“สิ่งเก่าๆล่วงไป… เพื่อให้สิ่งใหม่เข้ามาแทนที่”

ลูกา 2:11 11 เพราะ​ว่า​ใน​วัน​นี้ พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​พวก​ท่าน​คือ​พระ​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มา​ประสูติ​ที่​เมือง​ของ​ดา​วิด

สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้พี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกคน จงมีความสุขมากๆ ทิ้งความทุกข์ทั้งหลายไว้เบื้องหลัง อย่าปล่อยให้มันติดคาใจตนเองอีก  เพราะว่า เรามีพระผู้ช่วยคือพระคริสต์เจ้ามาอยู่กับเราแล้ว  วันมาบังเกิดของพระเยซูเกิดขึ้นแล้ว

อิสยาห์ 43:15-19 15 เรา​คือ​พระ​เจ้า องค์​บริสุทธิ์​ของ​เจ้า เป็น​ผู้สร้าง​ของ​อิสราเอล เป็น​กษัตริย์​ของ​เจ้า” 16 ​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ทาง​ใน​ทะเล สร้าง​วิถี​ใน​น้ำ​ที่​มี​อานุภาพ 17 ผู้​ทรง​นำ​รถ​รบ​และ​ม้า กองทัพ และ​นักรบ​ออกมา เขา​ทั้ง​หลาย​นอน​ลง​ด้วย​กัน​และ​ลุก​ขึ้น​ไม่ได้ เขา​ทั้ง​หลาย​ศูนย์​ไป​และ​ดับ​เสีย​เหมือน​ไส้​ตะเกียง 18 ตรัส​ดังนี้​ว่า “อย่า​จดจำ​สิ่ง​ล่วง​แล้ว​นั้น อย่า​พิเคราะห์​สิ่ง​เก่า​ก่อน19 ดู​เถิด เรา​กำลัง​กระทำ​สิ่ง​ใหม่ งอก​ขึ้น​มา​แล้ว เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ เรา​จะ​ทำทาง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร และ​แม่น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง…

พระเจ้าจะไม่สัญญาในสิ่งที่พระองค์ทำไม่ได้ พระองค์ได้ออกตัวพระองค์เองว่า พระองค์ทำได้ และทรงสัญญากับกับคนของพระองค์ พระเจ้าผู้สร้างอิสราเอล เป็นกษัตริย์ของพวกเขา วันนี้ คริสตชนทุกคนเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณโดยทางพระเยซูคริสต์

2โครินธ์ 5:17  17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

และพระเจ้าจะไม่ทำสิ่งที่เป็นภารกิจของมนุษย์ที่ต้องทำเอง นั่นคือ จัดการเอาสิ่งเก่าๆออกไปด้วยตัวเอง ส่วนสิ่งใหม่ เป็นภารกิจของพระเยซูคริสต์ที่จะทำให้กับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์

ยอห์น 15:4 4 จง​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา และ​เรา​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​ท่าน แขนง​จะ​ออก​ผล​เอง​ไม่ได้ นอก​จาก​จะ​ติด​อยู่​กับ​เถา​ฉัน​ใด ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​จะ​เกิดผล​ไม่ได้ นอก​จาก​จะ​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา​ฉัน​นั้น​

วันคริสต์มาสของพี่น้องในช่วงนี้อาจเป็นโอกาสรับสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ อาเมน

Leave a Comment