“พระเจ้าผู้เสริมกำลัง”

ฟิลิปปี 4:11-13 11 ข้าพเจ้า​ไม่ได้​บ่น​ถึง​เรื่อง​ความ​ขัด​สน เพราะ​ข้าพเจ้า​จะ​มี​ฐานะ​อย่างไร​ก็​ตาม ข้าพเจ้า​ก็​เรียนรู้​แล้ว​ที่​จะ​พอใจ​อยู่​อย่าง​นั้น​12 ข้าพเจ้า​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​ตกต่ำ และ​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อุดม​สมบูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใดๆ ข้าพเจ้า​รู้จัก​เคล็ด​ลับ​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​สมบูรณ์​พูน​สุข และ​ความ​ขัด​สน​13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระคริสต์ นับวันเวลาและประสบการณ์ของพวกเราในวันนี้ ถือว่า เรากำลังผ่านช่วงวิกฤตโควิดมาได้จะพ้นครึ่งทางแล้ว อดทนกันอีกนิด แล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้ทั้งหมด ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า เราทุกคนจะปลอดภัย รอดพ้นจากความเลวร้ายของเชื้อโรคนี้ ขอให้ถือว่า เรากำลังวิ่งแข่ง มุ่งสู่เส้นชัย  พระคัมภีร์ที่หยิบยกมาในวันนี้ เป็นเรื่องราวของอ.เปาโลที่กำลังหนุนใจคนที่อยู่นอกคุก กำลังเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายของการข่มเหงความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ให้ดูท่านเป็นแบบอย่างของการผจญทุกสิ่งได้ ด้วยวิธีคิดและการปรับตัวให้อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์  แม้ว่าอ.เปาโลจะถูกจับติดคุกเพราะถูกกล่าวหาให้ร้าย  แต่จิตใจของท่านเต็มไปด้วยพลังชีวิต พลังฝ่ายวิญญาณที่จะให้คำหนุนใจและเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น

วันนี้ของเราทุกคนที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่ กักตัว (เหมือนติดคุกแบบวิถีปกติใหม่) เพื่อให้เราปลอดภัยจากเชื้อโควิด19 ทุกคนต่างมีความเสี่ยง(โอกาสที่จะติดเชื้อได้ทั้งสิ้น) เป็นเหตุให้ทำอะไรไม่ได้อย่างที่อยากจะทำ(มาก) ขาดสภาพคล่องในหลายๆด้าน หลายคนเครียด หลายคนรับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ในด้านอาชีพการงาน  ยิ่งสำหรับคริสตจักรแล้ว ถูกกำหนดให้ทำกิจกรรมได้ไม่เกิน  20 คน (ดีกว่าบางประเทศจำกัดเพียง 5 คน) คริสตจักรจำเป็นต้องปิดห้องประชุมไปโดยปริยาย  ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังสามารถมีนมัสการฟังคำเทศนา พบกันทางออนไลน์  และนี่คือส่วนหนึ่งที่คริสตจักรในยุคโควิดนี้ สามารถผจญกับทุกสิ่งได้ เราเชื่อแน่ว่า สปอนเซอร์ของเราคือพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังเรา และถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราอย่างนี้ ต่อให้สิบโควิด ก็ไม่สามารถที่จะหยุดคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งก็คือพี่น้องทั้งหลาย   อาเมนพร้อมกันดังๆ  อาเมนๆๆๆๆๆๆ

By admin