“วันหยุดยาว/พักผ่อนหย่อนใจ”

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระคริสต์   วันสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดยาวจริงๆ เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนน่าจะได้พักผ่อนหย่อนใจให้หนำใจ หากไม่มีเรื่องโรคระบาดโควิด-19 เข้ามาอีก  อย่างไรก็ตาม  คริสตจักรก็ไม่หยุดวันอาทิตย์นมัสการ (แม้จะหยุดวันศุกร์อธิษฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในคืนวันศุกร์ และพี่น้องบางคนกลับบ้านยาวถึงศุกร์หน้า จะได้เป็นวันหยุดยาวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจจริงๆ

แม้คริสตจักรจะไม่หยุดในวันอาทิตย์ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในคราวนี้ ทางคริสตจักรได้กำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมนมัสการในห้องประชุมคริสตจักร เฉพาะสมาชิกคริสตจักรเท่านั้น  ไม่รับผู้มาเยี่ยมโดยไม่นัดหมาย แม้จะนัดหมาย เราก็ไม่เปิดรับ เราต้องการลดความแออัด ของผู้คน มีพี่น้องสมาชิกแสดงเจตจำนงค์ต้องการมาร่วมนมัสการกับเราในห้องประชุม แม้ว่าจะมีการนมัสการออนไลน์กับเราก็ตาม

มาตรการของทางคริสตจักรจะเข้มงวดยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ปิดกั้นพี่น้องที่ต้องการมาร่วมนมัสการกับเรา ขออภัยมา ณ ที่นี้อีกครั้ง ความจริง เรายินดีที่พี่น้องมา แต่ก็มีพี่น้องบางคนไม่มา เพราะไม่สบายใจ รู้สึกไม่ปลอดภัย ในการเดินทางมา ก็ขออยู่ทางบ้าน นมัสการร่วมกับเราได้ ในภาวะจำเป็นนี้  อย่ารู้สึกผิดหากไม่ได้มาโบสถ์  ขออย่างนึง ตอนนมัสการออนไลน์ ช่วยกดไลท์กดร่วมนมัสการกับเราด้วย  จะได้ไม่ง่วงหลับหน้าจอ

ขอประกาศงดคริสตจักรเด็กอย่างไม่มีกำหนด รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มเซลล์ ปรับเปลี่ยนไปเป็นการประชุมทางไลน์แทนนะคะ  ขอพี่น้องรักษาสายสัมพันธ์ เชื่อมต่อกัน  คริสตจักรยังดำรงอยู่ ไม่ได้หายไปไหน เราจะได้เห็นหน้ากันทางถ่ายทอดสด ทุกๆอาทิตย์ ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องในการทำมาหากิน ทำหน้าที่การงาน และรับพระพรสวนกระแสกับเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญากับพี่น้องในการเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์  กักตัวเองอยู่กับบ้าน ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น สวมใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ไม่ต้องเกรงใจใครที่จะสวมหน้ากากตลอดเวลา  ระวังเรื่องการรับประทานอาหารนอกบ้าน ขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรให้พวกเราทุกคนปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรง อาเมน

By admin