“เวลานี้ เราควรทำอะไร ที่ไหน อย่างไร?”

สวัสดีค่ะ  พี่น้องที่รักในพระคริสต์ ในยามนี้ ที่เราทุกคนต่างต้องกักตัวเอง เก็บตัว ไม่ออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็น เนื่องจากโควิดกำลังระบาด  สิ่งที่ควรทำมากที่สุด คือการอธิษฐาน อธิษฐาน และอธิษฐาน ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการใช้เวลาที่ดีที่สุด  ทั้งเป็นการใช้เวลาคนเดียวที่ปลอดภัย และยังสามารถใช้เวลาร่วมอธิษฐานกับพี่น้องผ่านทางออนไลน์ ทางการถ่ายทอดสดของคริสตจักร เรามีเทคโนโลยีในการสื่อสารที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกันโดยระยะห่างทางกาย แต่สามารถใกล้ชิดกันได้  ทางคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 มีช่องทางการสื่อสารกับพี่น้องสมาชิกทุกคนผ่านไลน์ เฟสบุ้ค ยูทูบ  พี่น้องเลือกเอาว่าจะสื่อสารช่องทางไหน  เราเปิดให้พี่น้องเรียนพระคัมภีร์กับผู้รับใช้ได้ ผ่านไลน์ส่วนตัวของผู้รับใช้ เช่น ตัวข้าพเจ้าเอง อ.สุภาพร(หมวย) อ.ชินพันธ์(ชิน) ขณะนี้มีการสอนผู้เชื่อใหม่ และการเรียนพระคัมภีร์ในรุ่งอรุณแล้ว พี่น้องที่ไม่อยู่ในไลน์รุ่งอรุณ สามารถเข้าไปที่เพจชื่อว่า รุ่งอรุณ ท่านจะได้เรียนพระคัมภีร์อิสยาห์ ซึ่งเป็นหนังสือที่กล่าวถึง อนาคตของคนในโลกนี้อย่างทันเหตุการณ์ของเราในวันนี้

อิสยาห์ 26:20 มา​เถิด ชน​ชาติ​ของ​ข้าพเจ้า​เอ๋ย จง​เข้า​ใน​ห้อง​ของ​เจ้า และ​ปิด​ประตู​เสีย จง​ซ่อน​ตัว​เจ้า​อยู่​สัก​พัก​หนึ่ง จนกว่า​พระ​พิโรธ​จะ​ผ่าน​ไป

อิสยาห์ 30:21 และ​เมื่อ​เจ้า​หัน​ไป​ทางขวา หรือ​หัน​ไป​ทางซ้าย หู​ของ​เจ้า​จะ​ได้​ยิน​วจนะ​ข้าง​หลัง​เจ้า ว่า “นี่​เป็น​หนทาง จง​เดิน​ใน​ทาง​นี้”

พระวจนะของพระเจ้าทันสมัยเสมอ และทันการสำหรับเราทุกคน  เวลานี้ เราควรทำอะไร ที่ไหน อย่างไร  เป็นคำถามที่คนมากมายในโลกนี้กำลังแสวงหา แต่สำหรับเราที่เป็นคนของพระเจ้า มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ เราจะได้รับคำตอบและการทรงนำเสมอ ขอเพียงให้เราเรียนรู้จักและใช้พระคัมภีร์อย่างถูกจังหวะเวลา(ไครอส)

อิสยาห์ 60:11 ประตู​เมือง​ของ​เจ้า​จะ​เปิด​อยู่​เสมอ ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน​มัน​จะ​ไม่​ปิด เพื่อ​คน​จะ​นำ​ความ​มั่ง​คั่ง​ของ​บรรดา​ประชาชาติ​มา​ให้​เจ้า พร้อม​ด้วย​พระ​ราชา​ทั้ง​หลาย

Leave a Comment