกะ​ของ​เขา​ใน​เวลา​กลาง​คืน9 มี​ทูต​สวรรค์​องค์​หนึ่ง​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มา​ปรา​กฏ​แก่​พวก​เขา และ​พระ​รัศมี​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ส่อง​ล้อม​รอบ​เขา และ​เขา​กลัว​นัก10 ทูต​สวรรค์​องค์​นั้น​กล่าว​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​นำ​ข่าว​ดี​มา​ยัง​พวก​ท่าน เป็น​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะ​มา​ถึง​คน​ทั้ง​หลาย11 เพราะ​ว่า​ใน​วัน​นี้ พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​พวก​ท่าน​คือ​พระ​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มา​ประสูติ​ที่​เมือง​ของ​ดา​วิด12 นี่​จะ​เป็น​หมาย​สำ​คัญ​สำ​หรับ​พวก​ท่าน คือ​ท่าน​จะ​พบ​พระ​กุมาร​นั้น​พัน​ผ้า​อ้อม​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  ใกล้ถึงวันเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันแล้ว บรรยากาศที่เราได้เห็นตามสถานที่ต่างๆ ได้ตกแต่งประดับประดับต้นคริสต์มาส( มีด้วยหรือ?) และของขวัญมากมายถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์คริสต์มาส( ใช่หรือ?)  บางที่ มีคนแต่งตัวใส่เสื้อแดงคาดเข็มขัดโต สวมหมวกแดงมีหนวดขาว เป็นซาตานครอส(น่าสนใจว่า ชื่อนี้ พอนำมาผวนกลับกลายเป็นครอสซาตาน)

การอธิบายคำว่า คริสต์มาส บ้างก็ว่า คือ คำเรียกการเฉลิมฉลองการมาประสูติของพระเยซูคริสต์ เป็นคำเรียกสั้นๆด้วยคำว่า Christ’s mass บันทึกครั้งแรกในปีคศ. 1038    บ้างก็ว่า มาจากการคำกรีก “คริสต์” ซึ่งแปลมาจากคำฮีบรู “เมสสิสยาห์” (ผู้ที่ทรงเจิมไว้) เอาสองคำนี้มาสร้างเป็นคำว่า คริสต์มาส  (ยังมีคำอธิบายจากหลายแหล่ง) แต่ที่นำมาลงไว้ที่นี่ เพราะน่าสนใจและน่าชื่นชอบ(ของผู้เขียนเอง)

ภาพคริสต์มาสแท้ ในพระธรรมลูกาข้างต้น ได้บรรยายถึงค่ำคืนแห่งการส่งข่าวการประสูติของพระกุมารเยซูโดยทูตสวรรค์ส่งข่าว หมู่ทูตสวรรค์ร้องเพลงยินดี เหล่าคนเลี้ยงแกะได้พบเข้าเฝ้าพระกุมารที่นอนในรางหญ้า พร้อมกับโยเซฟและนางมารีย์  และยังมีภาพของเหล่านักปราชญ์ขี่อูฐเดินทางมาจากแดนไกลตามการเคลื่อนของดวงดาวประหลาด นำทางไปจนได้พบกับทารกน้อยที่จะนำสันติสุขมาแก่ชาวโลก  เป็นสันติสุขแท้

คริสต์มาสแท้อยู่ที่ใด สันติสุขแท้อยู่ที่นั่นเสมอ อาเมน

Leave a Comment