“อย่าการ์ดตก”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์   วันนี้ เรามานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร ด้วยการเว้นระยะห่าง สแกนวัดอุณหภูมิ  สวมหน้ากากอนามัย  ตลอดเวลานมัสการ ฟังเทศนาจนถึงเวลาทานอาหารด้วยกัน พวกเราเอาหน้ากากออกโดยไม่ได้เว้นระยะห่าง ขณะทานอาหารก็พูดคุยกัน  ดูเหมือนว่า เรากำลังหย่อนยานในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าอยากจะขอเตือนพวกเราอีกครั้งว่า อย่าการ์ดตก  ยิ่งค่ำคืนเมื่อวาน ข้าพเจ้าเพิ่งจะถึงบ้านหลังจากซ้อมเพลงนมัสการร่วมกับทีมนมัสการ(สามทุ่ม) ได้อ่านไลน์ ส่งมาจากพี่น้อง คริสตจักรที่อยู่ในละแวกใกล้บางแค ส่งมาเตือนว่า ที่ตลาดบางแคมีคนติดเชื้อโควิดถึง 80  คน เป็นคำเตือนคนที่ไปตลาดบางแคระหว่างวันที่ 27 กพ.- 13 มีค. ให้ไปตรวจโควิดด่วน

ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจ กับข่าวที่ได้รับ  อยากจะเตือนพี่น้องอีกครั้งว่า อย่าการ์ดตก  ข้าพเจ้าไม่อยากให้เราตื่นตระหนกดูเหมือนว่า มันใกล้เราเข้ามาทุกที  ขอพระเจ้าทรงโปรดคุ้มครองปกป้องพวกเราทุกคน  หากเราทุกคนมีวินัยเข้มงวด ล้างมือด้วยเจล สวมหน้ากากตลอดเวลา คำเตือนเพิ่มก็คือ ให้กลับมาเข้มงวดเรื่องการออกจากบ้าน ใช้เวลากับสถานที่ต่างๆช่วงสั้นๆ และรีบกลับบ้าน คอยฟังข่าวสารจากคริสตจักรว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เรื่องการมานมัสการที่โบสถ์เป็นระยะๆ  (เราเพิ่งจะเปิดโบสถ์มาได้สองอาทิตย์) ยังมีความไม่แน่นอนว่า อาจจะปิดโบสถ์อีกครั้ง

ขอให้เราทุกคนระลึกเสมอว่า เรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ   อย่าชะล่าใจ และอย่าการ์ดตก  ขอให้เราทุกคนจงเชื่อและยึดมั่นให้พระคำในพระคัมภีร์เป็นจริงเสมอ

ฟิลิปปี 4:4-7 4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพ​เจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด5 จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว6 อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ7 แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

By admin