“ตามพระเยซูคริสต์…มีเพียงพอเสมอ”

ยอห์น 6:1-15

อยากจะเกริ่มคำเทศนาตอนนี้ ด้วยคำที่คนในยุคของเรากำลังติดตาม นั่นคือ คำว่า ตามกระแส แปลว่า คนส่วนใหญ่กำลังทำอะไร คิดอะไร ตอบสนองอย่างไร กับสถานการณ์ต่างๆที่เผชิญเหมือนกัน สถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก  กระแสหนึ่งที่มาแรง เนื่องจาก  ลูกค้าลด รายได้หด ก็คือ กระแสของการจัดการกับคนที่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจต่างๆ  บางกระแสก็เอาทีมงานออก บางกระแสก็พยายามรักษาทีมงานเอาไว้ ด้วยเงินทุนที่มีอยู่ แต่ก็มีคำที่พ่วงท้ายมาว่า อยู่ได้แค่เดือนเดียว หรืออีกไม่กี่เดือน นั่นคือ การส่งสัญญาณว่า  ไม่พอแน่ ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น มาถึงตอนนี้ ก็ต้องใช้ความสามารถกันสุดฝีมือว่า ใครจะรับมือได้ดีได้อย่างไร

มีคำพูดหนี่งกล่าวว่า โควิด 19 ทำให้เกิดแต่ผลเสีย แต่บางคนก็พูดตรงกันข้าม โควิด 19 ทำให้เกิดผลพลอยได้

สังเกตว่า ในช่วงนี้ เราจะได้พบ ได้รับ ได้มีประสบการณ์ กับคุณภาพของอาหาร การบริการ ชั้นเยี่ยม รวดเร็ว สมราคา หรือเกินราคา หรือถูกชนิดที่เรียกว่า ของดีราคาถูก มีที่ไหน เลิกใช้ไปได้เลย  ข้าพเจ้าเป็นคนชอบทำงานช่าง เครื่องมือช่างดีๆออกมาปล่อยในตลาดออนไลน์ ชนิด ไม่ถึงพันก็ซื้อได้  และระบบAI มันจดจำประมวลผลว่าเราชอบอะไร รู้ใจ นำเสนอมาอย่างชนิดโดนๆ ถ้าไม่บังคับใจ มีหวังเงินหมดกระเป๋า…

นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ผลผลพลอยได้จากโควิด นอกจากจะทำให้เราได้ของดีราคาถูกแล้ว ยังทำให้เกิดคนประเภท ทำงานเก่ง และมีศักยภาพสูง ที่เรียกว่า มนุษย์ Hi po (High potential)  ซึ่งมีหนังสือเล่มหนึ่ง Talent Genius เขียนโดย อดีตซีอีโอบริษัท Headhunterข้ามชาติ ผู้มีประสบการณ์ในการคัดสรรและสัมภาษณ์ผู้บริหารมากว่า 10,000 คน ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประสบการณ์ 20 ปีทำให้ซีอีโอคนนี้รู้ว่า “ลักษณะคนทำงานแบบไหนที่จะก้าวหน้าและเป็นที่ต้องการขององค์กร และจะพัฒนาแบบไหนที่สามารถแปลงกายสู่การเป็น “ยอดมนุษย์ Hi-Po” ที่มีศักยภาพสูง (High Potential)ได้” และเขาได้สรุปสามคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการขององค์กรได้แก่

1.Good Attitude มีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทั้งต่อเรื่องชีวิตและการทำงาน

2.Resilience สามารถพลิกฟื้นสู่จุดสมดุล ถ้าล้มลงก็ลุกขึ้นได้ด้วยความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้ดีแม้ในภาวะไม่แน่นอนอย่างในสถานการณ์ที่มีผลกระทบหลายด้าน

3.Grit ความทรหดอดทนและเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นในเป้าหมาย มีความชอบในสิ่งที่ทำและต้องการทำงานให้สำเร็จ

แต่เรารู้หรือไม่ว่า สามคุณลักษณะนี้ พระคัมภีร์ใช้สอน และชี้นำให้กับคริสเตียนทุกยุคทุกสมัยเป็นมานานกว่าสองพันปีแล้ว และต้นแบบก็คือ ชีวิตที่ติดตามพระเยซูคริสต์ ของสาวกที่บุกเบิกคริสตจักรจนสำเร็จที่เรียกว่ Church father คือบิดาแห่งคริสตจักร  การบันทึกของหนังสือพระกิตติคุณสี่เล่ม เกิดขึ้น เพื่อให้คริสตจักรรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาวิถีชีวิตใหม่ ที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงนำเข้ามาให้กับโลกนี้ (ไม่ต้องรอโควิดหรือเศรษฐกิจมาบีบคั้นให้ต้องคัดสรรมนุษย์ Hi Po) พระคัมภีร์มีศัพท์เรียกผู้ที่ตามพระเยซูคริสต์ว่า มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ คือ มนุษย์ที่วิจัยสิ่งสารพัดได้ โดยเฉพาะการวินิจฉัยว่า อะไรดี อะไรเป็นน้ำพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม

วันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะนำเราทั้งหลายมาเรียนบทเรียนหนึ่ง ในขณะที่สาวกใช้ชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์ พวกเขาได้เรียนรู้ทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวก  สามารถพลิกฟื้นสู่จุดสมดุล และมีความทรหดอดทน และเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นในเป้าหมาย สำเร็จ   และพระคัมภีรืได้เรียกผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยคุณลักษณะนี้ว่า คนฝ่ายวิญญาณ

1โครินธ์ 2:12,15 12 เรา​ทั้ง​หลาย​ไม่ได้​รับ​วิญญาณ​ของ​โลก แต่​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เจ้า เพื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รู้​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​ประทาน​แก่​เรา….​15 แต่​คน​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​วินิจ​ฉัย​สิ่ง​สาร​พัด​ได้ ทว่า​ไม่​มี​ใคร​วินิจ​ฉัย​เขา​ได้

เรื่องราวในวิดีโอตอนนี้ อยู่ในยอห์น 6:1-15 พระเยซูทรงเลี้ยงห้าพันคน หนังสือพระกิตติคุณสี่เล่มบันทึกเรื่องนี้เหมือนกัน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดบางอย่าง วันนี้ คำเทศนาจะใช้หนังสือยอห์นเป็นหลัก และมีพระกิตติคุณเล่มอื่นประกอบ

ยอห์น 6:1-7 1 หลัง​จาก​นั้น​พระ​เยซู​เสด็จ​ข้าม​ทะเล​สาบ​กา​ลิลี​หรือ​ที่​เรียก​ว่า​ทะเล​ทิเบ​เรียส2 มหา​ชน​ก็​ตาม​พระ​องค์​ไป เพราะ​พวก​เขา​เห็น​หมาย​สำ​คัญ​ต่างๆ ที่​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ต่อ​บรร​ดา​คน​ป่วย3 พระ​เยซู​เสด็จ​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​และ​ประ​ทับ​อยู่​กับ​พวก​สา​วก​ของ​พระ​องค์4 ขณะ​นั้น​ใกล้​จะ​ถึง​ปัส​กา​ซึ่ง​เป็น​เทศ​กาล​ของ​พวก​ยิว5 พระ​เยซู​เงย​พระ​พักตร์​ขึ้น​และ​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​มหา​ชน​พา​กัน​มา​หา​พระ​องค์ พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​ฟี​ลิป​ว่า “พวก​เรา​จะ​ซื้อ​อาหาร​ให้​คน​เหล่า​นี้​กิน​ได้​ที่​ไหน?”6 พระ​องค์​ตรัส​อย่าง​นั้น​เพื่อ​จะ​ทด​สอบ​ฟีลิป เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​อยู่​แล้ว​ว่า​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​อย่าง​ไร7 ฟี​ลิป​ทูล​ตอบ​พระ​องค์​ว่า “สอง​ร้อย​เด​นา​ริ​อัน ก็​ยัง​ไม่​พอ​ซื้อ​อาหาร​ให้​พวก​เขา​กิน​กัน​คน​ละ​เล็ก​ละ​น้อย”

ในเหตุการณ์ตอนนี้ ที่พระกิตติคุณอีกสามเล่มได้บันทึกอย่างเดียวกัน แต่มีรายละเอียดต่างจากยอห์นก็คือ มีการบันทึกเวลา และการบทสนทนาจากสาวกคนอื่นๆด้วย  หนังสือมาระโกบันทึกว่า

มาระโก6:31 31 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “มา​เถิด จง​ปลีก​ตัว​ออก​มา​หา​ที่​สงบ​เพื่อ​หยุด​พัก​สัก​หน่อย​หนึ่ง” เพราะ​ว่า​มี​คน​ไป​มา​มาก​มาย​จน​ไม่​มี​เวลา​แม้​แต่​จะ​รับ​ประ​ทาน​อาหาร

แปลว่า พระเยซูกับสาวก มีอาหารสำหรับกลุ่มของตนเองแล้ว และเนื่องจากคนจำนวนมากติดตามพระเยซู ทำให้ต้องทำงานจนไม่มีเวลาได้พักหรือแม้แต่จะกินอาหารที่เตรียมมาเลย  ทีมงานของพระเยซูคริสต์มีอาหาร และไม่ใช่แค่อาหาร มีเงินด้วย  พระกิตติคุณสี่เล่มได้บันทึกถึงคำว่า เงินสองร้อยเดนาริอัน ที่จะซื้อสำหรับอาหารเลี้ยงคนเฉพาะผู้ชาย ยังไม่นับผู้หญิง และเด็ก ซึ่งปกติจะมีมากกว่าผู้ชายเป็นสองเท่า แต่เรารู้หรือไม่ว่า เงินสองร้อยเดนาริอัน เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย บางคอมเมนทารี่อธิบายว่า คำว่า สองร้อยเดนาริอัน เป็นจำนวนเงินที่มักจะเอามาเทียบปรับชายที่ทำผิดต่อหญิงโสด หรือหญิงม่าย แต่คอมเมนทารี่ที่ข้าพเจ้าเลือกมาเพื่อตีความตอนนี้ อธิบายว่า คือเงินในกระเป๋าของพันธกิจพระเยซู ณ เวลานั้น ที่สาวกเก็บรวบรวมไว้กระเป๋าเดียว มีถึง สองร้อยเดนาริอัน  พันธกิจของพระเยซูไม่ได้ขัดสนเลย น่าจะได้จากการบริจาค ขณะทำงานพันธกิจ กับผู้คนมากมาย และน่าจะเป็นที่มาเมื่อพระเยซูทรงถามฟิลิปด้วยประโยคที่ว่า

ยอห์น 6:5-7 5 พระ​เยซู​เงย​พระ​พักตร์​ขึ้น​และ​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​มหา​ชน​พา​กัน​มา​หา​พระ​องค์ พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​ฟี​ลิป​ว่า “พวก​เรา​จะ​ซื้อ​อาหาร​ให้​คน​เหล่า​นี้​กิน​ได้​ที่​ไหน?” 6 ​พระ​องค์​ตรัส​อย่าง​นั้น​เพื่อ​จะ​ลอง​ใจ​ฟีลิป​ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ​พระ​องค์​จะ​ทรง​กระทำ​ประการ​ใด7 ฟี​ลิป​ทูล​ตอบ​พระ​องค์​ว่า “สอง​ร้อย​เด​นา​ริ​อัน ก็​ยัง​ไม่​พอ​ซื้อ​อาหาร​ให้​พวก​เขา​กิน​กัน​คน​ละ​เล็ก​ละ​น้อย”

คำว่า ลองใจ ที่ยอห์นบันทึกตอนนี้  ใช้คำกรีก แปลว่า ทดสอบ ตรวจสอบ ไม่ใช่การล่อให้ทำบาป  แสดงให้เห็นว่า พระเยซูทรงกำลังทำให้ความเชื่อของฟิลิปเข้มแข็งขึ้น   ฟิลิปตอบคำถามของพระเยซูจากความรู้เรื่องจำนวนเงินที่เขารู้ว่า มีอยู่ในกระเป๋าของพันธกิจเท่าไหร่ในเวลานั้น และเงินนั้นก็ใช้ซื้ออาหารสำหรับทีมกับพระเยซูเอง พระเยซูกำลังจะใช้เงินนี้ให้หมดไปเลยหรือ? นั่นคือ สิ่งที่ฟิลิปถามพระเยซู มันไม่มีประโยชน์ที่จะทำอย่างนั้น ฟิลิปอาจจะหมายถึงว่า แล้วพวกเขากับพระเยซูจะกินอะไรในมื้อข้างหน้าล่ะ ถ้าใช้เงินนี้เลี้ยงคนจำนวนมากขนาดนี้  เรามาดูว่า พระกิตติคุณเล่มอื่นๆสามเล่มบันทึกตอนนี้อย่างไร?และน่าสังเกตว่า ทั้งสามเล่มบันทึกอย่างเดียวกัน

มัทธิว 14:15 15 เมื่อ​เวลา​เย็น​แล้ว บรร​ดา​สา​วก​มา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ที่​นี่​เป็น​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร และ​บัด​นี้​ก็​เย็น​ลง​มาก​แล้ว ขอ​พระ​องค์​โปรด​ให้​ฝูง​ชน​ไป​เสีย​เถิด เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ไป​ซื้อ​อาหาร​รับ​ประ​ทาน​ตาม​หมู่​บ้าน”

มาระโก 6:35-36  35 เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป​เกือบ​จะ​ค่ำ​แล้ว พวก​สา​วก​มา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ที่​นี่​เป็น​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร และ​ตอน​นี้​เวลา​ก็​เย็น​มาก​แล้ว36 ขอ​พระ​องค์​ทรง​ให้​ประ​ชา​ชน​ไป​เถิด พวก​เขา​จะ​ได้​ไป​หา​ซื้อ​อาหาร​รับ​ประ​ทาน​ตาม​ชน​บท​และ​หมู่​บ้าน​ที่​อยู่​แถบ​นี้”

ลูกา 9:12 12 เมื่อ​กำ​ลัง​จะ​ใกล้​ค่ำ สา​วก​สิบ​สอง​คน​มา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ขอ​ส่ง​ฝูง​ชน​ไป​ตาม​หมู่​บ้าน​ต่างๆ ที่​อยู่​แถว​นี้​เพื่อ​หา​ที่พัก​และ​อาหาร เพราะ​ที่​ที่​เรา​อยู่​นี้​เป็น​ที่​เปลี่ยว”

คำพูดอย่างเดียวกัน คือ ส่งพวกเขากลับไปหาที่พักและอาหารเอง แปลว่า อะไร สาวกไม่มีความคิดที่จะเลี้ยงคนมากมายเลย ตรงกันข้าม คือให้ประชาชนไปหากินกันเอาเอง แล้วแต่ว่าเขาจะหาได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของสาวก  งานที่สาวกทำ คือ พันธกิจรักษาโรค ขับผี สั่งสอนเทศนา ให้คำปรึกษา พอจบ เราจะพัก เราจะกินล่ะ

สังเกตว่า คนที่ติดตามพระเยซู ไม่ได้อยู่ในเส้นทางกลับบ้านตัวเอง หรือห่างไกลจากบ้าน หรืออาจไม่มีบ้าน ไม่มีอาหาร และกำลังหิว   สิ่งที่พระกิตติคุณสี่เล่มบันทึกเหมือนกันอีกก็คือ  พวกเขามีขนมปังห้าก้อน ปลาสองตัว แต่ที่แตกต่างก็คือ ยอห์นบันทึกว่า ขนมปังห้าก้อน ปลาสองตัวนี้ มาจากเด็กคนหนึ่ง แสดงว่า ในท่ามกลางคนที่ติดตามพระเยซูเวลานั้น ไม่มีใครมีอาหารพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เลย  หรือมีเงิน ก็ไม่มีที่จะขายอาหาร

เราคงเคยมีประสบการณ์ว่า มีเงิน แต่ไม่มีอาหารให้ซื้อ ตอนน้ำท่วมใหญ่เมื่อประมาณเกือบสิบปีที่แล้ว แม้แต่ในร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีอาหารขาย เรา คริสตจักรที่อยู่ในสมาพันธ์คริสตจักรฝั่งธนบุรี ใช้คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ทำอาหารไปแจกคนมากมาย ทั้งๆที่เราไม่มีเงิน แต่มีคนบริจาคเข้ามามากมายจากทั่วสารทิศของกรุงเทพ เพราะฝั่งธนบุรีโดนหนักที่สุด บ้านพักคนชราบางแคของหน่วยงานของรัฐพาคนอพยพออกไปจากที่น้ำท่วมได้ส่วนหนึ่ง ส่วนคนไข้ติดเตียงไปไม่ได้ รวมคนดูแลสองร้อยคน ขอความช่วยเหลือมาที่เราให้ทำอาหารสองร้อยชุดให้เขาสองอาทิตย์ หลังจากนั้น ผอ.บ้านพักคนชราได้ทำจดหมายของคุณมายังเรา ไม่น่าเชื่อว่า เราจะทำเรื่องสงเคราะห์ให้กับสถานสงเคราะห์มืออาชีพอย่างบ้านพันคนชราได้

ตามพระเยซูคริสต์…มีเพียงพอเสมอ  พระเยซูได้นำร่องเรื่องนี้ ในการเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อน ปลาสองตัวอาหารสำหรับเด็ก ที่สำหรับผู้ใหญ่คนหนึ่งกิน ก็ไม่พอแน่นอน พระเยซูทรงสอนสาวกให้มีทัศนคติบวก (มีความเชื่อ) พลิกฟื้นสู่จุดสมดุล และเพียรพยายามให้สำเร็จอย่างไร ให้เรามาดูต่อ… คำที่ดูเหมือนตัดบท สำนวนชาวบ้านในยุคของเราก็คือ ส่งแขก ก็คือ ไม่มีอะไรจะเลี้ยงดูล่ะ หรือคำว่า ไม่พอ แต่พระเยซูทรงตอบว่าอะไร

ยอห์น 6:10 10 ​พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “ให้​คน​ทั้ง​ปวง​นั่ง​ลง​เถิด” ที่​นั่น​มี​หญ้า​มาก คน​เหล่า​นั้น​จึง​นั่ง​ลง นับ​แต่​ผู้ชาย​ได้​ประมาณ​ห้า​พัน​คน​

แปลว่า อย่าไล่คนเหล่านี้ไป ให้รอคอย ด้วยการนั่งลง พัก ในที่ที่นั่งได้ คือมีหญ้ามาก และก็เกิดการเชื่อฟัง ผู้คนเหล่านี้ต่างรู้ว่า ต้องมีอะไรแน่ๆ ถึงได้สั่งให้นั่งลง และในการนั่งนั้น น่าจะให้มีการนับจำนวนคนด้วย ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และเป็นไปได้ อาจมีคำถามว่า นับทำไม นั่งทำไม สาวกน่าจะตอบว่า จะมีการแจกอาหาร จะมีคนคิดอย่างนี้ไม๊ เป็นไปได้ยังไง คนตั้งเยอะแยะขนาดนี้ จะเลี้ยงจริงอ่ะ ใครจะได้ก่อน ใครจะได้หลัง เราคิดว่า จะชุลมุนไม๊ แต่สังเกตว่า ไม่มีการชุลมุนแย่งกันมารับอาหาร อาจเพราะ ไม่เห็นอาหาร ไม่เห็นว่าจะมีอะไรแจก นั่งก็นั่งละกัน สิ่งที่ทุกคนจ้องมอง รวมทั้งสาวกสิบสองคน ก็คือ พระเยซูคริสต์ พระองค์กำลังทำยังไง กับอาหารที่มีไม่พอสำหรับคนจำนวนมากขนาดนี้

ขั้นตอนของการเลี้ยงคนห้าพันคนของพระเยซูคือ ให้จัดระเบียบคน ให้นั่งเป็นกลุ่ม นับจำนวนความต้องการ และให้มีการเชื่อฟัง และความเชื่อที่จะได้กิน  (ข้าพเจ้าตีความอย่างนี้) ต้องมีความเชื่อว่าจะได้กิน ใครอยากกิน นั่ง และจับกลุ่มกัน

ลูกา9:14 14 เพราะ​มี​ผู้​ชาย​อยู่​ที่​นั่น​ประ​มาณ​ห้า​พัน​คน พระ​องค์​จึง​สั่ง​พวก​สา​วก​ของ​พระ​องค์​ว่า “จง​ให้​พวก​เขา​นั่ง​ลง​เป็น​หมู่ๆ หมู่​ละ​ประ​มาณ​ห้า​สิบ​คน”

มาระโก 6:39-40 39 พระ​องค์​จึง​ตรัส​สั่ง​พวก​เขา​ให้​จัด​คน​ทั้ง​หลาย​นั่ง​รวม​กัน​ที่​หญ้า​สด​เป็น​หมู่ๆ40 ประ​ชา​ชน​ก็​นั่ง​รวม​กัน​เป็น​หมู่ๆ หมู่​ละ​ร้อย​คน​บ้าง ห้า​สิบ​คน​บ้าง

และนี่คือวิธีการที่ทำให้รู้ว่า มีคนอยู่ในเหตุการณ์เลี้ยงห้าพันคนได้อย่างไร และผลพลอยได้ ก็คือ เกิดการสามัคคีธรรมกัน คุยกัน กินข้าวด้วยกัน รู้จักกัน  โดยปกติ วิถีของคนยิว จะไม่กินข้าวร่วมกันกับคนแปลกหน้า คนที่แตกต่าง คนที่แยกตัวเอง หรือถูกแยกออกโดยสังคม งานนี้ เพื่อปากท้อง ต้องนั่งด้วยกัน  เราคิดว่า ในหมู่มหาชนครั้งนี้ จะมีคนลักษณะไหนรวมอยู่ด้วยบ้าง และนี่คือภาพของคริสตจักรในเวลาต่อมา

วันนี้ คุณว่า พระเยซูทรงใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการเลี้ยงคริสตจักรของพระองค์อย่างไร และนี่คือ nature ของคริสตจักร คือ จับกลุ่มกันเป็นเครือข่าย นั่งลงด้วยกัน อยู่ด้วยกัน คำว่า นั่ง ที่พระกิตติคุณทั้งสี่เล่มใช้ ในภาษากรีก อานาพีบโต แปลว่า นั่งเอนกายลง ฉบับคิงส์เจมส์แปลว่า นั่งลงเพื่อจะกิน

คริสตจักรนั่งเอนกายลงด้วยกัน มีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์หลักๆก็คือ กิน นอกจากอาหารฝ่ายร่างกายแล้ว เรายังมีศัพท์เรียกอาหารฝ่ายจิตวิญาณ (ทั้งจิตใจ และวิญญาณ) คือการนมัสการร่วมกัน ฟังคำเทศนา คำสอนด้วยกัน และมีกลุ่มเซลล์ของแต่ละกลุ่ม เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ได้รับประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ต่อกันและกัน  ใครจะทำบทบาทอย่างสาวกที่รับขนมปังจากพระเยซูคริสต์โดยตรง หรือใครจะรับต่อจากสาวกอีกทอดหนึ่ง แต่ที่สำคัญคือ ความต่อเนื่อง ในการส่งต่อ และการรับ ขนมปังนั้น จึงไม่สะดุด หยุดการส่งต่อ

ยอห์น 6:11 11 แล้ว​พระ​เยซู​ก็​ทรง​หยิบ​ขนม​ปัง​นั้น เมื่อ​โมทนา​พระ​คุณ​แล้ว ​ก็​ทรง​แจก​แก่​บรรดา​คน​ที่​นั่ง​อยู่​นั้น และ​ให้​ปลา​ด้วย​ตาม​ที่​เขา​ปรารถนา​

คำว่า ตามที่เขาปรารถนา แปลว่า ได้กินอิ่ม  จับกลุ่มกัน กินด้วยกัน อิ่มทุกคน ไม่ใช่ยื้อแย่ง ยิ่งยื้อแย่งก็จะไม่พอ แต่นั่งด้วยกัน แบ่งปันกัน อิ่มกันทุกคน เป็นภาพของคริสตจักร ขนมปังยังไหลมาเรื่อยๆ จากมือของพระเยซูคริสต์ ผ่านมือของสาวก ไปถึงกลุ่มต่างๆที่นั่งรอคอย ด้วยความเชื่อฟัง ในสถานการณ์ที่มีเงินก็หาซื้ออาหารไม่ได้

เรายังโชคดีที่อยู่ในประเทศไทยที่มีแหล่งผลิตอาหาร เราเลยไม่คุ้นกับคำว่า ขาดแคลน หรือหาอาหารไม่ได้ แต่เราก็เคยมีประสบการณ์น้ำท่วมใหญ่มาแล้ว และได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทำผ่านคริสตจักรของเรา เรามีอาหาร เพราะคนเอาอาหารมาให้เราแจกให้กับคนอื่น เราไม่มีเรือ แต่มีคนเอาเรือมาให้เราใช้ เราไม่มีรถ แต่มีคนเอารถยกล้อสูงลุยน้ำท่วมมาให้เราใช้ เพราะอะไร เพราะเราจับกลุ่มกัน เป็นสมาพันธ์คริสตจักรฝั่งธนบุรี เราใช้เวลาอธิษฐานด้วยกันทุกเดือน เป็นเวลาสิบกว่าปี วันนี้โควิดทำให้เราไม่ได้เจอกัน แต่ก็ยังอธิษฐานเผื่อกันและกัน  นี่คือคริสตจักรสากลที่เราร่วมอยู่ด้วย ส่วนคริสตจักรท้องถิ่น คือใจสมานเพชรเกษม 11 เราก็จับกลุ่มกัน เพื่อเป็นคริสตจักรท้องถิ่น การเลี้ยงดูของพระเยซูคริสต์ยังคงไหลมา ผ่านคริสตจักร  เรามีสงเคราะห์ แม้คริสตจักรจะปิด สงเคราะห์ที่คริสตจักรช่วยเหลือคนยังดำเนินต่อเนื่อง กับสมาชิกของคริสตจักรเอง กับองค์กร และคนที่อยู่ในคอนเนกชั่นกับคริสตจักร วันนี้ เรายังอยู่ได้ อย่างอัศจรรย์ เหลือเชื่อ และเราได้เห็นขนมปังห้าก้อน ปลาสองตัว จริงๆ และเหลือเก็บอย่างที่สาวกรุ่นแรกได้มีประสบการณ์เรื่องนี้

ยอห์น 6:12-13 12 เมื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​กิน​อิ่ม​แล้ว​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “จง​เ​ก็​บ​เศษ​อาหาร​ที่​เหลือ​ไว้ อย่า​ให้​มี​สิ่ง​ใด​ตก​หล่น”13 เขา​จึง​เ​ก็​บ​เศษ​ขนม​บาร​ลี​ห้า​ก้อน​ซึ่ง​เหลือ​จาก​ที่​คน​ทั้ง​หลาย​ได้​กิน​แล้ว​นั้น​ใส่​กระบุง​ได้​สิบ​สอง​กระบุง​เต็ม​

ตามพระเยซูคริสต์…มีเพียงพอเสมอ (จนเหลือเก็บ) ตราบใดที่ยังติดตามพระเยซูคริสต์อย่างต่อเนื่อง และเสมอต้นเสมอปลาย อย่าเป็นเหมือนอย่างในตอนท้ายของเรื่องราวนี้ ที่ประชาชน ได้กินอิ่ม ในประสบการณ์อัศจรรย์ของพระเยซูเลี้ยงห้าพันคน แล้วตอบสนองต่อพระองค์…

ยอห์น 6:14-15 14 เมื่อ​คน​ทั้ง​หลาย​ได้​เห็น​หมาย​สำคัญ​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​กระทำ เขา​ก็​พูด​กัน​ว่า “แท้จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​ผู้เผย​พระ​วจนะ​นั้น​ที่​ทรง​กำหนดให้​มา​ใน​โลก”15 เมื่อ​พระ​เยซู ทรง​ทราบ​ว่า​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​มา​จับ​พระ​องค์​ไป​ตั้ง​ให้​เป็น​กษัตริย์ ​พระ​องค์​ก็​เสด็จ​ไป​ที่​ภูเขา​อีก​แต่​ลำพัง​

พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์โดยเฉพาะฟิลิปเรื่องการให้งบประมาณเป็นตัวจำกัดพันธกิจที่จะทำ นั่นคือ การมีทัศนคติเชิงลบ และการไม่ปรับความเชื่อให้สมดุลกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซู สุดท้าย อาจละความพยายามที่จะไปสู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่พระเยซูทรงต้องการให้เป็น (ด้วยความคิดว่ามันยากเกิน เหลือเชื่อ)  และสาวกอาจจะจบลงด้วยความรู้สึกอย่างเดียวกันกับพวกประชาชน คือ มุ่งแต่เรื่องปากท้อง หมายเอาพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ เพื่อจะรับการเลี้ยงดูอย่างเดียว แต่ไม่เติบโต พัฒนาในการเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณ High potential มีศักยภาพสูงในฝ่ายจิตวิญญาณ

สามปีที่สาวกใช้ชีวิตกับพระเยซู และพระเยซูทรงใช้ชีวิตกับพวกเขา พระเยซูคริสต์ทรงเตือนสาวกของพระองค์ ด้วยบทเรียนของการเลี้ยงคนห้าพันคน และไม่ใช่การเลี้ยงเพียงแค่ครั้งเดียว แต่สาวก็ยังไม่เข้าใจว่า พระเยซูกำลังสอนพวกเขาให้เป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณ Hi Po

มัทธิว 16:5-12 5 เมื่อ​ข้าม​ฟาก​ไป​แล้ว สา​วก​ของ​พระ​องค์​ลืม​เอา​ขนม​ปัง​ไป​ด้วย6 เมื่อ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “จง​สัง​เกต​และ​ระ​วัง​เชื้อ​ของ​พวก​ฟา​ริสี และ​พวก​สะ​ดู​สี​ให้​ดี”7 พวก​สา​วก​จึง​พูด​กัน​ว่า “เพราะ​เรา​ไม่​ได้​เอา​ขนม​ปัง​มา”8 พระ​เยซู​ทรง​ทราบ​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “พวก​ท่าน​ช่าง​มี​ความ​เชื่อ​น้อย​จริงๆ ทำไม​พวก​ท่าน​ถึง​พูด​กัน​เรื่อง​ไม่​มี​ขนม​ปัง?9 ท่าน​ยัง​ไม่​เข้า​ใจ​หรือ? พวก​ท่าน​จำ​ไม่​ได้​หรือ​เรื่อง​ขนม​ปัง​ห้า​ก้อน​กับ​คน​ห้า​พัน​คน​นั้น พวก​ท่าน​เก็บ​ที่​เหลือ​ได้​กี่​ตะ​กร้า?10 หรือ​เรื่อง​ขนม​ปัง​เจ็ด​ก้อน​กับ​คน​สี่​พัน​คน​นั้น ท่าน​เก็บ​ที่​เหลือ​ได้​กี่​กระ​บุง?11 ทำไม​ถึง​ไม่​เข้า​ใจ​ว่า เรา​ไม่​ได้​พูด​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เรื่อง​ขนม​ปัง แต่​ให้​ระวัง​เชื้อ​ของ​พวก​ฟา​ริสี​และ​พวก​สะ​ดู​สี​ให้​ดี?”12 พวก​สา​วก​จึง​เข้า​ใจ​ว่า พระ​องค์​ไม่​ได้​ตรัส​สั่ง​เขา​ทั้ง​หลาย​ให้​ระ​วัง​เชื้อ แต่​ให้​ระ​วัง​คำ​สอน​ของ​พวก​ฟา​ริ​สี​และ​พวก​สะ​ดู​สี

พระเยซูทรงตรัสถึงเรื่องราวการเลี้ยงห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อน หรือสี่พันคนด้วยขนมปังเจ็ดก้อน กับสาวก ทำให้เรารู้ว่า พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์เรื่องนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้ง และสาวกก็ยังไม่ยอมเรียนรู้เรื่องทัศนคติบวก การปรับความเชื่อให้สมดุลกับพระเยซู และการอดทนไปสู่ความสำเร็จ (Attitude Resilience and Grit)

ตามพระเยซูคริสต์….มีเพียงพอเสมอ  ไม่ใช่แค่เรื่องแก้ปัญหาปากท้อง แต่จะมองทะลุทุกเรื่องมีทางออก ทางแก้ไข เสมอ ไม่จนหนทาง แม้จะจนปัญญา แต่ก็ยังมีพระปัญญาและฤทธิ์เดชอันไม่จำกัดของพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยเสมอ เพื่อคริสตจักรจะเข้มแข็ง ไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์ Victim  หรือ เป็นเพียงผู้รอดชีวิตเท่านั้น Survivor แต่เป็น Thriver ที่แปลว่า เจริญงอกงาม หรือคำที่นักจิตวิทยาใช้ก็คือคำว่า Resilience ที่หมายถึง ยืดหยุ่น ปรับสมดุลได้เสมอ ไม่ตกขอบหรือpanic จิตตก ขอพระเจ้าช่วยให้เราทุกคน มีความเข้าใจเรื่อง

ตามพระเยซูคริสต์…มีเพียงพอเสมอ 

By admin