“ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  ในช่วงเวลาที่เราทุกคนต่างต้องระมัดระวังตัวจากการติดเชื้อโควิด19 ทำให้ดูเหมือนเราจะพบปะกันน้อยลง หรือแทบจะไม่ได้พบปะกันเลย เพราะเราต้องรักษาระยะห่างกัน พบกันให้น้อย เพื่อจะหยุดเชื้อระบาดนี้ให้ได้ ขอพระเจ้าทรงโปรดปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกคน ในยามที่ต้องออกจากบ้านด้วยความจำเป็นเรื่องการงาน อาหาร และภารกิจบางอย่าง  คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11ของพวกเราก็ต้องงดการมาร่วมประชุมกันอย่างไม่มีกำหนด เฝ้ารอคอยให้สถานการณ์ระบาดระลอกใหม่นี้คลายลง เราถึงจะกลับมารวมตัวกันประชุมที่คริสตจักรได้อีกครั้ง  ขณะที่เรามีการนมัสการออนไลน์ ผ่านเฟสบุ้ค ยูทู้ป(คิดถึงพี่น้องที่ไม่สามารถเข้าได้ ก็น่าเห็นใจ) ทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามติดต่อทางโทรศัพท์หนุนใจ (ได้บ้างไม่ได้บ้าง) เนื่องจากพี่น้องบางคนก็ขาดการติดต่อไป ข้าพเจ้าจึงอยากจะขอพี่น้องที่สามารถติดต่อสมาชิกของเราคนใดได้บ้าง ก็ให้ช่วยติดต่อหนุนใจ เยี่ยมเยียนทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ก็ขอให้ช่วยกัน ทุกคนต่างต้องการกำลังใจ และความรู้สึกว่า เขายังเป็นส่วนหนึ่งในสังคมคริสตจักรอยู่

คำหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากพระเจ้า เมื่อวันศุกร์อธิษฐานคืนก่อน ก็คือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ที่เราจะต้องช่วยกัน ย้ำและรักษาไว้ ขอให้เราช่วยกันสำแดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการอธิษฐานเผื่อ ประเทศชาติ คริสตจักร และครอบครัวของตนเอง ขอในยามนี้ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะพาเราฟันฝ่าวิกฤตทุกอย่างไปได้ ความแตกแยกจะทำให้เราแย่ลง แต่ความเป็นน้ำหนี่งใจเดียวกัน จะพยุงเราขึ้น

พระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ เรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่างที่พระองค์ทรงเป็นกับพระบิดา และทรงต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนเป็นอย่างพระองค์

ยอห์น 17:11 11 บัดนี้​ข้า​พระ​องค์​จะ​ไม่​อยู่​ใน​โลก​นี้​อีก แต่​พวก​เขา​ยัง​อยู่​ใน​โลก​นี้ และ​ข้า​พระ​องค์​กำลัง​จะ​ไป​หา​พระ​องค์ ข้า​แต่​พระ​บิดา​ผู้​บริสุทธิ์ ขอ​พระ​องค์​ทรง​โปรด​พิทักษ์​รักษา​บรรดา​ผู้​ที่​พระ​องค์​ได้​ประทาน​แก่​ข้า​พระ​องค์​ไว้​โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน เหมือน​ดัง​ข้า​พระ​องค์​กับ​พระ​องค์​

By admin